KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
BAŞBAKANLIĞI
KIBRIS TÜRK YATIRIM GELİŞTİRME AJANSI
MÜNHAL
Ülkemizin sürüdürülebilir kalkınması için önemli bir öğe olan yerli ve yabancı doğrudan
yatırımların artırılabilmesini desteklemeyi teminen KKTC Başbakanı’na bağlı olarak
oluşturulan “Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA)” na , yatırım projeleri üzerinde
çalışmak, yatırımcıları yönlendirmek, projelerini geliştirmek, projelerin ekonomik ve finansal
yönden analizini yapmak, yatırım iklimine yönelik çalışmalar yapmak üzere 2 Yatırım
Uzmanı, sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.
Bu pozisyon için adaylarda aranacak özellikler;
- KKTC vatandaşı olması,
- Erkek adayların askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması,
- Ekonomi, işletme, finans, endüstri mühendisliği, pazarlama yönetimi ile ilgili
konulardan birinde üniversite ve yüksek lisans yapmış olması,
- En az yüksek lisans derecesine sahip olması,
- Çok iyi derecede ingilizce lisanına hakim olması,
- Ofis ( Microsoft Office) ve benzeri programları etkin kullanma ve teknolojiye yatkın
olması
- Dinamik bir ortamda çalışmaya hevesli, takım çalışmalarına yatkın olması
- Konusu ile ilgili iyi bir tecrübe sahibi olması ve ikinci bir yabancı dile hakimiyet avantaj
sayılacaktır.
İlgili adayların cv formatındaki başvurularını 23 Ekim, 2014 saat 17:00’a kadar 2 Osman
Paşa Caddesi, No: 1-2 ‘de bulunan Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) ofislerine
elden teslim etmeleri; ayrıca [email protected] e-posta adresine iletmeleri
gerekmektedir. Başvurular akabinde yukarda belitilen niteliklere haiz adaylara yönelik
düzenlecek sınava ilişkin bilgiler www.investinnorthcyprus.org adresindeki websitemiz
üzerinden takip edilebilecektir.
Download

UZATMA_MUNHAL UZMAN_FİNAL