Öğrenci Temsilciliği Seçim Takvimi
8 Eylül 2014 Pazartesi
Seçim takviminin Üniversite Seçim Kurulu
tarafından duyurulması
16 Eylül 2014 Salı
Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Seçim
Kurulları’nın Rektörlüğe bildirilmesi için son gün
13 Ekim 2014 Pazartesi
Öğrencilerin adaylık başvurusu için son gün
15 Ekim 2014
Çarşamba
Bölümlerin/Programların aday listelerini
Dekanlıklara/Müdürlüklere bildirmesi için son gün
17 Ekim 2014
Cuma
Dekanlıkların/Müdürlüklerin aday listelerini
ÖBİS’e girmeleri, Rektörlüğe bildirmeleri ve
ÖBİKAS’ta duyurulması
20 Ekim 2014 Pazartesi
ÖBİKAS’ta ilan edilen Aday Listelerine yapılacak
itirazlar için son gün
20 - 24 Ekim 2014
Pazartesi-Cuma
Bölümlerin/Programların/Enstitülerin aday
tanıtım toplantıları
27 Ekim – 3 Kasım 2014
Pazartesi- Pazartesi
Lisans/Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği seçimi
(Pazartesi saat 09:00′dan Pazartesi 23:59′a kadar)
11 Kasım 2014 Salı
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Öğrenci temsilciliği
Başkan ve Başkan yardımcısı isimlerinin Rektörlüğe
bildirilmesi için son gün
14 Kasım 2014 Cuma
Lisans/Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği Kurulu
Başkan ve Başkan yardımcısı isimlerinin Rektörlüğe
bildirilmesi için son gün
Download

Öğrenci Temsilciliği Seçim Takvimi 8 Eylül 2014 Pazartesi Seçim