ICBBA 2014
2nd International Conference on
Biological and Biomimetic Adhesives
2. Uluslararası Biyolojik
ve Biyomimetik Yapışkanlar Konferansı
6-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında Marmara
Üniversitesi Sultanahmet kampüsünde
düzenlenmiştir.
ICBBA 2014 konferansı, Marmara Üniversitesi, EU-COST (European
Cooperation in Science and Technology – Bilim ve Teknolojide Avrupa
İşbirliği) ve ONR Global (Office of Naval Research Global) tarafından
desteklenmiştir.
Konferans,
Marmara
Üniversitesi
Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ebru Toksoy Öner ve Mons Üniversitesi
Öğretim Üyesi Dr. Patrick Flammang ’ın eş
başkanlığında yürütülmüştür.
ICBBA 2014 konferansı, Rektörümüz
Prof Dr Zafer Gül'ün açılış konuşması
ile başlamıştır.
Davetli Konuşmacılar,
Zengin bilimsel program içeriğinde,
- 10 Davetli konuşmacı sunumu
- 36 Sözlü sunum
- 49 Poster sunumu bulunmaktadır.
Bildiriler kongre kitabında yayınlanmıştır.
http://www.icbba2014.org/
Sosyal Program içeriğinde,
08 Mayıs günü eşsiz boğaz manzarası
eşliğinde Gala Yemeği organizasyonu
gerçekleşmiştir.
ICBBA 2014 Organizasyon Komitesi
2. Uluslararası Biyolojik ve Biyomimetik Yapışkanlar Konferansı
Lokal Organizasyon Komitesi
Marmara
Üniversitesi
Ebru Toksoy Öner
Mehmet S. Eroğlu
Hande Kazak
Sarılmışer
Songul Yaşar Yıldız
Merve Erginer
Deniz Köşebent
Download

2. Uluslararası Biyolojik ve Biyomimetik Yapışkanlar Konferansı