İstanbul Bilimler Akademisi
2013-2014 Bahar,
İktisat Teorisi
Gülfettin ÇELİK / Mustafa ÇELEN
1. Hafta:
İktisat nedir? İktisat metodolojisi çerçevesinde bir başlangıç
2. Hafta:
Modern öncesi toplumlarda iktisat algısı
3. Hafta:
Modern iktisadın ve klasik teorinin doğuşu
4. Hafta:
Klasik iktisadın temel iddiaları
5. Hafta:
Marksist iktisat
6. Hafta:
Neo-klasik iktisadın doğuşu
7. Hafta:
Neoklasik iktisadın temel iddiaları
8. Hafta:
Keynesyen iktisat teorisi
9. Hafta:
Keynesyen yaklaşım eleştirileri ve Monetarist teori
10. Hafta:
Noe-keynesyen teori ve yeni yaklaşımlar
Kaynak:
Gülten Kazgan, İktisadi düşünce (politik iktisadın evrimi), Remzi Kitapevi
Download

İstanbul Bilimler Akademisi 2013-2014 Bahar, İktisat Teorisi