www.englishingilizce.com
ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
WORDS THAT ARE
SIMILAR
IN TURKISH
AND ENGLISH
ERROR
ERROR ERROR
ERROR
(TÜRKÇE’DE VE İNGİLİZCE’DE BENZER OLAN KELİMELER)
ER
ER ROR
ER ROR ER
ER ROR ER RO
ww
ER ROR ER RO R ER
w.
en
ER ROR ER RO R ER RO
gli
RO E RO R E RO R E
sh
ing
R E RR R RR R RR
E
O
iliz
RR R RR OR ERR OR
ce
OR ER OR ER OR
.co
ER E RO E RO
m
RO RR R RR R
R E OR ERR OR
RR ER OR
OR RO
ER R
RO
RE
RR
OR
iliz
ce.
com
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
purpose of the study: to make a learner of English whose native language is Turkish
ERRORThe
ERROR
ERROR
ERROR
realize
that s\he already
knows a good
deal of English words by his\her main language
(though, the same is true of many other languages, not only Turkish).
ERROR ERROR ERROR ERROR
Çalışmanın
amacı:
Anadili TürkçeERROR
olan birisinin kendi dili aracılığıyla zaten birçok
ERRORİngilizce
ERROR
ERROR
kelime bildiğinin farkına varmasını sağlamak (aynı şey, yalnızca Türkçe için
ERROR ERROR ERROR
ERROR
ERROR
değil, diğer birçok
dil için de geçerlidir).
ERRORNotes:
ERROR
ERROR
1- We have not
written the Turkish meaning as it is already the same in English, also
the learner a chance to learn the material as if playing a game: pass the word you know
ERRORto give
ERROR
ERROR ERROR
in Turkish, learn the others and see how many you can manage!..
Many rarely usedERROR
words (terms, jargons
etc.) have been left out. Because this study is the
ERROR2-most
ERROR
ERROR
useful for a beginner and it is they that would need to learn commonly used words as
ERROR ERROR
ERROR
quickly as possible
(there still ERROR
have been a total of up to about 1000 words!).
not depend on the spelling in parentheses for the pronunciation, it has been written just
ERROR3-to Do
ERROR
ERROR
help you. We haveERROR
not used professional
special signs used to spell pronunciation, as they
not common and still difficult by which to “absorb” the pronunciation of the word. The
ERRORareERROR
ERROR ERROR
best way, anyway, to “learn” some pronunciation is to “hear” the word.
E
Notlar: 1- İngilizce’siyle zaten aynı olduğu için ve kişinin kelimeleri oyun oynar gibi
ÜÜ
glis
h
ing
öğrenebilmesine imkan sağlamak için Türkçe anlamları yazmadık: Türkçe’sini bildiğin
kelimeyi geç, diğerlerini ise öğren ve gör bakalım ne kadarını bilebiliyorsun!
2- Nadiren kullanılan birçok kelime (terimler, jargonlar vd.) yazılmadı. Çünkü bu çalışma en
başlangıç
bu kişilerin
olduğunca çabuk,
ERROR ERRORçok,
ERROR
ERRORdüzeyindeki kişiler için yararlı olur;
ERROR
ERRORmümkün
ERROR ERROR
ERROR ERROR sıkça
ERROR
ERROR kelimeleri öğrenmeleri gerekir
ERROR
ERROR
ERROR
kullanılan
(yine ERROR
de yaklaşık
1000
kelime kadar bir
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
toplam
oluştu).
ERROR ERROR ERROR ERROR
3- Telaffuz için parantez içindeki yazıma bağlı kalma; çünkü bu yalnızca size yardımcı olması
amacıyla yazılmıştır. Telaffuzda kullanılan profesyonel özel işaretleri de kullanmadık; yaygın
değiller ve de bunlarla kelimenin telaffuzunu içselleştirmek pek mümkün değildir. Zaten bir
telaffuzu öğrenmenin en iyi yolu kelimeyi “duymak”tır.
ww
w.e
n
Abacus (ebıkıs)
Abnormal (ebnômal)
Abscess (ebsıs)
Absurd (ebzôd)
Acacia (ekîşı)
Academician (ıkademîşın)
Academy (ıkadimi)
Accent (eksınt)
Acceptance (ekseptins)
Accessory (eksesory)
Accordion (ekôdiyın)
Accumulator (ekümüleytî)
Acid (esid)
Acoustic (ekûstik)
Acrobatics (ekrobatiks)
Action (ekşın)
Active (ektiv)
Activity (ektivity)
Actor (ektî)
Adaptation (edepteyşın)
Adaptor (edeptî)
ERROR
ERROR
Adrenalin (edrenelin)
Advantage (edventıc)
Advocate (edvokeyt)
Aegean (eyciyın)
Aerodynamic (aerodaynemik)
Agency (eycınsi)
Agent (eycınt)
Alarm (alâm)
Albatross (elbetrıs)
Album (Elbım)
Allergy (ılôci)
Alluvium (elûvyım)
Alpinist (Elpinist)
Alternative (ıltônitiv)
Aluminium (elyuminyım)
Amateur (emıtî)
Ambulans (embulıns)
Ammonia (emonya)
Amphibian (emfibiyın)
Amphitheatre (emfitiyatı)
Anaesthesia (enısthîziyı
1
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR
ER
ER ROR
ER ROR ER
ER ROR ER RO
ww
ER ROR ER RO R ER
w.
en
ER ROR ER RO R ER RO
gli
RO E RO R E RO R E
sh
ing
R E RR R RR R RR
E
O
iliz
RR R RR OR ERR OR
ce
OR ER OR ER OR
.co
ER E RO E RO
m
RO RR R RR R
R E OR ERR OR
RR ER OR
OR RO
ER R
RO
RE
RR
OR
iliz
ce.
