ÖZGEÇMiş
1.
Adı Soyadı: Olgaç Bezen
2.
Doğum Tarihi: 17.10.1977
3.
Unvanı: Uzman Hekim
4.
Öğrenim Durumu: Üniversite Mezunu/uzman
Derece
Lisans
Y. Lisans
Uzmanlık
5.
Alan
Universite
istanbul
Üniversitesi
istanbul Tıp Fakültesi
TIP
Anesteziyoloji
Reanimasyon
ve
istanbul
Tıp
Anesteziyoloji AD
Fakültesi
Yıl
2001
2009
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi: Doçentlik Tarihi
Profesörlük Tarihi
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri: 6.2. Doktora Tezleri: 7. Yayınlar
1) Türk Anest Rean Dergisi 2007; 35(1 ):44-50
Klinik Çalışma
Gebelerde Spinal Anesteziye Bağlı Hipotansiyonun Profilaksisinde Efedrinin
Etkinliği
Tülay Özkan Seyhan, Aylin Eker, Ayşen Yavru, Olgaç Bezen, Cem Güneyli, Kamil
Pembeci, Mehmet Tuğrul
istanbul Üniversitesi, istanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı, istanbul
2) The Journal of Turkish Spinal Surgery 2011 ;22(4):293-301
Orjinal Çalışma
BEL FITIGI AMELiYATLARıNDA ANESTEZi UYGULAMALARIMIZIN
RETROSPEKTiF ANALizi
RETROSPECTIVE ANAL YSIS OF ANESTHESIA DURING LUMBAR
DISCECETOMY
Elif ÇOPUROGLU*, Cem ÇOPUROGLU**, Gönül SAGIROGLU***,
Olgaç BEZEN****, Alkin ÇOlAK***
(*) Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Edirne.
(**) Yrd. Doç. Dr, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Trakya Üniversitesi Tıp
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Edirne.
(***) Yrd. Doç. Dr., Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı, Trakya Üniversitesi Tıp
Fakültesl Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Edirne.
(****) Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı" SB Edirne Devlet Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Edirne.
8.
Projeler:-
9.
idari Görevler: -
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
- Yoğunbakım Derneği Üyeliği
- istanbul Tabip Odası Üyeliği
11. Ödüller: 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki
t abl oyu d oId urunuz
Akademik
Haftalık Saati
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Teorik Uygulama
Sayısı
Güz
ilkbahar
Güz
ilkbahar
Not: Açılmışsa, yaz donemınde verılen dersler de tabloya ılave edılecektır .
2
YAYıN LisTESi
1) The Journal of Turkish Spinal Surgery 2011 ;22(4):293-301
Orjinal Çalışma
BEL FITIGI AMELiYATLARıNDA ANESTEZi UYGULAMALARIMIZIN
RETROSPEKTiF ANALizi
RETROSPECTIVE ANAL YSIS OF ANESTHESIA DURING LUMBAR
DISCECETOMY
Elif ÇOPUROGLU*, Cem ÇOPUROGLU**, Gönül SAGIROGLU***,
Olgaç BEZEN****, Alkin ÇOLAK***
(*) Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Edirne.
(**) Yrd. Doç. Dr, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Trakya Üniversitesi Tıp
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Edirne.
(***) Yrd. Doç. Dr., Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı, Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Edirne.
(****) Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı" SB Edirne Devlet Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Edirne.
2) Türk Anest Rean Dergisi 2007; 35(1 ):44-50
Klinik Çalışma
Gebelerde Spinal Anesteziye Bağlı Hipotansiyonun Profilaksisinde Efedrinin
Etkinliği
Tülay Özkan Seyhan, Aylin Eker, Ayşen Yavru, Olgaç Bezen, Cem Güneyii,
Kamil Pembeci, Mehmet Tuğrul
istanbul Üniversitesi, istanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı, istanbul
Download

Öğr. Gör. Dr. Uzm. Olgaç BEZEN