Proje ve Faaliyetler
 Dağınık ve uygun olmayan şartlarda faaliyet gösteren tekne imal
yerlerini tekne imal alanlarında toplamak üzere teklif imar
planlarının revize edilmesi/tamamlatılması.
 Sektörde kullanılan malzemelerin sertifikasyonunun yapılmasına
yönelik
mevzuat
alt
yapısının
geliştirilmesi
ve
akredite
kuruluşlarının uluslararası yetkilendirilmesi.
 Akdeniz’de panamax, suezmax gibi gemilere hizmet verecek deniz
endüstrisi tesisleri kurulmasının sağlanması.
Proje ve Faaliyetler
 Tarama
filosunun
gençleştirilmesi
ve
modernizasyonun
sağlanması.
 Gezi Tekneleri Yönetmeliği ile Gemi Teçhizatı Yönetmeliği
kapsamında yapılan Piyasa Gözetimi ve Denetim (PGD)
faaliyetlerinde denetim sayısını arttırmak için personele eğitim
verilmesi, PGD programlarının düzenlenmesi.
 Kıyı yapıları, deniz dibi tarama faaliyetleri ve gemi inşa
standartlarını ve çalışanların mesleki yeterliliklerini geliştirmek
amacıyla mevzuat hazırlanması, uygulamaların denetlenmesi.
Download

Stratejik Hedef