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
E
com
www.englishingilizce.com
ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR
ERROR
(the) Balkans (bolkıns) ERROR ERROR ERROR
Analysis (ınalisıs)
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
Balcony (balkıni)
Anarchy (enırki)
ERROR ERROR ERROR ERROR
Ball (bol)
Anatomy (ınatımi)
Ballistic (balıstik)
Anecdote (enikdôt)
Balloon (balûn)
Animation (enimeyşın)
(the) Baltic (baltik)
Announce (enauns)
Bamboo (bambû)
Anonymous (ınonımıs)
Band (bend)
Anopheles (ınofilîz)
Bandage (bendıc)
Anorak (enırek)
Bank (benk)
Anthology (entholıci)
Banknote (benknôt)
Anthropology (enthropolıci)
Baptize (beptayz)
Antibiotic (entibayotik)
Barbecue (bâbikü)
Antiemperialist (entiimperyalist)
Barber (bâbı)
Antifreeze (entifrîz)
Barcode (barkôd)
Antipathy (entipathi)
Barmen (bâmın)
Antique (entîk)
Baron (berın)
Antithesis (entithîsıs)
Barrier (beriyî)
Aort (eôtı)
Bazooka (bazûkı)
Appendicitis (ependisaytis)
Beige (bêj)
Aquarium (ekvêriyım)
Beret (berey)
Archaelogy (âkiyoloci)
Bestseller (bestsellî)
Archives (arkayvs)
Biannual (bienyıl)
Arena (erîna)
Bibliography (bibliyôrafi)
Argument (âgumınt)
Billiards (bilîds)
Aristocracy (eristokrasi)
Biography (bayografi)
Arithmetic (erithmetik)
Biology (bayoloci)
Armenian (armenyın)
Biscuit
(biskît)
Aroma
(erôma)
ERROR ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR ERROR
ERROR ERROR
ERROR ERROR
ERROR
ERROR(blendî)
ERROR ERROR
Blender
Arrangement
(ereyncmınt)
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERRORBlock
ERROR
ERROR ERROR
(blak)
Artesian
(âtîziyın)
ERROR ERROR ERROR ERROR
Bluejeans (blûcinz)
Artist (âtist)
Bluff (blaf)
Aspirator (espireytî)
Bomb (bomb)
Aspirin (espirin)
Bombardment (bombâdmınt)
Assimilation (esimileyşın)
Booby trap (bûbi trep)
Assistant (esistınt)
Boomerang (bûmıreng)
Asthma (esmı)
Boulvard (buylvâd)
Astigmatic (estigmetik)
Boxer (baksî)
Astrology (estroloci)
Boycott (boykôt)
Astronaut (estrınôt)
Branch (brânç)
Astronomy (estronomi)
Bravo (brâvo)
Asymmetric (esimetrik)
Bridge (bric)
Atheism (eythiyizm)
Briefing (brîfing)
Atheist (eythiyıst)
Brochure (broşû)
Athlete (ethlıt)
Bronchitis (bronkaytis)
Athletics (ethletiks)
Budget (bacıt)
Athmosphere (ethmosfîy)
Buffet (bufey)
Atom (eytım)
Bulldozer (buldôzı)
Authority (othoriti)
Bulldog (buldog)
Automation (otomeyşın)
Bulletin (bulıtın)
Automobile (otomobayl-otomobîl)
Bureau (bûrô)
Automotive (otomotiv)
Bureaucracy (bûrokresi)
Average (evrıc)
Bust (bast)
Bacteria (bakterya)
Boutique (butîk)
Bacteriolog (bakteryolog)
Button (batın)
Baggage (bagıc)
Cabaret (kebirey)
Balance (balıns)
2
ww
w.e
n
glis
h
ing
ÜÜ
ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
iliz
ce.
com
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERRORChaos (keos)ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR
Character (kerıktî)
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR
Characteristic (kerıktiristik)
ERROR ERROR ERROR ERRORCheck-up (çekap)
(çîtah)
ERROR ERROR ERROR ERRORCheetah
Chemotherapy (kîmôtherapi)
Check (çêk, çek)
ERROR ERROR ERROR ERRORCheque,
Chips (çips)
(çoklıt)
ERROR ERROR ERROR ERRORChocolate
Cholera (kolıra)
Christian (kırisçiyın)
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR
Christianity (kırisçianity)
ERROR ERROR ERROR
Cinema (sinimâ)
(sirôsis)
ERROR ERROR ERROR ERRORCirrhosis
Clan (klen)
(klerinet)
ERROR ERROR ERROR ERRORClarinet
Classic (klesik)
ERROR ERROR ERROR ERRORCleptomaniac (Kleptômenyak)
(klinik)
ERROR ERROR ERROR ERRORClinic
Coalition (koalîşın)
(kôkain)
ERROR ERROR ERROR ERRORCocaine
Cocktail (kokteyl)
(kanyak)
E Cognac
Collection (kılekşın)
ER
ER ROR
ER ROR ER
ER ROR ER RO
ww
ER ROR ER RO R ER
w.
