YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE
HAZIRLIK SINIFI
ÖĞRENCİ EL KİTABI
2014 – 2015
0
Sevgili Öğrencimiz,
Yaşar Üniversitesi’ne hoşgeldin! Hayatının en büyük
maceralarından biri olan üniversite eğitimine başlamak üzeresin.
Bu maceranın bir parçası olacağımız için çok sevinçliyiz. Bu el
kitabını Yaşar’ın sunduğu her olanağından en iyi şekilde
yararlanabilmen için hazırladık. Burada okuduğun sürece
alacağın dersler, kampüsteki öğrenci hayatı, yararlanabileceğin
hizmetler ve hazırlık sınıfında hedef ve beklentilerimiz konusunda
bilgi alabilirsin.
Başka soruların varsa, bize, yani öğretmenlerine her zaman
danışabilirsin.
Başarılar dileriz,
Hazırlık Sınıfı Öğretmenlerin
1
İÇİNDEKİLER
Bölüm
Sayfa
1.
Hazırlık Sınıfı Misyonu ve İlkesi
5
2.
Yabancı Diller Yüksekokulu Organizasyon Şeması
6
3.
Kampüs Haritası
7
4.
Akademik Takvim
8
5.
Öğrenci Hizmetleri
9

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
9

Sağlık Hizmetleri
9

Spor Merkezi
10

Bilgi Merkezi
10

Unistore (Baskı Merkezi)
10

Hazırlık Sınıfı Öğrenci Konseyi
10

Konaklama
11

Öğrenci Toplulukları
12

YUBIS
12

Akademik Danışmanlık
12

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi
13

Engelliler Danışma ve Koordinasyon Birimi
13

Yabancı Öğrencilerle ilgili Düzenlemeler
14

Şikayetler
15

Ulaşım
15

Nereye Gitmeliyim / Kime Sormalıyım?
16

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü ile Görüşme
16
6.
Öğrenci Hak ve Sorumlulukları
2
17
7.
8.
9.

Öğrenci Hakları
17

Öğrenci Davranış Kuralları
17

Öğrencilerden Beklenen Davranışlar
18

Yasak Olan Eylemler
19

Devamsızlık
21

Sınav Kuralları
22

Yaptırımlar
23
Genel Esaslar ve Uygulamalar
24

Öğrenci Kabul ve Kayıt
24

Fırsatlar Eşitliği İlkesi
24

Engelli Öğrenci Esasları
24

Evrak Gizliliği
24

Sigara Kullanımı
25

Madde Bağımlılığı
25
Ders İçerikleri
26

Integrated Skills (İngilizce Kullanımı ve Kelime Bilgisi)
26

Okuma - Anlama
26

Yazılı Anlatım
26

Dinleme & Sözlü Anlatım
26

Ders Saatleri
27

Derse Katılım
27

Ders Kitapları
28

Olağandışı Durumlarda Derslerin İptali
28
Sınavlar ve Değerlendirme
29

Genel İlkeler
29

Hızlı Kur
29

Seviye Grupları
30

Hazırlık Sınıfını Geçmek
30
3

Kur Sınav Tabloları
32

Türkçe Ağırlıklı Bölüm Öğrencileri için Örnek
Değerlendirme
35

İngilizce Ağırlıklı Bölüm Öğrencileri için Örnek
Değerlendirmeler
36

İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık 37
Bölümleri için Örnek Değerlendirmeler

