(Ek-1/A Eski Bayi)
EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE / SOMA
Müessesenizin 2014 yılı bayilerinizden olup 2015 yılı için ilan edilen bayilik koşullarını kabul ederek yeniden
bayilik sözleşmesi imzalamak istiyoruz.
Kömür ticareti ile uğraşmakta olduğumuza ilişkin Faaliyet Belgesini, Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesinin
fotokopisini, imza sirkülerimizi, Sözleşme Damga Vergisinin ödendiğine ilişkin banka dekontunu ve Teminat Mektubunu
sözleşme imza aşamasında Müessesenize vereceğimizi taahhüt ediyoruz.
Aşağıdaki adreste bulunan ve kömür depolamak üzere tesis edilmiş olan deponun ve büronun sadece firmamız
tarafından kullanıldığını beyanla başka bir firmaya kullandırılmayacağını taahhüt eder, yapılacak denetlemelerde deponun
ve/veya büronun başka firmalar tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde bayilik sözleşmemizin feshini kabul
ettiğimizi bilgilerinize sunarız.
Ayrıca kömür satışı yapacağımız (Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi mevcut) illerin listesi aşağıdadır.
2015 yılı için talep ettiğimiz kömür cins ve miktarları aşağıda belirtilmiş olup kömür tahsisi ve sözleşme
imzalanması hususunda gerekli işlemin yapılmasını arz ederiz. ...... / 11 / 2014
Kaşe - İmza
FİRMA YETKİLİSİNİN
Adı Soyadı
: ……………………….……
Cep Telefonu
: 05……-…………………
TABLO-1 2015 YILI TALEP MİKTARLARI
Aylar
+18 mm
10-18 mm
Toplam
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
*Toplam talep miktarı 1.000 tondan az olamaz.
**Miktarlar aylık bazda ve ton cinsinden yazılacaktır.
TABLO-2
TABLO-3
TABLO-4
İLİ
İLÇESİ
MAHALLESİ
CADDE
SOKAK
KAPI NO
ALANI (metrekare)
MÜLK SAHİBİ
ADRES BEYANI
DEPO ADRESİ
KYSKB BEYANI
KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ
ALINAN İLLER
123456NOTLAR
*Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi
alınmayan iller listeye dahil edilmeyecektir.
**Listeye yazılan illerden alınmış KYSK
Belgelerinin fotokopisi sözleşme imza
aşamasında ELİ'ye verilecektir.
VERGİ-KİMLİK NO
Şirketler İçin
BÜRO ADRESİ
Vergi Dairesi
Vergi No
Mersis No
Şahıs Firmaları İçin
TC No
Mersis No
Download

EK-1/A