EBYS’DE İZİN EVRAKI HAZIRLAMAK İÇİN:
Giden Evrak  İzin Talep Formu Ekle seçilir.
1- Sayı ve Dosya Kodu otomatik olarak sistem tarafından verilecektir.
2- Olur/Uygunluk Makam Hitabı: İzin evrakını en son kim imzalayacaksa (en yetkili amir)
Olur/uygunluk hitabı onun makamına yapılır.
3- Evrakın Gittiği Yer: Gönderilen Makam seçilip;
Rektörlük Birimleri: Personel Daire Başkanlığı seçilmelidir.
Fakülteler: Fakülte Dekanlığı seçilmelidir.
Y.O. /M.Y.O: Yüksekokul Müdürlüğü seçilmelidir.
Enstitüler: Enstitü Müdürlüğü seçilmelidir.
Arş. Uyg. Merkezleri : Arş. Uyg. Merkezi Müdürlüğü seçilmelidir.
Rektörlüğe Bağlı Bölümler: Bölüm Başkanlığı seçilmelidir.
4- İzin Hakkı: Toplam kaç gün izin hakkınızın varsa onu yazmalısınız.
5- İzin Süresi: Kaç gün izin almak istiyorsanız onu yazmalısınız.
6- İzin Başlangıç Tarihi: Hangi tarihten başlayarak izin kullanmak istiyorsanız onu seçmelisiniz.
İşe Dönüş Tarihini sistem kendi oluşturacaktır. Evrak imzaya sunulduktan
sonra şablon ön izlemede görebilirsiniz.
7- Telefon: Kullandığınız cep telefonu –yoksa ev telefonunu- yazmalısınız.
8- Kurum Sicil Numarası: Kurum Sicil numaranızı yazmalısınız.
9- Ait Olduğu Yıl: İçinde bulunduğumuz yıl (Geçen yıldan kalan izin günleriniz de bu yıla
devreder.)
10- Paraflayacak Kullanıcılar:
Bu bölüme önce kişi kendisini ekler (ÖNEMLİ), daha sonra diğer alt birim amir ve
yöneticileri arasından en fazla 2 kişi seçilir.
11- İmzalayacak Kullanıcılar:
Olur hitabında seçilen makamın yöneticisi bu bölüme imzalayacak kişi olarak seçilir.
Download

İzin Evrakı Hazırlama