bab.la Cümle Kalıpları: İş | Meslek Adları
Türkçe-Fransızca
Meslek Adları : Mesleki Ünvanlar
Genel Müdür / Yönetim Kurulu
Başkanı
Président Directeur Général
(PDG)
Birleşik Krallık, bir kurumun
finansal başkanı
Genel Müdür / Genel Direktör
/ Yönetim Kurulu Başkanı
Président Directeur Général
(PDG)
Amerika, bir kurumun finansal
başkanı
Pazarlama Direktörü
Directeur Marketing
Pazarlama departmanından
sorumlu çalışan
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Directeur des Ventes
Satış departmanından
sorumlu çalışan
Müşteri Hizmetleri Müdürü /
Müşteri Hizmetleri Direktörü
Directeur Service Clients
Müşteri Hizmetleri
departmanından sorumlu
çalışan
Personel Müdürü
Directeur des Ressources
Humaines (DRH)
Amerika, diğer çalışanların
sorunlarından sorumlu çalışa
İnsan Kaynakları Müdürü
Directeur des Ressources
Humaines (DRH)
Birleşik Krallık, diğer
çalışanların sorunlarından
sorumlu çalışan
Ofis Yöneticisi
Directeur des Services
Administratifs
Belli bir ofisten sorumlu olan
çalışan
Şirket Sekreteri
Secrétaire Général
İş yazışmalarından sorumlu
olan çalışan
Muhasebe Müdürü / Finans
Müdürü
Chef Comptable
Kurumun finans işlerinden
sorumlu çalışan
Teknik Direktör / IT Direktörü
Directeur Technique
Bilgi Sistemleri ve
Komünikasyondan sorumlu
çalışan
Arge Müdürü
Directeur des Travaux de
Recherche et de
Développement
Yeni Ürün Geliştirmeden
sorumlu çalışan
Üretim Direktörü
Directeur de Production
Üretimden sorumlu çalışan
Fabrika Müdürü
Directeur d'Usine
Fabrikayı üretim yaptığı yerde
yöneten çalışan
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Cümle Kalıpları: İş | Meslek Adları (Türkçe-Fransızca)