Sene Sonunda Başarılı Olamayan Öğrenciler
38

Değerlendirme Prosedürleri
39

Yeterlik Sınavı (FLAT)
39

Düzey Belirleme Sınavı
41

Girilmeyen/Kaçırılan Sınavlara Giriş
41
10.
Öğrencilerin Hazırlık Sınıfı’nı Değerlendirmesi
42
11.
Burslar
42
12.
Sıkça Sorulan Sorular
42
13.
Terimler
46
14.
Ekler
48
Ek 1 – Kayıt Esasları
49
Ek 2 – Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Yönergesi
52
Ek 3 – Öğrenci Şikayet Esasları
54
Ek 4 – Öğrenci Şikayet Formu
58
Ek 5 – Maddi Hata İtiraz Esasları
60
Ek 6 – Maddi Hata İtiraz Formu
64
Ek 7 – Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Kadrosu
65
4
1. HAZIRLIK SINIFI MİSYONU VE İLKESİ
Misyonumuz
Yaşar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın görevi, anadili İngilizce olmayan öğrencilerine
nitelikli İngilizce dil eğitimi sunmaktır. Yoğun İngilizce Programı, öğrencilerine bölümlerinde
ve/veya programlarında eğitimlerini sürdürebilmeleri ve bunun yanında gelecekteki sosyal ve
mesleki hayatlarında etkin iletişim kurabilmeleri için gerekli dil becerilerini kazandırmayı
hedeflemektedir.
İlkemiz
İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğrenci-merkezli bir ortamda öğrencilerine nitelikli dil eğitimi sunmayı
ilke edinmiştir. Dil öğrenen her bireyin farklı gerekçeleri ve tercihleri olduğuna inanan İngilizce
Hazırlık Sınıfı, öğrencilerin dört temel dil becerisine hakim olmalarının, dil ve iletişim yeterliliği
kazanmalarının önemle üzerinde durmaktadır. Bunun yanısıra okutmanlar öğrencileri kendi
öğrenme süreçlerini yönetmeye teşvik etmek için ders malzemesi, öğrenci ve müfredata en uygun
dil öğretim yaklaşım ve yöntemlerini sürekli olarak araştırmakta ve uygulamaktadırlar.
Öğrencilerin ders ve ders-dışı tüm faaliyetlere etkin katılımının teşvik edildiği bir ortamda
eğitimsel hedeflerine ulaşmaları için okutmanlar öğrenme sürecinde yardımcı ve rehber işlevi
görmektedir.
Bireysel farklılıklar ve tercihlerin kabul edilip saygı gördüğü eğitime uygun bir çevre yaratmak
için İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın tüm paydaşları çaba göstermektedirler. Bu yaklaşım ile İngilizce
Hazırlık Sınıfı, öğrencilerine faydalı bir öğrenme deneyimi yaşatmayı hedeflemektedir.
Bu Öğrenci El Kitabı’ndaki belirtilen usül ve esaslardan birinin ya da bir bölümünün
yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik, tüzük, yönerge ile çelişmesi durumunda kanun,
yönetmelik, tüzük, yönerge hükümleri uygulanır. Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimi ve
ilgili kurulları gerekli gördüğü hallerde bu Öğrenci El Kitabı’nda belirtilen esaslarda yetkisi
dahilinde bulunan değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.
5
2. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ORGANİZASYON ŞEMASI
6
3. KAMPÜS HARİTASI
A – Rektörlük/Sanat Galerisi/Konferans Salonu
B – İletişim Fakültesi
C – Sınıflar/Medya Merkezi
D – Sanat ve Tasarım Fakültesi
E – İnsan Kaynakları/Halkla İlişkiler
F – Sinema/Sanal Mahkeme Salonu
G – Laboratuvarlar ve Sınıflar
H – Mutfak
K – Mimarlık Fakültesi
L – Sınıflar
M – Müzik Bölümü
N – Anfitiyatro/Sınıflar
O – YÜSEM/İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi/Restoran/Merkez Ofis
P – Bilişim Merkezi/Finansman/Muhasebe
R – Sağlık Merkezi (Doktor) / Spor Salonu
S – Bilgi Merkezi (Kütüphane)
U – Mühendislik Fakültesi
Y – Zemin Kat – Öğrenci Servisleri
Y – 1. Kat - Avrupa Birliği Araştırma Merkezi/ Uluslararası
Ofisi / YAGEM / Akdeniz Araştırma Merkezi
Y – 2. Kat – Sınıflar
Y – 3. Kat – Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY)
Y – 4. Kat – YDY / Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi /
Meslek Yüksekokulu
Y – 5. Kat – YDY / Hukuk Fakültesi
Y – 6. Kat – Fen - Edebiyat Fakültesi
7
4. AKADEMİK TAKVİM
2014 – 2015
GÜZ DÖNEMİ
01 – 05 Eylül 2014
ÖSYM tarafından yerleştirien adayların kayıtları
10 Eylül 2014
İngilizce Yabancı Dil Başarı Sınavı (FLAT)
18 - 19 Eylül 2014
Ders kayıtları/Danışman onayı
22 Eylül 2014
Derslerin başlangıcı
22 - 30 Eylül 2014
Ders ekleme/çıkarma
17 - 21 Kasım 2014
Midterm sınavları
09 Ocak 2015
Derslerin sona ermesi - Fakülteler
30 Ocak 2015
Derslerin sonra ermesi – Hazırlık Sınıfı
12 - 23 Ocak 2015
Final sınavı
03 Şubat 2015
İngilizce Yabancı Dil Başarı Sınavı (FLAT)
BAHAR DÖNEMİ
09 - 13 Şubat 2015
Ders kayıtları
16 Şubat 2015
Derslerin başlangıcı
30 Nisan 2015
Ders ekleme/çıkarma
13 – 17 Nisan 2015
Midterm sınavları
05 Haziran 2015
Derslerin sona ermesi - Fakülteler
19 Haziran 2015
Derslerin sonra ermesi – Hazırlık Sınıfı
08 - 19 Haziran 2015
Final sınavları
23 Haziran 2015
İngilizce Yabancı Dil Başarı Sınavı (FLAT)
30 Haziran 2015
Hazırlık Sınıfı Bütünleme Sınavı (FLAT)
8
YAZ OKULU (Uygulanırsa)
06 - 10 Temmuz 2015
İngilizce Hazırlık Sınıfı için Yaz Okulu Kayıtları
Lisans ve Meslek Yüksekokulu Öğrencileri
13 Temmuz 2015
Derslerin başlangıcı
27 Ağustos 2015
Derslerin sona ermesi - Hazırlık
02 Eylül 2015
Derslerin sona ermesi - Fakülteler
28 Ağustos 2015
İngilizce Yabancı Dil Başarı Sınavı (FLAT) – Yaz okulu
5. ÖĞRENCİ HİZMETLERİ
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
Hazırlık Sınıfı Akademik Personeli ve öğrencilerine saat 11.00 ve 14.00 arasında kampüs
yemekhanesinde çeşitli sıcak yemekler sunulur. Yemekhanede nakit para kullanılmamaktadır.
Bankamatik kartını veya kredi kartını kullanabilirsin ya da kampüsteki bankamatiği kullanarak
öğrenci kartlarına para yükleyebilirsin.
Sağlık Hizmetleri
Hazırlık Sınıfı’nda sağlık hizmeti Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı olarak
yürütülmektedir. Herhangi bir sağlık problemi yaşarsan, muayene ve ilk yardım hizmetlerinden
ücretsiz yararlanabilirsin. Gerektiğinde bütün öğrenciler ve Hazırlık Sınıfı Akademik Personeli
önemli sağlık sorunları veya tehditleri hakkında düzenli olarak bilgilendirilirler. Özel sağlık
güvencesi olan öğrenciler reçeteli ilaçlarını anlaşmalı eczanelerden temin edebilirler. Acil
durumlarda gerekli ilk müdahale yapılır ve gerektiğinde de hastaneye nakil sağlanır. Yabancı
öğrenciler sigortalarını kendi ülkelerinden sağlamak zorundadırlar.
Hazırlık Sınıfı Sağlık Merkezi çalışma saatleri hafta içi hergün 8.30 – 12.00 ve 13.00 – 18.00
arasındadır. Sağlık Merkezi Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü binasında (R) zemin katta
bulunmaktadır. İrtibat telefonu 0232 411 50 00’dır.
9
Spor Merkezi
Selçuk Yaşar Kampüsünde bulunan spor
merkezi içerisinde haftanın her günü 24
saat açık spor salonu, aletli jimnastik
salonu ve dans stüdyosu bulunmaktadır.
160 kişilik seyirci kapasitesi olan spor
salonunda, basketbol, voleybol, tenis,
badminton ve masa tenisi için olanaklar
vardır. Dans stüdyosu ise halk dansları,
pilates, yoga ve dans toplulukları için
kullanılmaktadır.
Bilgi Merkezi (Kütüphane)
Yaşar
Üniversitesi
Bilgi
Merkezi,
öğrencilerin ve akademik personelin bilimsel
araştırmalarını
desteklemeyi
amaçlar.
Merkez elektronik alt yapıyla donatılmıştır.
Bu sayede, Türkiye ve dünyadaki elektronik
bilimsel yayınlar ile düzenli olarak
güncellenmektedir. Üniversitenin akademik
ve idari personeli ve öğrencileri Bilgi
Merkezi’nin üyeleridir.
UNISTORE ( Baskı Merkezi )
Unistore baskı merkezinde, derslere destek materyalleri ve gerekli fotokopiler, plother baskıları,
kırtasiye ürünlerini, gsm aksesuarlarını ve pc aksesuarları gibi ürünler temin edebilir.
Hazırlık Sınıfı Öğrenci Konseyi
Hazırlık Sınıfı öğrencisi olarak kendine ait bir konseyde görev alabilirsin. Bu oluşumda, eğitim
sisteminden sosyal olanaklara kadar onları ilgilendiren her türlü konuda fikrini açıkça beyan
etmene ve değişime katılmana olanak sağlanır. Konseyde görev alacak öğrenci temsilciler düzenli
aralıklarla Hazırlık Sınıfı yöneticileriyle bir araya gelerek öğrencileri ilgilendiren veya etkileyen
konularda bilgi paylaşımında bulunurlar.
10
Konaklama
İzmir, üniversite için gelen öğrenciler için çeşitli
barınma olanakları sunmaktadır. Bunların
içerisinde üniversite hayatını bütünüyle yaşamak
isteyen öğrenciler için bir seçenek olarak sunulan
Yaşar
Üniversitesi
Öğrenci
Yurdu
da
bulunmaktadır.
Üniversite Yurdu Bornova’da Selçuk Yaşar
Kampüsü yanındadır. Selçuk Yaşar Kampüsü’ne, Ege Üniversitesi’ne, Şifa Hastanesi’ne, Forum
Bornova Alışveriş Merkezi’ne ve IKEA’ya yürüyüş mesafesindedir. Ayrıca şehir merkezine 2 km
ve havalimanına 20 km uzaklıktadır. Bina 8 katlıdır ve katlarda iki kişilik (17m2) ve üç kişilik
(21m2) odalar bulunmaktadır. 191 adet iki kişilik oda ve 6 adet üç kişilik oda vardır. Her odada
banyo, tuvalet, mini buzdolabı ve telefon vardır. Odalar, her öğrenci için yatak, çalışma masası ve
sandalye, kitaplık, elbise dolabı ve ayakkabılıkla donatılmıştır. Ayrıca binada kablosuz internet
bağlantısı
bulunmaktadır.
Kafe,
yemekhane,
market,
çamaşırhane,
bankamatik, revir, etüd odaları, TV odası,
masa tenisi, bilardo ve koşu bantları
yurdun
sunduğu
diğer
imkanlar
arasındadır.
Yurt
merkezi
ısıtma
sistemlidir ve kesintisiz 24 saat sıcak su
mevcuttur. Odalar temizlik görevlileri
tarafından haftada bir kez temizlenir.
Ortak
alanlar
ise
her
gün
temizlenmektedir.
Üniversiteye başvurmuş Erasmus ve diğer
yabancı öğrenciler ve diğer üniversite öğrencileri de yurtta konaklayabilirler.
Daha fazla bilgi için http://yurt.yasar.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsin.
11
Öğrenci Toplulukları
Yaşar Üniversitesi’nin tüm öğrencilerin topluluklara
katılması tavsiye edilir. Bu topluluklara olan katılım
akademik ve özel yaşamları zenginleştirir. Bu sayede
öğrenciler kendilerini sosyal bir ortamda geliştirme
şansı elde ederler. Ayrıca mesleki yaşamları için gerekli
deneyimi de kazanırlar.
Şu anda üniversitemizde bölümlere bağlı olan, spor
alanlarında, dans ve hobi toplulukları gibi birçok farklı öğrenci
topluluğu
bulunmaktadır
ve
öğrencilerin
talepleri
doğrultusunda yenileri de eklenmektedir. Topluluklar
hakkında daha fazla bilgi edinmek için websitemize göz
atabilirsin:
http://sks.yasar.edu.tr/?page_id=36.
YUBİS (Yaşar Üniversitesi Bilgi Sistemi)
Sınav notlarını ve devamsızlıklarını YUBİS üzerinden takip edebilirsin. YUBİS’e
http://ogrenci.yasar.edu.tr/ sitesinde giriş yapabilirsin.
Akademik Danışmanlık
Her Hazırlık Sınıfı öğrencisi iki farklı okutman tarafından haftalık 18 saat Integrated Skills (IS)
dersi alır. Alpha grubunda olan öğrenciler kurun ilk 4 haftası 3 farklı okutman tarafından 28 saat
Integrated Skills (IS) dersi alır. Beşinci haftadan itibaren iki farklı okutman tarafından 18 saat
Integrated Skills (IS) dersi almaya başlarlar. Öğretmenlerden derslerine en fazla sayıda giren
okutman, o sınıftaki öğrencilerin akademik danışmanı olur.
Danışmanlarının temel amacı, yabancı dil öğrenme sürecinde karşılaştığın zorluklar konusunda
gereken yardımı sağlamaktır. İstediğin takdirde danışmanınla düzenli aralıklarda veya gerektiğinde
görüşebilir, yardımcı olmasını istediğin alanları paylaşabilirsin. Danışman eğitmenler de akademik
başarılarını artırmak için tavsiyelerde bulunur ve/veya çözüm sunarlar. Akademik olmayan ya da
kişisel konularda ise yardım alabileceğin alanlara yönlendirirler.
Danışmanlarınla, duyurdukları ofis saatlerinde görüşebilirsin. Bu çalışma saatleri dışında
görüşmek istediğinde, danışmanından randevu alman gerekir.
Akademik danışmanlarının yanısıra, derslerle ilgili diğer tüm soruların için ofis saatlerinde diğer
hocalarınla da görüşebilirsin. Ofis saatleri panolarda ve Hazırlık Sınıfı web sayfasında
duyurulmaktadır.
12
Eğer Fast Track’i (hızlı kur) alacak ve final sınavına yeniden gireceksen, akademik danışmanın bu
konuda da sana yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için 8. bölüme bakabilirsin.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi
Bu merkezin amacı, Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin karşılaştıkları herhangi bir sorun veya zorlukla
başa çıkmalarına yardım sağlayabilecek hizmetler sunmaktır. Merkez, kendini daha iyi
anlayabilmen, güçlü yanlarından yararlabilmen, verimli ilişkiler oluşturabilmen ve ilişkilerini
devam ettirebilmen, akademik performanslarını geliştirmen, istediğin kariyere ulaşabilmen, ve
eğitimsel ve profesyonel konularda karar alabilmene
yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, öfke,
heyecan ve sınav stresi gibi belirli zorluklarla başa
çıkmak ve bu alanlarda beceri kazanmak için bireysel ya
da grup psikolojik danışmanlık hizmetleri de
sunmaktadır. Bu tarz danışmanlık öğrencilerin psikolojik
sorunlarını çözmelerine yardımcı olur. Öğrenciler, kişisel ilişkiler, kendine güven, kişisel gelişim,
özfarkındalık, bağımsızlık ve kendi kendini yönetme konularında desteklenirler. Bu hizmetler
öğrenciler için sorun oluşturabilecek alanları da belirlemeye ve bunların oluşmasını engellemeye
yardımcı olur. Ayrıca akademik başarısı düşük olan öğrenciler, başarısız olmalarının nedenlerini
belirlemede ve çözmede desteklenirler.
Gizlilik ve saygı, danışmanlık hizmetlerinin çalışma prensipleridir. Hazırlık Sınıfı öğrencileri ve
akademik kadrosu için ücretsiz bir hizmettir. Randevu gerekmektedir.
İletişim bilgileri:
Yaşar Üniversitesi Kampüsü
Spor Salonu (R binası), Giriş Katı
Telefon: 0232 411 52 02
Fax
: 0232 411 50 20
E-posta: [email protected]
Engelliler Danışma ve Koordinasyon Birimi
Selçuk Yaşar Kampüsü, engelli öğrencilerin erişebilirliği için çeşitli önlemler alınarak tüm
engellilerin Kampüs alanı içindeki hemen her noktaya kolayca ulaşabileceği şekilde inşaa
edilmiştir. Ayrıca Engelliler Danışma ve Koordinasyon Birimi olarak, engelli öğrencilerimiz ile
bire bir görüşmeler yapılarak engel durumları, sorunları ve ihtiyaçları belirlenerek, öğrenme
13
kaynakları, sınav ve erişim olanakları için bireysel çözümler üretilmektedir. Daha fazla bilgi almak
için http://sks.yasar.edu.tr/?page_id=129 sitesine göz atabilir veya 0232-411 54 84’ü arayabilirsin.
Yabancı Öğrencilerle İlgili Düzenlemeler
Yaşar Üniversitesi öğrenci ve fakülte değişim programlarını geliştirme ve yönetme gibi uluslararası
ilişkiler ve faaliyetler, Selçuk Yaşar Kampüsü’nde bulunan Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından
düzenlenmektedir. Ofis, ayrıca
üniversitemizde okumak isteyen
öğrenciler için burs ve finansal
yardım planı düzenlemesini
yönetmekle sorumludur. Bu
yüzden Uluslararası İlişkiler
Ofisi, yabancı öğrencilerin vize
ve oturma izni başvuru sürecinde
onlara yardımcı olmaktadır.
Selçuk Yaşar Kampüsü ayrıca
Avrupa
Birliği
Araştırma
Merkezi’ne de ev sahipliği yapar.
Bu merkez üniversitemizin Hayat
Boyu
Öğrenme/Erasmus,
YOUTH, Jean Monnet, Marie
Curie ve diğer Avrupa Birliği Araştırma ve Eğitim Programları’nda etkin bir şekilde yer almasını
sağlar.
Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Avrupa Birliği Araştırma Merkezi, yabancı öğrencileri
ilgilendirenkonularda işbirliği yaparlar ve Yaşar Üniversitesi’ndeki akademik yaşamları boyunca
öğrencilere sürekli destek sunarlar.
Uluslararası İlişkiler Ofisi iletişim bilgileri:
Avrupa Birliği Araştırma Merkezi iletişim
bilgileri:
Y Binası, 1. Kat
Y Binası, 1. Kat
İnternet sitesi: http://intoffice.yasar.edu.tr
E-mail:
İnternet sitesi: http://euc.yasar.edu.tr
[email protected]
E-mail:
Tel: +90 232 411 50 87
Fax: +90 232 374 54 74
[email protected]
Tel: +90 232 411 50 14
Fax: +90 232 374 54 74
14
Şikayetler
Hazırlık Sınıfında oluşabilen birçok sorun resmiyet gerektirmeden çözülebilir. Bunun mümkün
olmadığı durumlarda ise öğrenciler şikayetlerini resmi bir şekilde gerçekleştirebilir. Detaylı bilgi
EK 4’teki “Öğrenci Şikayet Esasları” belgesinde bulunmaktadır. Buna ek olarak, Commision of
English Accreditation (CEA) tarafından denklik kazanmış bir kurum olarak, Hazırlık Sınıfı’nın
CEA standartlarına uygun olmadığı durumlar mevcut olursa, şikayetlerini direkt olarak CEA’e de
yapabilirsin. Detayları http://ydy.yasar.edu.tr/?page_id=979 adresinde bulabilirsin.
Ulaşım
Selçuk
Yaşar
Kampüsü
kolayca
ulaşılabilecek bir noktadadır. Kampüse, kent
içi ulaşımda metro hattı ile kolay ve güvenli
şekilde ulaşılabilir. Metronun "Bölge
Durağı"nda inildiğinde Kampüs üst geçit ile
ulaşılabilecek kadar yakındadır. Ayrıca
okulun önünden sürekli otobüs ve dolmuş
geçmektedir. Bu ulaşım kolaylıklarına
karşın kendi araçları ile kampüse ulaşan
öğrenciler tahsis edilen otopark alanını
kullanabilirler
15
Nereye gitmeliyim? – Kime sormalıyım?
Problem
Nereye gitmeliyim?-
Oda
Dahili
Numara
Y 541
5700
İngilizce Hazırlık Sınıfı Y 540
Koordinatörü –
5708
Kime sormalıyım?
Devamsızlık
YDY Müdürü Sekreteri –
Sınavlar
Günseli Ergüney
Sağlık Raporları
Resmi Şikayetler
Resmi Not İtirazları
Akademik Sorunlar
Burcu Tüğen
Teknik Donanımla İlgili Sorunlar
YDY
İdari
Yardımcısı –
Müdür Y 539
5704
Aylin Atacan
Transkript
Öğrenci İşleri
Kayıt dondurma
Fakülteler
Y, Zemin 5020
Kat
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü ile Görüşme:
Yabancı
Diller
Yüksekokulu
Müdürü
Engin
Ayvaz
ile görüşmek
istediğin
zaman Yüksekokul Sekreteri
Günseli
Ergüney'den randevu
alabilirsin. Engin
Ayvaz
ayrıca her Cuma 12:40-13:40 saatleri arasında öğrenciler için serbest görüşme saatleri uygulaması
yapmaktadır. Bu zaman dilimleri arasında randevu almadan doğrudan ofisine (5.Kat 541) giderek kendisi ile görüşebilirsin.
16
ÖĞRENCİ HAK VE SORUMLULUKLARI
6.
Öğrenci Hakları
Hazırlık Sınıfı, öğrencilerinin

Hazırlık Sınıfı tarafından sunulan
akademik ve/veya akademik olmayan
olanaklara erişim hakkına,

dil, din, ırk, renk, cinsiyet, yaş, etnik
köken
veya
fiziksel
engeline
bakılmaksızın eşitlik haklarına,

gerektiğinde Hazırlık Sınıfı tarafından
adil bir değerlendirme sürecine

YÖK’ün ve Hazırlık Sınıfı’nın
yürürlükte olan ilkeleri ve kanunları
çerçevesinde düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olduğunu öğrenci hakkı olarak tanır ve
kabul eder.
Hazırlık Sınıfı bireylerin sorgulama, düşünme ve ifade etme özgürlüğüne sahip oldukları bir yerdir.
Ancak bu özgürlükten faydalanmak, Hazırlık Sınıfı bünyesindeki herkesin hakkına saygı
duyulmasını gerektirmektedir. Bu Öğrenci Davranış Kuralları, Hazırlık Sınıfı içerisinde yüksek
davranış standardı yakalamak amacıyla oluşturulmuştur. Ders işleyişine kasten engel olma,
Hazırlık Sınıfı malına zarar verme ve Üniversite’nin kendi nizami işlerine müdahale gibi
davranışlara tolerans gösterilmez. Öğrencilerden Hazırlık Sınıfı’nın bir eğitim kurumu olarak
işleviyle tutarlı davranışlar içerisinde hareket etmeleri beklenir.
Öğrenci Davranış Kuralları
Bu kuralların amacı Hazırlık Sınıfı Misyonu’nu korumak, güçlendirmek ve öğrencilere güvenli bir
öğrenme ortamı sağlamaktır. Kurallar, Hazırlık Sınıfı’nın öğrencilerinden beklentilerini ve
akademik meseleler ve kişisel davranışlar bazında yasaklanmış eylemleri kapsamaktadır. Öğrenci
Davranış Kuralları’ndan herhangi birinin çiğnenmesi öğrencinin yok yazılması, dersten atılması
veya disiplin cezası alması gibi yaptırımlarla sonuçlanabilir.
17
Öğrencilerden Beklenen Davranışlar
1. Tüm öğrenciler sınıf ortamına saygılı ve farklı fikirlere hoşgörülü olmalıdır.
2. Tüm öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu kullanmak, izin almaksızın yiyip içmek ve
dersle ilgisi olmayan konuşmalar yapmak gibi dikkat dağıtıcı eylemlerden kaçınmaları
gerekir. Öğrencilere aynı zamanda kendilerini zihinsel olarak öğrenmeye hazırlamaları
ve duygusal tepkilere ve sıkılmaya karşı koymaları önerilir.
3. Hazırlık Sınıfı herkes için duyarlı bir
atmosferi teşvik eder. Bu nedenle
öğrencilerden kendi davranışlarının
başkalarını
nasıl
etkileyebileceği
konusunda duyarlı olmaları beklenir.
Öğrenciler gerektiğinde arkadaşlarına
yardım etmede istekli olmalıdırlar.
4. Öğrenciler derslerin ve okutmanlarının beklentilerini iyi takip etmeli, derse hazırlıklı
bir şekilde gelmelidirler. Gerekli tüm ders materyallerini derse getirmeleri zorunludur.
5. Dakik olmak zorunludur. Tüm öğrenciler derslere düzenli ve vaktinde gelmelidir. Derse
geç kalan öğrenciler, bu durum sınıf düzenini bozacağından derse alınmayacaklardır.
Bu durumda öğrenciler bir sonraki dersi beklemek zorundadırlar.
6. Öğrencilerden okutmanlarıyla iletişime açık bir tutum içerisinde olmaları, endişe ve
şikayetlerini saygı çerçevesinde dile getirmeleri beklenir.
7. Öğrenciler Hazırlık Sınıfı çalışanlarıyla olan ilişkilerinde dürüst ve adil olmalıdırlar.
Akademik çalışmaların hazırlık, süreç ve sunumunda etik davranmalı ve bir diğer
öğrenciyi haksız yönde etkileyecek her tür davranıştan kaçınmalıdırlar.
18
Yasak Olan Eylemler
Hazırlık Sınıfı’ndaki eğitiminiz boyunca her türlü uygunsuz davranış veya tutumdan kaçınmak
bizzat kendi sorumluluğundur. Bunun yanı sıra her koşulda en yüksek seviyede akademik dürüstlük
çerçevesinde hareket etmen beklenir.
Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bu eylemlerden bazıları şunlardır:
1. Kopya çekmek/vermek –
herhangi bir akademik
çalışma veya sınavda
bilinçli olarak izinsiz
materyal
ve
bilgi
kullanma
veya
kullandırma girişiminde
bulunma
2. Veri çarpıtma/Tahrifat –
akademik bir çalışmada
kasten ve izinsiz olarak
bir bilginin değiştirilmesi
veya uydurulması
3. Akademik usulsüzlüğe yardımda bulunma – bir diğer şahsın bu kurallardan herhangi birini
ihlal etmesine kasten yardım etme veya yardım etme girişiminde bulunma
4. Bilgi hırsızlığı – bir başkasının fikirlerini, sözlerini veya ifadelerini uygun bir referansta
bulunmadan kendininmiş gibi uyarlama veya aynısını yapma
5. Dersi engelleme – bilinçli olarak rahatsızlığa neden olma ve uyarılara rağmen buna devam
etme
6. Rüşvet – akademik ve/veya kişisel çıkar amaçlı rüşvet verme girişiminde bulunma
19
7. Saygısız hal ve hareketler
8. Hazırlık Sınıfı’na yanlış bilgi sunma
9. Hırsızlık ve soygun
10. Hazırlık Sınıfı mallarına zarar verme
11. Sözlü veya fiziksel saldırı
12. Hazırlık Sınıfı sınırları içerisinde kumar oynama
13. Kurum binaları içerisinde ve kampüsün sigara içilmeyen alanında sigara içme
14. Ateşli silahlar, paintball tabancası, havai fişekler ve diğer patlayıcılar gibi tehlikeli
maddeleri bulundurma veya bunları kullanma
15. Sınıfa sarhoş ya da belirgin bir şekilde alkol veya uyuşturucu etkisi altında iken gelme
16. Başka bir öğrencinin kimlik kartını kullanma
17. Öğrenme veya öğretme özgürlüğünü kısıtlama girişiminde bulunma
18. Hazırlık Sınıfı’nın huzur ve düzenini bozma
19. Boykot, zapt ve ideolojik eylemler gibi faaliyetlere katılma veya katılmayı teşvik etme.
20
Devamsızlık

Derse düzenli olarak gelen öğrenciler gelmeyenlerden daha iyi bir performans sergilerler.
Bundan dolayı derse düzenli katılmak öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenci
devamsızlıkları sebebe bakılmaksızın kaydedilir. Toplam Hazırlık Sınıfı programının 900
ders saatinin %20’sini (180 ders saati) aşarsan otomatik olarak kalır ve akademik yılın
sonundaki Haziran FLAT’ine girme hakkını kaybedersin.

Örneğin, bir öğrenci 91 saat devamsızlık yaparsa, Şubat ayındaki FLAT’e giremeyecek.
Eğer bir öğrenci bir kurda 61 saat devamsızlık yaparsa hızlı kuru alma şansını kaybeder ve
eğer yılda 181 saat devamsızlık
yaparsa sene sonundaki FLAT
sınavına giremeyecek.

Devamsızlık
yüzünden
kalan
öğrenciler
yaz
okuluna
kayıt
olabilirler. Yaz okulu öğrenci
talebinin yeterliliğine göre açılır.

Sağlık sorunları nedeniyle derslerini
kaçıran öğrenciler durumlarını heyet raporuyla belgelemek zorundadır. Heyet raporu, üç
doktor tarafından verilir ve bir başhekim tarafından onaylanır; ayrıca bunlar sadece
öğrencinin gelmediği günleri kapsar. Kaçırılan Midterm Sınavı, Final Sınavı ve FLAT için
ise alınan sağlık raporunun bitimini takip eden 5 iş günü içinde Yabancı Diller Yüksekokulu
Sekreterliğine verilmesi halinde telafi sınavı alabilirler. Kaçırılan quizler için hiçbir rapor
kabul edilmez.
21
Sınav Kuralları

Reading ve Listening Quizleri 40 dakika; Writing Quizleri 60 dakika sürer. Düzey
Belirleme Sınavı 120 dakika, Mid-term ve Final sınavları 150 dakika ve FLAT sınavları
180 dakikadır.

Quiz kağıtları sınıfta dağıtıldıktan sonra gelen öğrenciler Quiz’e giremezler.

Mid-term ve Final sınavlarında öğrenciler sınav başladığı andan itibaren 10 dakika içinde
sınava girebilirler. 10 dakikadan fazla geç kalan öğrenciler sınava alınmazlar.

FLAT ve Düzey Belirleme Sınavı Listening, yani Dinleme bölümüyle başlar. Bu bölüm
yüksek konsantrasyon gerektirir. Bu nedenle, FLAT ve Düzey Belirleme Sınavı’na geç
kalan öğrenciler sınava girebilmek için Listening bölümünün bitmesini beklemek
zorundadır. Geç gelen öğrenciler, bu bölümün bitmesinden itibaren ilk 10 dakika içeresinde
sınava girebilirler. Listening bölümü bittikten sonraki ilk 10 dakika içerisinde sınava
girmeyen öğrenciler daha sonra sınava alınmazlar.

Quizlerde, sınavlarını bitiren öğrenciler sınavın bitmesini beklemeden dışarı çıkabilirler.
Mid-term, Final ve FLAT sınavlarında ilk 30 dakika ve son 15 dakika; Düzey Belirleme
Sınavı’nda ilk 40 dakika ve son 15 dakika sınavdan çıkmak yasaktır. Ayrıca, sınav
salonunda kalan son iki öğrenci birbirini beklemek zorundadır. Quiz ve diğer sınavlarda
öğrencilere tuvalet izni verilmemektedir.

Herhangi bir şekilde kopya çekmek veya teşebbüste bulunmak kesinlikle
affedilmemektedir. Eğer öğrencinin kopya çektiği veya çekmeye çalıştığı anlaşılırsa sınav
görevlisi öğrencinin kağıdını alır ve sınav salonunu terk etmesini ister. Daha sonra disiplin
süreci başlar.

