Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa Projesi, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü izni ile , YÖRET
tarafından geliştirilen, İsveç Konsolosluğu mali desteği ile yürütülen bir projedir. Bu proje İstanbul” da toplam
40 okulda, geçtiğimiz yıl projeye özel formatör eğitimi almış olan rehber öğretmenler tarafından 3. Sınıflara
uygulanmaktadır. Okulumuzda bu proje, rehber öğretmenlerimizden Yaşar Ocaktürk tarafından
uygulanmaktadır.
Bu projeyle amaç;
 Hayır Diyebilen
 Birey olduğunun ve demokratik haklarının farkında
 Toplumsal eşitliğe saygılı
 Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten
 Farklılıklara saygı gösteren
 Beden algısı güçlü
 İnsan haklarına saygılı
 Çatışma ve sorun çözme becerisi gelişmiş
 Özgüven ve sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirmektir…
Projenin veli ve öğrenci olmak üzere iki basamağı vardır. İlk olarak, Öğrencilere proje için özel olarak
geliştirilmiş etkinlikleri içeren etkinlik kitapçıkları dağıtıldı. Haftada bir ders 3. Sınıflara etkinlik
uygulanmaktadır.
İkinci olarak velilerle çalışmalar yürütülecektir. Yine 3. Sınıf velilerine 20”şer kişiden oluşan 3 ayrı grupla, 5
hafta süren eğitim grup çalışmaları gerçekleştirilecektir. Şu anda okulumuzda 1. Veli eğitim grubu eğitimlerini Okul
Rehber Öğretmenlerinden Yaşar Ocaktürk liderliğinde tamamladılar. Velilere eğitim çalışmasına katıldıkları için
sertifikaları takdim edildi. Veli ve öğrencilerle çalışmalar ikinci dönem de okulumuzda devam edecektir.
Download

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa Projesi, İstanbul Milli Eğitim