Download

1) Soru: aşağıdakilerden hangisi emredici hukuk kuralıdır? Kanunun