LOFT 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ODA FİYATLARI
SÖZLEŞME
TARİHLERİ
SEÇENEK 1
15 EYLÜL 2014
&
15 HAZİRAN 2015
SEÇENEK 2
15 EYLÜL 2014
&
15 EYLÜL 2015
LOFT 1
ÖDEME
ŞEKLİ
İKİ
TAKSİT
PEŞİN
İKİ
TAKSİT
PEŞİN
LOFT 1A
LOFT 2
LOFT 2A
LOFT 3
LOFT 4
TEK KİŞİ
İKİ KİŞİ
TEK KİŞİ
İKİ KİŞİ
TEK KİŞİ
TEK KİŞİ
TEK KİŞİ
TEK KİŞİ
13.500.-TL / 2
8.500.-TL / 2
12.000.-TL / 2
7.200.-TL / 2
9.900.-TL / 2
10.800.-TL / 2
9.900.-TL / 2
13.500.-TL / 2
6.750.-TL
6.750.-TL
4.250.-TL
4.250.-TL
6.000.-TL
6.000.-TL
3.600.-TL
3.600.-TL
4.950.-TL
4.950.-TL
5.400.-TL
5.400.-TL
4.950.-TL
4.950.-TL
6.750.-TL
6.750.-TL
12.750.-TL
8.000.-TL
11.400.-TL
6.750.-TL
9.400.-TL
10.200.-TL
9.400.-TL
12.750.-TL
16.500.-TL / 2
10.300.-TL / 2
14.800.-TL / 2
8.800.-TL / 2
12.000.-TL / 2
13.200.-TL / 2
12.000.-TL / 2
16.500.-TL / 2
8.250.-TL
8.250.-TL
5.150.-TL
5.150.-TL
7.400.-TL
7.400.-TL
4.400.-TL
4.400.-TL
6.000.-TL
6.000.-TL
6.600.-TL
6.600.-TL
6.000.-TL
6.000.-TL
8.250.-TL
8.250.-TL
15.650.-TL
9.750.-TL
14.000.-TL
8.250.-TL
11.400.-TL
12.500.-TL
11.400.-TL
15.650.-TL
NOT:
1-SÖZLEŞME İMZALANIRKEN 500 EURO VEYA 1.000.-TL GÜVENCE BEDELİ ALINIR.
2-PEŞİN ÖDEME SEÇENEKLERİ % 5 İNDİRİM UYGULANMIŞ FİYATLARDIR.
3- PEŞİN ÖDEME YAPILMASI DURUMUNDA; ÖDEME 01-07 EKİM 2014 TARİHLERİ ARASINDA ALINIR.
4-İKİ EŞİT TAKSİTTE ÖDEME YAPILMASI DURUMUNDA; ÖDEMELER 1.TAKSİT 01-07 EKİM 2014 ve 2.TAKSİT 01-07 ŞUBAT 2015 TARİHLERİ ARASINDA ALINIR.
5-ÖDEMELER; BANKA YOLU, KREDİ KARTI VEYA NAKİT OLARAK YAPILABİLİR.
KİRA SÖZLEŞMESİ
KİRAYA VEREN
ADRES - TELEFON
KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ
DAİRE NUMARASI
KİRALAYAN
T.C. KİMLİK NUMARASI
ADRES TELEFON BİLGİLERİ
ÜNİVERSİTE - BÖLÜMÜ
KEFİL - YAKINLIĞI
ADRES TELEFON BİLGİLERİ
ÖZEL PINAR YÜKSEK ÖĞRENİM KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
FORM GAYRİMENKUL YÖNETİM YATIRIM
GIDA TARIM HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT
VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÜMİT MAHALLESİ MEKSİKA CADDESİ NO:56/5
TEL: 0 312 236 30 40
ÜMİTKÖY - ÇANKAYA / ANKARA
FAX: 0 312 236 31 52
ÖĞRENCİ EVİ
KİRA TUTARI
DEPOZİTO BEDELİ
KİRA BAŞLANGIÇI - BİTİŞİ
NOT 1:
KİRALANAN DAİRE İLE BERABER TESLİM EDİLEN
DEMİRBAŞ LİSTESİ EKTEDİR
NOT 2:
ÖZEL ŞARTLAR
1-İş bu sözleşme taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarda ………..…………… tarihinde akt edilmiştir.
Kira bedelleri 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı için KDV dahil olmak üzere sözleşmenin eki olan fiyat listesindeki gibi belirlenmiştir.
2-Süresi bir yıl olan sözleşmelerde, 15 Temmuz 2015 / 15 Eylül 2015 tarihleri arasındaki 60 gün için 30 günlük kira bedeli hesaplanmış ve ekli fiyat listesine bu şekilde
yansıtılmıştır. Kira sözleşmesi yalnızca (Mezuniyet ve Erasmus) durumlarında altı ay (bir eğitim-öğretim dönemi)’lık yapılabilecektir.
3-Kira bedellerinin, peşin ödenmesi halinde, Ekim ayının ilk haftası içinde (7.günü mesai bitimine kadar), iki eşit taksitte ödenmesi halinde ise Ekim ve Şubat aylarının ilk haftası
içinde (7.günü mesai bitimine kadar) kiraya verenin aşağıda belirtilen Form Gayrimenkul Yönetim Yatırım Gıda Tarım Hayvancılık İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti. banka
hesaplarına yatırılarak, kredi kartı ile veya nakit olarak ödenebilecektir .
AKBANK - ÜMİTKÖY ŞUBESİ - ŞUBE KODU:744 - HESAP NO:18919
İBAN: TR21 0004 6007 4488 8000 0189 19
İŞ BANKASI - ÜMİTKÖY ŞUBESİ - ŞUBE KODU:4278 - HESAP NO:0258100
İBAN: TR32 0006 4000 0014 2780 2581 00
Kira bedellerinin zamanında ödenmemesi halinde, aylık % 5 temerrüt faizi işletilecektir. Kira bedellerinin peşin ödenmesi gereken veya iki eşit taksitte ödenmesi gereken
tutarlarından birinin süresinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, o kira dönemine ait bakiye kira bedellerinin tamamı, ihbar ve ihtara gerek olmaksızın muaccel olur, kiracı
temerrüde düşer ve bu durum tahliye sebebidir. Kiraya veren, muaccel hale gelen kira bedellerini talep ve tahsil etmeye yetkilidir. Muaccel olan kira bedelleri, kiralananın tahliyesi
halinde (kiraya vereninin uğradığı zararlara karşılık) tazminat mahiyetinde kiraya verene ödenecektir. Kiracı, tüm bu hususları kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt eder.
4-Kira bedeline yönetim giderleri ve hizmet bedelleri: su (sıcak+soğuk), elektrik, servis, çamaşır odası, telefon, temizlik bedelleri dâhil değildir. Belirtilen hizmet ve yönetim
giderleri her ayın 7. günü mesai bitimine kadar nakit olarak yurt yönetimine ödenecektir. Süresinde ve tam olarak ödeme yapılmaması halinde kiracı, yazılı ihtar ve ihbara gerek
olmaksızın aylık % 5 temerrüt faizi ile birlikte ödemesi gerekmektedir.
5-Kira sözleşmesinin imzalanması esnasında 500 EURO veya 1.000.-TL güvence bedeli/depozito bedeli kiracı tarafından kiraya verene ödenecektir. Güvence bedeli asla kira bedeli
karşılığı olarak görülmemektedir. Sözleşme bitiminde, kiralanan daire tahliye edilirken, kiracının ödenmemiş (var ise) 4.Maddede belirtilen yönetim ve hizmet bedelleri ile eksiklikhasar ve bunlar için yapılacak onarım bedelleri hesaplanarak toplam borç öncelikle güvence bedelinden düşülecektir. Bakiye kaldığı takdirde, kalan tutar kiracıya iade edilecektir.
Ancak güvence bedelinin toplam borcu karşılamaması halinde aradaki fark nakit olarak kiracı tarafından kiraya verene ödenecektir.
6-Kiracı, kira dönemi sonunda kiralananı tahliye edip etmeyeceğini, kiraya verene sözleşmenin bitim tarihinden en az 15 gün öncesinde kesin ve yazılı olarak Yurt
Yönetimine bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimi süresinde ve kesin olarak yapmayan kiracıya güvence bedeli, (kiraya verenin daireyi yeniden kiraya verememesi ve sair
zararlarına karşılık) tazminat nedeni ile iade edilmeyecektir. Kiracı, yazılı bildirim ile sözleşmenin fesih edildiğini iletmediği takdirde, dairesinde kalmaya devam edeceği
düşünülerek sözleşme aynı şartlarla (kira bedeline ilişkin artış oranları hariç olmak üzere) bir yıl daha uzamış kabul edilir.
7-Kiracı, kiralanan daireyi üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez. Kısmen ve tamamen başkalarına kullandıramaz ve alt kiraya veremez. Kiralananın sözleşme ile belirtilen
kullanım amacının değiştirilmesi veya dairede esaslı tadilat ve değişikliklerin yapılması, kiraya verene bir ay öncesinden noter kanalı ile yapılacak bildirimi müteakip, kiraya verenin
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde vereceği yazılı olur ile mümkün olabilecektir. Tebliğden itibaren 7 gün içerisinde yazılı olur verilmemesi, onay verilmediği anlamına
gelmektedir. Kiraya veren tarafından olur verilmesi halinde dahi yapılacak tadilat ve değişiklik bedelleri hiçbir şekilde kiraya veren/mal sahibinden talep edilemez ve kira
bedellerinden mahsup edilemez.
8-Kiracı, binaya ait yönetim planını, projeyi, ilgili tüm izin ve ruhsatları görmüş, okumuş ve kabul etmiş olduğundan, bu belgelerdeki kiracı ile ilgili maddeler ile bina yönetiminin
karar ve genelgelerine uymaya zorunludur. Aksi durum sözleşmeye aykırılık teşkil eder, haklı gerekçe ile tahliye sebebidir.
9-Sözleşmeye konu taşınmaz mobilyalı olarak kiraya verilmiştir. Kiracı, kiralananı tahliye anında, sözleşme ile teslim aldığı şekli ile iadeye mecburdur. İşbu sözleşmenin ayrılmaz
bir parçası olarak düzenlenen ve eklenen demirbaş listesindeki mobilya, cihaz ve eşyalar teslim alındığı gibi tam ve sağlam olarak teslim edilecektir. Kiralanan daire ile teslim edilen
demirbaş ve diğer donanımlarda meydana gelecek normal kullanımdan kaynaklanan aşınmanın dışındaki kullanıcı hataları ve yıpranmadan kaynaklanan özürler kiracı tarafından
giderilecektir.
10-Kiracının, kira süresi dolmadan daireyi tahliye etmek istemesi halinde; sözleşme gereği peşin ödemiş olduğu kira bedelleri ile ilgili herhangi bir hak talep edemeyeceğini ayrıca
alınan güvence bedeli/depozito bedelinin iade edilmeyeceğini şimdiden kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder. Söz konusu bedel, öncelikle daire demirbaşları, donanımları, yönetim
ve hizmet bedellerinin ödenmesi için kullanılacaktır. Bu bedelin yeterli olmaması halinde ise aradaki fark nakit olarak kiraya verene ödenecektir.
11-Çift kişilik dairelerde (LOFT 1-LOFT 1A) kiracı bulunan öğrenciler arasında çıkan anlaşmazlıklar sonucunda, tek kiracının binadan ayrılmak istemesi halinde, ayrılan kiracı, söz
konusu daire ile ilgili, peşin ödemiş olduğu kira bedelleri ile ilgili herhangi bir hak talep edemeyeceğini şimdiden kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder.
Her iki öğrencide binada konaklamaya devam ettiği takdirde, boş oda mevcut ise; öğrenciler ayrı odaya yerleştirilir oda arkadaşı bulmaları için 3 hafta(21 gün) süre verilir.
Öğrenciler bu süre içinde, oda arkadaşı bulamadığı takdirde, oda bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
12-Kiralanan dairelere, birinci derece aile fertleri dışında yatılı konuk kabul edilemez. Gün içerisinde sabah 09:30 ile gece 23:30 saatleri arasında ziyaretçi kabul edilir, ziyaretçiler
girişte danışmaya kimlik bırakmak zorundadır. Kimlik bırakmayan ziyaretçiler danışma tarafından içeriye alınmaz. Ayrıca yönetim gerek gördüğü takdirde, daireye gelen ziyaretçiye
müdahale etme / yasak koyma ve sınırlama hakkına sahiptir.
13- Yurt Şeker Bayramının 1.-2.günleri ve Kurban Bayramının 1.-2.-3.günleri kapalı olacaktır.
14-Bayram ve özel günler dışında binaya bayrak, flama vb. asılamaz.
15-Öğrenciler duyuru panosuna asılan ilan-duyuru-haber vb. okumakla yükümlüdür.
16-Bina içinde, daire girişlerinde ayakkabı, terlik ve belirlenen saatler dışında çöp bırakılmaz.
17-Kiracı daireyi temiz tutmak ile yükümlüdür. Binanın genel temizliği açısından gerek görüldüğü takdirde kiralayan daireyi denetleyip bedeli kiracıya ait olmak üzere temizletme
hakkına sahiptir.
18-Dairelerin içerisinde, balkon ve teraslarda mangal yakılamaz. Balkon ve teraslara masa-sandalye dışında eşya konamaz, çamaşır, halı vb. şeyler asılamaz. Evcil hayvan (kedi,
köpek vb.) beslenemez.
19-Kurallara uymayan ve diğer kiracıları rahatsız eden kiracılar iki kez uyarılmalarına rağmen uygunsuz davranışlarına devam etmeleri halinde bu durum kiralanın itirazsız ve haklı
nedenle tahliyesi sebebidir.
20-İş bu sözleşme nedeni ile doğabilecek tüm ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkilidir. Tarafların sözleşmede belirtilen adresleri yasal
ikametgâh adresleri kabul edilir. Adreslerin değişmesi halinde taraflar birbirlerine yeni adreslerini 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirmekle mükelleftir.
İş bu sözleşme 20 maddeden ibaret olup 2 nüsha olarak taraflarca karşılıklı ve kendi iradeleri ile akdedilmiştir.
KİRAYA VEREN
KİRACI
KEFİL
DEMİRBAŞ LİSTESİ
LOFT 1
HALI (1 ADET)
KOMODİN (2 ADET)
SANDALYE (2 ADET)
GİYSİ DOLABI (2 ADET)
GENİŞ KONSOL (1 ADET)
BAZALI YATAK (2 ADET)
DİKDÖRTGEN ORTA SEHPA (1 ADET)
KAREL BT 104 MODEL TELEFON (1 ADET)
BEKO 55 EKRAN DVD'Lİ TELEVİZYON (1 ADET)
BEKO TEZGAHALTI MİNİ BUZDOLABI (1 ADET)
BEKO SET ÜSTÜ İKİ GÖZLÜ ELEKTRİKLİ OCAK (1 ADET)
BOY AYNASI (1 ADET)
YÜKSEK TABURE (2 ADET)
ÇALIŞMA MASASI (1 ADET)
VESTİYER DOLABI (1 ADET)
TV-DUVAR ÜNİTESİ (1 ADET)
TEK KİŞİLİK KOLTUK (1 ADET)
DUVARA MONTE RAF (2 ADET)
ÜÇ KİŞİLİK AÇILABİLİR KANEPE (1 ADET)
DUVARA MONTE, KUMAŞ KAPLI YATAK BAŞI (1 ADET)
DUVARA MONTE, TERS L ŞEKLİNDE YÜKSEK MASA (1 ADET)
LOFT 2
HALI (1 ADET)
KOMODİN (1 ADET)
SANDALYE (1 ADET)
GİYSİ DOLABI (1 ADET)
GENİŞ KONSOL (1 ADET)
BAZALI YATAK (1 ADET)
DİKDÖRTGEN ORTA SEHPA (1 ADET)
KAREL BT 104 MODEL TELEFON (1 ADET)
BEKO 55 EKRAN DVD'Lİ TELEVİZYON (1 ADET)
BEKO TEZGAHALTI MİNİ BUZDOLABI (1 ADET)
BEKO SET ÜSTÜ İKİ GÖZLÜ ELEKTRİKLİ OCAK (1 ADET)
YÜKSEK TABURE (2 ADET)
TV-DUVAR ÜNİTESİ (1 ADET)
ÜÇ KİŞİLİK AÇILABİLİR KANEPE (1 ADET)
DUVARA MONTE, KUMAŞ KAPLI YATAK BAŞI (1 ADET)
DUVARA MONTE, TERS L ŞEKLİNDE YÜKSEK MASA (1 ADET)
LOFT 3
HALI (1 ADET)
KOMODİN (1 ADET)
SANDALYE (1 ADET)
GİYSİ DOLABI (1 ADET)
GENİŞ KONSOL (1 ADET)
BAZALI YATAK (1 ADET)
KARE ORTA SEHPA (1 ADET)
KAREL BT 104 MODEL TELEFON (1 ADET)
BEKO 55 EKRAN DVD'Lİ TELEVİZYON (1 ADET)
BEKO TEZGAHALTI MİNİ BUZDOLABI (1 ADET)
BEKO SET ÜSTÜ İKİ GÖZLÜ ELEKTRİKLİ OCAK (1 ADET)
TEK KİŞİL KOLTUK (2 ADET)
DUVARA MONTE RAF (2 ADET)
LOFT ODA TİPLERİ
LOFT 1
LOFT 1A
LOFT 2
LOFT 2A
LOFT 3
LOFT 4
(Tek veya
İki Kişi)
(Tek veya
İki Kişi)
(Tek Kişi)
(Tek Kişi)
(Tek Kişi)
(Tek Kişi)
Z01- 101- 102103- 104- 106109- 110- 201202- 203- 204205- 206- 208301- 302- 303304- 305- 306308- 309- 401402- 403- 404405- 406- 408409- 501- 502503- 504- 505506- 508- 509604- 605- 607608-
105107108-
111112-
601602603-
307407507606-
Z02- Z03Z04- Z05Z06- Z07Z08- Z09Z10-Z11-
Download

LOFT 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ODA