en
ER ROR ER RO R ER RO
gli
RO E RO R E RO R E
sh
ing
R E RR R RR R RR
E
O
iliz
RR R RR OR ERR OR
ce
OR ER OR ER OR
.co
ER E RO E RO
m
RO RR R RR R
R E OR ERR OR
RR ER OR
OR RO
ER R
RO
RE
RR
OR
www.englishingilizce.com
ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR
CabinetERROR
(kebınıt)
ERROR ERROR ERROR ERROR
Cable (keybıl)
Cacao (kekıo)
Cactus (kektıs)
Cadaver (kedıvî)
Cadre (kedrı)
Cafe (kafey)
Cafein (kefîn)
Cake (keyk)
Calcium (kelsiyım)
Calibre (kelıbî)
Calorie (kelıri)
Calvenizm (Kelvınizm)
Camellia (kemîliyı)
Cameraman (kemırımın)
Camouflage (kemıflâj)
Campaign (kımpeyn)
Campus (kempıs)
Canary (kenıri)
Cancer (kensî)
Canoe (kanô)
Canteen (kentîn)
Canyon (kenyın)
Capacity (kıpesity)
Capitalist (cepıtılist)
Caprice (keprîs)
Capsule (kepsyûl)
Captain
(keptın)
ERROR ERROR
ERROR
ERROR
ERROR ERROR
ERROR
ERROR
Caravan
(kerıvın)
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
CaravanseraiERROR
(kerivenserây)
Carburettor (kerbureytî)
Cardinal (kerdinıl)
Cardiology (kâdiyoloci)
Career (keriyı)
Cargo (kâgo)
Carnaval (kênivıl)
Cartel (kâtel)
Casino (kesînô)
Cassette (kısêt)
Catalogue (ketılog)
Cataract (ketirekt)
Category (ketigori)
Cathedral (kethîdrıl)
Catholic (kethlik)
Cement (sement)
Censorship (sensîşip)
Centigram (sentigrêm)
Centrifuge (sentrifyûj)
Ceramic (sıremik)
Ceremony (serimoni)
Certificate (sôtifikıt)
Cesarean (sizeryın)
Chaise longue (şeyzlong)
Champagne (şampeyn)
Champion (çempiyın)
Chance (çens)
ÜÜ
ERROR
ERROR
ww
w.e
n
glis
h
ing
Collective (Kılektif)
College (kalıc)
Cologne (kılôn)
Colony
(kalıni)
ERROR
ERROR
ERROR ERROR
ERROR
ERROR(kalımn)
ERROR ERROR
Column
ERROR
ERRORComa
ERROR
ERROR ERROR
(kômı)
ERROR ERROR ERROR ERROR
Comfort (komfît)
Commander (kımendî)
Commando (kımândo)
Commission (kımîşın)
Committee (komiti)
Communication (kıminıkeyşın)
Communist (komünist)
Compartment (kımpâtmınt)
Complete (komplît)
Complex (kımpleks)
Compliment (komplimınt)
Composition (kompozîşın)
Concentration (konsentreyşın)
Concert (konsît)
Cone (kôn)
Confederation (kınfidereyşın)
Conference (kanfırıns)
Confetti (kınfeti)
Congre (kongre)
Conservatory (kınzôvatıri)
Consul (konsıl)
Contact (kontakt)
Container (kınteynî)
Contract (kıntrat)
Control (kıntrol)
Convoy (kınvoy)
3
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR
ER
ER ROR
ER ROR ER
ER ROR ER RO
ww
ER ROR ER RO R ER
w.
en
ER ROR ER RO R ER RO
gli
RO E RO R E RO R E
sh
ing
R E RR R RR R RR
E
O
iliz
RR R RR OR ERR OR
ce
OR ER OR ER OR
.co
ER E RO E RO
m
RO RR R RR R
R E OR ERR OR
RR ER OR
OR RO
ER R
RO
RE
RR
OR
iliz
ce.
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
E
com
www.englishingilizce.com
ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR
ERROR
ERROR ERROR ERROR
Design (dizayn)
Cooperative (kôperativ)
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
Desilitre (desilitı)
Coordination (kôdineyşın)
ERROR ERROR ERROR ERROR
Despotic (dispotik)
Corner (kônır)
Destroyer (distroyî)
Corridor (koridî)
Detergent (ditôcınt)
Cortege (kôtej)
Diabetes (dayebîtîz)
Cosmic (kozmik)
Dialog (dayalôg)
Cosmopolitan (kozmopolitın)
Dictator (dikteytî)
Costume (kostûm)
Diction (dikşın)
Count (kaunt)
Didactic (daydektik)
Courier (koriyî)
Diesel (dîzıl)
Course (kôs)
Diet (dayt)
Court (côt)
Dietician (dayetîşın)
Cousin (kazın)
Digital (dicitıl)
Covboy (kâvboy)
Dinosaur (daynızô)
Cramp (kremp)
Diphteria (difthîriyı)
Crater (kreytî)
Diploma (diplômı)
Cream (krîm)
Diplomacy (diplomisi)
Creation (kriyeyşın)
Disadvantage (disedventıc)
Credit card (kredit kâd)
Disc jockey (diskcokiy)
Cricket (krikıt)
Disc,disk (disk)
Criminology (kriminoloci)
Discipline (disiplîn)
Crisis (kraysis)
Discotheque (diskıtek)
Cristal (kristıl)
Discount (diskaunt)
Critical (kritıkıl)
Disinfect (disinfekt)
Cronology (kronoloci)
Diskette (disket)
Croupier (krûpiyı)
Dispensary (dispensıriy)
Czar-Tzar (zâ)
Disqualify
Culture
(kalçî)
ERROR ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR (disqualifay)
ERROR ERROR
ERROR ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR ERROR
ERROR
Distributor
(distribûtı)
Cumin
(kamin)
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
Doctor (doktî)
Cup (kap)
ERROR ERROR ERROR ERROR
Doctrin (doktrin)
Cylinder (silındî)
Document (dokümınt)
Czech (çêk)
Dominant (dominınt)
Dalmatian (dalmeyşın)
Dominoes (dominôz)
Damping (demping)
Dose (dôz)
Dance (dens)
Double (dabıl)
Darwinism (dervinîzm)
Dozen (dozın)
Dean (diın)
Dramatic (drametik)
Decameter (dekımitî)
Duchess (daçıs)
Decharge (diçâc)
Duel (duıl)
Decipher (deşifî)
Duet (dûet)
Declaration (diklereyşın)
Duke (dyûk)
Decoration (dekıreyşın)
Duplex (dyûpleks)
Dedective (ditektiv)
Dynamic (daynemik)
Dedector (ditektî)
Dynamite (daynemit)
Defence (difens)
Dynamo (dinamô)
Deformation (difômeyşın)
Ecology (ikaloci)
Deist (deist)
Economist (ikanimist)
Delegation (deligeyşın)
Effect (ifekt)
Delta (deltı)
Egoist (igoist)
Demagogy (dimagoci)
Electric (ilektrik)
Democracy (dimokrasi)
Electromagnetic (ilektromegnitik)
Demography (dimografi)
Electronic (ilektronik)
Deposit (dipozit)
Element (elimınt)
Depot (depôy)
Elite (elît)
Depression (dipreşın)
Ellips (ilıps)
Dermatologist (dômıtolıcist)
4
ww
w.e
n
glis
h
ing
ÜÜ
ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR
ER
ER ROR
ER ROR ER
ER ROR ER RO
ww
ER ROR ER RO R ER
w.
en
ER ROR ER RO R ER RO
gli
RO E RO R E RO R E
sh
ing
R E RR R RR R RR
E
O
iliz
RR R RR OR ERR OR
ce
OR ER OR ER OR
.co
ER E RO E RO
m
RO RR R RR R
R E OR ERR OR
RR ER OR
OR RO
ER R
RO
RE
RR
OR
iliz
ce.
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
E
com
www.englishingilizce.com
ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR
ERROR
ERROR ERROR ERROR
Fossil (fosîl)
Embargo (imbâgo)
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
Free kick (frîkik)
Emblem (emblım)
ERROR ERROR ERROR ERROR
Frequency (friqunsi)
Embryo (Embrio)
Full (ful)
Emperor (emperî)
Full-time (fultaym)
Encyclopaedia (ensiklopedya)
Function (fankşın)
Energy (enırci)
Gala (gâla)
Entrance (entrıns)
Galaxy (gelıksi)
Enzyme (enzaym)
Gallery (gelıri)
Epic (epik)
Gangrene (gengrîn)
Equador (equeydî)
Gangster(gengstî)
Equipmetn (iqupmınt)
Garage (gerâj)
Erosion (irôjın)
Garrison (gerısın)
Eskimo (Eskimô)
Gas (ges)
Esthetic (îsthetik)
Gastritis (gestraytis)
Ether (îthı)
Gelatin (celıtîn)
Ethic (ethik)
Gene (cîn)
Ethnik (ethnik)
General (cenırıl)
Ethnography (ethnografi)
Generation (cenıreyşın)
Exhaust (igzôst)
Generator (cenıreytî)
Exotic (igzotik)
Genetic (cinetik)
Expert (ikspôt)
Gentleman (centılmın)
Express (ikspres)
Geography (ciografi)
Extra (ikstra)
Geology (cialıci)
Factor (fektî)
Geometry (ciometri)
Faculty (fekülti)
Geothermal energy (ciothörmıl enırci)
Fair (fê)
Gesture (gesçî)
Family (femili)
Gimnastics
(cimnestiks)
FanERROR
(fen) ERROR
ERROR ERROR
ERROR
ERROR ERROR
ERROR
ERROR ERROR
ERROR ERROR
ERROR
ERROR
Gin
(cin) ERROR ERROR
Fanaticism
(fenetisizm)
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERRORGladiator
ERROR ERROR
ERROR
(gleydiyeytî)
Fantasy
(fentızi)
ERROR ERROR ERROR ERROR
Global (globıl)
Fascist (feşıst)
Goitre (gôtî)
Favorite (feyvırıt)
Golf (golf)
Feasibility (fîzibiliti)
Gorilla (gırila)
Federal (fedırıl)
Gothic (Gothik)
Federation (fedıreyşın)
Grapefruit (greypfrût)
Feminism (feminizm)
Graphic (grefik)
Festival (festivıl)
Grease (grîs)
Feudaism (fiyudalizm)
Greek (Grîk)
Fiasco (fiyeskô)
Grey (grey)
Fiber (faybı)
Guarantee (gerıntî)
Filter (filtı)
Guerilla (gerılı)
Final (faynıl)
Guillotine (gilıtîn)
Finance (faynens)
Guitar (gitâ)
Finish (finiş)
Gynecologist (gaynıkalıcist)
Fixture (fikstçî)
Habitat (hebıtıt)
Flash (fleş)
Half-time (halftaym)
Flirt (flôt)
Hamburger (hembîgî)
Fluorescent (floresınt)
Handball (hendboll)
Flute (flût)
Handicap (hendicep)
Folklore (folklô)
Hectar (hektî)
Form (fôm)
Hegemony (hicemıni)
Formality (fômelıti)
Helicopter (helikıptî)
Format (fômıt)
Helium (hilıyım)
Formula (fômula)
Hellenistik (Helenistik)
Forum (fôrım)
Heterogeneous (hetırôcîniyıs)
Forward (fôwîd)
5
ww
w.e
n
glis
h
ing
ÜÜ
ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
iliz
ce.
com
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERRORJogging (coginn)
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
Judo (cûdô)
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR
Jupiter (cupıtî)
ERROR ERROR ERROR ERRORJuri (curi)
(kengırû)
ERROR ERROR ERROR ERRORKangaroo
Karate (karâti)
(kilogrêm)
ERROR ERROR ERROR ERRORKilogram
Kilometre (kilomitî)
(kimônô)
ERROR ERROR ERROR ERRORKimono
Kinetik energy (kinetik enırci)
Knock-out (nakâut)
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR
(the) Koran (kôrân)
ERROR ERROR ERROR
Kung fu (kang fû)
(laboratori)
ERROR ERROR ERROR ERRORLaboratory
Labyrinth (lebirint)
(leyzî)
ERROR ERROR ERROR ERRORLaser
Latin (Latîn)
ERROR ERROR ERROR ERRORLavender (levındî)
(lîcınî)
ERROR ERROR ERROR ERRORLegioner
Lemon (lemın)
(lemıneyd)
ERROR ERROR ERROR ERRORLemonade
Leninist (Leninist)
(lepıd)
E Leopard
Leukemia (lûkîmiya)
ER
ER ROR
ER ROR ER
ER ROR ER RO
ww
ER ROR ER RO R ER
w.
en
ER ROR ER RO R ER RO
gli
RO E RO R E RO R E
sh
ing
R E RR R RR R RR
E
O
iliz
RR R RR OR ERR OR
ce
OR ER OR ER OR
.co
ER E RO E RO
m
RO RR R RR R
R E OR ERR OR
RR ER OR
OR RO
ER R
RO
RE
RR
OR
www.englishingilizce.com
ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR
Hierarchy
(hayrarki)
ERROR ERROR ERROR ERROR
Hobby (habi)
Holding [company](holding)
Homogeneous (homôcinıyıs)
Hooligan (hûligın)
Hormone (hôrmôn)
Hotel (hotell)
Humanism (hümınizm)
Hydraulic (haydralik)
Hydrogen (haydrocın)
Hygiene (haycini)
Hypermarket (haypımâkıt)
Hypertension (haypıtenşın)
Hypnosis (hipnôsis)
Hypotenuse (haypotenyûz)
Hypothesis (haypothîsıs)
Iceberg (aysböög)
Icon (aykın)
Ideal (aydiyıl)
Idealist (aydiyılist)
Ideology (aydıyoloci)
Illegal (illîgıl)
Illusion (illûjın)
Illustration (illıstreyşın)
Image (imic)
Imitation (imiteyşın)
Imperialist (imperyalist)
Impose
(impôse)
ERROR ERROR
ERROR
ERROR
ERROR ERROR
ERROR
ERROR
Index
(indeks)
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
Indian (İndiyın)
Indirect (indayrekt)
Industry (indastri)
Infection (infekşın)
Inflation (infleyşın)
Information (infırmeyşın)
Initiative (inişitiv)
Injection (incekşın)
Injector (incektî)
Inorganic (inôganik)
(the) Inquisition (inquizîşın)
Instıtution (institûşın)
Instrument (instrumınt)
Integral (integrıl)
Integration (intıgreyşın)
Intellectual (intıllekçıl)
Interesting (intristing)
International (intinâşınıl)
Intrıgue (intrîg)
Iranian (Îraniyın)
Iraqi (ırakî)
Islam (izlam)
Isobar (ayzıbâ)
Isolation (ayzoleyşın)
Jaguar (ceguâ)
Jazz (cez)
Jockey (cokiy)
ÜÜ
ERROR
ERROR
ww
w.e
n
glis
h
ing
Liberalism (libırılizm)
Licence (laysıns)
Lignite (lignayt)
Limit
(limit)ERROR ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR ERROR
Link
(link)
ERROR
ERRORLiqueur
ERROR ERROR
(liköö) ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
Lira (lira)
Literature (litrıçî)
Litre (litî)
Lobby (lobi)
Local (lokıl)
Locomotive (lokomotiv)
Logarithm (lagırithm)
Logistic (locistik)
Lord (lôd)
Lotion (lôşın)
Luxury (lakşıri)
Lyric (lirik)
Machine (mişîn)
Macho (meçô)
Macro (mekro)
Magma (megmı)
Magnetic (megnetik)
Manager (menıcî)
Mandarin (mendırin)
Maniac (menyak)
Manicure (menikûyr)
Marathon (merıthın)
March (Mâç)
Margarin (mâcırîn)
Marginal (mâcinıl)
Marksist (Mâksist)
6
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR
ER
ER ROR
ER ROR ER
ER ROR ER RO
ww
ER ROR ER RO R ER
w.
en
ER ROR ER RO R ER RO
gli
RO E RO R E RO R E
sh
ing
R E RR R RR R RR
E
O
iliz
RR R RR OR ERR OR
ce
OR ER OR ER OR
.co
ER E RO E RO
m
RO RR R RR R
R E OR ERR OR
RR ER OR
OR RO
ER R
RO
RE
RR
OR
iliz
ce.
