TIPTA UZMANLIK KURULU
,
ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK MÜFREDATI
İLERLEME RAPORU
(03.03.2014)
Uzmanlık dallarına ait çekirdek müfredat taslaklarının 2008 yılında tamamlanmış olan
(v.0.5) ve 2011 yılında tamamlanmış olan (v.1.0) halleri Tıpta Uzmanlık Kurulunun (TUK)
resmi internet sayfasında eğitim kurumları ve kamuoyu ile paylaşılmıştı. Tıpta Uzmanlık
Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde
çekirdek müfredatların 18 Mart- 14 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılan çalıştaylarda
gerçekleştirilen revizyonlarla v.2.0 halleri hazırlanmış olup bunlar eğitim kurumları ile halen
yürütmekte oldukları uzmanlık eğitimine uyumlulukları açısından değerlendirilip geri bildirim
verebilmeleri amacıyla paylaşılmıştır. Ayrıca v.2.0 çekirdek müfredatların tamamı tüm
TUKMOS Komisyonlarınca incelenip uzmanlık dallarının diğer uzmanlık dallarının
müfredatlarına itiraz ve öneri getirebilmelerini sağlamak için aynı internet sitesinde
yayımlanmıştır. Sonraki süreçte gerek TUKMOS Komisyonlarından gerekse eğitim
kurumlarındaki ilgililerden v.2.0 müfredatlar hakkında geri bildirimler alınmıştır (form 12).
Tasnif edilen geri bildirimler ilgili TUKMOS Komisyonlarına değerlendirmeleri için arz
edilmiştir. Ayrıca eş zamanlı olarak TUKMOS Komisyonlarından, uzmanlık dalının
eğitiminde yer alan rotasyonların hedeflerini müfredat kılavuzumuza uygun hazırlamaları
talep edilmiştir (Form11). Sonrasında rotasyon hedeflerinin tartışılacağı ve müfredatlara
yapılan itirazların değerlendirileceği revizyon toplantıları planlanmıştır.
Askeri Sağlık Hizmetleri TUKMOS Komisyonundan belirlenen 3 temsilci (Prof. Dr.
Mustafa Özer, Doç. Dr. Mehmet Çetin, Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya Türk) ile TUK Sekretaryasından
1 temsilci (Uzm. Dr. Dt. Deniz Koraşlı ) eşliğinde 03 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda Askeri Sağlık Hizmetleri Komisyonu, v.2.0 taslak müfredatını bütünüyle gözden
geçirerek mevcut imla hatalarını düzeltmiş ve bazı yetkinlik düzeylerinde değişiklikler
yapmıştır.
Askeri Sağlık Hizmetleri uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatına diğer uzmanlık
alanlarından (çalıştay tarihine kadar) itiraz gelmemiştir. Ayrıca Askeri Psikiyatri uzmanlık
eğitimi süresi içerisinde yapılan rotasyonlar 3 ay Halk Sağlığı, 2 hafta Hava ve Uzay
Hekimliği (1 ay olarak TUK tarafından 08.04.2014 tarihinde değiştirilmiştir), 1 ay Askeri
Psikiyatri, 1 ay Acil Tıp, rotasyonunun yapılması yönünde görüş bildirilmiştir. Ayrıca
rotasyon hedefleri gözden geçirilerek çekirdek müfredata eklenecek hale getirilmiştir (Ek1).
Bu raporun ekinde gözden geçirilmiş çekirdek müfredatın v.2.1 hali, rotasyon
hedefleri eklenmiş olarak hazırlanmıştır.
Ek1: Rotasyon hedefleri
EK-1
ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ UZMANLIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN
ASKERİ PSİKİYATRİ BD. ROTASYONUNDA ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN EĞİTİM
KONULARI
Asker Psikolojisi
S,İ
Savaş Stresi (zayiatı, kontrolü vs.) S,P, İ
Uyum Bozuklukları
S,İ
PTSB’( Post travmatik stres bozukluğu) nun tedavisi dışındaki sevk ve idare kapsamındaki
hususları
S, İ
Harekatın psikolojik ortamı
S, İ
TSK.de Psikolojik, Danışmalık ve Rehberlik (PDR) Hizmetleri
S,P, İ
Askeri açıdan koruyucu ruh sağlığı ve uygulamaları
S, P
Harekat alanından psikiyatrik hastaların tahliyesi
S, P, İ
ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ UZMANLIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN
HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ AD. ROTASYONUNDA ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN
EĞİTİM KONULARI
1. Uçuş Fizyolojisi
S
2. Uçuş tabibinin görev ve sorumlulukları
S
4. Uçucularda sık görülen hastalıklar
S
5. Uçuş tababeti açısından havadan tahliye yönetimi
S,P
ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ UZMANLIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN
ACİL TIP AD. ROTASYONUNDA ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN EĞİTİM KONULARI
6. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri
S, P, İ
7. Acil servislerde yaşanan sorunlar
S, P, İ
8. Triyaj ve yönetimi
S, P, İ
9. Acil tıpta temel beceriler
S, P
11. Afetlerde Acil Servis Yönetimi
S, P, İ
12. Kıt’a ve muharebe koşullarında acil tıbbi müdahaleler
S, P
EK-1
14. Ateşli Silah Yaralanmalarında acil tıbbi yaklaşım
S
15. Soğuk ve donmalarda acil tıbbi yaklaşım
S
ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ UZMANLIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN
HALK SAĞLIĞI AD. ROTASYONUNDA ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN EĞİTİM
KONULARI
Askeri önemdeki çevre sağlığı konu ve uygulamaları
S, P
Askeri önemdeki sağlık eğitimi konu ve uygulamaları
S, P
TSK Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Uygulamaları
S, P
Salgın yönetimi
S,P, İ
Su hijyeni ve Gıda Kontrol Yönetimi
S,P, İ
Askeri personelin sağlığını geliştirici ve yükseltici yaklaşımlar S,P
Sağlık hizmetlerinde denetim
S,P
Afetlerde koruyucu sağlık hizmetleri
S,P, İ
Mültecilerde ve çadır kentlerde sağlık hizmetleri
S,P
Çeşitli coğrafya ve iklimlerde koruyucu sağlık yaklaşım ve prensipleri S,P
Mustafa ÖZER
Prof.Tbp.Kd.Alb.
As.Sağ.Hiz.AD.Bşk.
Download

ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK