P-13
Üzümde Okratoksin A Oluşumuna Neden Olan Küfler ve Engellenmesi
Merve MARAŞ1, Nükhet N. DEMİREL ZORBA2
1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim
Dalı,17020, Çanakkale
2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
17020 Çanakkale
e-posta: [email protected]
Üzüm (Vitis vinifera), iklim ve toprak istekleri yönünden çok seçici olmayışı, çoğalma
yöntemlerinin kolay oluşu ve çok çeşitli şekillerde tüketilebilmesi gibi sebeplerden dünyadaki
en yaygın kültür bitkilerinden birisidir. Aspergillus carbonarius, üzümlerde OTA oluşumuna
neden olan en önemli küf türüdür.
Aspergillus ve Penicillium cinsi küfler tarafından üretilen mikotoksinler içerisinde
OTA, nefrotoksik ve kanserojenik aktiviteye sahip olması nedeniyle büyük önem taşır.
OTA’nın %10’unun ben düşümü döneminde, %47’sinin ise üzümün olgunlaşma döneminde
oluştuğu ve olgunlaşma arttıkça OTA oluşumu riskinin arttığı belirtilmektedir.
Tropikal ve sıcak bölgelerde okratoksin A özellikle Aspergillus türleri tarafından
üretilirken (A. ochraceus, A. carbonarius), ılıman ve soğuk bölgelerde ise daha çok Penicillium
türleri, özellikle Penicillium viridicatum ve P. verrucosumun sorun oluşturduğu bildirilmiştir.
Bu derlemede üzümde okratoksin oluşumuna neden olan küflerin belirlenmesi ve
engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar özetlenmiştir
Anahtar Kelimeler: Mikotoksin, Okratoksin A, Üzüm
73
1.ULUSAL MİKOLOJİ GÜNLERİ, 01-04 Eylül 2014
Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, TÜRKİYE
www.mikoloji2014.com
Download

Üzümde Okratoksin A Oluşumuna Neden Olan Küfler ve Engellenmesi