Klimud Bülten
Bülten Tarihi : Eylül 2014
Cilt 1 , Sayı 3
EDİTÖRÜN PETRİSİ
Bir yaz dönemini daha geride bıraktık. Aklıma Bu
sayımızda
ESCMID
başkanlığını
üstlenen
mikrobiyolojinin önemi için bir toplantıda bir Prof. Dr. Murat AKOVA ile bir e-röportajımız
cerrahın söyledikleri geldi. Üniversitemizde 2009 hepinizin ilgisini çekecektir. Ayrıca meslektaşlarıyılında gerçekleşen bir sempozyumda TÜBA eski mızın sanata yatkınlığını da gösteren sürprizler de
başkanı Prof. Dr. Yücel KANPOLAT konuşmasında mevcut. İlginizi çekecek ve öğretici de olabilecek
yurtdışındaki
cerrahi
merkezleri
gezdiğinde bir köşemiz ise “Mikrobulmaca”.
teknolojik ilerlemelerden çok etkilendiğini ancak
Hastaneniz
ve
hastalarla
iç
içe,
onların
hastalıklarının tanısında başarılı olacağınız bir
sorusunu yönelttiğinde yüzlerin ekşidiğini söyledi.
çalışma dönemi dilerim.
Son yorumu ise, “mikrobiyoloji geleceğin en
yetkililere “hastane enfeksiyonu oranınız kaç”
önemli bilim dalıdır” oldu. Afrika’da yaşanan Ebola
salgınının herkesi korkutması bunu bir kere daha
doğruladı. İşte bizler de bu önemli alanda tanı ve
enfeksiyonların
önlenmesinde
görevler
Doç. Dr. Alper AKÇALI
alan
uzmanlarız.
BİR MİKROP MASALI
Adım Borrelia recurrentis. Eskiler Hummai racia sen dinleyenimsin...
demiş yaptığım hastalığa, şimdikiler dönek ateş.
Ben senin hem düşmanın hem avın, sen silahlarını
Ateşli bir insanın kanında geziniyorum; nedense kuşanmış avcımsın…
biz gezintiye çıktığımızda ateşlenip hasta düşüyor
insanlar. Sanırım oyunun kuralı bu.
Her
sahne
alışımda
farklı
bir
maske
olacak
Bir boru uzanıveriyor önümüze, yoksa hortum mu yüzümde. Her maske biraz daha zaman tanıyacak
demeli? Beni ve birkaç arkadaşımı alıp çekiveriyor bana, hayatın içinde yer edineceğim.Değiştikçe
yukarı doğru. Yolculuğumuza başka bir yerde yaşayacak, yaşadıkça değişeceğim. İsabet olmuş
devam edeceğimizi söylüyor arkadaşlar; kısa bir yaptığım hastalığa ''dönek ateş'' demeleri; zira
''bit'' turuna çıkıyormuşuz.. Bit bizi içine çekip değişmek benim hayat felsefem.. Döndükçe
değiştikçe
yeniden
dönüyorum
vücudunun her yerini gezdiriyor, hakkını yememe- değişiyor,
çıkıyoruz sahnelere.
beraberce. Kocaman bir bitin içinde, insandan Sen askerlerini silahlandırıp üzerime saldığında, ki
ne zehirim var sana saçacak, ne de saldıracak
insana geziyoruz.
Bir gece vakti, mutlu mutlu gezinirken, tepetaklak güçlü silahlarım, kaçıp saklanmakta buluyorum
li,
çok
misafirperver.
Seyahatlere
oluyoruz bir anda. Her yer kan, bizi misafir eden çareyi. Cesaret dediğiniz biraz da doğru zamanda
bit paramparça! Nasıl bir felakettir başımıza kaçmayı bilmek değil midir?Vurulan arkadaşlarımı
gelen?Ah be insan, ne yaptın sen! Kaşınarak bırakıp güvenli mevziler buluyorum kendime, ta ki
üzerindeki biti parçaladın. Kaşınarak kendi derini yeni maskemle sahne alana dek.. Ve perdeler
çizdin! Kaşınarak bizi içeri buyur ettin.. Yani, kalkıp yeniden sahnelendiğinde aynı oyun; benim
kısacası: sen kaşındın!Artık seninleyim, senin gezintiye çıktığım günler senin ateşlendiğin
içindeyim...Ben bir maskeli balonun kılıktan kılığa günlere denk gelecek..Oyunun kuralı bu.. Sen
giren davetlisi, sen dekorumsun...Ben kaçıp kaşındın.
saklanan, sen kovalayanımsın…
Ben bu masalın hem kahramanı hem anlatıcısı,
sen dinleyenimsin...
