Bağışçı İlişkileri Güneş Yıldırım 30 Eylül 2014 Kazanma Tutma (Acquisi0on) (Reten0on) Vaka: 50TL bağış, Ocak 2014 STK 2 STK 1 STK 3 STK 4 •  SistemaGk bir bağışçı ilişkileri altyapısının olmayışı •  Bağışçı kavramının bilinmemesi ya da yanlış algılanması •  Kurumların kendi bağışçı profilini yeterince tanımaması •  Teşekkür etmek Bağışçının dünyası STK olarak bizim bakışımız Evet, bağış yapmak isGyorum! Deneyimler MoGvasyon Kaynakları Değerler İhGyaç Vizyon ???!!!?? Verimlilik TeGkleyici Faktörler Güven Bağışçı Mo*vasyonu Modeli -­‐ Güneş Yıldırım Bağışçı’nın dünyası Hangi duyguları taşıyor? İhGyaçları ne? Kim? Kaç yaşında? Nerede yaşar? Ne iş yapar? Davranışları? Geçmiş bağışları? Haya]nın hangi evresinde? Yardım etme isteği Kaynak: Think Consul0ng Solu0ons – hWp://www.thinkcs.org/ Tony Elischer, Donor World Data! Data! Data! Napolyon Bonapart
2.0
Bağışçı yöneGmi 1-­‐Bağışçını tanı 2-­‐Yardım iste 3-­‐Teşekkür et 4-­‐Bilgilendir Bağışçı ile0şim döngüsü / Süreç yöne0mi Çözümler: •  Bağışçı YöneGmi stratejisinin oluşturulması (hoşgeldin, teşekkür vb. süreçler) •  Bağışçı yöneGminde sistemaGk çalışacak bir altyapı oluşturulması •  Süreç yöneGmi yaklaşımı izlenmesi •  Kurum içi eğiGmlerle Bağışçı kavramının oturtulması •  Etkin veri yöneGmi ve analizi 
Download

Bağışçı İlişkileri