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
E
com
www.englishingilizce.com
ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR
ERROR
ERROR ERROR ERROR
Mission (mişın)
Marmelade (mâmıleyd)
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
Mixer (miksır)
Mars (Mâs)
ERROR ERROR ERROR ERROR
Model (madıl)
Marshal (mâşıl)
Modern (modırn)
Mask (mesk)
Modernize (modırnayz)
Massage (masıc)
Molecule (molekyûl)
Masseur (mesöö)
Molotov cocktail (molotov kokteyl)
Masseuse (mesööz)
Monarchy (monırki)
Matador (metıdô)
Monastery (monasteri)
Match (meç)
Monitor (monitî)
Material (mıteryıl)
Monotheism (monotheîzm)
Materialism (mıteryalizm)
Monsoon (monsûn)
Mathematics (methmetiks)
Morgue (môg)
Mausoleum (môziliyım)
Morphine (môfîn)
Maximum (meksimım)
Mosaic (mozıik)
May (Mey)
Motel (motell)
Mayonnaise (meyıneyz)
Motive (motiv)
Mechanic (mekınik)
Motivation (motiveyşın)
Mechanism (mekınizm)
Motorcycle (motısaykıl)
Medal (medıl)
Museum (müziyım)
Medallion (midalyın)
Musician (müzîşın)
Medium (midiyım)
Muslim (Müzlim-Mazlım)
Meeting (mîting)
Mutation (muteyşın)
Megalomaniac (megılomenyak)
Myopic (miyopik)
Megaphone (megıfôn)
Mystical (mistikıl)
Melancholy (melınkıli)
Narcissus (nâsisıs)
Melody (melıdi)
Narcotic (nâkotik)
Meningitis (menıncaytis)
Nationalist
(nêşinılist)
Menopause
(menıpôz)
ERROR ERROR
ERROR ERROR
ERROR
ERROR ERROR
ERROR
ERROR ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR(neyçırıl)
ERROR ERROR
Natural
Menthol
(menthal)
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERRORNazi
ERROR
ERROR ERROR
(Natzi)
Menu
(menyu)
ERROR ERROR ERROR ERROR
Nectar (nektır)
Mercury (Mêküri)
Negative (negıtiv)
Meridian (meridiyın)
Net (net)
Merino (Merînô [sheep])
Neurology (nöroloci)
Message (mesıc)
Neurosis (nyurôsis)
(the) Messiah (Mîsâyah)
Neutral (nötrıl)
Metabolism (mitabılizm)
Nicotin (nikotin)
Metal (metıl)
Norm (nôm)
Metaphysics (metafîziks)
Normal (nômıl)
Meteor (mitior)
Nostalgia (nostalci)
Meteorology (mitioroloci)
Note (nôt)
Methane (mîthın)
Notary (nôtıri)
Method (methıd)
Notion (nôşın)
Miaov (miyaov)
Nucleer (nüklî)
Micro (maykro)
Nylon (naylôn)
Microbe (maykrôb)
Object (ıbcekt)
Microphone (maykrofôn)
Objective (Ibcektiv)
Microscope (maykroskôp)
Octopus (oktopıs)
Midibus (midibas)
Office (ofis)
Migraine (mîgreyn)
Offset (ofset)
Militant (militınt)
Off-side (ofsayd)
Militia (milışı)
Oligarchy (oligâki)
Million (milyın)
(the) Olimpic Games (olimpik geyms)
Millionaire (milyınê)
Omelette (omlıt)
Mineral (minırıl)
Opera (opıra)
Miniature (miniaçû)
Operation (opıreyşın)
Minibus (minibas)
7
ww
w.e
n
glis
h
ing
ÜÜ
ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
iliz
ce.
com
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERRORPerspective (pispektiv)
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
Phaeton (feytn)
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR
Phase (feyz)
ERROR ERROR ERROR ERRORPhobia (fôbi)
(fenıtik)
ERROR ERROR ERROR ERRORPhonetic
Phosphorus (fosfırıs)
(fotıgraf)
ERROR ERROR ERROR ERRORPhotograph
Photosynthesis (fôtosinthısis)
(fîziks)
ERROR ERROR ERROR ERRORPhysics
Pianist (pianist)
Picnic (piknik)
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR
Pigment (pigmınt)
ERROR ERROR ERROR
Piston (pistın)
(pitza)
ERROR ERROR ERROR ERRORPizza
Plastic (plestik)
(pletfôm)
ERROR ERROR ERROR ERRORPlatform
Poker (pôkı)
ERROR ERROR ERROR ERRORPolemic (polemik)
(politiks)
ERROR ERROR ERROR ERRORPolitics
Polyclinic (poliklinik)
(polithiıst)
ERROR ERROR ERROR ERRORPolytheist
Pomp (pomp)
(Pôp)
E Pope
Popular (popyulî)
ER
ER ROR
ER ROR ER
ER ROR ER RO
ww
ER ROR ER RO R ER
w.
en
ER ROR ER RO R ER RO
gli
RO E RO R E RO R E
sh
ing
R E RR R RR R RR
E
O
iliz
RR R RR OR ERR OR
ce
OR ER OR ER OR
.co
ER E RO E RO
m
RO RR R RR R
R E OR ERR OR
RR ER OR
OR RO
ER R
RO
RE
RR
OR
www.englishingilizce.com
ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR
OpticalERROR
(optical)
ERROR ERROR ERROR ERROR
Optics (optiks)
Option (opşın)
Orangutan (orangutın)
Orchestra (ôkestrı)
Orchid (ôkîd)
Organ (ôgın)
Organic (ôgınik)
Organism (ôganism)
Organization (ôganizeyşın)
Original (oricinıl)
Orthodox (Orthodoks)
Oval (ovıl)
Oxygen (oksicın)
Ozone (ôzôn)
Pact (pekt)
Palette (pelıt)
Palm (pâm)
Panda (pandı)
Panel (penıl)
Panic (penik)
Panorama (penırâma)
Panslavism (penslavîzm)
Pantheist (pentheist)
Panther (penthî)
Pantomime (pentımaym)
Papyrus (pıpârıs)
Parachute
(peraşût)
ERROR ERROR
ERROR ERROR
ERROR ERROR
ERROR(paradaym)
ERROR
Paradigm
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
Paradox (perıdaks)
Paragraph (perıgraf)
Parallel (perılıl)
Parameter (parametî)
Paranoia (perınôya)
Parasite (perısayt)
Park (pâk)
Parliament (pâlımınt)
Parody (perıdi)
Parquet (pâkey)
Particule (pâtikül)
Partner (pâtnır)
Party (pâti)
Passive (pesiv)
Passport (pespôt)
Pastoral (pestorıl)
Patent (petınt)
Pedagogy (pedıgoci)
Pedicure (pedicû)
Pelican (pelikın)
Penalty (penılti)
Penguin (penguin)
Pension (ponsiyon-ponşon)
Performance (pıfômıns)
Perfume (pôrfûm)
Period (piriyıd)
Periscope (periskôp)
ÜÜ
ERROR
ERROR
ww
w.e
n
glis
h
ing
Porcelain (pôsılın)
Portion (pôşın)
Portrait (pôtrıt)
Position
(pızîşın)
ERROR
ERROR
ERROR ERROR
ERROR
ERROR(pazitiv)
ERROR ERROR
Positive
ERROR
ERRORPost
ERROR
ERROR ERROR
(post)
ERROR ERROR ERROR ERROR
Poster (postî)
Post-it (post-it)
Potato (pıteyto)
Potential (pıtenşıl)
Presentation (prizenteyşın)
Press (pres)
Prestige (prestîj)
Prince (prins)
Princess (prinses)
Principle (prinsipıl)
Prism (prızm)
Procedure (prosedyû)
Production (prodakşın)
Professional (profeşınıl)
Professor (profesî)
Profile (profâyl)
Programme (progremm)
Project (procekt)
Projection (procekşın)
Propaganda (propagandı)
Protein (protîn)
Protest (protest)
Protestantism (protıstıntizm)
Protocol (prôtıkıl)
Prototype (prototayp)
Provocation (provokeyşın)
8
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR
ER
ER ROR
ER ROR ER
ER ROR ER RO
ww
ER ROR ER RO R ER
w.
en
ER ROR ER RO R ER RO
gli
RO E RO R E RO R E
sh
ing
R E RR R RR R RR
E
O
iliz
RR R RR OR ERR OR
ce
OR ER OR ER OR
.co
ER E RO E RO
m
RO RR R RR R
R E OR ERR OR
RR ER OR
OR RO
ER R
RO
RE
RR
OR
iliz
ce.
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
E
com
www.englishingilizce.com
ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR
ERROR
ERROR ERROR ERROR
Season (sîzın)
Psychiatry (saykiyatri)
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
Secretary (sekriteri)
Psychological (saykolocikıl) ERROR ERROR ERROR ERROR
Sector (sektî)
Psychology (saykoloci)
Seismograph (sayzmıgrâf)
Psychopath (saykopêth)
Self-servis (self-sôfis)
Pudding (puding)
Semester (simestî)
Puma (püma)
Seminar (seminâ)
Pyramid (pirımid)
Senate (senıt)
Python (paythın)
Sensation (senseyşın)
Qualified (qualifayd)
Serum(sirım)
Quality (qualiti)
Service (sörvıs)
Quarantine (quarantîn)
Shampoo (şampû)
Quota (qôta)
Shiite (şiayt)
Racket-racquet (rekıt)
Shock (şok)
Radar (redâ)
Shoot (şût)
Radiation (reydiyeyşın)
Show (şov)
Radical (radikıl)
Shrapnel (şrepnıl)
Radio (reydiyo)
Signal (signıl)
Radioactive (reydiyoektiv)
Silhouette (siluet)
Rafting (refting)
Silicon (silikın)
Rally (reli)
Silicone (silikôn)
(the)Ratings (reytings)
Silo (saylô)
Rational (reyşınıl)
Simultaneous (saymıltenyıs)
Rationalist (reyşınılist)
Siphon (sayfın)
Reaction (riekşın)
Siren (sayrın)
Realist (rialist)
Slide (slayd)
Reception (risepşın)
Slogan (slogın)
Record (rikôd)
SnobERROR
(snab)ERROR ERROR
Rector
(rektî)
ERROR ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR ERROR
ERROR(refırıns)
