Okulu:
İnsan toplumsal bir varlıktır. Yaşarken
çevresindeki insanlara güven vermelidir.
Güvenilir olmak konuşmalarımızın, is ve
davranışlarımızın doğru olmasına bağlıdır.
Doğru ve dürüst olmak için insanlara karşı
iyi niyetli, güzel düşünceli ve temiz duygulu
olmalıyız.
Özü doğru olanın sözü de
doğru olur.
İnsanın sadece kendisinin doğru olması
yeterli değildir. İnsanın toplumsal görevleri
de vardır. Bu görevlerden biri de iyiyi ve
doğruyu güzel bir öğütle insanlara
anlatmaktır.
Gerçekleri söylemek bir erdemdir.
Hazırlayan
www.muhammetyilmaz.com
Bu nesnenin telif hakları İGEDER’e aittir.
İsimler dâhil belgede değişiklik yapılmaması
kaydıyla ücretsiz olarak kullanılabilir,
çoğaltılabilir ve yayınlanabilir.
www.igeder.org.tr
www.materyal.org.tr
Doğru belli, eğri bellidir.
Yaşadığımız toplumda meydana gelen
yanlışlık ve haksızlıklarla karşı mücadele
eden insanları korumak, onlara destek olmak
da bizim görevlerimizdendir.
“Doğruları korumaktan
korkmayınız.”
M. Kemal Atatürk
Cümleler doğrudur sen doğru isen,
Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.
(Yunus Emre)
Allah insanın her yönüyle doğru ve
dürüst olmasını ister. “Rabbimiz Allah’tır”
deyip, sonra da dosdoğru yaşayanlara
korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
(Kur’an, Ahkaf Suresi 13. Ayet)
Doğru davranışlarda bulunmak bazen
insana acı da verebilir. Ancak biz acı veren
doğruluğu keyif veren yanlışlara tercih
etmeliyiz. Ünlü Fransız düşünür J.J.
Rousseau “Doğru yolda giden kaplumbağa,
eğri yolda giden yarış atını geçer.” sözüyle
doğruların her zaman kazançlı çıkacağını
güzel bir şekilde ifade etmiştir.
Doğru ile eğri birbirinden ayrılmıştır.
İnsan bunu fark edecek özelliklere sahiptir.
Bu sebeple dürüst olmalı ve
hile
yapmamalıyız,
adil
olup
haksızlık
yapmamalıyız. Davranışlarımızda tutarlı
olmalı, insanlar arasında ayırıp yapmamalıyız.
Sözlerimiz insanları incitmemeli, açık ve net
konuşmalıyız.
Doğru ve dürüst davranışların neler
olduğunu bilmek zor olmamakla beraber
bazen kendi çıkarlarımıza aykırı olduğu için
onları söylemeyiz. Ama erdemli insanlar
kendi çıkarlarına aykırı da olsa doğruları
söylemeli ve uygulamalıdır.
“Doğruluk seni öldürse
bile ondan ayrılma.”
(Hz. Ömer)
Download

Okulu: Özü doğru olanın sözü de doğru olur.