Üniversite Sınavlarında
TÜRKİYE
BİRİNCİLİĞİ
2012
F. Mehmet ADANIR
2010
M.Raşit AKINALP
TM1-TM2-TM3
2010
Furkan Çağrı TOP
2010
Yusuf ARMAN
YGS1-YGS2-YGS6
20 01
Burak ESKİCİ
TM1-TM2-TM3
DİL1-DİL2(İng.)
1997
M.Ali YILDIRIM
Y-ÖSS - Eşit Ağırlık
ÖSS - Sayısal
ÖYS - Matematik
1994
Abdullah KOÇBAY
ÖSS - Eşit Ağırlık
ÖSS - Sayısal
8 10 8
Türkiye
Birinciliği
ÖSS - Sözel-2
1994
Serhat UZUNOĞLU
1994
Ertuğrul ÖZBUDAK
Türkiye
İkinciliği
20 09
Serhat GÜZEL
Türkiye
Üçüncülüğü
30
“ Tü
rkiy
e için
d ü ny a i l e
ışı
ya r
yo
r”
Download

Göster (Afiş)