Yrd.Doç.Dr Fatih Mehmet TÜRKCÜ
 Göz, vücudun diğer organlarına göre direkt
muayenesi en mümkün olanıdır.
 Sübjektif olarak görme fonksiyonu muayenesi
 İnspeksiyonla eksternal anatomi
 Göz içi muayenesi (kan damarları ve SSS)
 Sistemik hastalıklar (enfeksiyoz, otoimmun,
neoplastik, vasküler)
Biyomikroskopik muayene
 Direkt Oftalmoskopi:
15 kat büyütme ile
monoküler
muayeneyi sağlar.
Direk oftalmoskopi
Avantajları;
 BüyütmeX10 derece
 Küçük pupilden inceleme
 Düz ve direk görüntü
 Kolay öğrenme teknikleri
Dezavantajları;
 Ortam opasitelerinde sınırlı görüntü
Dar inceleme sahası ve yakın inceleme mesafesi
Kısıtlı periferik fundus incelemesi
Kırma kusurları ve göz hareketlerinin olumsuz etkileri
Stereopsis olmaması ve kısıtlı derinlik hissi
 İndirekt
oftalmoskopi; daha
geniş alanı gösterir
ama büyütme
katsayısı yaklaşık 20
D lens ile 3.5
düzeyindedir.
FUNDUS MUAYENESİ
İndirek oftalmoskopi;
 Işık
kaynağı ele ve kafaya takılan kaynaktan yansır
 Konveks bir lens yardımı ile retina incelenir
 Görüntü; büyük, ters, ayna yansıması
 Monoküler veya binoküler
 Muayenede neler
görmemiz gerekiyor????
VİTREUS
 Lensin arka yüzü ile nöral
retina arasındaki boşluktur.
 Hacim ve ağırlık olarak gözün
2/3’ünü oluşturur.
 %99’u sudur.Hyalürinik
matrikste asılı kollejen
ağından ibarettir.
İç tabaka (retina)
 Retinanın bölgeleri
1. Arka kutup
(makula)
2. Ekvator
Arka kutup ile
ora serrata arasında
3. Ora serrata
MAKÜLA
 Optik diskin 4mm
temporalinde, 0.8 mm
inferiyorunda
 5.5 mm çapında.
 Santralindeki 1.5 mm
çapındaki alana fovea
santralis denir. Ortasında
0.35 mm çaplı foveola vardır.
OPTİK DİSK
Makulanın yaklaşık 3 mm
nazalinde
Rengi soluk pembe
Optik çukurluğun içinden
vasküler yapılar geçer
 Papil ödem
intrakranyal basınç
artışı sonucu gelişen ve
genellikle her iki gözü
etkileyen disk
ödemidir
Papil ödem sebepleri 2 gruba ayrılır
 1. Kitle lezyonları, menenjit, hidrosefali gibi
nörogörüntüleme ve/veya beyin omurilik sıvısı
içeriğindeki abnormaliteyle seyreden durumlar
 2. Normal nörogörüntüleme ve BOS içeriği ile ilgili
durumlar.
 Artmış intrakranyal basıncı ve papil ödemi olup
belirgin sebebi olmayan hastalar vardır.
 Bu durum beyin tümörünü taklit eden ve artmış
intrakranyal basınçla beraber olan pseudotümör
serebridir.
 Primer psödotümör serebri veya idiopatik intrakranyal
hipertansiyon çoğunlukla genç obez kadınlarda
görülen ve açıklayıcı sebebin bulunmadığı bir
durumdur.
Bilateral disk ödemi. Kafa içi basıncı≥250 mm su
PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ HASTASINDA BİLATERAL PAPİL ÖDEM.
A. Champagne cork sign . B. Papil edema. C. Improvement of disc edema.
Diyabetik retinopati
Maküler ödem
Retinal damar tıkanıklıkları
 Santral retinal arter
tıkanıklığı (japon
bayrağı)
 retinal arter dal
tıkanıklığı
Retinal ven tıkanıklığı
YETENEK
Bazen ne kadar
yetenekli olursak
olalım, elimizdeki
malzeme,
bulunduğumuz ortam
bir yere kadarsa, biz
ne yapabiliriz ki?......
Download

Yrd.Doç.Dr Fatih Mehmet TÜRKCÜ