İSTANBUL BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail GÖKALP’in
Birlik Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Bölge
Müdürü Bahri Ömer YAZGAN’ı Ziyareti
TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail GÖKALP Birlik Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Bölge
Müdürü Ömer YAZGAN’ı makamında ziyaret etti,
08 Mayıs 2014
TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail GÖKALP, TÜİK’ in cari çalışmaları ve 2014
yılından itibaren işyerlerine uygulanacak anket araştırmalarının işyerlerine şifre verilmek
suretiyle araştırmaya yönelik bilgilerini doğrudan internet üzerinden veri giriş
yapabilmelerine imkan sağlayan Harzemli Uygulaması hakkında bilgilendirme amacıyla,
kurumlar arası işbirliği kapsamında BOSB Bölge Müdürü Ömer YAZGAN’ı makamında
ziyaret etti.
TÜİK’in Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında uluslararası standartlarda
kullanıcı odaklı sürdürebilir bir istatistik sistemi kurmak için; kaliteli, güncel, güvenilir,
tutarlı, tarafsız ve uluslararası standartlara uygun istatistikler üretilmesi konusunda sosyoekonomik alanlarda çalışmalar yapıldığını belirten TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail
GÖKALP, sivil toplum kuruluşlarının istatistik üretme sürecinde vereceği katkı ve desteğin
önemli olduğu vurgusunda bulunmuştur. Ziyaret sonucunda işbirliği protokolü yapılmasına
karar verilmiş bu kapsamda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü
Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No: 53
34353 Beşiktaş / İSTANBUL
Santral : ( 0 212) 258 92 96
E-posta : [email protected]
İlgili Birim: Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
Tel: ( 0 212) 258 92 96 - Dahili: 214
Fax: (0 212) 258 75 20
www.tuik.gov.tr
Toplantıda alınan kararlar:
 Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında anket yoluyla üretilen işyeri istatistiklerin
(Yıllık İş İstatistikleri, Sanayi Üretim İstatistikleri vb.) kapsam eksikliğinin olmaması,
kalitenin artırılması ve istatistiklerin iyileştirilmesi için toplantıya katılan kurumların gereken
gayreti ve hassasiyeti göstermesi,
 BOSB’de çalışma kapsamımıza giren firmalara yapılacak olan ziyaretlerde görevli personele
olanak dahilinde araç sağlanmasına ve bulunamayan adresler konusunda bilgi desteği
sunulması,
 BOSB’de düzenlenen üye toplantılarında talep olması halinde TÜİK tarafından konu ile ilgili
tanıtım ve bilgilendirme yapılması,
 BOSB’nin ihtiyaç duyduğu bilgi taleplerinin TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından
karşılanması,
 Bu işbirliği ile mevcut durum ve ortak yapılabilecek çalışmaların tespit edilebilmesi için
ilişkilerin sürdürülmesi,
 TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğünün Resmi İstatistik Programında yaptığı çalışmaları BOSB
tarafından üyelerine web sayfasında, mail veya doküman ortamında duyurulmasına,
 RİP kapsamı dışında kalan BOSB ve TÜİK tarafından belirlenecek konular için çalışma
grupları oluşturulması, kararları alınmıştır
Ayrıca Bölge Müdürü İsmail GÖKALP bu kapsamda BOSB meclis toplantılarına kendilerinin
uygun gördüğü bir zamanda katılım sağlayacaklarını ve bu toplantılarda TÜİK’in çalışmaları
hakkında kapsamlı bilgilendirmede bulunabileceklerini ifade ederek, şimdiden sağladığı katkıdan
dolayı BOSB Bölge Müdürü sayın Ömer YAZGAN ve nezdinde BOSB üyelerine teşekkürlerini
sunarak yeni sistemin ülkemize faydalı olması temennisinde bulunmuştur.
BOSB Bölge Müdürü Ömer YAZGAN ise;
 TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bu işbirliği girişiminin çok önemli
olduğu ve bu kapsamda Bölge Müdürüne teşekkürlerini iletmiş ve TÜİK’ in işyerlerine ait
araştırmaların verisinin tamamıyla internet üzerinden derlenmesiyle ilgili BOSB olarak
gereken desteği vereceğini belirtmiştir.
 Karşılıklı yapılacak işbirliği çerçevesinde BOSB ile TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğünün
ortak hangi çalışmaları yapabileceği hakkında karşılıklı konuların tespit edilmesinin önemli
olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca bu çalışmaların bir an evvel başlaması için çalışma grubunun
oluşturulup eyleme geçirilmesinin öneminden bahsetmiş ve TÜİK’ in çalışmalarının ve
özellikle web uygulamasının ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulunmuştur.
TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü
Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No: 53
34353 Beşiktaş / İSTANBUL
Santral : ( 0 212) 258 92 96
E-posta : [email protected]
İlgili Birim: Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
Tel: ( 0 212) 258 92 96 - Dahili: 214
Fax: (0 212) 258 75 20
www.tuik.gov.tr
Download

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