- Hz. Muhammed (s.a.v.) Bilgiye Önem Verirdi
Hz. Muhammed (s.a.v.)
Bilgiye Önem Verirdi
Bismillahirrahmanirrahim
1-Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2-O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.
3-Oku! Rabbin en büyük kerem
(cömertlik) sahibidir.
4-(Öyle ki), kalemle yazı yazmayı öğretti.
5-İnsana bilmediklerini öğretti.
1
- Hz. Muhammed (s.a.v.) Bilgiye Önem Verirdi
Peygamber efendimiz (s.a.v ),
Medineli bir grup müslümanla
Akabe biatlarını gerçekleştirdikten
sonra, Medinelilere İslam’ı
öğretmesi için Musab b. Umeyr’i
öğretmen olarak göndermiştir.
2
- Hz. Muhammed (s.a.v.) Bilgiye Önem Verirdi
Peygamber efendimiz (s.a.v.),
Mekke’den Medine’ye hicret
ettiklerinde burada bir mescid
yaptırmıştır. Mescidin bir
bölümü de mektep (okul)
olarak kullanılmıştır.
Bu okulun ismine “Suffa”,
burada kalanlara da
“Ashab-ı Suffa” denilmiştir.
3
- Hz. Muhammed (s.a.v.) Bilgiye Önem Verirdi
Peygamber efendimiz (s.a.v),
hicretten iki sene sonra Bedir
Savaşı’nda esir düşen müşriklerden
her birinin, on müslümana okuma
yazma öğretmesi şartıyla serbest
bırakılmasını istemiştir.
4
- Hz. Muhammed (s.a.v.) Bilgiye Önem Verirdi
Peygamber efendimiz (s.a.v) hadis-i
şeriflerde;
“İlim öğrenmek her müslümana
(kadın ve erkek) farzdır.”
“İlim müminin yitik malıdır.
Onu nerede bulursa alsın.”
“Kim ilim öğrenmek için (evinden)
çıkarsa; geri dönünceye kadar
Allah yolundadır.”
buyurmuşlardır.
5
- Hz. Muhammed (s.a.v.) Bilgiye Önem Verirdi
Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür;
yoksa gece vakitlerinde, secde hâlinde ve ayakta,
ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak
itaat ve kulluk eden mi? De ki: “Hiç bilenlerle
bilmeyenler bir olur mu?” Ancak akıl sahipleri
öğüt alırlar.
(9. Ayet)
6
Download

Hz. Muhammed (s.a.v.) Bilgiye Önem Verirdi