BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
İstanbul, 03 Ekim 2014
MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ
NO : 2014 / 64
KONU
:
Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6552 Sayılı Kanunun 60.Maddesi
Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin 2014-26 Sayılı SGK Genelgesi Hk.
Bilindiği üzere, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve
29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Bakınız, 2014/59 Sayılı
Sirkülerimiz.)
Anılan Kanunun 81 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununa geçici 60 ıncı madde eklenmiş olup, 11/9/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu
geçici maddenin;
- Birinci ve ikinci fıkraları ile SGK’nun bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler
halinde ödenmesine imkan sağlanmış,
- Beşinci fıkrası ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışanlardan sigortalılık süreleri diğer kanunlara göre durdurulmuş olanların durdurulan sigortalılık
sürelerine ilişkin primlerini ödeme hakkı verilmiştir.
Bu bağlamda, geçici 60 ıncı madde uyarınca gerek kapsama giren alacakların yeniden
yapılandırılması, gerekse durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primlerin ödenmesi sırasında borçlularca
ve sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince yapılacak işlemler SGK Başkanlığınca
çıkarılan 2014/-26 Sayılı Genelge ile açıklanmıştır.
Bahse konu Genelge Sirkülerimiz ekindedir.
Saygılarımızla
EK: 2014-26 Sayılı SGK Başkanlığı Genelgesi
Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No.119/6, 34349 Gayrettepe İstanbul Türkiye
Tel: +90 212 211 9901, 02, 04
Faks: +90 212 211 9952 E-mail: [email protected]
A Member of ECOVIS International tax advisors accountants auditors lawyers in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic,
Denmark, Estonia, France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey, Ukraine and USA (associated partners).
ECOVIS International is a Swiss association. Each Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its own
acts or omissions, not those of any other entity. Değer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. is a Turkish Member Firm of ECOVIS International
www.degerymm.com.tr
~1~
www.ecovis.com.tr
Download

2014-64 SGK Alacaklarının 6552 Sayılı Kanunun Geçici 60 ıncı Md