Ben senin hem düşmanın hem avın, sen silahlarını
Uzm. Dr. Nida ÖZCAN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Diyarbakır
kuşanmış avcımsın…
Ben bu masalın hem kahramanı hem anlatıcısı,
1
E-RÖPORTAJ : AVRUPA’YA TÜRKİYE’DEN BİR BAŞKAN
KLIMUD’un işbirliği (afiliye) içinde
olduğu uluslararası derneklerden
ESCMID (Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları
Derneği) başkanlığına ülkemizden
Prof. Dr. Murat AKOVA atandı.
Kendisi ile bir e-röportaj gerçekleştirdik.
AA: 2014 yılı içerisinde ESCMID
derneğinin başkanı seçildiniz.
Tebrik ederiz. ESCMID hakkında kısa bilgi verebilirmisiniz?
Afrika gibi ülkelerin de içinde olduğu çok sayıda ülkede
76 İşbirliği Merkezimiz var. Türkiye’deki ESCMID
İşbirliği Merkezi sayısı 6.
AA: Sizin Başkan olarak görevleriniz nelerdir?
Prof.Dr.Murat AKOVA
MA: ESCMID 1983 yılında Almanya’nın Münih kentinde
kurulmuş bir dernek. Ancak idari ofisleri başlangıçtan
beri hep İsviçre Basel’de yerleşik olarak bulunmuş.
2010 yılında Dernek merkezi de Basel’e taşınarak idari
anlamda da resmi olarak İsviçre’de yerleşmiş bir kurum
haline geldi. Şu anda dünyada 100’den fazla ülkeden
kayıtlı 6.000’ı aşkın üyemiz var. Bu sayı ESCMID’e
afiliye derneklerdeki üyeleri de sayarsak 33.000’i aşıyor. Dolayısıyla ESCMID her ne kadar adında ‘Avrupa’
ibaresi olsa da aslında bir ‘dünya’ derneği. Üstelik klinik
mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıklarını sinerjik olarak
yapısında bulunduran uluslararası tek dernek. Yıllık
olarak düzenlediğimiz kongre (ECCMID) halihazırda
dünyada konu benzerleri içinde en geniş katılımlı olanı.
Bu yıl Barcelona’da Nisan ayı içine 24.sü düzenlenen
ECCMID’e katılım yaklaşık 11.000 bilim insanı
düzeyinde oldu. Bu sayı, benzer Amerikan kongreleri
olan ICAAC ve ID Week’e katılan toplam katılımcı sayısı
kadar. ESCMID şu anda 5 farklı kıtada ulusal ve
uluslarararası derneklerle eğitim alanında işbirliği
yapıyor. Ayrıca Avrupa kıtasında ve dışında yılda yaklaşık 20 civarında mezuniyet sonrası eğitim toplantısı,
konferans ve bir yaz okulu düzenliyor. Dernek içinde 28
ayrı konuda çalışan çalışma grupları mevcut. Ayrıca yeni
kurulacak ‘Adli Tıp ve Mikrobiyoloji’ çalışma grubunu da
sayarsak bu sayı 29 olacak. Dolayısıyla klinik
mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları alanında
nerdeyse her konuya ayrıntılı biçimde eğilen bir çalışma
grubumuz var.ESCMID bilimsel araştırma ve genç bilim
insanlarını destekleme konusunda da çok aktif bir
kuruluş. 40 yaş altındaki genç bilim insanlarına yıllık
toplam 300.000 Euro araştırma bursu veriyoruz. Ayrıca
her çalışma grubunun 30.000 Euro’ya kadar araştırma
destek bursu alma olanağı var. Çalışma grupları
konularıyla ilgili bir ESCMID kılavuzu hazırlamak
istediklerinde 35.000 Euro destek alabiliyorlar. 35 yaş
ve altında genç bilim insanları mezuniyet sonrası eğitim
kurslarına, konferans ve yaz okuluna katılım desteği
alabiliyorlar. Yaz okuluna katılan toplam 60 kişinin
20’sini ESCMID destekliyor. Benzer şekilde ECCMID’e
bildiri ile katılanların seyahat katılım desteği alma
olanağı da mevcut. ESCMID’in geliştirdiği en önemli
programlardan
birisi
‘Collaborative
Centers
ve
Observership’ programı. Bu programa her ülkeden belli
kriterleri
sağlayan
merkezler
bir
‘collaborative
center-işbirliği merkezi’ olmak üzere başvurabiliyorlar.
Bu merkezler, ESCMID üyeleri içinden 1 hafta veya bir
ay süreyle kendilerini ziyaret etmek isteyen bilim
insanlarına ev sahipliği yapıyorlar. Ziyaretler ESCMID
tarafından finansal olarak destekleniyor. Bu işe ayrılan
yıllık bütçe 100.000 Euro. Halen Çin, Peru ve Güney
MA: Başkan olarak benim görevim 2014-2016 yılları
arasında
7
kişiden
oluşan
ESCMID
Yönetim
Kurulu’nunun idari ve finansal sorumluluğunu üstlenip,
koordinasyonu sağlamak. Yönetim kurulu içinde görev
dağılımını yapıp, bu görevlerin uygun biçimde yerine
getirilmesini sağlamak. Ayrıca ESCMID Başkanı,
Basel’deki idari ofiste çalışan 6 kişilik sekreteryanın da
sorumluluğunu üstleniyor.
