OTO KONTROL
Hazırlayan Öğrenciler
Ceren KAYRAKÇI (8-B)
Berk Ata TÜRKYILMAZ (8-B)
Danışman Öğretmen
Pınar ÇALIK ÖZBAY
İZMİR, 2014
İÇİNDEKİLER
1. Proje özeti.............................................................................................................................2
2. Projenin amacı....................................................................................................................2
3. Giriş....................................................................................................................................2
4. Yöntem.................................................................................................................................3
4.1. Materyal......................................................................................................................4
5. Ulaşılan sonuçlar ve sonuçların değerlendirilmesi.............................................................4
6. Proje Bütçesi.......................................................................................................................4
7. Proje Takvimi......................................................................................................................5
8. Kaynaklar.........................................................................................................................5
9.Proje ile ilgili fotoğraflar…………………………………………………………………………... 5
1
Proje Adı: KİRLENMEK GÜZELDİR,EKOLOJİK DETERJAN İLE…
1. Proje Özeti
Otomobilimiz çalındığında otomobil sahibine mesajla haber veren oto kontrol sistemi
oluşturup ,belirlenen komutlar ile arabanın kontrolünü sağlamak için hazırlanmış projemizde;
oluşturduğumuz oto kontrol sistemi ile araba hırsızlığının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.
Aynı zamanda arabaya binmeden önce klimanın komut ile açılıp seyahatlerin daha konforlu
hale gelmesi sağlanmıştır.
2. Projenin Amacı
Bu projenin amacı, kendimize ait olan otomobilin çalınması durumunda otomobilin alarmı
devreye girdiğinde oluşturduğumuz oto kontrol sistemi ile uyarılmak ve oto kontrol sistemine
atacağımız mesaj ile arabayı durdurup çalışamaz hale getirmektir. Oto kontrol sisteminin bir
başka amacı arabayı içinde değilken de kontrol altına almaktır. Bu sistem ile kışın arabaya
binmeden mesaj ile arabanın klimasını açıp arabanın içerisini ısıtabilmek; ya da yaz günü
klimayı yine mesaj yolu ile arabaya binmeden önce açıp içerisini serinleterek daha konforlu
bir yolculuk yapabilmek amaçlanmaktadır.
3. Giriş
Alarm devreleri, istenmeyen bir durumun ortaya çıkması durumunda bizi çeşitli şekillerde
uyaran devrelerdir. İstenmeyen durumlar, evi su basması, yangın çıkması, eve veya arabaya
hırsız girmesi, yolda don olması vb.dir.
Elektronik devre elemanları arasında, bu gibi durumların ortaya çıkmasıyla birlikte bize
gerekli uyarıyı verebilmek adına fiziksel olayları elektriksel büyüklüklere dönüştürecek
malzemeler neyse ki vardır. Bunlar, ışığı, sesi, sıcaklığı, basıncı vb.ni, elektriksel olarak
işlenebilen hale getirirler. Devrelerimiz sinyali işledikten sonra bize, ortamdaki insanları
uyaracak fiziksel büyüklüğe karar vermek kalır. Gelişmiş alarm devrelerinde yalnızca o anlık
ve o çevreye uyarı vermekle kalmayıp, daha önceden kaydedilmiş mesajı dinletmek için
girilmiş telefon numaralarını arama veya istenilen herhangi bir cihazı uzaktan çalıştırabilme
özellikleri bulunur.
2
4. Yöntem
Otomobili kontrol edebileceğimiz devreyi oluşturmak için ilk önce basit alarm sistemlerinin
nasıl çalıştığını araştırdık. Bu sistemlerde birbirine bağlı iki devre bulunur. Birinci devrede
kapı açıldığında lambayı yakacak pil sistemini harekete geçirmek için elektromıknatıs
kullanılmaktadır. Elektromıknatıs, manyetik bir malzemeye elektrik akımı uygulanarak elde
edilen mıknatıstır ve elektrik akımı kesildiğinde mıknatıslık özelliğini kaybeder. Böylece alarm
sisteminde kapı açık iken elektromıknatıs devrede olur ve bu durumda ikinci devreye bağlı
olan uyarı sitemi (örneğin lamba) elektrik gitmediği için devre dışı kalır. Kapının açılmasıyla
elektromıknatısa giden elektrik kesilir ve elektromıknatıs mıknatıslık özelliğini kaybeder.
Böylece yanında bulunan metal çubuğu çekemez ve metal çubuğun uyarı sisteminin
bulunduğu devreyi tamamlamasıyla uyarı sistemi devreye girer ve bize kapının açıldığını
haber verir. Bu devreyi inceleyerek sms ile haber verebilecek devrenin nasıl oluşturulması
gerektiğini planladık. Araştırmalarımız sonucunda bu işlemin yapılabilmesi için devreye sms
modülünün ve mikroişlemcinin eklenmesi gerektiğini öğrendik ve elektronik devre için yardım
alarak sms modülü ve mikroişlemci ile birlikte oto kontrol sistemimizi tamamladık. Sms
modülü mikroişlemci tarafından kontrol altına alınarak hafızasına tanımlanan mesaj taslakları
ile aktif hale gelerek verilen komutları yerine getirdi.
Hafızaya tanımladığımız mesajlar şu şekildedir:
1.araba calis
2.araba dur
3.klima ac
4.klima kapat
5.1234 (bu komut sistemi kapatır)
Oluşturduğumuz Oto kontrol sistemi, otomobilin alarmı devreye girdiğinde otomobil sahibini
mesajla uyararak haber verir. Bu durumda otomobil sahibi yukarda bulunan mesajlardan
ikincisini(araba dur) yada beşincisini(1234)
attığında oto kontrol sistemi numaranın
doğruluğunu kontrol eder ve gelen mesaj arabanın sahibine ait ise gelen komutu uygulayarak
arabanın çalışmasını engeller. Böylece hırsızın etkisiz hale gelmesi sağlanır. Ayrıca GPRS
sistemli SMS modülü kullanıldığında arabanın bulunduğu yerin konum bilgileri de alınabilir.
Bunun yanında oto kontrol sistemi ile arabaya daha binmeden önce atacağımız mesajlar ile
arabayı istediğimiz şekilde kontrol edebiliriz. Örneğin; soğuk bir kış sabahı; sıcacık evimizden
çıkıp buz gibi arabaya binmek hepimizi tedirgin eder. Bu sebeple üç(klima ac) ve dört
numaralı(klima kapat) mesajlar atıldığında arabaya daha binmeden klimayı kontrol edebiliriz.
Böylelikle sıcaklık farkından kaynaklanacak soğuk algınlığı gibi hastalıkların önüne geçmiş
oluruz. Ya da sıcak bir yaz günü ;içerisi çok sıcak olan bir arabaya binmek hepimizi
bunaltabilir. Aynı şekilde atacağımız mesaj ile klimayı açarak içerisini biz gelinceye kadar
serinletebiliriz.
3
4.1. Materyal:
Sms modülü
Mikroişlemci
Voltaj regülatörü
2 adet seri bağlanmış cep telefonu bataryası
Led lamba
Oyuncak araba
Delikli plaket
LCD karakter
5. Ulaşılan Sonuçlar ve Sonuçların Değerlendirilmesi
Otomobil çalındığında otomobil sahibine mesajla haber veren oto kontrol sistemi oluşturuldu.
Belirlenen komutlar ile arabanın kontrolü sağlandı. Oluşturduğumuz oto kontrol sistemi ile
araba hırsızlığının önüne geçilmesine katkıda bulunuldu. Aynı zamanda seyahatlerin daha
konforlu hale gelmesi sağlandı.
6. Proje Bütçesi
Sms modülü : 50 TL
Mikroişlemci: 20TL
2 adet seri bağlanmış cep telefonu bataryası: 10TL
Led lamba: 10 TL
Delikli plaket: 10TL
LCD karakter:20 TL
TOPLAM: 120 TL
4
7. Proje Takvimi
Proje konusunda alan yazın taraması yapıldı.
21.09.2013 – 27.10.2013
Alan yazın taraması
28.11.2013 -31.11.2013
Devre hazırlanması için malzemelerin temini
Sistemin hazırlanması
01.12.2013
02.12.2013-11.12.2013
Ölçümlerin yapılması
04.12.2014 –14.01.2014
Raporun yazılması
8. Kaynaklar
http://soruncevapliyalim.com/diger-odevler/20753-alarm-devresi-semali-nasil-yapilir-alarmdevresi-yapma-resimli-anlatim.html#ixzz2nCIBrL92
http://www.fen1.com/etkinlik-canlandirmalari/126-hz-alarmpal-elektrik
PROJE İLE İLGİLİ FOTOĞRAFLARI
5
6
7
Download

OTO KONTROL - Özel Ege Lisesi