AKSARAY EĞİTİM-BİR-SEN
SEÇİMDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
a. Şubemiz 5.Olağan Kongresi delege seçimi 27 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 09:00 – 17:00
saatleri arasında Aksaray Öğretmenevinde yapılacaktır.
b. Gülağaç ve Güzelyurt İlçeleri Merkez Sendika binasında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
c. Sarıyahşi, Eskil, Ağaçören ve Ortaköy ilçeleri kendi ilçelerinde kullanacaklardır.
d. İlçeler kendi iş ve işlemlerini kendileri yürüteceklerdir.
e. Toplam 10 sandıkta oy kullanılacak olup her sandıkta 150-170 kişi bulunmaktadır.
f. Delege adayları kendi okulu hangi sandıkta ise o sandıkta hem oy kullanacak hem de o
sandıktan delege adayı olacaklardır.
g. Sandık numaralarına göre :
1 Nolu Sandık :154
2 Nolu Sandık :151
3 Nolu Sandık :151
4 Nolu Sandık :155
5 Nolu Sandık :152
6 Nolu Sandık :157
7 Nolu Sandık :150
8 Nolu Sandık :156
9 Nolu Sandık :160
10 Nolu Sandık:152
Kişiden oluşmaktadır. Aksaray Merkez Şubede toplam 112 delege seçilecek olup 6 numaralı
ve 9 numaralı sandıklarda 12 diğer sandıklarda ise 11’ er delege seçilecektir.
h. Her delege adayı kendi sandığından aldığı oya göre değerlendirilecek olup 6 ve 9 numaralı
sandıklarda en fazla oyu alan 12 kişi diğer sandıklarda ise en fazla oyu alan ilk 11 kişi delege
olarak seçileceklerdir.
Oy Kullanma İşlemi:
Oy kullanma işlemi 27 eylül 2014 Cumartesi günü saat 09:00 da başlayıp 17:00 de sona
erecektir.
Oy kullanılacak pusulada;
1 Nolu Sandıkta : 26
2 Nolu Sandıkta : 29
3 Nolu Sandıkta :27
4 Nolu Sandıkta :26
5 Nolu Sandıkta :33
6 Nolu Sandıkta :25
7 Nolu Sandıkta :24
8 Nolu Sandıkta :36
9 Nolu Sandıkta :18
10 Nolu Sandıkta :30
Delege adayı bulunmaktadır. Oy pusulaları sandıklara göre düzenlenmiş halde seçmen
üyelere imza karşılığı verilecek olup alfabetik olarak isim sırası ve karşılarında kutucuk
olacaktır. Oy kullanacak üye kendilerine verilen pusuladan istediği 11 kişiyi ( 6 ve 9 numaralı
sandıklarda 12 kişi) kutucuklara çarpı koymak suretiyle işaretleyerek oyunu kullanacaktır, yani
bir kişi 11 kişiye ( 6 ve 9 numaralı sandıklarda 12 kişi) oy vermiş olacaktır.
a) Listede adı bulunanlar resmi kimlik belgesi göstermek ve listeyi imzalamak suretiyle oy
kullanır.
b) Seçmen listesini imzalayan üye, matbu oy pusulasını zarfa koyar ve ağzını kapatarak sandık
kurulu huzurunda sandığa atar.
c) Her üye kendi adına oy kullanır. Vekâletle oy kullanılamaz.
d) Üye oyunu serbest olarak kullanır. Oyunu kullanması esnasında üyeye, hiç kimse hiçbir
şekilde müdahale edemez.
e) Oy pusulalarına, oyun kimin tarafından kullanıldığını belli eden bir ibare ve işaret konulamaz,
imza atılamaz. Bu gibi oy pusulaları ve zarflar geçersizdir.
f) Oy zarfı içine bir oy pusulası konulur. Birden fazla olursa geçersiz sayılır.
g) Delege seçimi oy pusulası üzerinde, o seçim bölgesinden seçilecek delege sayısı kadar kişi
işaretlenir. Fazla işaretlemelerde o oy pusulası geçersiz sayılır. Seçilecek delege sayısından az
işaretlemeler geçerlidir. Oy pusulası haricindeki diğer kâğıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.
h) Aday olmadığı halde, adı oy pusulasına yazılan ve işaretlenen kişilere verilen oylar geçersizdir.
Ancak diğer adaylara verilen oylar geçerli sayılır. Oy pusulasının tümü geçersiz sayılamaz.
****ÖNEMLİ: 6 ve 9 numaralı sandıklarda 12 diğer sandıklarda ise 11 delege seçileceğinden dolayı
pusulada yer alan isimlerden 6 ve 9 numaralı sandıklarda 12 kişiden fazla diğer sandıklarda 11
kişiden fazla isme oy verilirse o pusula tümüyle geçersiz sayılır, daha az kişi işaretlenir ise geçerli
sayılır.
Seçimlerle ilgili soru ve konularda aşağıda isim ve Telefon bilgileri yer alan Başkan
Yardımcılarımızdan yardım alabilirsiniz.
Seçimin tüm camiamıza hayırlı olmasını dileriz.
Hacı BERBER
(Başkan Yardımcısı)
: 05055408274
Erkan KOÇAŞ
(Başkan Yardımcısı)
: 05054687088
Download

Açıklama İçin Tıklayınız.