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR ERROR
Social
(soşıl)
Reference
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
Social democratERROR
(soşıl dimokrat)
Refinery (rifaynıri)
ERROR ERROR ERROR ERROR
Socialist (soşılist)
Reflex (rîfleks)
Socio-cultural (sôsiyokalçırıl)
Reform (rifôm)
Soda (sodı)
Rehabilitation (rihabiliteyşın)
Solo (sôlô)
Relative (rölativ)
Soloist (sôlôist)
Renaissaince (rıneysıns)
Soviet (Sovyıt)
Report (ripôt)
Spasm (spazm)
Restaurant (restırınt)
Speaker (spîkî)
Restoration (ristoreyşın)
Specific (spesifik)
Revision (rivîjın)
Speculation (speküleyşın)
Risk (risk)
Spinach (spinic)
Robot (rôbôt)
Spiral (spirıl)
Rocket (rokıt)
Sponsor (sponsî)
Romantic (romântik)
Stadium (steydiyum)
Roulette (rûlet)
Stand (stend)
Route (rôt)
Standart (standît)
Routine (rutîn)
Station (steyşın)
Sabotage (sebıtâj)
Status (steytıs)
Salad (selıd)
Stethoscope (stethiskôp)
Sandwich (sendvic)
Stock (stok)
Sauna (saunı)
Strategy (strateci)
Saute (sôtey)
Stress (sitres)
Saxophone (seksıfôn)
Studio (stûdio)
Scandal (skendıl)
Style (stayl)
Scandinavian (Skendinevyın)
Subjective (sabcektiv)
Scenario (sinaryô)
Sultan (saltın)
Schizophrenia (skitsofrinyâ)
9
ww
w.e
n
glis
h
ing
ÜÜ
ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR
ER
ER ROR
ER ROR ER
ER ROR ER RO
ww
ER ROR ER RO R ER
w.
en
ER ROR ER RO R ER RO
gli
RO E RO R E RO R E
sh
ing
R E RR R RR R RR
E
O
iliz
RR R RR OR ERR OR
ce
OR ER OR ER OR
.co
ER E RO E RO
m
RO RR R RR R
R E OR ERR OR
RR ER OR
OR RO
ER R
RO
RE
RR
OR
iliz
ce.
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
E
com
www.englishingilizce.com
ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR
ERROR
ERROR
ERROR ERROR ERROR
Tropical (tropikıl)
(the) Sunna (suna)
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
Tuberculosis (tübôkülôsis)
Sunni (Suni)
ERROR ERROR ERROR ERROR
Typhoid (tayfoyd)
Supermarket (supımâkıt)
Typhus (tayfıs)
Surf (sôf)
Ulcer (alsî)
Surprise (surprayz)
Ultimatum (altımeytım)
Suspension (saspenşın)
Uniform (yunifôm)
Symbol (simbıl)
Unit (yunit)
Symmetry (simitri)
University (yuniversiti)
Sympathy (simpıtî)
Urology (yuriloci)
Symphony (simfıni)
Utopia (yutôpiyı)
Symposium (simpôzyım)
Vacuum (vekûm)
Synthetic (sinthetik)
Vampire (vempayr)
Syringe (srınc)
Vanilla (venılı)
Syrup (sirap)
Vaseline (vezılîn)
System (sistım)
Vector (vektî)
Taboo (tabû)
Vegetarian (vecetaryın)
Tactique (taktîq)
Venus (Vînıs)
Taksimeter (taksimetî)
Version (vôjın)
Tango (tengô)
Veto (vîtô)
Tank(tenk)
Viaduct (vayadakt)
Team (tiım)
Virus (vayrıs)
Technician (teknîşın)
Visa (vîza)
Technology (teknoloci)
Vision (vijın)
Tecnique (teknîq)
Vitamin (vaytımın)
Telecommunication (telikomünikeyşın)
Vocalist (vôkılist)
Telepathy (telıpathi)
Vodka (vodkı)
Telephone (telıfôn)
Volcano
(volkeynô)
Telescope
(telıskôp)
ERROR ERROR
ERROR ERROR
ERROR
ERROR
ERROR ERROR
ERROR ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR ERROR
ERROR
Volleyball
(volıyboll)
Tempo
(tempô)
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
Voltage (voltâj)
Tennis (tenis)
ERROR ERROR ERROR ERROR
Whisky (wiskîy)
Tension (tenşın)
Zigzag (zigzeg)
Terminal (tômınıl)
Zinc (zink)
Terminology (têminoloci)
Zionist (Zionist)
Terror (terî)
Zoom (zûm)
Test (test)
Tetanus (tetınıs)
Theism (thîzm)
Theme (thîm)
Theology (thioloci)
Theorem (thiorem)
Theory (thiyori)
Thermal (thörmıl)
Thermometer (thêmomîtî)
Thesis (thîsıs)
Toilet (toylıt)
Tomato (tımeyto)
Tombola (tombôla)
Ton (tan)
Tone (tôn)
Totaliterian regime (tôteliteryın recîm)
Tournament (tônımınt)
Traffic lamp (trefik lemp)
Tragedy (tracidi)
Transfer (transfî)
© Mustafa AKAGÜNDÜZ
Trauma (trauma)
All Rights Reserved, 2004
Trigonometry (trigonomitri)
www.englishingilizce.com
10
ww
w.e
n
glis
h
ing
ÜÜ
ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
ERROR ERROR ERROR ERROR
Download

error error error error error error error error error error error error