Kopya çekmeye teşebbüs etmek kopya çekmekle aynı oranda suç sayılır. Aşağıdaki
örneklerle sınırlı olmamakla birlikte kopya sayılan bazı durumlar şöyledir:
o Diğer öğrencilerle konuşmak/fısıldaşmak
o Başka bir öğrencinin kağıdını görmeye çalışmak
o Sınav kağıdı dışında başka kaynaklara bakmaya çalışmak
o Cep telefonu kullanmak/bakmak (saate bakmak için bile olsa)
o Diğer öğrencilerle silgi, kalem gibi araçgereçleri paylaşmak veya
paylaşmaya çalışmak
NOT: Akademik yılın başında uygulanan Düzey Belirleme Sınavı’nda öğrencilerin, hiçbir
bilgileri olmadıkları soruları boş bırakmaları tavsiye edilir. Böylelikle yanlış seviyede bir
sınıfa yerleşmelerini önleyebilirler.
22
Yaptırımlar
Öğrenci Davranış Kurallarından biri veya birkaçı ihlal edildiği takdirde disiplin suçu sayılacak ve
aşağıdaki yaptırımlardan biri veya birkaçı uygulanabilecektir. Bu yaptırımlar şunlardır:
1. Uyarı: Öğrenci, davranışıyla ilgili yazılı olarak uyarılır ve kendisinden davranış ve
tutumlarıyla ilgili daha dikkatli olması istenir.
2. Kınama: Öğrenci, davranışının hakaret edici ve hatalı bulunduğu hususunda yazılı olarak
uyarılır.
3. Bir hafta ile bir ay arası uzaklaştırma: Öğrenciye Hazırlık Sınıfı’ndan belli bir süre için
uzaklaştırıldığı ve bu süre boyunca öğrenci olarak sahip olduğu haklardan
faydalanamayacağı yazılı olarak bildirilir.
4. Bir veya iki yarıyıl boyunca uzaklaştırma: Öğrenciye yazılı olarak Hazırlık Sınıfı’ndan bir
veya iki yarıyıl boyunca uzaklaştırıldığı ve bu süre boyunca Hazırlık Sınıfı’nın hizmet ve
olanaklarından yararlanamayacağı bildirilir.
5. Yüksek eğitim kurumlarından atılma: Öğrenciye yazılı olarak tüm Türk yüksek eğitim
kurumlarından daimi olarak men edildiği bildirilir.
23
7.
GENEL ESASLAR VE UYGULAMALAR
Öğrenci Kabul ve Kayıt
Öğrenciler Üniversiteye YÖK yönetmeliklerine uygun olarak kabul edilirler. Üniversite’nin
yürürlükteki esaslarını özetleyen Öğrenci Kabul Esasları ektedir (bkz. Ek 1). Kabulü takiben
öğrenciler Üniversite’nin kayıt prosedürlerine uymalıdır. Kayıt için gerekli prosedürler ektedir
(bkz. Ek 2).
Fırsat Eşitliği İlkesi
Hazırlık Sınıfı çeşitliliğe değer verir ve
öğrencileri, çalışanları ve topluluğu için
eşitlik ve saygı dolu bir ortam sunmayı
arzular. Hiçbir şahsa ırk, din, cinsiyet,
yaş, engellilik, köken veya cinsel
yönelime dayalı ayrım yapılmaz.
Öğrenci alım, giriş, kayıt ve öğrenciliğe
son verme ile ilgili tüm kararlar
tamamen liyakate dayanır. Bu ilke
Hazırlık Sınıfı’nın her birimi için
geçerlidir. Bu ilkenin uygulanmasında
herhangi bir eksikliğe dair şikayet,
Öğrenci Şikayet Esasları’na uygun
olarak dosyalanır.
Engelli Öğrenci Esasları
Fırsat Eşitliği İlkesi’yle paralel olarak, Hazırlık Sınıfı’nın Esasları arasında, öğrencilerine herhangi
bir fiziksel yetersizlik veya öğrenme yetersizliğine dayalı bir ayrım yapmamak yer alır. Fiziksel
engelli öğrenciler Hazırlık Sınıfı’nın herhangi bir aktivitesinden veya hizmetinden engelli olmaları
sebebiyle mahrum edilmezler veya ayrımcılığa uğratılmazlar. Hazırlık Sınıfı’na kaydolmak için
gerekli akademik standartları karşılayan her engelli öğrenciye eşit eğitim fırsatları sunulmaktadır.
Evrak Gizliliği
Yasalar gereğince, Hazırlık Sınıfı, öğrencileriyle ilgili tüm bilgilere gizlilik içersinde muamele
yapar. Sözü edilen kayıtların izinsiz ifşasını önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınması buna
dahildir. Sınav kayıtlarının gizliliğinden Ölçme ve Değerlendirme Ofisi sorumludur.
24
Sigara Kullanımı
Yaşar
Üniversitesi,
Hazırlık
Sınıfı
öğrencilerinin, personelinin ve ziyaretçilerinin
sağlık ve huzurunu koruma altına almayı amaç
edinmiştir. Bu nedenle, Hazırlık Sınıfı binaları
içerisinde, sınıflarda ve tuvaletlerde sigara
içmek kesinlikle yasaktır. Bunun yanı sıra
Selçuk Yaşar Kampüsü, bünyesindeki kişileri
sigara dumanına maruz kalmaktan koruyan
Dumansız Hava Sahası ilkesini benimsemiştir.
Bu ilkeye göre, Selçuk Yaşar Kampüsü
sınırlarında (binaların içerisinde ve dışarısında)
sigara içmek yasaktır.
Madde Bağımlılığı
Yaşar Üniversitesi, bünyesindeki kişiler tarafından alkol ve uyuşturucu nitelikli hapların yasadışı
ve kötüye kullanımının diğerlerinin güvenliğini tehlikeye attığını ve öğrenme sürecine engel
olduğunu kabul eder. Üniversite arazisi dahilinde alkol veya uyuşturucuların kullanımı,
bulundurma ve dağıtımı kesinlikle yasaktır. Bu kuralı ve Öğrenci Davranış Kuralları’ndan ilgili
kısımları çiğneyen öğrenciler Üniversite’den uzaklaştırılabilir veya atılabilirler.
25
8. DERS İÇERİKLERİ
Ders içerikleri, tüm becerilerini hem bütünleşik olarak hem de ayrıştırılmış olarak çalışabileceğin
bir şekilde oluşturulmuştur. Her kurda beş farklı okutman olacak. Bu yöntem de beş farklı kişilik,
öğretim tekniği ve aksan ile karşılaşmana olanak sağlar.
Integrated Skills* (İngilizce Kullanım ve Kelime
Bilgisi) - 18 saat
Bu ders süresince hedef dilin, dilbilgisi ve kelime
kullanımları da dahil olmak üzere, genel öğelerini
öğrenirsin. IS dersinde, dili öğrenme ve anlama
aşamasından sonra öğrendiklerinle hedef dili
kurmaya doğru yol alırsın. Öğrenciler, hedef dili
ders kitapları, çalışma kağıtları, aktiviteler ve
diyaloglarla pekiştirirler.
*Alpha grubunun ilk 4 haftasında öğrenciler 28
saat Integrated Skills dersini 3 farklı okutman tarafından alırlar.
Reading (Okuma-Anlama)- 4 saat
Bu derste hedef dildeki okuma-anlama yeteneklerini, okuma tekniklerini ve kelime bilgilerini
geliştirirsin. Bilimsel yazılar, öyküler, edebi metinler, makaleler, şiirler ve gazete haberleri kur
seviyelerine göre belirlenmektedir.
Writing (Yazılı Anlatım)- 4 saat
Bu ders yazılı anlatım becerilerini geliştirmene yardımcı olur. Sınıf içi aktivitelere ek olarak,
ödevler, portfolyo ve ek çalışmalar da yazılı anlatım becerilerini geliştirmen açısından büyük bir
dikkatle uygulanmaktadır. Beklentiler hakkında fikir edinebilmen için Hazırlık Sınıfı web
sayfasında her seviye grubu için notlandırılmış çeşitli Yazılı Anlatım örnekleri bulunmaktadır.
Listening and Speaking (Dinleme-Anlama ve Sözlü Anlatım) - 2 saat
Bu derste dinleme-anlama ve konuşma yeteneklerini ders kitapları, şarkılar ve resimler gibi
interaktif araçlar kullanarak geliştirebilirsin. Bu çalışmalar sunumlar ve sınıf içi tartışmalarla
pekiştirilir. Hazırlık sınıfı internet sitesinde sınav formatını ve senden beklenenleri görebilmen için
iyi ve çok iyi olmayan “speaking” (konuşma) sınav örneklerinin bulunduğu videolar bulunur.
26
Ders Saatleri
Hazırlık Sınıfı ders saatleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleşir.
Kişisel nedenlerden ötürü sınıf veya oturum değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.
Pazartesi-Perşembe arası ders saatleri şu şekildedir:
SABAH
ÖĞLEDEN SONRA
1. DERS 08:30 – 09:10
1. DERS 13:45 – 14:25
2. DERS 09:20 – 10:00
2. DERS 14:35 – 15:15
3. DERS 10:10 – 10:50
3. DERS 15:25 – 16:05
4. DERS 11:05 – 11:45
4. DERS 16:20 – 17:00
5. DERS 11:55 – 12:35
5. DERS 17:10 – 17:50
6. DERS 12:45 – 13:25
6. DERS 18:00 – 18:40
Cuma günleri ders saatleri şu şekildedir:
SABAH
ÖĞLEDEN SONRA
1. DERS 09:20 – 10:00
1. DERS 13:45 – 14:25
2. DERS 10:10 – 10:50
2. DERS 14:35 – 15:15
3. DERS 11:05 – 11:45
3. DERS 15:25 – 16:05
4. DERS 11:55 – 12:35
4. DERS 16:20 – 17:00
Derse Katılım
Quizler ve sınavlardaki başarılarına ek olarak, ders içinde gösterdiğin performanslara göre
değerlendirilirsin ve her track sonunda CP (Class Participation-Derse Katılım) notu alırsın. Bu
değerlendirmede devamsızlıkların, derse katılımın, ödevlerine gösterdiğin hassasiyet ve sınıf içi
iletişimlerin göz önünde bulundurulur. Devamsızlığın ne kadar az olursa, derse katılım notun o
kadar yüksek olur.
27
Ders Kitapları
Ders kitaplarını alma sorumluluğu sana aittir. Hazırlık Sınıfı, öğrencilerine kitabevi tavsiyesinde
bulunmaz. Kitaplarını piyasadaki en uygun fiyat üzerinden satın alman tavsiye edilir. Akademik
yılın başında yayınevleri kampüste kitaplarını satın alabileceğin standlar kurar. Korsan ders
kitaplarının kullanımı yasal değildir. Bu nedenle, derslere korsan kitaplarla girmen kesinlikle
tavsiye edilmez. Ayrıca, tamamen veya kısmen fotokopisi çekilmiş materyallerle derse girilmez.
Olağandışı Durumlarda Derslerin İptali
Hazırlık Sınıfı ders iptali olmaması için elinden geleni yapar. Ancak güvenliğiniz söz konusu olan
elverişsiz hava koşulları, genel grevler, protesto yürüyüşleri, deprem gibi durumlarda dersler iptal
edilebilmektedir. Bu durumlarda ders saatleri yeniden düzenlenmekte ve siz de bu düzenlemeden
haberdar edilirsiniz. Bu gibi olağandışı durumlarda derse gelmeden önce Hazırlık Sınıfı sekreterini
aramanızı tavsiye ederiz.
28
9. SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME
Genel İlkeler
İngilizce yeterlik seviyeniz, Hazırlık Sınıfı tarafından akademik yılın başında hazırlanan ve idare
edilen Yeterlik Sınavı (aşağıda yer alan “FLAT”e bkz.) ile değerlendirilir. Öğrencilerin, Hazırlık
Sınıfı’ndan muaf olmaları için bölümleri için gerekli olan minimum dil puanlarını almaları gerekir.
Gerekli puanları karşılayamayan öğrenciler Hazırlık Sınıfı’na katılırlar. Seviye sınıfları
öğrencilerin Düzey Belirleme Sınavı’nda aldıkları puana göre belirlenir.
Öğrenciler yerleştirme sınav puanlarına göre seviye gruplarına ayrılırlar ve akademik yıl boyunca
birbirini izleyen üç kura katılırlar. Her kur en az on hafta sürer. Öğrencilerin bir üst kura
geçebilmeleri için kur ortalamalarının 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir. Bir kur içinde
öğrencinin alacağı notların yüzde olarak dağılımı aşağıdaki gibidir:
a) Final Sınavı:
b) Midterm Sınavı:
c) Quizler:
d) Portfolyo:
e) Derse Katılım:
%40
%25
%20
%10
%5
DÜZEY GEÇME
1
2
3
4
Q1 Q2
5
6
7
mid
term
8
9
Q3 Q4
10
11
PUAN
final 60/100
Fast Track (Hızlı Kur)
Her kurun sonunda kur notun 55-59 arasında ise ve devamszlığın 60 saati geçmemişse Hızlı Kur’a
katılabilirsin. Hızlı Kur süresince akademik danışmanınla İngilizce konusunda geliştirilmesi
gereken alanlar üzerinde birebir çalışabilirsin. Bu kurun sonunda bir final sınavı hakkın daha olur
ve kur içindeki diğer notların ile birlikte yeni final notun tekrar hesaplanarak kur geçme notun
belirlenir. 60 ve üzeri bir kur notu alırsan bir üst seviyeye geçersin. Eğer 59 ve altı bir not alırsan
bulunduğun seviyeyi tekrar edersin.
29
Seviye Grupları
SÜRE
TRACK 1
YARIYIL
FT
11 HAFTA / 308
1
DERS
hafta
STARTER+
ELEMENTARY
PREDÜZEY INTERMEDIATE
INTERMEDIATE
TRACK 2
11 HAFTA / 308
DERS
PREINTERMEDIATE
INTERMEDIATE
UPPERINTERMEDIATE
BAHAR
FT
TRACK 3
1 11 HAFTA / 308
hafta
DERS
Birebir öğretim
KUR
(TRACK)
GÜZ
Birebir öğretim
DÖNEM
YAZ
TERCİHE
BAĞLI
7 HAFTA/280
DERS
INTERMEDIATE
UPPERINTERMEDIATE INTERMEDIATE
ADVANCED
Hazırlık Sınıfını Geçme
Hazırlık sınıfını geçmek için iki seçenek vardır:
Seçenek 1 – Kur Ortalamasıyla Geçme
Bahar yarı yılı sonunda aşağıdaki düzeylerde olup son 3 kur ortalaması belirtilen puan olan
öğrenciler doğrudan başarılı olarak kabul edilir. Bu öğrencilerin FLAT sınavına girmelerine gerek
yoktur. Ancak bu öğrencilerin ilgili düzeyi başarı ile bitirmiş olması gerekir.
SON KURDA BAŞARI İLE
BİTİRDİĞİN SEVİYE
Pre-Intermediate
Intermediate
Upper-intermediate
Advanced
İNGİLİZCE AĞIRLIKLI TÜRKÇE AĞIRLIKLI
BÖLÜMLER
BÖLÜMLER
ALMAN GEREKEN KUR ORTALAMASI
-65
65
60
60
55
55
50
30
Seçenek 1 için örnek değerlendirmeler:
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 3
ELM
PRE-INT
INT
73
69
63
ELM
PRE-INT
INT
68
63
60
ELM
PRE-INT
INT
77
72
57
PRE-INT
INT
UP-INT
65
62
60
ELM
PRE-INT
PRE-INT
67
58
75
ELM
PRE-INT
INT
68
63
60
ELM
PRE-INT
PRE-INT
70
55
65
Öğrenci 1
Öğrenci 2
İngilizce
Ağırlıklı
Öğrenci 3
Öğrenci 4
Öğrenci 5
Türkçe
Ağırlıklı
Öğrenci 6
Öğrenci 7
Ortalama
Sonuç
68
Geçti
64
FLAT
69
FLAT
62
Geçti
67
Geçti
64
Geçti
63
FLAT
Seçenek 2 – Kur Ortalamaları ve FLAT ile Geçme
Bu seçenek ile hem kur ortalamaları hem de FLAT ile Hazırlık Sınıfını geçebilirsin. Bu seçenekte
nihai not öğrencinin kur ortalamalarının %60’ı ve FLAT sınavının %40’ının toplamı ile belirlenir.
Bölümünüze göre geçme notları şu şekildedir:
Türkçe ağırlıklı bölümler-50
İngilizce ağırlıklı bölümler-65
İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık-75
31
FLAT sınavından gerekli minimum notu alamayan öğrenciler nihai notu ne olursa olsun Hazırlık
Sınıfı’nda “kaldı” olarak değerlendirilir.
Yarıyıl arasında FLAT ile geçmek için kur ortalaması gerekmez. Bölümleri için gerekli geçme
notunu (50, 65, veya 75) alan öğrenciler kendi bölümlerine yeni yarıyılda başlayabilirler.
HAZIRLIK SINIFINI GEÇME
TRACK 1 TRACK 2 TRACK 3
%20
%20
%20
FLAT
PUAN
%40
65/100
Track Sınav Tabloları
Aşağıdaki tabloları Hazırlık Sınıfı süresince gelişiminizi kaydetmek için kullanabilirsiniz:
TRACK 1
SINAV
Quiz I: Oryantasyon
ALINAN NOT
YÜZDESİ
(100 ÜZERİNDEN)
%5
Quiz II: Listening
%5
MIDTERM
%25
Quiz III: Writing
%5
Quiz IV: Speaking
% 2.5
CP Notu
% 2.5
FINAL
% 40
Portfolio
% 10
Derse Katılım (CP)
%5
TRACK ORTALAMASI
32
TOPLAM
TRACK 2
SINAV
Quiz I: Reading
ALINAN NOT
YÜZDESİ
(100 ÜZERİNDEN)
% 2.5
CP Notu
% 2.5
Quiz II: Listening
%5
MIDTERM
%25
Quiz III: Writing
%5
Quiz IV: Speaking
% 2.5
CP Notu
% 2.5
FINAL
% 40
Portfolio
% 10
Derse Katılım (CP)
%5
TRACK ORTALAMASI
33
TOPLAM
TRACK 3
SINAV
Quiz I: Reading
ALINAN NOT
YÜZDESİ
(100 ÜZERİNDEN)
% 2.5
CP Notu
TOPLAM
% 2.5
Quiz II: Listening
%5
MIDTERM
%25
Quiz III: Writing
%5
Quiz IV: Speaking
% 2.5
CP Notu
% 2.5
FINAL
% 40
Portfolio
% 10
Derse Katılım (CP)
%5
TRACK ORTALAMASI
Toplam Ortalama:___________
TOPLAM ORTALAMA = (İlk Kur notu + İkinci Kur notu + Üçüncü Kur notu) / 3
Not: Speaking ve Reading quizlerinin nihai notu, quiz sonucunun %2.5’inin ve öğrencinin toplam sınıf
içi katılım performans notunun (CP) %2.5’ini alarak hesaplanır. CP notu o dersin speaking ve reading
öğretmenleri tarafından verilir.
34
Türkçe Ağırlıklı Bölüm Okuyan Öğrenciler için Örnek Değerlendirmeler:
Örnek Değerlendirme 1:
A isimli öğrencinin notları şu şekildedir:
KUR I:
Elementary
62
KUR II:
Pre-Intermediate:
60
KUR III:
Intermediate:
50 (kaldı)
FLAT:
50
Kur Ortalaması: (62+60+50) 3 = 57,3
Genel Ortalama: (57,3 x ,6) + (50 x 0,4) = 54,3
A isimli öğrenci Hazırlık Sınıfı’nı geçmiştir çünkü aldığı puan 50 ve genel ortalaması 50’nin
üstündedir.
Örnel Değerlendirme 2:
B isimli öğrencinin notları şu şekildedir:
KUR I:
Elementary:
70
KUR II.
Pre-Intermediate:
58 (kaldı)
KUR III:
Pre-Intermediate:
68
FLAT:
-Kur Ortalaması: (70+58+68) ÷ 3 = 65,3
Genel Ortalama:
-B isimli öğrenci Pre –Intermediate seviyesini geçmiştir ve kur ortalaması 65’in üstünde olduğu
için Hazırlık Sınıfı’nı FLAT almadan geçmiştir.
Örnek Değerlendirme 3:
C isimli öğrencinin notları şu şekildedir:
KUR I:
KUR II:
KURIII:
FLAT:
Elementary:
Pre-Intermediate:
Intermediate:
49
60
61
60
Kur Ortalaması: (60+61+60) ÷ 3 =
Genel Ortalama: (60,3 x 0,6) + (49 x 0.4)=
60.3
56
C isimli öğrencinin genel ortalaması 50’nin üstünde olduğu halde, FLAT’te 50’nin altında aldığı
için Hazırlık Sınıfı’nda başarılı olamamıştır ve sertifikasını alamamıştır. Ancak C Türkçe ağırlıklı
bölüm okuduğu için ve iki dönem boyunca Hazırlığa gittiği için C bölümüne devam edebilir.
35
İngilizce Ağırlıklı Bölüm Okuyan Öğrenciler İçin Örnek Değerlendirmeler:
Örnek Değerlendirme 4:
D isimli öğrencinin notları şu şekildedir:
KUR I:
Elementary:
75
KUR II:
Pre-Intermediate:
67
KUR III:
Intermediate:
81
FLAT:
-Kur Ortalaması: (75+67+81)
Genel Ortalaması:
3 = 74,3
--
D Intermediate seviyesini geçtiği için ve kur ortalaması 65’in üstünde olduğu için Hazırlık Sınıfı’nı
FLAT sınavına gerek kalmadan geçmiştir.
Örnek Değerlendirme 5:
E isimli öğrencinin notları şu şekildedir:
KUR I:
KUR II.
KUR III:
FLAT:
Intermediate:
46 (kalır)
Intermediate:
61
Upper-Intermediate: 46 (kalır)
47
Kur Ortalaması: (46+61+46) ÷ 3 = 51
Genel Ortalaması: (51 x 0,6) + (47 x 0,4) = 49,4
E Intermediate seviyesinden Upper-Intermediate seviyesine geçmesine rağmen E’nin kur
ortalaması ve genel ortalaması 65’in altındadır, bu yüzden E Hazırlık Sınıfını tekrar eder.
Örnek Değerlendirme 6:
F isimli öğrencinin notları şu şekildedir:
KUR I:
KUR II.
KUR III:
FLAT:
Pre-Intermediate:
Intermediate:
Upper-Intermediate
62
65
61
64
Kur Ortalaması: (62+65+61) ÷ 3= 62.6
Genel Ortalaması: (62,6 x 0.6) + (64 x 0.4) = 62
F isimli öğrenci Hazırlık Sınıfını geçememiştir çünkü FLAT’te 65’in altında almıştır ve genel
ortalaması 65’in altındadır.
36
İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık Bölümlerinde Okuyan Öğrenciler için
Örnek Değerlendirmeler:
Örnek Değerlendirme 7:
G isimli öğrencinin notları şu şekildedir:
KUR I:
KUR II:
KUR III:
FLAT:
Intermediate:
83
Upper- Intermediate: 75
Advanced:
59 (kalır)
--
Kur Ortalaması: (83+75+59)
Genel Ortalaması: --
3 = 72,3
G isimli öğrenci Intermediate seviyesini başarıyla geçtiği ve kur ortalaması 65’in üzerinde olduğu
için G Hazırlık Sınıfı’nı geçer.
Örnek Değerlendirme 8:
N isimli öğrenci şu notları almıştır:
KUR I:
Elementary:
65
KUR II: Pre-Intermediate:
61
KUR III: Intermediate:
61
FLAT:
75
Kur Ortalaması: (65+68+61) 3 =
62
Genel Ortalaması: (62 x 0,6) + (75 x 0,4) = 67
H’nin FLAT notu 75 olmasına ragmen, H’nin kur ortalaması 65’in altında ve genel ortalaması 75’in
altında olduğu için H Hazırlık Sınıfı’nı geçememiştir.
37
Sene Sonunda Başarılı Olamayan Öğrenciler
Sene sonunda başarılı olamayan İngilizce ağırlıklı bölüm öğrencileri bir sonraki eğitim-öğretim
yılı Güz dönemi başında yapılan FLAT sınavına girerler. Gerekli geçme notunu sağlayan
öğrenciler derslerine kayıt yaptırarak bölümlerine başlayabilirler.
Sene sonunda başarılı olamayan Türkçe ağırlıklı bölüm öğrencileri İngilizce Hazırlık Sınıfı’na en
az iki dönem devam etmiş olmaları durumunda FLAT sınavından aldıkları nota ya da devamsızlığa
bakılmaksızın bölümlerine geçebilmektedirler.
Değerlendirme Prosedürleri
Öğrenciler bir kur boyunca dört Quiz, bir Midterm ve bir Final sınavına tabi tutulurlar. Midterm
ve Final sınavları kesinlik ve doğruluk sağlamak amacı ile iki farklı okutman tarafından rubric baz
alınarak kontrol edilir. Okutmanların genel ortalamalar hakkında bilgileri yoktur. Sınav sonuçları
duyuru panolarından bildirilir. Midterm, Final ve FLAT sonuçlarını YUBIS veritabanından da
öğrenebilirsin.
38
Yeterlik Sınavı (FLAT)
Yaşar Üniversitesi’nin her öğrencisi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından İngilizce Yeterlik
Sınavı’na yani FLAT sınavına girer. Hazırlık Sınıfını geçmek için gerekli puanı alan öğrenciler
bölümlerine geçiş yapar.
FLAT, birbirini takiben gerçekleşen yazılı ve sözlü sınavlardan oluşmaktadır. Yazılı sınav 180
dakika sürmektedir ve Listening (dinleme), Use of English and Vocabulary (İngilizce kullanımı ve
kelime bilgisi), Reading (Okuma) ve Writing (Yazılı Anlatım) olmak üzere dört bölümden
oluşmaktadır. Her bölümün ortalamaya katkısı aşağıdaki gibidir:
BÖLÜM
YÜZDE
Listening
%10
Use of English
%50
Reading
%20
Writing
%15
Speaking
%5
Sınavın Speaking (Sözlü Anlatım) bölümünde ise genel konular hakkında olan resimlerden bir adet
seçmesi ve konu hakkındaki fikirlerini anlatman istenir. Ayrıca okutmanlar tarafından yöneltilen
sorulara da cevap verilmesi beklenmektedir. Sınav süresince iki okutman görevlidir ve sınav kayıt
edilmektedir.
Bu sınavdan bölümleri için gerekli olan minimum notları alan öğrenciler Hazırlık Sınıfı’ndan muaf
tutulur ve eğitimlerine bölümlerinde devam ederler.
39
Son iki yıl içerisinde uluslararası kurumlarca yapılan sınavlardan belirtilen puanları alan ve bunu
resmi belgelerle kanıtlayan öğrenciler de Hazırlık Sınıfı’ndan muaf tutulurlar. Bu öğrenciler Güz
döneminde kendi bölümlerine başlayabilirler. Üniversite Senatosu tarafından tanınan sınavlar ve
bu sınavlardan alınması gereken minumum puanlar aşağıdaki gibidir:
Hukuk Fakültesi,
Sanat ve Tasarım
Fakültesi,
Meslek Yüksekokulu,
Sosyal Bilimler Enstitüsü
ve Fen Bilimleri Enstitüsü
Mütercim Tercümanlık
Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü
Diğer tüm fakülteler
Yeterlik TOEF
IELTS
Sınavı
L (IBT)
(FLAT)
50
55
5
CAMBRIDGE
ESOL
(FCE/CA/CPE)
C
KPD -ÜDS YDS
75
75
6
C
80
65
65
5,5
C
70
55
FLAT, bir akademik dönem boyunca altı (6) kez uygulanır:






Eylül’de (yeterlik sınavı olarak)
Ekim’de geç kayıt yaptıranlar için (yeterlik sınavı olarak)
Şubat’ta (yeterlik sınavı olarak)
Haziran’da (yeterlik sınavı olarak)
Haziran’da (bütünleme sınavı olarak)
Ağustos’ta (yeterlik sınavı olarak)
Sömestre tatilinde uygulanan FLAT sınavına 90 saat devamsızlığını aşmamış tüm Hazırlık Sınıfı
öğrencileri girebilir. Haziran ayında uygulanan FLAT sınavına ise 180 saat devamsızlık sınırını
aşmamış Hazırlık Sınıfı öğrencileri girebilmektedir. Şubat ayındaki sınavda başarılı olan
öğrenciler, Bahar yarıyılında kendi bölümlerine başlayabilir veya Hazırlık Sınıfı’na devam etmek
istediklerini belirten bir dilekçe sunabilirler. Hazırlık Sınıfı’na devam etmek isteyen öğrenciler
Haziran ayındaki Yeterlik Sınavı’ndan muaf tutulmazlar ve Hazırlık Sınıfı’nı tamamlamaları için
gerekli olan puanı almaları beklenmektedir.
Akademik yılın başındaki yani Eylül ayında uygulanan FLAT sınavından yeterli puanı alamayan
öğrenciler ise Hazırlık Sınıfı’na dahil olurlar ve Düzey Belirleme Sınavı’na girerler.
NOT: FLAT sınavı için belirtilen esaslarda yetkisi dahilinde bulunan değişiklikleri yapma
hakkını Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu saklı tutar.
40
Düzey Belirleme Sınavı
Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeyen öğrenciler için düzey belirleme sınavı
uygulanır ve öğrenciler aldıkları notlara göre ALPHA (Starter+Elementary), BRAVO (PreIntermediate) ve DELTA (Intermediate) olmak üzere üç seviye grubuna ayrılırlar. Düzey Belirleme
Sınavı’na girmeyen öğrenciler doğrudan en düşük seviye olan ‘Starter+Elementary’ seviyesine
yerleştirilir. Düzey belirleme sınavının tarihi ve yeri YDY web sitesinde duyurulur.
Kaçırılan Sınavlara Giriş
Midterm, Final ya da FLAT’i geçerli mazeretler dolayısıyla kaçıran öğrenciler, sağlık raporlarının
bitmesini takip eden beş iş günü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne sunmak
kaydıyla kaçırdıkları sınavlara girebilmektedirler. Sınavın uygulanacağı tarih, yer ve sınavın içeriği
Hazırlık Sınıfı yönetimi tarafından belirlenmektedir. Kaçırılan Düzey Belirleme Sınavı ve Quizler
için hiçbir rapor veya mazeret kabul edilmemektedir.
41
10.ÖĞRENCİLERİN HAZIRLIK SINIFINI DEĞERLENDİRMESİ
Öğrenciler her yıl düzenli olarak anketler aracılığıyla Hazırlık Sınıfı’nın başarısını
değerlendirmektedir. Bu anketlerin amacı,
Hazırlık Sınıfı’nın genel imkanlarının ile
Hazırlık Sınıfı akademik kadrosunun ve
eğitim
sisteminin
yeterliliğini
değerlendirmektir. Öğrencilerin okutmanları
değerlendirmesi
Hazırlık
Sınıfı’nın
misyonunu gerçekleştirebilmesi açısından
büyük önem taşımaktadır. Anket sonuçları
saklı
tutulmakta
ve
yıllık
olarak
değerlendirilmektedir. Oluşturulan raporlar,
Hazırlık Sınıfı’nın işleyişinin etkili bir
şekilde devam etmesi açısından büyük önem
taşımaktadır.
11.BURSLAR
Yaşar Üniversitesi, öğrencilerine Eğitim Bursu, Akademik Başarı Bursu ve Özel Yetenek Bursu
olmak üzere üç farklı burs imkanı sağlamaktadır. Burslar hakkında daha detaylı bilgi için lütfen
Öğrenci İşlerine başvurunuz.
12.SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Neden İngilizce derslerine katılıp İngilizce öğrenmeliyim?
Yaşar Üniversitesi’nin birçok bölümünde eğitim dili İngilizce’dir. Kendi bölümüne geçtiğinde,
dersler İngilizce anlatılacaktır. İngilizce ağırlıklı bir bölümde okumasan bile, yasalar her koşulda
Hazırlık okumayı zorunlu kılmaktadır. Mezun olduktan sonra da İngilizce biliyor olman iş
bulmanda önemli bir role sahiptir.
42
2. Hazırlık Sınıfı’nı nasıl geçebilirim?
Hazırlık Sınıfını iki şekilde geçebilirsin.
İlk seçenek: Bahar yarı yılı sonunda belli düzeylerde olup son 3 kur ortalaması belirtilen puan olan
öğrenciler doğrudan başarılı olarak kabul edilir. Bu öğrencilerin FLAT sınavına girmelerine gerek
yoktur. Ancak bu öğrencilerin ilgili düzeyi başarı ile bitirmiş olması gerekir. (Hazırlık Geçme
Seçenek 1’e bkz.)
İkinci seçenek: Bu seçenekte nihai not öğrencinin kur ortalamalarının %60’ı ve FLAT sınavının
%40’ının toplamı ile belirlenir. (Hazırlık Sınıfı Geçme Seçenek 2’ye ve Örnek Değerlendirmelere
bkz).
3. Hazırlık Sınıfı’nı geçmek için kaç tane FLAT sınavı hakkım var?
En fazla 6 hakkınız bulunmaktadır. Her hazırlık öğrencisi Eylül ayında gerçekleştirilen akademik
yılın başındaki, Ek Kontenjanla yerleşmiş öğrenciler Ekim ayındaki FLAT sınavına girebilirler.
Her hazırlık öğrencisi 90 ders saati devamsızlığı aşmadığı sürece Şubat’taki FLAT sınavına
girebilir. Devamsızlığını aşmamış her Hazırlık öğrencisi yeterlik ve bütünleme FLAT’lerine
Haziran’da girebilir. Yaz okuluna kayıt olan ve devamsızlık sınırını aşmayan öğrenciler Yaz Okulu
FLAT’ine girebilirler. Eğer öğrenci bütün bu sınavlarda başarısız olursa, son olarak yeni akademik
yılın başındaki yeterlik sınavına ve kayıtlanma koşuluyla Ek Kontenjan yeterlik sınavına
girebilirler.
4. Hazırlık Sınıfı’nı geçmek için FLAT dışında hangi sınavlar geçerlidir?
TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE ESOL, KPDS, ÜDS ve YDS sınavları Hazırlık Sınıfı’dan muaf
olmak için geçerli olan diğer sınavlardır. Bu sınavlardan gerekli olan minimum puanları öğrenmek
için lütfen 8. bölüme bakınız.
5. FLAT sınavının seviyesi nedir?
FLAT sınavı Intermediate (orta düzey) seviyesindedir.
6. Yıl sonundaki FLAT sınavında başarısız olursam ve kur ortalamam yeterince yüksek
değilse Hazırlık Sınıfı’nı geçmek için başka şansım var mı?
Evet. Yaz okuluna katılabilirsin. Yaz okuluna katılan öğrenciler yaz okulu sonunda FLAT sınavına
girmektedirler. Başarısız olanlar ve yaz okuluna katılmayanlar en son seçenek olan yeni akademik
yılın başındaki FLAT sınavına girebilirler.
43
7. Herhangi bir kurda başarısız olursam, bu yaz okuluna katılmak zorunda olduğum
anlamına mı gelir?
Hayır, sadece o seviyeyi tekrar etmek zorunda kalırsınız. Seviye tekrarlamak FLAT seviyesi olan
intermediate seviyesinin gerisinde kalmaya yol açar. Kurları atlamak başarısızlık riskini azaltır ve
Hazırlık Sınıfı’nı geçmene yardımcı olur. Eğer kur ortalaman 55-59 arasında ise ve devamsızlığın
60’ı aşmamış isen hızlı kuru alma seçeneğin vardır ve finale tekrar girebilirsin.
8. “Fast track” yani “Hızlı Kur” nedir?
Hızlı kur, kurdan geçemeyen öğrencilerin akademik danışmanlarıyla İngilizcelerini
geliştirebileceği ve final sınavına tekrar girebileceği haftadır. Hızlı kuru alabilmek için
öğrencinin bir kurda 60 ders saatinden az devamsızlık yapmamış olması ve final notunun 55 ile
59 arasında olması gerekir.
9. Hazırlık Sınıfı’nda devamsızlık sınırı nedir? Devamsızlık sınırını aşarsam Hazırlık
Sınıfı’nda kalır mıyım?
Devamsızlık hakkı bir akademik yıl için toplam 180 saattir. Bir ders saatini kaçıran öğrenci 1 saat
devamsızlık yapmış sayılır. Devamsızlığın 181 saat olduğunda Hazırlık Sınıfı’nda kalmış olursun
ve sene sonundaki Haziran FLAT sınavlarına (Yeterlik ve Bütünleme) giremezsin. Devamsızlık
yüzünden kalman yaz okuluna kayıt yaptırmanı engellemez.
10. Devamsızlık beni nasıl etkiler?
Devamsızlık her şeyden önce okutmanların seni sınıf içerisinde değerlendirebilmesinde engel
olabileceği için sınıf içi katılım notunu etkiler. Ayrıca, bir kur içerisinde 60 ders saatinden fazla
devamsızlık yaptığında Fast Track’i (hızlı kuru), bir sömestr içerisinde 90 ders saatinden fazla
devamsızlık yaptığında Şubat FLAT’ini, bir sene içerisinde 180 ders saatinden fazla devamsızlık
yaptığında Haziran FLAT’ini alamayacak duruma gelirsin.
11. Devamsızlığımı azaltmak için hastalık yüzünden herhangi bir sağlık raporu alabilir
miyim?
Hayır. Sadece 3 doktor ve bir başhekim tarafından imzalanmış bir heyet raporu geçerlidir. Bu
konuda daha fazla bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.
12. Yüksek kur not ortalamalarının faydası nedir?
Hazırlık Sınıfı’nı iki şekilde geçebilirsin; ilk seçenek FLAT’e girmeden yüksek kur ortalamaları
ile geçmek. İkinci seçenekte ise FLAT’ten aldığın puan yeterli olmayabilir. Genel ortalamanın
%60’ı kur ortalaman ile belirlenir.
44
13. Hazırlık Sınıfı’nı geçmek için kur ortalamam 60 mı olmalı?
Hayır. Ortalamanın 60 olması kurları geçmek için gerekli olan puandır, fakat, düşük kur
ortalamasına rağmen FLAT sınavından kendi bölümünün gerektirdiği geçme puanından yüksek
not aldığın takdirde yıllık genel ortalamanızı yükseltebilir ve Hazırlık Sınıfı’nı geçebilirsiniz.
14. Sınıfa geç kalırsam ne olur?
Bu durumda sınıfa giremezsin ve yok yazılırsın.
15. Ders dışında okutmanlarla görüşmem mümkün müdür?
Evet. Ofis saatleri dahilinde okutmanlarla görüşmen mümkündür. Ofis saatleri kur başında
okutmanlar tarafından duyurulacaktır.
16. Ders araç ve gereçlerini sınıfa getirmezsem ne olur?
Okutmanların derse hazırlıksız gelen öğrencileri sınıfa kabul etmeme hakları vardır.
17. Ortalamamı arttırmak için okutmanların ortalamamı tekrar hesaplamaları ve
değerlendirmeleri mümkün müdür?
Hayır. Hazırlık Sınıfı değerlendirme şartları önceden belirlendiği için okutmanlar bu şartlara
uyarak sınav kağıtlarını değerlendirirler. Bu yüzden okutmanlar öğrencilerin ortalamalarını
değiştiremezler.
18. Öğrenci kimlik kartımı nereden alabilirim?
Her tür belge için Öğrenci İşlerine başvurabilirsin.
45
13.TERİMLER
Alpha :
İlk yerleştirme sınavından sonra Elementary (başlangıç) seviyesinde olan
öğrenciler grubudur.
Bravo:
İlk yerleştirme sınavından sonra Pre-intermediate (orta altı) seviyesinde olan
öğrenciler grubudur.
CP:
Okutmanların verdiği derse katılım notudur.
Delta:
İlk yerleştirme sınavı sonrasında Intermediate (orta) seviyesinde olan
öğrenciler grubudur.
Fakülte çalışanı:
Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda çalışan üyeleridir.
Final sınavı:
Her kur sonunda uygulanan sınavıdır.
FLAT:
Hazırlık Sınıfı tarafından yeterlik amacıyla uygulanan Yabancı Dil Başarı
Sınavıdır.
Integrated skills:
Hazırlık Sınıfı müfredatının İngilizce dil ve kelime bilgisi, okuma-anlama,
dinleme-anlama, konuşma ve yazma yoluyla hedef dilde sunum ve uygulama
içeren ana dersidir.
Heyet Raporu:
En az üç doktor ve bir başhekim tarafından verilen sağlık raporudur.
Fotokopi merkezi: Kampüste materyalleri çoğaltma ve kırtasiye hizmeti veren servistir.
Hazırlık Sınıfı:
Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Sınıfıdır.
Midterm sınavı:
Her kurun 6. haftası öğrencilerin gelişimini değerlendirmek için uygulanan
ara sınavdır.
Misyon:
Hazırlık Sınıfı hedefidir.
Ofis saatleri:
Okutmanların öğrencilerini kabul ettikleri görüşme saatleridir.
Quiz:
Çeşitli dil becerilerinde (okuma, yazma vb.) öğrencilerin gelişimini takip
etmek amacıyla uygulanan haftalık kısa sınavlarıdır.
Senato:
Yaşar Üniversitesi Senatosudur.
Üniversite:
Yaşar Üniversitesi’dir.
Yabancı Diller Yüksekokulu:
Yaz Okulu:
Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’dur.
Yaz döneminde genellikle 7 hafta süren ve FLAT Sınavı ile sonuçlanan
eğitim dönemidir.
46
Track (kur):
Belirli bir seviyede (başlangıç, orta, ileri vb.) en az 10 hafta devam eden
eğitim süresidir.
YÖK:
Yükseköğretim Kurulu olarak ifade edilmektedir.
47
14.EKLER
Ek 1 – Kayıt Esasları
Ek 2 – Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Yönergesi
Ek 3 – Öğrenci Şikayet Esasları
Ek 4 – Öğrenci Şikayet Formu
Ek 5 – Maddi Hata İtiraz Esasları
Ek 6 – Maddi Hata İtiraz Formu
Ek 7 – Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Kadrosu
48
EK 1
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI
KAYIT ESASLARI
Lisans programlarına kayıt yaptırma hakkı kazanan adaylar, Rektörlük tarafından belirlenen ve ilan
edilen süre içerisinde istenen belgelerle kesin kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Üniversite tarafından
geçerli sayılacak bir mazereti olmadan süresi içinde kayıt yaptırmayanlar bu hakkını kaybeder.
Sahte veya eksik belge beyan eden ya da tahrifat bulunan öğrencinin kaydı, yapılmış olsa dahi iptal
edilir.
Öğrenci, her dönem başında resmi web sitesinde belirtilen dönem ücretini ödedikten sonra dönem
ders kaydını yaptırır. Öğrenci, kaydını kendisi yaptırmakla yükümlüdür.
Her yılın harç ve kayıt ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından yıllık olarak belirlenir ve
Üniversite’nin resmi web sitesinde duyurulur. Öğrenciler harç ve kayıt ücretlerini akademik
takvimde gösterilen süre içerisinde ödemelidir. Harç ücreti iki taksitte ödenir; Güz döneminin
başında ve Bahar döneminin öncesinde. Ödemeler için kesin tarihler akademik takvimde ve resmi
web sitesinde belirtilir. Ücretler herhangi bir Garanti Bankası şubesinden ödenebilir. Hesap
numarası öğrencinin 11 haneli öğrenci numarasıdır. Öğrenciler numaralarını Selçuk Yaşar
Kampüsü’ndeki Öğrenci İşleri’nden almaktadırlar. Belirtilen süre içerisinde ücretlerini ödemeyen
öğrenciler Hazırlık Sınıfı’na kayıt yaptıramazlar ve derslere ve sınavlara giremezler. Öğrencinin
ücretinin tamamını ya da bir kısmını ödemeden sınava girmesi halinde sözkonusu sınavın sonucu
geçersiz sayılır. Mütevelli Heyeti yukarıda belirten koşullarla ilgili istisnai durumlara dair karar
alma hakkını saklı tutar.
Yaşar Üniversitesi’nin herhangi bir programına kayıt yaptıran öğrenciler Hazırlık Sınıfı
düzenlemelerine tabiidir. Kayıtlı öğrenciler akademik yılın başında Hazırlık Sınıfı tarafından
hazırlanan ve uygulanan FLAT(Yabancı Dil Yeterlik Sınavı) sınavına girmekle yükümlüdür.
2013-2014 akademik yılı Hazırlık Sınıfı eğitim ücreti yılın başında veya Güz dönemi ve Bahar
dönemi başında olmak üzere bir kerede ya da iki taksitte ödenir.
Para iadesi
49
Harç ve kayıt ücretleri kayıt zamanında tam olarak yatırılmalıdır. Kayıt yapıldıktan sonra para
iadesi yapılmaz.
Kayıt Dondurma
Hazırlık Sınıfı’nda öğrenim gören önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri geçerli bir mazeret
sunarak kayıtlarını dondurabilirler. Kayıt dondurma başvurusu yazılı olarak kendi bölümlerine
yapılır. Kayıtlarını donduran öğrenciler de harç ücretini ödemek zorundadır. Kayıt
dondurmasında bir sakınca bulunmayan ve donduran öğrenciler bir sonraki akademik yılın
başında uygulanan FLAT sınavına yeni öğrencilerle beraber girme hakkına sahiptir. Kayıt
dondurma süresi eğitim süresine dahil değildir.
Kaydın Silinmesi
Öğrenci;
1
Ardarda iki dönem kayıt yaptırmazsa,
2
Geçerli bir mazereti olmaksızın daha önceki dönemlerde kaldığı derslere kayıt yaptırmazsa,
3
Yasal süreç içerisinde eğitimini tamamlayamazsa,
4
Bağlı olduğu Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alırsa,
5
Fakülteden gönüllü olarak kaydını sildirirse öğrenimine devam edemez.
Ek Kontenjan
Öğrenciler akademik takvimde gösterilen süre içerisinde harç ücretlerini ödedikten sonra dönem
kaydını yaptırırlar. Öğrenciler geçerli bir mazeretleri olmadığı sürece kayıtlarını şahsen yapmakla
yükümlüdür. Yasal süreç içerisinde kayıt yaptırmayan öğrenci mazereti Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürü tarafından geçerli bulunduğu sürece derslerin ilk günü kayıt yaptırabilir.
50
Kaydı olmayan şahısların derslere katılımı
Sınıf listesinde adı geçmeyen hiç kimse Hazırlık Sınıfı derslerine katılamaz. Kaydı bulunmayan
kişilerin derslere katılması halinde okutmanlar bu kişileri Yabancı Diller Yüksekokulu
Sekreterliğine bildirirler.
51
EK 2
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI
ÖGRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ VE YÖNERGESİ
Hazırlık Sınıfı Disiplin Esasları, Yükseköğretim Kurulunun 2547 sayili kanunun 54. maddesine
dayanmaktadır. Bu maddeye göre:
Yükseköğretim kurumları içinde veya dışında yükseköğretim öğrenciliği sıfatına, onur ve
şerefine aykırı harekette bulunan, öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya
dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükün, huzur ve çalışma düzenini bozan, boykot, işgal ve
engelleme gibi eylemlere katılan, bunları teşvik ve tahrik eden, yükseköğretim mensuplarının
şeref ve haysiyetine veya şahıslarına tecavüz eden veya saygı dışı davranışlarda bulunan ve
anarşik veya ideolojik olaylara katılan veya bu olayları tahrik ve teşvik eden öğrencilere; eylem
başka bir suçu oluştursa bile ayrıca uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar veya bir veya
iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları
verilir.
Bir fakülte, enstitü veya yüksekokulun içinde veya dışında öğrencilerin işlemiş oldukları
disiplin suçlarından dolayı soruşturma yapmaya ve doğrudan gerekli cezayı vermeye veya
disiplin kuruluna sevketmeye ilgili fakülte dekanı, enstitü veya yüksekokul müdürü yetkilidir.
Disiplin soruşturmasına, olay öğrenilince derhal başlanılır ve soruşturma en geç onbeş gün
içinde sonuçlandırılır.
Hakkında kovuşturma yapılan öğrenciye sözlü veya yazılı savunma hakkı verilir. Tanınan süre
içinde savunma yapmayan öğrenci bu hakkından vazgeçmiş sayılır.
Disiplin cezaları, ilgili öğrenciye yazı ile bildirilir. Durum, öğrenciye burs veya kredi veren
kuruluşa ve Yükseköğretim Kuruluna duyurulur. Yükseköğretim kurumundan çıkarma
kararlarına karşı onbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. Cezalar
öğrencinin dosyasına ve siciline işlenir.
Bu maddeye göre yapılacak işlemler sırasında gerekirse öğrenciye, bağlı bulunduğu öğretim
kuruluşunda, ilan yoluyla bildirilebilir.
52
Yükseköğretim kurumundan çıkarma kararı bütün yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim
Kurulu, emniyet makamları ve ilgili askerlik şubelerine bildirilir. Yükseköğretim kurumundan
çıkarma cezası verilen öğrenciler, bir daha herhangi başka bir yükseköğretim kurumuna
alınamazlar.
53
EK 3
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI
ÖĞRENCİ ŞİKAYET ESASLARI
Giriş
1.
Öğrenci Şikayet Esasları akademik ya da akademik olmayan Üniversite hizmetleri ile ilgili
şikayetleri kapsar ve Üniversite tarafindan sağlanan hizmetlerden memnun olmayan tüm öğrenciler
tarafindan kullanılabilir.
Birçok şikayet şikayete karışmış kişiler arasında resmiyet gerektirmeden çözülebilir. Bunun
mümkün olmadığı durumlarda ise öğrencilerin aşağıda belirtilen işlemleri takip ederek resmi
şikayette bulunmaları gerekmektedir.
2. Kapsam
2.1 Bu esaslarda yeralan hükümler Hazırlık Sınıfı’nın bütün öğrencilerini kapsamaktadır.
3. Tanımlar
3.1 Bu belgedeki sözcük ve deyimler şu anlamdadırlar:
Şikayet:
Bu esaslara uyularak yapılan resmi şikayet
Şikayetçi:
Resmi şikayette bulunan öğrenci
Hazırlık Sınıfı:
Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık
Sınıfı
Esaslar:
Öğrenci Şikayet Esasları
YDY
Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Öğrenci
Hazırlık Sınıfı öğrencisi
Öğrenci Şikayet Formu
Şikayetini yazılı olarak
doldurulacak olan form
Üniversite
Yaşar Üniversitesi
54
yapmak
isteyen
öğreci
tarafından
4. Genel Esaslar
4.1 Hazırlık Sınıfı, herhangi bir Üniversite hizmetinden memnun olmayan öğrencilerin şikayet etme
haklarını tam olarak desteklemektedir.
4.2 Hazırlık Sınıfı öncelikle şikayette bulunan ve şikayete karışan tüm tarafların şikayeti gayrıresmi
şekilde çözmelerini teşvik etmektedir.
4.3 Gayrıresmi olarak çözülemeyen şikayetler, bu esaslara uygun olarak resmi bir şekilde
çözümlendirilmelidir. Tüm öğrencilerin bu esaslar hakkında bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
4.4 YDY Müdürü çözümlerin tutarlı, adil, tarafsız ve şeffaf olmasından sorumludur.
5. Prosedürler
Aşama 1
5.1 Bu esaslar uyarınca resmi şikayette bulunmak isteyen her öğrenci Öğrenci El Kitabı’nda
bulunan Şikayet Formu’nu doldurmakla yükümlüdür.
5.2 Öğrenci, Şikayet Formu’nda şikayetinin ne olduğunu, sorunu gayrıresmi şekilde çözmek için ne
yapıldığını, bu süreçteki neticeden neden memnun kalmadıgını ve ne beklediğini belirtmek
zorundadır.
5.3 Doldurulan form mümkün olan en kısa sürede YDY Müdürü’ne teslim edilmelidir.
5.4 Birden fazla öğrencinin aynı sorunla ilgili şikayetleri ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Aşama 2
55
5.1
YDY Müdürü yazılı şikayet fromunu aldıktan sonra şikayeti inceleyecektir. Soruşturma
geciktirilmeden, mümkün olan en kısa sürede tamamlanacaktır.
5.2
YDY Müdürü soruşturmada ortaya çıkan husuları tartışmak üzere şikayetçiyi ve şikayete
karışan tarafları toplayacaktır.
5.3
Şikayetçi bu toplantıya Hazırlık Sınıfı’ndan ya da Üniversite’den bir arkadaşıyla
katılabilmektedir. Katılımcı, şikayette bulunan kişi isterse, şikayetçi adına konuşabilir.
5.4
YDY Müdürü toplantıyı takip eden en kısa süre içinde şikayetle ilgili kararını verecektir.
5.5
Toplantı ve alınan karar belgelendirilecek ve bir kopyası şikayetçiye verilecektir. Şikayetçi
alınan karardan veya yapılan tekliften memnun kalmazsa karara itiraz etme hakkına sahiptir.
Aşama 3
5.6
Alınan karardan veya yapılan tekliften memnun kalmayan şikayetçi, karar gününden
itibaren 7 (yedi) gün içinde YDY Müdürü’ne karara itiraz etmesinin dayanaklarını bir dilekçeyle
bildirecektir.
5.7
YDY Müdürü dilekçeyi aldıktan sonra konuyu YDY Kurulu’na sevkedecektir.
5.8
YDY Kurulu sorunun iletilmesinden itibaren mümkün olan en kısa süre içinde itirazı
değerlendirmek üzere şikayetçiyi toplantıya çağıracaktır.
5.9
Sikayetçi bu toplantıya Hazırlık Sınıfı’ndan ya da Üniversite’den bir arkadaşıyla
katılabilmektedir. Şikayette bulunan kişi isterse, katılımcı şikayetçi adına konuşabilir.
5.10
Toplantının yazılı kaydı tutulacak ve bir kopyası şikayetçiye verilecektir.
56
5.11 İtiraza yönelik karar geciktirilmeden alınacak ve yazılı olarak tüm taraflara bildirilecektir.
Alınan karar kesindir ve değiştirilemez.
6.
Gizlilik
6.1
Şikayet ve şikayetin çözümüyle ilgili tüm görüşme ve belgeler tam gizlilik çerçevesinde
gerçekleştirilecektir. Bu belgedeki hükümlerin herhangi birinin herhangi biri tarafından ihlali
disiplin suçu sayılacak ve buna göre ele alınacaktır.
7
Esasların Kabulü ve İncelenmesi
7.1
Bu Öğrenci Şikayet Esasları belgesi YDY Kurulu tarafından onaylanmıştır.
7.2
Bu Esaslar belgesi Hazırlık Sınıfı Yıllık Özdeğerlendirme Esasları kapsamında her yıl
değerlendirilir.
57
EK 4
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI
Öğrenci Şikayet Formu
1- Şikayetçi Bilgileri
İsim ve Soyisim ____________________________________
Öğrenci numarası _____________________________________
Sınıfı ______________________________________________
2- Şikayet
_____________________________________ ile ilgili şikayette bulunmak istiyorum.
(Lütfen şikayetinizin konusunu yaziniz)
3- Şikayet Detayları
Lütfen şikayetinizin detaylarını, olayın ne zaman gerçekleştiğini, sözlü süreçte sunulan
çözümden neden memnun olmadığınızı ve beklediğiniz sonuç ile ilgili somut bilgileri mümkün
olduğunca detaylı bir şekide yazınız. Gereken durumlarda sayfa eklenebilir.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
58
______________________________________________________________________________
4- Yetkilendirme
Doldurmuş olduğum bu formla, Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı’nın
şikayetimi incelemesini önemle arz ederim.
İmza:
Tarih:
Yetkili kişi tarafından doldurulacaktır
5- Şikayet Faaliyeti
Şikayeti Alan:
Tarih:
Şikayeti Değerlendiren:
(Varsa) Değerlendirmeyi devralan:
Toplantı Tarihi ve Katılımcılar:
Değerlendirme:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6- Şikayet Sonucu
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
İlgili şikayet sonuca bağlanmış ve alınan karar taraflara yazılı bir şekilde sunulmuştur. Taraflara,
karara itiraz etme hakları da yazılı olarak beyan edilmiştir
Müdürün imzası:
Tarih:
59
EK 5
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI
MADDİ HATA İTİRAZ ESASLARI
1
Giriş
1.1 Not İtiraz Esasları alınan sınav notlarına ilişkin şikayetleri kapsar ve tüm Hazırlık Sınıfı
öğrencileri tarafından kullanılabilir.
1.2 Hazırlık Sınıfı öğrencileri sadece Portfolio, Midterm, Final, Yerleştirme ve Yeterlik sınav
sonuçlarına itiraz edebilirler. Quiz sonuçlarıyla ilgili itirazlar sözlü olarak çözülmektedir.
2
Kapsam
2.1 Bu esaslardaki hükümler Hazırlık Sınıfı’nın bütün öğrencilerini kapsamaktadır.
3
Tanımlar
3.1 Bu belgedeki sözcük ve deyimler şu anlamdadırlar:
4
Tanımlar
4.1 Bu belgedeki sözcük ve deyimler şu anlamdadırlar:
Akademik Kadro
Hazırlık Sınıfı akademik kadrosu
Final
Hazırlık Sınıfı Final sınavı
Hazırlık Sınıfı
Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık
Sınıfı
Hazırlık Sınıfı Sekreteri
Yaşar Üniversitesi YDY Hazırlık Sınıfı Sekreteri
60
Kırtasiye
Hazırlık Sınıfı kırtasiyesi
Maddi Hata İtirazı
Bu esaslara uyularak yapılan yazılı maddi hata itirazı
Maddi Hata İtiraz Formu Yazılı olarak notuna itiraz edecek öğreci tarafından doldurulacak
olan resmi form
Midterm
Hazırlık Sınıfı Midterm sınavı
Okutman
Yaşar Üniversitesi YDY Hazırlık Sınıfı okutmanı
Öğrenci
Hazırlık Sınıfı öğrencisi
Öğrenci El Kitabı
Hazırlık Sınıfı öğrenci el kitabı
Ölçme ve Değerlendirme Ofisi Hazırlık Sınıfı Ölçme ve Değerlendirme Ofisi
Portfolio
Öğrenci tarafından yazılı anlatım dersinde yapılan çalışma
Esaslar
Bu Maddi Hata itiraz Esasları
Sekreter
Yabancı Dil Yüksekokulu sekreteri
Quiz
Hazırlık Sınıfı quizleri
YDY
Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Yerleştirme Sınavı
Hazırlık Sınıfı yerleştirme sınavı
Yeterlik Sınavı
Hazırlık Sınıfı yeterlik sınavı
5
Genel Esaslar
5.1 Tüm quiz ve sınavların cevap anahtarları ve notlandırma kriterleri Ölçme ve Değerlendirme
Ofisi tarafından okutmanlara verilmektedir.
5.2 Hazırlık Sınıfı öncelikle notlarla ilgili şikayetlerin öğrenci ve ilgili okutman arasında sözlü
olarak çözülmesini teşvik etmektedir. Yazılı maddi hata itirazına en son başvurulmalıdır.
5.3 Öğrenciler quiz notları için resmi bir şikayette bulunamazlar. Quiz kağıtları sonuçlar
açıklandıktan sonra öğrecilere gösterilmektedir. Öğrencilere quiz kağıtları aracılığıyla kendi
seviyelerini ve nasıl değerlendirildiklerini görme imkanı sunulmaktadır. Değerlendirmede mevcut
bir hatanın olup olmadığı ve nasıl düzeltilecegi ilgili okutmanın kararına bağlıdır.
61
5.4 Öğrenciler sadece Midterm, Final, Yerleştirme ve Yeterlik sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.
Bu sınavların çoktan seçmeli bölümleri optik okuyucu tarafından otomatik olarak notlandırılır.
Yazılı Anlatım bölümleri ise Hazırlık Sınıfı akademik kadrosu arasından seçilen iki farklı okutman
tarafından okunmaktadır ve iki okutmanın verdiği notun ortalaması öğrencinin notunu
oluşturmaktadır.
5.5 YDY Müdürü notlandırmaların tutarlı, adil, tarafsız ve şeffaf olmasından sorumludur.
6
Esaslar
6.1 Bu esaslar uyarınca notuna itiraz etmek isteyen her öğrenci Öğrenci El Kitabı’nda ve
kırtasiyede bulunan Not İtiraz Formu’nu doldurmak zorundadır.
6.2 Not İtiraz Formu’nda öğrenci hangi sınav sonucuna itiraz ettiğini, sınav tarihiyle birlikte
belirtmek zorundadır.
6.3 Öğrenci, sonuçlar açıklandıktan 7 (yedi) gün içinde doldurduğu formu Hazırlık Sınıfı
sekreterine vermekle yükümlüdür.
6.4 Hazırlık Sınıfı sekreteri aldığı formu YDY Kurulu’na vermelidir.
6.5 YDY Kurulu söz konusu sınav kağıtlarını 3. kez değerlendirecek ve degişikliğe gerek olup
olmadığına karar verecektir. YDY Kurulu’nun aldığı karar son karardır.
Not İtiraz Formu’nun alınmasını takip eden 5 (beş) işgünü içinde değerlendirme tamamlanacak ve
alınan karar belgelendirilerek bir kopyası da öğrenciye verilecektir.
7
Gizlilik
7.1 Maddi hata itirazıyla ilgili tüm görüşme ve belgeler tam gizlilik çerçevesinde
gerçekleştirilecektir. Bu esaslardaki hükümlerin herhangi birinin herhangi biri tarafından ihlali
disiplin suçu sayılacak ve buna göre ele alınacaktır.
62
8
Esasların Kabulü ve İncelenmesi
8.1 Bu Not İtiraz Esasları belgesi YDY Kurulu tarafından onaylanmıştır.
8.2 Bu Esaslar belgesi Hazırlık Sınıfı Özdeğerlendirme Esasları kapsamında her yıl değerlendirilir.
63
EK 6
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI
MADDİ HATA İTİRAZ FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER (LÜTFEN ELLE YAZIN)
Ad & Soyad
: _________________________________________
Öğrenci Numarası : _________________________________________
Sınıf
: _________________________________________
Şu sınav sonucuna itiraz ediyorum:
□ Midterm Sınavı
□ Final Sınavı
Akademik Dönem: □ Güz
□ Bahar
□ FLAT Sınavı
□ Yaz
□ Portfolio
Kur (Track): _____
Yıl: ________
Notun Açıklandığı Tarih: ______________
Alınan Not: _________________
Öğrenci İmzası: ______________________
Tarih: _____________________
□ FLAT sınavı için gelen evrak numarası istiyorum.
Yetkili Kişi Tarafından Doldurulacaktır
İtiraz Formunu Alan
:
Tarih
:
İtiraz Formunu Değerlendiren
:
Değerlendirme Tarihi ve (varsa) Katılımcılar:
64
EK 7
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
AKADEMİK PERSONEL
2014-2015
İSİM
POZİSYON
EĞİTİM
1
Engin Ayvaz
Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürü
2
Aylin Atacan
Yabancı Diller Yüksekokulu
İdari Müdür Yardımcısı
3
Ian Collins
Yabancı Diller Yüksekokulu
Akademik Müdür Yardımcısı
4
Burcu Tüğen
Hazırlık Sınıfı Koordinatörü
5
Martin Grygar
Modern Diller Koordinatörü
6
Angela
Woodmansee
Okutman (İngilizce)
IDLTM, School for International
Training, ABD
YÜKSEK LİSANS,
Beykent Ünİversİtesİ
LİSANS,
Anadolu Üniversitesi
IDLTM, School for International
Training, ABD
YÜKSEK LİSANS, Ege Üniversitesi
LİSANS, Hacettepe Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Bath University,
Birleşik Krallık (devam ediyor)
YÜKSEK LİSANS, Cambridge
University, Birleşik Krallık
LİSANS, Cambridge University, Birleşik
Krallık
SIT TESOL Teacher Trainer, School
for International Training, ABD
YÜKSEK LİSANS, Ege Üniversitesi
LİSANS, Hacettepe Üniversitesi
IDLTM, School for International
Training, ABD (devam ediyor)
YÜKSEK LİSANS, University of New
England, Avustralya
LİSANS, University of Sydney,
Avustralya
YÜKSEK LİSANS, Clark University,
ABD
LİSANS, Clark University, ABD
65
7
Aslı Kır
Okutman (İngilizce)
8
Aylin Karpuzoğlu
Okutman (İngilizce)
9
Aylin Nadine Kul
Okutman (Almanca)
10
Ayşe Gül
Gündoğdu
Okutman (Fransızca)
11
Banu Kocabıyık
Okutman (İngilizce)
12
Banu Özkaya
Okutman (İngilizce)
13
14
Bensu Tınaz
Berrin Alpınar
Okutman (İngilizce)
Okutman (İngilizce)
15
Betül Kahyaoğlu
Okutman (İngilizce)
16
Betül Yıldırımcan
Okutman (İngilizce)
17
B. Demet
Sarıkaya
Bilge Seyhan
Akmercanoğlu
Okutman (İngilizce)
19
Blair Tweddle
Okutman (İngilizce)
20
Buğra Çiftçi
Okutman (İngilizce)
21
Buket Acargil
Hepgünay
Okutman (İngilizce)
22
Burak Aydın
Okutman (İngilizce)
Ph.D Ege Üniversitesi (devam ediyor)
YÜKSEK LİSANS, Ege Üniversitesi
LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, İzmir Ekonomi
Üniversitesi,
LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Ege Üniversitesi
LİSANS, Ege Üniversitesi
IDLTM, School for International
Training, ABD
YÜKSEK LİSANS, University of
Windsor, Kanada
LİSANS, Selçuk Üniversitesi
LİSANS, Ege Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Ege Üniversitesi
LİSANS, Anadolu Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Yaşar Üniversitesi
(devam ediyor)
LİSANS, Ege Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Yaşar Üniversitesi
LİSANS, Ege Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Yaşar Üniversitesi
LİSANS, Ege Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, İzmir Ekonomi
Üniversitesi
LİSANS, Ankara Üniversitesi
LİSANS, University of Western Ontario,
Kanada
YÜKSEK LİSANS, Dokuz Eylül
Üniversitesi (devam ediyor)
LİSANS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Yaşar Üniversitesi
(devam ediyor)
LİSANS, Ege Üniversitesi
LİSANS, Ege Üniversitesi
23
Burak Dikkal
Okutman (İngilizce)
YÜKSEK LİSANS, Ege Üniversitesi
18
IDLTM, School for International
Training, ABD
YÜKSEK LİSANS, University of Essex,
Birleşik Krallık
LİSANS, Atılım Üniversitesi
LİSANS, Bilkent Üniversitesi
Okutman (İtalyanca)
66
24
Cüneyt Gaffaroğlu Okutman (İngilizce)
25
Okutman (İngilizce)
Okutman (İngilizce)
LİSANS, Ege Üniversitesi
Okutman (İngilizce)
28
Çağlayan
Hatipoğlu
Demet Orhan
Ataman
Derya
Bademkıran
Dilek Arca
LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Yaşar Üniversitesi
LİSANS, Atatürk Üniversitesi
LİSANS, Ankara Üniversitesi
29
D. Melike Uluçay
Okutman (İngilizce)
30
Okutman (İngilizce)
31
32
Duygu Nurdan
Akyürek
Ekin Veral
Elif Kabo
YÜKSEK LİSANS, Yaşar Üniversitesi
LİSANS, Çankaya Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
LİSANS, Hacettepe Üniversitesi
DOKTORA, Anadolu Üniversitesi
LİSANS, Hacettepe Üniversitesi
LİSANS, Ege Üniversitesi
33
Erdem Gülova
Okutman (İngilizce)
34
Fatma
Hüsmenoğlu
Filiz Pars Uçağı
Okutman (İngilizce)
36
Gamze Heper
Hısım
Okutman (İngilizce)
37
Gizem Özgirgin
Okutman (İngilizce)
38
Gülce Gören
Okutman (İngilizce)
39
Güliz Özgürel
Okutman (İngilizce)
40
Hakan Çavlak
Okutman (İngilizce)
26
27
35
Okutman (İngilizce)
Okutman (İngilizce)
Okutman (İngilizce)
LİSANS, Ege Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Ege Üniversitesi
LİSANS, Hacettepe Üniversitesi
DOKTORA, Ege Üniversitesi (devam
ediyor)
YÜKSEK LİSANS, Dokuz Eylül
Üniversitesi
LİSANS, Ege Üniversitesi
LİSANS, Ege Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Ege Üniversitesi
(devam ediyor)
LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Yaşar Üniversitesi
(devam ediyor)
LİSANS, Boğaziçi Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Yaşar Üniversitesi
(devam ediyor)
LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi
DOKTORA, Ege Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, University of
Edinburgh, Birleşik Krallık
LİSANS, Ege Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, University of
Reading, Birleşik Krallık
LİSANS, Ege Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Ege Üniversitesi
LİSANS, Dumlupınar Üniversitesi
Okutman (Almanca)
67
41
Hande Armağan
Okutman (İngilizce)
LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi
42
Hande Kefeli
Çalık
Okutman (İngilizce)
43
H. Hasret İbil
Ceylan
Huriye Jale Güneş
Coşardemir
Okutman (İngilizce)
45
İlhan Şanal
Okutman (İngilizce)
46
İlkay Şaybak
Başarıcı
Okutman (İngilizce)
47
İlknur Ersoy Güler Okutman (İngilizce)
48
İpek Tanık
Okutman (İngilizce)
49
Jennifer Delp
Çelik
Jennifer JohnsonOnay
Okutman (İngilizce)
YÜKSEK LİSANS, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
LİSANS, Bilkent Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Ege Üniversitesi
LİSANS, Ege Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Dokuz Eylül
Üniversitesi (devam ediyor)
LİSANS, Anadolu Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Mersin Üniversitesi
LİSANS, Hacettepe Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Yaşar Üniversitesi
(devam ediyor)
LİSANS, Anadolu Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Yaşar Üniversitesi
(devam ediyor)
LİSANS, Ege Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Ege Üniversitesi
(devam ediyor)
LİSANS, Hacettepe Üniversitesi
LİSANS, Ege Üniversitesi
51
Jessica Marie
Kurak
Okutman (İngilizce)
52
John Thompson
Okutman (İngilizce)
53
Judith McCloskey
Okutman (İngilizce)
54
Kazım Olgun
Okutman (İngilizce)
55
Okutman (İngilizce)
56
Melike Çömen
Bozca
Meltem İmrol
57
Merve Görgülü
Okutman (İngilizce)
44
50
Okutman (İngilizce)
YÜKSEK LİSANS, University of
Sheffield, Birleşik Krallık
LİSANS, Ohio State University, ABD
YÜKSEK LİSANS, TESOL, Arizona
State University, ABD
LİSANS, Arizona State University, ABD
LİSANS, Caledonian University, Birleşik
Krallık
YÜKSEK LİSANS, TESOL, University of
Central Florida, ABD
LİSANS, Wesleyan Women’s College,
ABD
YÜKSEK LİSANS, Yaşar Üniversitesi
(devam ediyor)
LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi
LİSANS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Okutman (Japonca)
Okutman (İngilizce)
YÜKSEK LİSANS, Yaşar Üniversitesi
(devam ediyor)
LİSANS, Ege Üniversitesi
LİSANS, İzmir Ekonomi Üniversitesi
68
58
Merve Sarıkaya
Bacaksız
59
Merve Vezir Erkal Okutman (Rusça)
60
Michelle Rajotte
Okutman (İngilizce)
61
Nazlı Tunç Aslan
Okutman (İngilizce)
62
Necati Keskin
Okutman (İngilizce)
63
Nedim Düzyazan
Okutman (İngilizce)
64
Orhan Pehlivan
Okutman (İngilizce)
65
Oya Kutluay
Serttaş
Okutman (İngilizce)
66
Özge Deliorman
Köroğlu
Özlem Akyaz
Paula Cristina N.
Fiadeiro
Okutman (İngilizce)
69
Saliha Akgün
Okutman (İngilizce)
70
71
Seçil Çalışır
Sedef Kabasakal
Okutman (İngilizce)
Okutman (İngilizce)
72
73
Sefa Kırlı
Serdar Taysi
Okutman (İngilizce)
Okutman (İngilizce)
74
Serkan Koç
Okutman (İngilizce)
67
68
Okutman (İngilizce)
YÜKSEK LİSANS, University Of Wales
Institute, Birleşik Krallık
LİSANS, Istanbul Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Erciyes Üniversitesi
(devam ediyor)
LİSANS, Ankara Üniveristesi
YÜKSEK LİSANS, Rhode Island College,
ABD
LİSANS, Connecticut State University,
ABD
YÜKSEK LİSANS, Dokuz Eylül
Üniversitesi (devam ediyor)
LİSANS, Hacettepe Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Yaşar Üniversitesi
LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi
LİSANS, Dicle Üniversitesi
LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi
Okutman (İngilizce)
Okutman
(Portekizce&Fransızca)
69
YÜKSEK LİSANS, Boğaziçi Üniversitesi
(devam ediyor)
LİSANS, Ankara Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Yaşar Üniversitesi
(devam ediyor)
YÜKSEK LİSANS, Ege Üniversitesi
LİSANS, Ege Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Yaşar Üniversitesi
LİSANS, Selçuk Üniversitesi
LİSANS, Ege Üniversitesi
DOKTORA, University of Aveiro,
Portekiz
YÜKSEK LİSANS, University of
Provence, Fransa
LİSANS, University of Aveiro, Portekiz
YÜKSEK LİSANS, Ege Üniversitesi
LİSANS, Ege Üniversitesi
LİSANS, Selçuk Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Çankaya Üniversitesi
LİSANS, Çankaya Üniversitesi
LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Ege Üniversitesi
LİSANS, Ege Üniversitesi
DOKTORA, Hacettepe Üniversitesi
(devam ediyor)
YÜKSEK LİSANS, Yaşar Üniversitesi
LİSANS, Ege Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Dokuz Eylül
Üniversitesi
LİSANS, Hacettepe Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Ege Üniversitesi
LİSANS, Ege Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Dokuz Eylül
Üniversitesi (devam ediyor)
LİSANS, Anadolu Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Yaşar Üniversitesi
LİSANS, Ege Üniversitesi
75
Sevil Özçelik
Okutman (İngilizce)
76
Songül Tömek
Okutman (İngilizce)
77
Ş. Ünsal Songün
Okutman (İngilizce)
78
Şebnem Kartal
Büyüközer
Okutman (İngilizce)
79
Şehnaz
Erkahraman
Yusufoviç
Tuğba Polatcan
Okutman (İngilizce)
LİSANS, Ege Üniversitesi
Okutman (İngilizce)
82
Yasemin Demir
Özgün
Okutman (İspanyolca)
83
Zaloa Zabala
Incharruaga
Okutman (İspanyolca)
84
Zeynep Mısırcı
Okutman (İngilizce)
85
Zeynep Özcan
Okutman (İngilizce)
86
Zeynep Sağ
Okutman (İngilizce)
YÜKSEK LİSANS, Clark University,
ABD
LİSANS, Erciyes Üniversitesi
DOKTORA, Ankara Üniversitesi (devam
ediyor).
YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi
LİSANS, Ege Üniversitesi
DOKTORA, University of Deusto,
İspanya (devam ediyor)
YÜKSEK LİSANS, University of Deusto,
İspanya
LİSANS, University of Deusto, İspanya
YÜKSEK LİSANS, Yaşar Üniversitesi
(devam ediyor)
LİSANS, Hacettepe Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, Yaşar Üniversitesi
LİSANS, Hacettepe Üniversitesi
YÜKSEK LİSANS, University of
Brighton, Birleşik Krallık
LİSANS, Ege Üniversitesi
80
70
Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Üniversite Caddesi, No:35-37, Ağaçlıyol
Bornova, 35100, İzmir
71
Download

2014-2015 Öğrenci El Kitabı - Yaşar Üniversitesi | Yabancı Diller