Maaş Karşılığı : 15 Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-30
Sınıf Öğretmenliği : 6-A
Ücretli Dersi : 17 Saat
Adı Soyadı : HATİCE ÇELİK
Eğitici Kolu(Kulüp) ; KÜTÜPHANECİLİK KLÜBÜ
Toplam : 32 Saat
d)
(2)
Pazartesi
6-B
TÜR
6-B
TÜR
Salı
6-A
TÜR
6-A
TÜR
\~
Ders
(3)
(4)
(5)
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe ZEMİN KAT
(6)
(7)
(8) •
(9)
(10)
Ma. Üç
\^^
Gün
\^
5-A
OKB
5-A
TÜR
5-A
OKB
5-A
TÜR
*
Çarşamba
Perşembe
5-A
TÜR
5-A
TÜR
6-A
TÜR
6-A
TÜR
5-A
TÜR
5-A
TÜR
2
3
6-B
TÜR
6-B
TÜR
3
4
6-A
TÜR
6-A
TÜR
3
3
6-B
TÜR
6-B
TÜR
3
4
4
3
..
Cuma
Cumartesi
-
Pazar
Yukarıdaki dersler 12/11/2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Aslını aldım.
S,
Sınıf
Ders
PZT
SALI
2
PR;E
CUMA C.TESI PAZAR HS
Ders.Adı
ı
6-B
TÜR
TÜRKÇE
2
2
5-A
OKB
OKUMA BECERİLERİ
2
3
5-A
TÜR
TÜRKÇE
2
4
6-A
TÜR
TÜRKÇE
Toplamlar
">
*•• v
ÇAR.
6
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
6
2
6
20
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi .
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-30
Adı Soyadı : SEBAHATTİN TAZEGÜL
Saat
Saat
Toplam
\.
\,
Gün
Ders
(2)
(D
Pazartesi
(3)
(4)
6-C
TUR
6-C
TÜR
Sah
6-C
TÜR
6-C
TÜR
6-D
TÜR
6-D
TÜR
Çarşamba
5-B
TÜR
5-B
TÜR
5-B
OKB
5-B
OKB
Perşembe
6-C
TÜR
6-C
TÜR
5-B
TÜR
5-B
TÜR
Sınıf Öğretmenliği
Eğitici Kolu(Kulüp)
Saat
(5)
5-B
TÜR
Nöbet Günü ve Yeri
(6)
(7)
6-D
TÜR
6-D
TÜR
Salı BAHÇE
(8)
'
(10)
(9)
Ma. Uç
5-B
TÜR
•
6-D
TÜR
6-D
TÜR
Cuma
Cumartesi
f
-
Pazar
Yukarıraki dersler 12/11/2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir Bilgilerinizi rica ederim.
Yer Adı
Sınıf
Ders
PZT
SALI
Ş
ÇAR.
CUMA C.TESI PAZAR\HS
Ders Adı
' 1
6-C
TÜR
TÜRKÇE
2
2
2
6
2
6-D
TÜR
TÜRKÇE
2
2
2
6
3
5-B
TÜR
TÜRKÇE
2
6
4
5-B
OKB
OKUMA BECERİLERİ
Toplamlar
2
2
2
2
4
6
4
6
20
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG. 121-30
Adı Soyadı : ERCAN KARADUMAN
Sınıf Öğretmenliği ; 8-D
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) : KIZILAY KLÜBÜ
Toplam : 30 Saat
(2)
(1)
(4)
(3)
(5)
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe 1.KAT
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma Üç
Pazartesi
TÜR1
Salı
8-D
REH
Çarşamba
8-A
TÜR1'
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 12/1 1/2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Aslını aldım.
PZT
S.
Yer
No
ı
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
,Ş
CUMA C.TESI PAZAR HS
Ders Adı
8-D
TÜR1
TÜRKÇE
ı
2
8-C
TÜR1
TÜRKÇE
2
3
8-A
TÜR1
TÜRKÇE
4
8-B
TÜR1
TÜRKÇE
5
8-D
REH
REHBERLİK
Toplamlar
2
2
2
1
2
1
2
5
2
ı •
2
5
5
1
3
5
6
6
1
6
21
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 17 Saat
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG. 121-30
Adı Soyadı : HİLAL BAŞ
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) ; YEŞİLAY KLÜBÜ
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba ZEMİN KAT
Toplam : 32 Saat
\~
Ders
(2)
(1)
(3)
(4)
^x^
Gün
\\
(5)
(6)
(7)
(8)
(10)
(9)
Ma. Uç
8-B
İNG
ING2
6-D
ING2
6-C
İNG2
6-C
İNG2
2
3
Salı
8-A
İNG
8-A
İNG
8-D
İNG
8-D
İNG
6-D
İNG2
3
4
Çarşamba
8-A
İNG
8-A
İNG
8-D.
İNG
8-D
İNG
5-B
İNG2
2
3
Perşembe
8-B
İNG
8-B
İNG
8-C
İN'G
8-C
İNG
5-A
İNG2
4
3
5-A
İNG2
5-A
İNG2
6-C
İNG2
5-B
İNG2
5-B
İNG2
4
4
8-B
İNG
Pazartesi
Cuma
8-C
İNG
8-C
İNG
6-D
„
Cumartesi
Pazar
'A V
Yukarıdaki dersler 12/11/2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
PZT
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI v ÇAR
RŞ
CUMA C.TESI PAZAR H
Ders Adı
J
8-B
İNG
İNGİLİZCE
2
2
6-D
İNG2
İNGİLİZCE2
2
3
e-c
ING2
İNGİLİZCE2
2
4
8-A
İNG
İNGİLİZCE
2
2
4
5
8-D
İNG
İNGİLİZCE
2
2
4
6
5-B
İNG2
İNGİLİZCE2
7
8-C
İNG
İNGİLİZCE
8
5-A
İNG2
İNGİLİZCE2
Toplamlar
2
ı
3
1
1
.
6
4
5
5
3
•2
3
2
2
4
1
2
3
5
7
28
Download

Çarşamba d)