T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
NOT YÜKSELTME SINAVI
BAŞVURU FORMU
Bu form öğrenci tarafından doldurulduktan, akademik danışman onayı alındıktan, transkript ve ders takip çizelgesi
eklendikten sonra İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim edilmelidir.
Not yükseltme sınav hakkı Yeditepe Üniversitesi’ne 2013 Güz döneminden önce başlayan öğrencilere tanınır.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA
Tarih: ....../......./20....
İ.İ.B.F. ........................................................................... bölümü, ..............................................................
numaralı öğrencisiyim. 20...../20..... Bahar / Güz / Yaz
olabilmem
için
2.00
Genel
Not
sonunda derslerimi tamamlamış olup, mezun
Ortalamasını
sağlayamadım.
Aşağıda
adı
geçen
ders/derslerden……………..Dönemi sonunda final / bütünleme sınavlarında Not Yükseltme Sınav hakkımı
kullanmak istiyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Ad-Soyad:
e-posta:
Tel:
İmza:
Dersin kodu ve adı
Section
İlgili Öğ. Üyesi
1. __________________________________________
_______
____________________
2. __________________________________________
_______
____________________
3. __________________________________________
_______
____________________
4. __________________________________________
_______
____________________
5. __________________________________________
_______
____________________
6. __________________________________________
_______
____________________
Bu kısım öğrencinin akademik danışmanı tarafından doldurulmalı ve ders takip çizelgesi eklenere
öğrenciye geri verilmelidir.
Öğrenci
-
derslerini tamamlamıştır. Not yükseltme sınav hakkı vardır.
-
derslerini tamamlamamıştır. Not yükseltme sınav hakkı yoktur.
Danışmanın Adı, Soyadı, İmzası:
Ek 1: Transkript (Öğrenci tarafından eklenecektir)
Ek 2: Öğrenci Takip Çizelgesi (Danışman tarafından eklenecektir)
Download

Not Yükseltme Sınavı Başvuru - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi