T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Konu : Teklif İstenmesi
Sayın :
İdaremizce Bilgisayar bakım, formatlama ve program yükleme hizmeti alımı işine ait
aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarı belirtilen hizmetin aşağıda belirtilen esaslara göre temini
düşünülmektedir. Listedeki kalemlere fiyat vermenizi rica ederiz.
NOT:
1. Fiyatlar KDV Hariç Olacaktır.
2. Alım 22/d usulü ile yapılacaktır
3. Sözleşme Yapılacak mı : Hayır
4. Şartname Varmı :
Hayır
5. Teminat Alınacak mı :
Hayır
6. Fiyat Farkı Ödenecek mi : Hayır
7. Teslimatın Ne Şekilde Yapılacağı :…..
8. Teslimat Adresi : Bursa Sağlık Müdürlüğü
TEKLİF MEKTUBUDUR
İdarenizin ihtiyacı ve talebi olan, aşağıda yazılı malı yukarıda belirtilen şartlara göre
hizalarında gösterdiğimiz fiyattan satmayı kabul ve taahhüt ederiz.
01
Malın/Hizmetin Adı/Cinsi
Mac-OS X İşletim Sist.bakımformatlama ve program yükleme
hizmeti
Birim
ADET
Miktarı
Birim Fiyatı
Tutarı
3
TOPLAM
FİRMA ADI
Tarih-Kaşe-İmza
Teklif İsteme Yazısı
Download

Konu : Teklif İstenmesi Sayın : İdaremizce Bilgisayar bakım