TEOG PLANLAMASI DURUM ÖLÇEĞİ
Öğrenci Adı Soyadı:
Değerli Anne-Babalar,
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile ilgili temel bilgilere ne derece sahip olduğunuzu tespit
ekmek için hazırlanan bu ölçekte yer alan sorulara yanıt vermenizi istiyoruz. Her ifadeyi okuyarak, size en uygun
gelen seçeneğin altına (X) işareti koyunuz. Ölçeğin uygulanması 10-15 dakika sürmektedir.
Teşekkürler
Okulu Rehberlik Servisi
Kısaltmalar:
TEOG
OMS
Böl
I
II
III
: Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş,
: Ortak Merkezi Sınavlar
S.N
Sorular
A1
A2
A3
Çocuğumun sınava girme işlemlerini takip ediyorum.
Ortak Merkezi Sınavların Takvimini biliyorum
Öğrencimin olası mazeretlerini (hastalık, izin vb.) okul yönetimine
zamanında bildirmem gerektiğinin farkındayım
TEOG yerleştirme puanının nasıl oluştuğunu biliyorum
TEOG ile ilgili okul çalışmalarına (konferans, seminer, rapor vb.)
katılırım
OMS sınavlardaki ders ve kazanımların neler olduğunu biliyorum
Çocuğumun bir TEOG hazırlık stratejisi vardır.
OMS sınavlardaki ders ağırlıklarını biliyorum (katsayı).
OMS’ların temel yapısını biliyorum
Çocuğumun OMS’ lara yönelik stratejisi doğrudur
Çocuğumun 6. ve 7.sınıf ders başarı ortalamalarını öğrendim
OMS sınavlarda, sınav anı dikkat edilecek hususları öğrendim.
OMS Sürecinde okul rehberlik servisi ile temas kurmam gerektiğinin
farkındayım
Öğrencimin bir kariyer planı vardır.
Üst öğrenim kurum ve programlarını biliyoruz.
Çocuğumun kariyer planı için okul rehberlik servisi ile iş birliği yaparım.
Öğrencimin bir TEOG raporu hazırlanmaktadır.
Çocuğumun TEOG süreci ile ilgili A ve B Planlarını hazırlıyoruz.
Tercihlerle ilgili temel bilgilere sahibim
Tercih dönemi başvuruda bulunacağım, kurum ve uzmanları biliyorum.
A4
A5
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Evet
Kısmen
Hayır
ÖLÇEK DEĞERLENDİRİLMESİ
Ölçek, TEOG ile ilgili, temel bilgilendirme seminerinden sonra velilerin “ifadeler” e verdiği yanıtlar
puanlanarak yapılacaktır. Her ifade için puanlama yapınız, “HAYIR” 0 puan, “KISMEN” 1 Puan ve
“EVET” 2 Puan. Buna göre,
I
12 Puan ve üzeri;
Velimiz, TEOG Sürecine hazırlıklı ve gereken bilgilere sahip
6-12 Puan
Velimiz, TEOG sürecine kısmi hazırlıklı, eksik bilgileri var.
0-6 Puan
Velimiz, TOEG sürecine hazırlıklı değil.
6 Puan ve üzeri;
Velimiz, OMS lar ile ilgili yeterli bilgiye sahip
3-6 Puan
Velimiz, OMS lar ile ilgili kısmi bir bilgiye sahip
0-3 Puan
Velimiz, TEOG ve OMS’lar ile ilgili yetersiz durumda.
10 Puan ve üzeri;
Velimiz, tercih ve kariyer planına sahiptir,
4-10 Puan
Velimiz, kısmen tercih ve kariyer planına sahiptir
0-4 Puan
Velimiz, tercih ve kariyer planına sahip değildir.
II
III
Hesaplama Yöntemi:
Bölüm (I, II, veya III) Yeterli Olanların Sayısı X 100 / Katılan veli sayısı
Bölüm (I, II, veya III) Kısmen Yeterli Olanların Sayısı X 100 / Katılan veli sayısı
Bölüm (I, II, veya III) Yetersiz Olanların Sayısı X 100 / Katılan veli sayısı
Örnek: 130 veli seminere katıldı, I. Bölümde yeterli olarak puan alan veli sayısı 82 olsun.
I.
Bölüm yeterli olan veli oranı= 82x100/130= % 63
Download

TEOG PLANLAMASI DURUM ÖLÇEĞİ