ÜYELERİMİZE DURURU
Milas Belediye Başkanı Sn. Muhammet TOKAT’tan 12 gündür randevu almak için
çok uğraştık. Ahmet BENCİK hergün Başkanın sekreterine arıyarak randevu saati almaya
çalıştı ve randevu alarak 07.02.2014 günü saat 11:20’de makam odasında görüşüldü.
Görüşmede hazır bulunanlar;
Yönetim Kurulu Başkanı Erol ÖZKAN
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BENCİK
3 ada 25 nolu ev sahibi İrfan KÜÇÜKÇETİN
Soruldu;
1 – Belediye başkanından sitemizde yapılan ölçümlerin ve tebligatların durdurulması istendi.
Sn Efendi CAN ‘ın şikayeti var. Ölçümler durdurulmaz, ölçümler durdurduğunda görev ihmal
olur zaten otel projesi ile uzaktan yakın hiçbir ilgim olmadığı halde yargılanıyorum. Haftanın
3 günü adliyede geçiriyorum. Avukat olmama rağmen mesleğimde bu kadar adliyeye
gitmedim dedi.
2 – 3194 sayılı imar kanunun 42 ‘inci maddesi 2. fıkrasına göre uygulanacak bu ceza
ertelenebilinirmi. Ertelenemez ise ödeme yapılırken taksitleri uzatılamazmı ?
- Ceza ertelenemez kanun mevzuatı böyle, biz bu cezayı kesip kesmemekte terettüt geçirdik.
Bakanlığın görüşü istendi. ( Bu görüş belediye başkanlığından alındı ve gönderilerimizde EKA1, EK-A2 olarak gösterildi.) Biz sizlere kaç yıldır ceza kesmedik ancak şikayet vaki
olduktan sonra bu işler başladı Word Kart ile belediye veznemize ödeme yapıldığında 5
taksitle ödenebilinir dedi.
3 – Madem böyle, bu ödemeyi 10 – 12 taksite çıkarma imkanı olmazmı ? dedik
- Başkan Mali işlerine bakan müdürü Yücel Beyi çağırdı, World Kart lara bankayla yapılan
protokol yaptık 5 taksit olunca komisyon almıyorlar. Üyeleriniz Banka komisyonunu kabul
ederse (100,00 – 120,00 TL Fark olabilir) o zaman 10 – 12 taksite çıkarılabilinir dedi.
4 – Belediye Başkanına sorduk peki bu parayı ödeyince sorunlarımız çözülecekmi yani yıkım
işleminin devam edip edmeyeciğini kesin netice alabilecekmiyiz diye sorduk.
- Belediye başkanı şikayet devam ederse yıkım uygulanır. Dedi
5 – Peki üyelerimiz parayı ödemelerine rağmen evler yıkılacaksa biz bu parayı neden
ödüyoruz. ? dedik ve devam ettik 2004 de çıkan imar affı yasasına göre ceza alıyoruz yıkım
olmaması lazım dediğimizde Belediye Başkanı bu konuda kesin ve net cevap vermedi,
Buradan da anladık ki Başkanın bu konularda pek bilgi sahibi değil (Bu konuyla ilgili
belediyenin yeni binasındanki Fen İşlerine gidildi Ve Müdür vekili Sn. Okan KOBAN ile
görüşüldü) Bu görüşme sonunda cezayı mecburen ödüyorsunuz bundan kurtuluşunuz yok
dedi ve cezanın Her ev için 2.600 TL olduğunu bildirdi. Okan beyden alınan Fotokopili resmi
evraklar gönderilerimiz EK-B1, EK-B2, EK-B3 olarak belirtilmiştir. Okan beyden sonra
ölçümleri yapan kaçak inşaat bürosuna geçildi ve Kaçak inşaat bürosunda görevli, site
evlerini ölçen And AKDENİZ ile görüşüldü. Bu ölçümler ne zaman bitecek diye soruldu. Bu
ölçümlere daha devam edecekmisiniz soruldu. 124 ev tamamlanana kadar işlem yapacak
dediler.
Belediye Yetkililerince; Otelcinin şikayet ettiği 3038 parseldeki evlerden sonra
sitenizden de vaki şikayet üzerine diğer evleride ölçmeye başladık dediler.
Bizler diğer evleride şikayet eden bu kişi veya kişilerin isimlerini Belediye
yetkililerinden istedik Bu konuda kesinlikle isim veremeyeceklerini bildirdiler.
6 – İmar konusundan sonra Belediyeden isteklerimiz ;
- Sitemizin 5 yıl içinde arıtmalarımıza harcama yapılan gerek elektrik sarfiyatı gerek
parça değişimi, bakım, onarım, arıtma tahlilleri Belediyenin aldığı ecrimisil tutarı 50-60 Bin
TL’nı geçmiş bulunmaktadır. Biz ve diğer siteler Belediyemizin yapacağı işi sırtlanıp
götürüyoruz. Buna mukabil belediyenizce ecrimisilere her sene katlayarak zam yapıyorsunuz
bunda bizlere indirim yapılmasını istedik.
- Arıtmaların yeri kamu arazisidir bunda indirim yapamayız dediler.
7 – Boğaziçi köyünden sitelerimize geliş de Belediye ait yol üzerinde Trafik bakımından
tehlikeli ölü noktalar var bunların düzeltilmesini istedik.
-
-
Belediye Başkanı Yol Bakım onarım Şefine telefon etti, Git kontrol et Başkan şimdi
benim yanımda öğleden sonra orada olacağını söylüyor onu gör o ölü noktaları sana
gösterecek dedi.
Bizler Okan Beyin yanındayken siteden telefon etti ve Ben ölü noktaları tespit ettim
planımızı aldık bu ölü noktaları gidereceklerini söylediler.
8 - Başkana Köyden sonra sitelerimize geliş yolunda Aydınlatma lambaları olmadığını
güzergaha aydınlatma lambalarının takılmasını istedik.
-
Başkan Aydem’e telefon ederek bu konuda bilgi vererek aydınlatma lambalarının
takılmasını istedi.
9 – Sitemizde budama yapılan fidan ve ağaçların belediye tarafından alınmasını, alınmayacak
ise bize döküm yeri gösterilmesini istedik. Bodrum belediyesi kamyon göndererek bu dalları
aldırıyordu siz de onlar gibi bu uygulamayı yapamazmısınız dedik
- Belediye Başkanı Yol üzerine müsait bir yere taşıyın ben onları aldırayım dedi.
SONUÇ:
Her üyemizin 2.600,00 TL’ sı ödeme zorunda olacağı
Bu parayı ödedikten sonra da herhangi bir şikayet olduğu takdir de sonuç hiç de iç açıcı değil,
Site Yönetimine göre herkesin idari mahkemesine gitmesi ve yıkımı durdurma kararı
çıkartmasını öneriyoruz.
NOT-1:
Çözüm için çareler ve görüşler arıyoruz bu nedenle eski Belediye Başkanı Fevzi TOPUZ’a
gidildi. Eski başkan plan tadilatını yapmamızı tadilat yaptıktan sonra Belediye ye yeşil alanlar
olarak terk ettiğimiz sahalardan Belediye den geri alarak yoğunluğu kurtarabileceğimizi
önerdi. Bizlerde bu konuda çalışma yapmasını istedik, ancak bütçemizde olmayan bu gideri
nasıl karşılayacağımızı düşünmekteyiz, rakam olarak şu an sitemizin ne ödeyeceği
binalarımızın kurtalacağını kesin inandığımız zaman ödenecek rakam sorularak üyelerimize
bildirilecektir.
NOT-2:
Bu konuda üyelerimizin tavsiye ve önerilerinize açık olduğumuzu belirtiriz.
NOT-3:
Ölçümlerden sonra Belediye durdurma tutanağı gönderiyor. Yazıyla bu tutanakları kendi
adresine gönder yazımıza rahmen And AKDENİZ muhtarlığa teslim etmek
mecburiyetindeyim diye söyledi.
DENİZ YAKASI
SİTE YÖNETİMİ
Download

ÜYELERİMİZE DURURU