EK- TAAHHÜTNAME (Her proje için ayrı ayrı doldurulacaktır .
Grup çalışmasıysa tüm grup üyeleri tarafından taahhütname ayrı ayrı dolduracaktır.)
2. İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması
Taahhütname
RUMUZ
İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği’nce düzenlenen “İklimlendirme Sanayii Tasarım ve
Uygulama Yarışması” şartnamesinde belirtilen şartları dikkatle okuduğumu/okuduğumuzu, katılım
yükümlülüklerine uyduğumu/uyduğumuzu ve yarışma şartlarını tümüyle kabul ettiğimi/ettiğimizi bu
belge ile beyan ediyorum/ediyoruz.
Yarışmaya ……………….………… şahsım/grubu altında göndermiş olduğum/olduğumuz ................
rumuzlu tasarım; şahsıma/grubumuza ait özgün bir çalışmanın nihai eseri olup, tüm yasal hakları
şahsıma/grup adına aittir.
Diğer taraftan; aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda ise; tüm yasal çerçevede oluşacak sorumlulukların da şahsıma/şahsımıza ait olduğunu
bu belge ile kabul ederim/ederiz.
(Aşağıdaki tabloda katılım şeklinizi “x” ile işaretleyiniz)
BAŞVURU ŞEKLİ
Bireysel Başvuru
Grup Başvuru
Grup Başvurusu ise Grup Liderinin Adı-Soyadı:
KİŞİSEL BİLGİLER VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
T.C. Kimlik No
Adres
E-posta
Telefon
GSM
Faks
: .............................................................................................................................................................................
: .............................................................................................................................................................................
: .............................................................................................................................................................................
: .............................................................................................................................................................................
: .............................................................................................................................................................................
: .............................................................................................................................................................................
: .............................................................................................................................................................................
: .............................................................................................................................................................................
Çalıştığı Firma Adı / Kurum Adı:
Profesyonel İçin Diploma Aldığı Okul ve Yılı:
Lisans Öğrencisi İçin Öğrenim Gördüğü Okul Adı ve Bölümü:
Tarih ve İmza :
Download

Taahütname için tıklayınız - Turkish HVAC