4.Sınıf Veli Bülteni
KASIM AYI
Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrenciler
Öğrencilerimiz maddeyi ve onun değişik formlarını tanıdılar.Çevremizdeki maddekere
örnekler vererek öğrendiler. Cisim ,malzeme kavramını öğrendiler. Maddenin özelliklerini
öğrendiler.Ünitenin kavram haritası oluşturuldu.Maddenin tanımı ile ilgili sınıf içi oyunları
oynandı.Maddenin halleri ile ilgili deneyler yapıldı.Maddenin ısı etkisiyle değişimi nasıl olur,
konu ile ilgili sorular ve etkinliklerle ilgili pekiştirmeler yapıldı.Saf madde ile karışım madde
arasındaki farkı ayırt edebilme.Yardımcı kitap ve ders kitaplarındaki etkinlikler ve
değerlendirme çalışmaları yapıldı atölye çalışmalarına katınılıp ünite ile ilgili deneyler yapıldı.
Matematik Derslerinde öğrencilerimiz
Sütun grafiğini oluşturma okuma yazma verilere göre okuma çalışmaları yapıldı.4,5,6
basamaklı doğal sayıları yazma okuma, çözümleme çözümlenmiş olan doğal sayıları okuma
çalışmaları ile ilgili alıştırmalar ve çalışmalar yapılarak pekiştirme çalışmaları yapılması.Onlık
taban bloklarını kullanarak toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili çalışmalar yapılması.,
DİDEM BAYSAL öğretmeni eşliğinde atölyede pekiştirici çalışmalar yapıldı.
Türkçe Derslerinde Öğrencilerimiz
Türkçe dersinde okunacak metinler ön hazırlık metni inceleme çalışmaları söz varlığını
geliştirme , konuşma , yazma ve görsel kullanma ,sözcükleri cümlede kullanma . hece
kavramı ,heceleri ayırma ile ilgili çalışmaların yapılması etkinlikleri verildi, noktalama
işaretlri yerinde kullanma ile ilgili uygulamalar yapıldı.panolar günün anlam ve önemine
uygun hazırlandı.Verilen sözcükleri kullanarak AKROSTİŞ çalışmalrı yaptırıldı. ile ilgili
çalışmalar yapıldı. 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ile ilgili etkinliklere katınıldı.GÜLİZAR
GÜLOL eşliğinde atölye dersine katılımları sağlandı.Soruları metne göre yanıtlama çalışmalrı
yaptırıldı.Noktalama işaretleri üzerinde çalışmalaryapıldı.
İçerik, ifade ve organizasyonda kendi yazısını geliştirmek için tekrar okur, değiştirir ve
düzenler.
Kurgu ve kurgu dişi hikâyeler arasındaki ayrımı anlar ve belirli amaçlar için uygun
kitaplar seçer.
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını
tahmin eder.
Okuma öncesi, okuma sırası, ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
Benzetme, kişileştirme ve metafor( Bir şeyi başka şey ile benzetme) gibi mecazi
anlamları anlar ve kullanır. Okuma saatinde kitap okuma çalışmaları yaptırıldı ve okunan
kitaplar üzerinde yorumlar yaptırıldı,
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerimiz
Bu derste öğrenciler birey olarak kendi özgünlüğünü kabul etmeyi öğrendiler.
Atatürk’ün milli kültüre verdiği önem. Dayanışmanıntoplum hayatındaki önemi,Atatürkün
hayatıyla ilgili olaylar ve olgular,Türk kadınının toplumdaki yeri Kurtuluş Savaşından
örneklerle açıklandı.Ünitede kullanılan kavramlar verildi.Milli Kültürümüz üzerinde
konuşuldu.Fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu birey olarak yetişmesini öğrendiler..
Kendi örf ve adetleri çerçevesinde ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini
öğrendiler. Sosyal bilgiler atölyesinde ÖZLEM ÖZDEMİR ÖĞRETMENİ eşliğinde derse katılarak
konuları pekiştirdiler .Elektroy ve yardımcı kitaplarla konuları pekiştirme çalışmaları yapıldı.
Din Kültürü Dersinde Öğrencilerimiz
Din ve ahlak hakkında neler biliyorum etkinliği yapıldı(Günah, sevap, Elhamdülillillah, Allah’a
şükür sözcüklerinin anlamları kavratıldı.Dini ifadelerin günlük yaşamlarımızda nerede ve nasıl
kullanıldığını fark etmeleri sağlandı.Dilek ve dularımızda hangi dini ifadeleri kullandığımız
konuları üzerinde çalışmalar yaptırıldı.Ders kitabı üzerinde sorular yanıtlandı.Süphaneke
duası ve anlamı açıklandı.
Trafik Güvenliği dersinde öğrencilerimiz
Trafik Güvenliği dersinde öğrencilerimize kendilerini ve başkalarının hayatının önemli olduğu
sezdirilerek trafik bilinci kazandırıldı. İnsana değer verme, saygı, hoşgörü, duyarlılık,
sorumluluk kelimeleri üzerinde tartışıldı. Güvenli oyun yerleri seçmenin önemi
kavratıldı.Cadde ve sokakların oyun yerleri olmadığı bilinci oluşturulduBisiklet kullanırken
nelere dikkat etmemiz gerekir konusu üzerinde duruldu Etkinlik çalışmaları yapıldı,.
İnsan hakları ve demokrasi dersinde öğrencilerimiz
insanın değeri ve her insan değerlidir temaları üzerinde tartışıldı.Demokrasi kavramı
verildi.Farklılıklarımız zenginliğimiz konusu işlendi,
Download

4.Sınıf Veli Bülteni KASIM AYI Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrenciler