ÝÇÝNDEKÝLER
1. ÜNÝTE
Örüntü ve Süslemeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Örüntü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Eðlenceli Sudoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Geometrik Cisimler / Küp, Prizma, Küre . . . . . . . 19
Kazaným Testi 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Geometrik Cisimler / Silindir . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Kazaným Testi 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Koni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kazaným Testi 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Uzamsal Ýliþkiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kazaným Testi 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Uzamsal Ýliþkiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Uzamsal Ýliþkiler / Uzakta - Yakýnda . . . . . . . . . . . 37
Uzamsal Ýliþkiler / Çukurda - Tümsekte . . . . . . . . 39
Kazaným Testi 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Eþlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Uzunluklarý Ölçme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kazaným Testi 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Uzunluklarý Ölçme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Doðal Sayýlar / Azlýk - Çokluk . . . . . . . . . . . . . . . . 53
7. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Doðal Sayýlar / Rakamlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
8. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Doðal Sayýlar / Rakamlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
9. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Doðal Sayýlar / Rakamlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
10. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1. Ünite Deðerlendirme Testi . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5
2. ÜNÝTE
Çokluklarý Ayýralým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
11. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Doðal Sayýlar / Ritmik Sayma . . . . . . . . . . . . . . . 77
Doðal Sayýlar / Onar Sayalým . . . . . . . . . . . . . . . 79
Kazaným Testi 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
12. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
1. Genel Tekrar Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Doðal Sayýlar / Onluk ve Birlikler . . . . . . . . . . . . . 85
Kazaným Testi 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Doðal Sayýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
13. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Doðal Sayýlar / Eþleþtirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
14. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Doðal Sayýlar / Sýra Bildiren Sayýlar . . . . . . . . . 101
15. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Tablo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Zamaný Ölçme / Saat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
16. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2. Ünite Deðerlendirme Testi . . . . . . . . . . . . . . . 111
2. Genel Tekrar Testi
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
3. ÜNÝTE
Toplama Ýþlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
17. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Toplama Ýþlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Kazaným Testi 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Toplama Ýþlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
18. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Toplama Ýþlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
19. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Toplama Ýþlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Kazaným Testi 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
20. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Toplama Ýþlemi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Zamaný Ölçme / Takvim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Kazaným Testi 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
21. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Toplama Ýþlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
22. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
3. Ünite Deðerlendirme Testi 1 . . . . . . . . . . . . . . 151
3. Ünite Deðerlendirme Testi 2 . . . . . . . . . . . . . . 153
3. Genel Tekrar Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
7
4. ÜNÝTE
Geriye Sayma
. . . . . . . . . . . . . . . 157
24. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . 159
Çýkarma Ýþlemi . . . . . . . . . . . . . . . 161
25. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . 163
Çýkarma Ýþlemi . . . . . . . . . . . . . . . 165
Kazaným Testi - 12 . . . . . . . . . . . . 169
Çýkarma Ýþlemi . . . . . . . . . . . . . . . 170
26. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . 171
5. ÜNÝTE
Toplama Ýþlemi . . . . . . . . . . . . . . . 201
31. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . 205
Toplama Ýþlemi . . . . . . . . . . . . . . . 207
32. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . 209
Çýkarma Ýþlemi . . . . . . . . . . . . . . . 211
33. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . 213
Uzunluklarý Ölçme . . . . . . . . . . . . 215
Uzunluklarý Ölçme . . . . . . . . . . . . 217
34. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . 219
Kesirler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Kesirler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
35. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . 224
Çýkarma Ýþlemi . . . . . . . . . . . . . . . 173
Tartma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Çýkarma Ýþlemi . . . . . . . . . . . . . . . 176
Tartma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
36. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . 227
Kazaným Testi - 13 . . . . . . . . . . . . 180
27. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . 181
Paralarýmýz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
28. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . 187
Çýkarma Ýþlemi . . . . . . . . . . . . . . . 189
29. Haftanýn Testi . . . . . . . . . . . . . 193
4. Ünite Deðerlendirme Testi 1 . . . 195
4. Ünite Deðerlendirme Testi 2 . . . 197
4. Genel Tekrar Testi . . . . . . . . . . . 199
8
5. Ünite Deðerlendirme Testi . . . . . 229
5. Genel Tekrar Testi . . . . . . . . . . . 231
6. Genel Tekrar Testi . . . . . . . . . . . 233
7. Genel Tekrar Testi . . . . . . . . . . . 235
Cevap Anahtarý . . . . . . . . . . . . . . . 237
MAT E MATÝK hey e caný
MELER
Ö R ÜNTÜ V E SÜ SLE
Kazaným: 1
Bir örüntüdeki iliþkiyi belirlerim.
Nesnelerin ve þekillerin belli bir sýraya göre dizilmesi ile örüntü oluþur.
Örüntüyü oluþturan ögeler sýrasýyla
Örüntüyü oluþturan ögeler sýrasýyla
SIRA SÝZDE
Yukarýdaki örüntüyü oluþturan ögeleri çizerek gösteriniz.
9
Aþaðýdaki örüntüleri oluþturan ögeleri örnekteki gibi gösteriniz.
10
Adým, soyadým : ................................................
1.
H A F T AN I N
Tarih: .../.../20..
T E S T Ý
1. Aþaðýdakilerden hangisi bir örüntüdür?
A)
B)
C)
2. Yukarýdaki örüntüyü oluþturan ögeler sýrasýyla aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
3. Yandaki ögelerle oluþturulacak örüntü
aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
11
1.
H A F T AN I N
T E S T Ý
4. Yukarýdaki örüntüyü oluþturan ögeler sýrasýyla nelerdir?
A)
B)
C)
5. Aþaðýdakilerden hangisi bir örüntüdür?
A) 1 2 3 1 2 3 3 2 1
B)
C) Ç A Y Ç A Y Ç A Ç
6. Aþaðýdakilerden hangisi bir örüntüdür?
A)
B)
C)
.....
7. Yukarýdaki örüntüde eksik býrakýlan öge aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
12
B)
C)
Tarih: .../.../20...
Adým soyadým : ..........................................
ÖRÜNTÜ
Kazaným: 2
Bir örüntüde eksik býrakýlan ögeleri belirleyerek tamamlarým.
Yukarýdaki örüntüyü oluþturan ögeler
Þimdi bu örüntünün eksik býrakýlan ögesini bulalým.
Eksik býrakýlan öge
’ten sonra gelmesi gereken
tur.
SIRA SÝZDE
Aþaðýdaki örüntüde eksik býrakýlan ögeleri
tamamlayýnýz.
13
Örüntülerdeki eksik býrakýlan ögeleri belirleyerek örnekteki gibi eþleþtiriniz.
14
Aþaðýdaki örüntülerde eksik býrakýlan ögeleri belirleyerek çiziniz.
15
Adým soyadým : ..........................................
Tarih: .../.../20...
E Ð LE N C E L Ý S U D O KU
Baþtaki sudokuyu inceleyiniz. Yukarýdan
aþaðýya sütunlarda ve soldan saða bütün
satýrlarda þekillerden sadece bir tane var. Diðer sudokularý örnekten yararlanarak tamamlayýnýz.
Örnek
16
Adým, soyadým : ................................................
2.
H A F T AN I N
Tarih: .../.../20..
T E S T Ý
1. Aþaðýdakilerden hangisi örüntü deðildir?
A)
B)
C)
2.
Yandaki nesneleri kullanarak oluþturulacak
örüntü aþaðýdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
3. Yukarýdaki örüntüyü tamamlayan eksik öge nedir?
A)
B)
C)
17
Download

İÇİNDEKİLER