ÖNEMLİ NOT: Yurt dışı ve KKTC'deki üniversitelerin özel yetenek sınavı sonuçlarına
göre öğrenci alan programlarında öğrenime başlayan öğrencilerin
ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiş yapmaları mümkün değildir.
2014-2015 YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
2. Sınıf
3. Sınıf
Yurt İçi
Yurt İçi
30
2
2
60
3
3
4
60
4
4
4
60
4
4
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
4
75
4
4
Spor Yöneticiliği
4
60
4
4
Spor Yöneticiliği (İÖ)
4
60
4
4
SÜRE
ÖGK
Müzik Öğretmenliği
4
Resim-İş Öğretmenliği
4
Antrenörlük Eğitimi
Antrenörlük Eğitimi (İÖ)
YOPADI
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Eğitim Fakültesi
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Download

2014-2015 yatay geçiş kontenjanları