Ulaşım Altyapısı
“Kartal-Kaynarca” Metro Hattı Müşavirlik Hiz.
İşveren
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İşin Süresi
03.05.2013 - devam ediyor
Hizmetler
Yapım öncesi hizmetler (Gerekli izinler, lisanslar ve onaylara ilişkin listenin
hazırlanması, yapım işleri sözleşmesi çerçevesinde Yüklenici
yükümlüklerinin irdelenmesi, yapım kontrollüğü hizmetlerine ilişkin
planlamanın yapılması, kalite kontrol planının hazırlanması, başlangıç
raporunun hazırlanması, şantiye koşullarının tetkiki, yapım kontrollüğü
hizmetleri için kullanım kılavuzunun hazırlanması)
Yapım işlerine yönelik hizmetler (Proje kontrolü ve onayı, altyapı-üstyapısinyalizasyon-telekomunikasyon-elektrifikasyon işlerinin kontrolü,
tamamlama testlerinin yaptırılması)
Yapım sonrası hizmetleri (Kusur tespiti, tamamlama raporunun
hazırlanması, as-built projelerin incelenmesi, geçici kabul belgesinin
hazırlanması, tamamlama sonrası testlerin yaptırılması, kesin kabul
belgesinin hazırlanması, kesin teminat mektubunun iadesi, son hakedişin
düzenlenmesi, iş bitirme belgesinin düzenlenmesi, final raporun
hazırlanması)
Teknik Bilgi
Proje; 4,4 km uzunlukta yeraltında çift hatlı Kartal-Kaynarca Metro Hattı
üzerinde aç-kapa tipinde toplam 3 adet istasyon, anahattan peron ve
makas tünellerine genişletme işi, Kaynarca İstasyonu peron bölgesi
tünelleri ve yaklaşık 600 m uzunluğundaki ana hat tünellerinin inşaatı, ince
işleri ve elektromekanik sistem yapım işleri, proje ve etüt çalışmaları,
Ünalan İstasyonu Fikirtepe yaya bağlantı tüneli, Yeni Sahra İstasyonu
İSKİ arazisi yaya bağlantı tüneli, Maltepe Altayçeşme yaya bağlantı
tüneli, Huzurevi İstasyonu güney çıkış yapısı ve kat otoparkı yapısı, Kartal
İstasyonu transfer merkezi yaya bağlantı tünelinin yapım kontrollüğü ve
danışmanlık işlerinin yapılması, Kadıköy-Kartal Raylı Toplu Taşıma
Sistemi İnşaat İşleri, Kadıköy-Kartal Metrosu İkmal İnşaatı ve
Elektromekanik Sistemler Temin Montaj ve İşletmeye Alma İşleri, Kadıköy
Kaynarca arasında bulunan Metro hattındaki tüm tünel ve istasyonların
kesin hesaplarının incelenmesi çalışmalarını kapsamaktadır. şin süresi;
başlangıç tarihini takiben 36 aydır. Müşavirlik hizmetleri; “Optim
Obermeyer Teknik Bilgi İşlem Merkezi A.Ş. (%50) - Prokon Mühendislik ve
Müşavirlik A.Ş. (%50) Ortak Girişimi" tarafından verilmektedir.
Download

Ulaşım Altyapısı - OPTİM OBERMEYER Proje