İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı: Kat Hizmetleri I
Dersin Kodu: TOP1009
Programın Adı: Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Teorik
Uygulama
Laboratuar
Toplam
Dersin Dersin
Yarıyıl
Kredisi AKTS
Saati
Saati
Saati
Saat
Dili
Türü
3
0
3
3
4
Türkçe Mesleki
I
Teorik
Uygulama
Laboratuar
Devam
Zorunluluğu
%70
%80
Dersin
Öğr. Gör. Eda Aşık Erden
Öğretim
Elemanı
Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak, Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi, Ankara 2011;
Ders Kitabı
Point Hotel Kat Hizmetleri Departmanı uygulama notları
Prof. Dr. Oya Aytemiz Seymen, Yrd.Doç.Dr. Barış Erdem, Bil. Uz. Melike Karagöz Çağdaş
Önerilen
Kat Hizmetleri Yönetimi Kitabı, Ankara 2011, Yrd. Doç. Dr. Orhan Mesut Sezgin, Konaklama
Kaynaklar
İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi, Ankara 2000
Turizm sektörü içinde yer alan otel işletmelerinin en önemli fonksiyonu olan konaklamada kat
hizmetlerinin rolünün ve öneminin anlaşılması dersin öncelikli amacı olup, bununla beraber kat
hizmetleri departmanında organizasyoon, iş dağılımı,İş akışları, sorumluluk alanları, bilgi akışı ,
Dersin Amacı
kullanılan evraklar, raporlar,uygulama prosedürleri, kontrol ve otomasyon konularının
incelenmesini kapsamaktadır.
Konaklama işletmelerinin önemini kavramak
Kat Hizmetleri departmanını tanımak
Dersin
İş tanımları ve akışları
Öğrenme
Oda tipleri
Çıktıları
Raporlar, kullanılan terimler
Kat hizmetleri otomasyon sistemi
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
( X) Sözel Anlatım
( ) Örnek Olay
( X ) Bilgisayar Destekli
( ) Tartışma
( ) Drama
( ) Laboratuar
( ) Problem Çözme
( ) Buluş Yoluyla
(X ) Gösterip Yaptırma
( ) Deney
( ) Proje
( ) ……………..
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Araçlar
Yöntem
Yüzde
Ara Sınavlar
Ara Sınav (Vize Sınavı)
X
Ödev(ler)/seminer(ler)
X
Proje
%40
Dönem Ödevi
Diğer (……..)
Dönem Sonu Sınavı (Final Sınavı)
Toplam
X
%60
%100
HAFTALIK KONULAR
DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI
HAFTA
1
Kat hizmetlerinin tanıtımı, ders içeriğnin anlatımı
2
Konaklama İşletmelerinin sınıflandırılması ve oda tipleri
3
Bölümün önemi, sorumluluk alanları, organizasyonel yapısı
4
Kat Hizmetleri departmanı çalışanlarının ortak özellikleri ve çalışanların dikkat etmesi gereken
davranışlar
5
Bölüm çalışanlarının iş tanımları,
6
Sorumluluk alanları, pozisyon gereklilikleri
Kat Hizmetlerinde kullanılan evraklar bunların kullanım amaçlaı
7
Ara Sınav
8
Kat Hizmetlerinde kullanılan terimler
9
Uygulanan prosedürler
10
Kullanılan raporlar, raporlama teknikleri
11
Bölümler arası bilgi akış sistemi
12
Opera otel otomasyon sisteminin tanıtımı
13
Kat Hizmetlerinde otomasyon programı uygulamsı Point Hotel
14
Opera auygulaması- SAHA ÇALIŞMASI (POİNT HOTEL)
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN UYGULAMA KONU BAŞLIKLARI
Download

Kat Hizmetleri - İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu