TEKLİF MEKTUBU
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Bankanızca satışa sunulan araçlarla ilgili satış şartnamesini okudum, imzaladım ve araç başına
muhammen bedelinin % 5’i olmak üzere gerekli teminatı yatırdım. Satışa sunulan araçlardan,
aşağıda plaka numarası belirtilen araç/araçlar için muhammen bedelin altında olmamak koşuluyla
karşısında belirtilen bedeli vermeyi teklif ve taahhüt ediyorum.
Gereğini arz ederim.
Adı,Soyadı,İmzası
Sıra No
Plaka No
Markası
Modeli
Teklif ettiğim bedel (Rakamla ve yazıyla)
Adres :
Telefon No:
(Not: İhalede araç kendisinde kalmayan katılımcının yatırmış olduğu geçici teminat
bedeli, sadece teminatı yatırdığı şubeden kendisine iade edilecektir.)
Belirlenen muhammen bedelin altında veya fiyatsız teklifler ile şartname ve teklif
mektubunu imzasız olarak verenlerin teklifleri dikkate alınmayacaktır.
Muhammen bedelin üzerinde teklif verdiği halde, teklif verdiği aracı almaktan
vazgeçen katılımcı tarafından yatırılan teminat bedeli iade edilmeyecek olup,
Bankamızca irad kaydedilecektir.
Ek: .......adet Teminat Dekontu (Araç başına muhammen bedelinin %5’i)
1 adet Satış Şartnamesi (İmzalanacak)
Download

(Not: İhalede araç kendisinde kalmayan katılımcının yatırmış olduğu