rece
82
Memuriyetin ııevM
&
Adet
Maaş
Lira
Şirketler hesabatım tetkik kalemi
Kalem âmiri
Mümeyyiz
Hesap memuru
8
11
!5
1
50
1
35
1
20
1
50
1
2
30
17,5
1
25
1
20
1
90
1
70
1
40
1
35
4
17-5
1
25
2
20
1
90
1
70
1
70
1
40
1
25
Müdürlük Kalemi
Kalem âmiri
Mümeyyiz
Kâtip
Dosya memuru
Kayt
»
8
12
16
13
15
.
Yollar Umum Müdürlüğü
/
4
6
10
11
16
13
15
Umum müdür
»
» muavini
Kalem amiri
Mümeyyiz
Kâtip
Dosya memuru
Kayt
»
imtiyazlı
4
6
6
10
13
16
4
6
10
10-
Şirketler Umum Müdürlüğü
Umum müdür
»
» muavini
Haya nakliyatı mütehassis
Hesap âmiri
Dosya memuru
Kâtip
Sular Umum Müdürlüğü
Umum müdür
»
» muavini
Hesap amiri
Kalem »
3
17,5
1
90
1
70
1
40
1
40
Download

82 Memuriyetin ııevM Şirketler hesabatım tetkik kalemi Kalem âmiri