AA: ESCMID gibi bir Avrupa derneğinin başkanının
Türkiye'den
seçilmiş
olmasını
nasıl
değerlendiriorsunuz? Avrupa Birliği'ne girmeyi
bilim
adamlarımız
ülkemizden
daha
önce
mi başarıyorlar?
MA: Hangi ülkeden olduğuna bakılmaksızın, ESCMID
büyüklüğünde uluslararası bir dernekte idari görev
almak her bilim insanı için önemli sanırım. Bu durum
Türkiye’den bir bilim insanı için biraz daha da önemli,
çünkü ne yazık ki Avrupa’daki bilim çevrelerinde bile
Türkiye hala bir Avrupa ülkesi olarak görülmüyor. Ama
sonuçta, bilim evrensel bir kavram ve Avrupa değerleri
söz konusu olduğunda politik önyargılar bilimsel
düşüncenin ve önceliklerin gerisinde kalıyor. Ben
ESCMID’te 2007 yılından bu yana değişik kademelerde
idari görevler aldım. Bu dönem içinde çalışma
arkadaşlarım tarafından ülke kimliğim ile değil, ESCMID
yönetim kurulunda çalışan her hangi bir bilim insanı
olarak görülüp değerlendirildim. Öte yandan ülkemizden
farklı disiplinlerde çalışan bir çok meslektaşımızın
uluslararası bilimsel derneklerde başarıyla görev
üstlendiğini biliyorum. Bu durum, bilimsel yayın yapma
kadar ülkemiz bilim camiasının tanıtılmasında önemli bir
rol üstlenecektir diye düşünüyorum.
AA:Tanısal
mikrobiyolojinin
geleceğini
nasıl
görüyorsunuz? Kullanılan yöntemlerde yeni bir
çağa
atladığımızı
düşünüyor
musunuz?
MALDI-TOF, tam genom sekanslaması (whole genome sequencing) gibi teknolojilerin kliniklere
katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
MA: Bu sorunuza bir infeksiyon hastalıkları uzmanı
olarak yanıt verecek olursam, tek kelimeyle çok önemli
olduğunu söyleyebilirim. Bu teknolojiler sayesinde
klinisyenler empirik tedavi yerine, hedefe yönelik tedavi
yaklaşımlarını çok erken dönemde ve etkenin
antibiyotik direnç özelliklerini gözönüne alarak rasyonel
biçimde kullanma olanağına kavuşacaklar. Bu sayede
gereksiz
geniş
spektrumlu
antibiyotik
kullanımı
azalarak, antibiyotik direnci gelişmesini önleme
konusunda çok önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır.
AA:Cerrahi branşlarda tekniklerin ve teknolojinin
ilerlemesine rağmen, hastane enfeksiyonlarındakı
durum, tanı ve tedavide yer alan birimlere önem
verilmesini sağlayacak mı?
MA: Sorunuz ‘gelecek zaman’ kipinde. Aslında bu ironik
bir durum ve bu önemin günümüzde, mutlak bir
gereklilik olmasına karşın, verilmediğine vurgu yapıyor.
2
E-RÖPORTAJ : AVRUPA’YA TÜRKİYE’DEN BİR BAŞKAN
Halen
hastane
infeksiyonlarında
karşı
karşıya
olduğumuz sorunlar, bu birimlerin günümüzde çok
önemli olduğunun kesin bir kanıtını oluşturuyor. Ancak,
asıl sorun bu önemi karar verici makamlara anlatmada
zorluklar olsa gerek. Bu konuda bilimsel derneklerin çok
önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum.
AA: Önümüzdeki süreçte bizi bekleyen önemli ve
farklı enfeksiyon etkenleri veya sorunları neler
olabilir. Üyelerimizin dikkatini çekmek istediğiniz,
yoğunlaşmaları ve kendilerini geliştirmeleri gereken konular varsa iletir misiniz?
MA: Çoklu dirençli mikroroganizmaların yarattığı
İnfeksiyonlar, şu anda olduğu gibi gelecekte de en
önemli problemi oluşturmaya devam edecek gibi
gözüküyor. Yeni antibiyotik geliştirilmesindeki sorunlar,
bu problemin bir açmaza dönüşmesine neden olabilir.
Halen bizden ve dünyanın pek çok ülkesinden bildirilen
pan-rezistan Gram-negatifler yakın gelecekte çok ciddi
bir sorun yaratma potansiyeline sahip. Bu nedenle
erken mikroorganizma tanımlanması ve olası direnç
paternlerinin
erken
tanınmasını
sağlayacak
mikrobiyolojik yöntemlerin geliştirilmesi ve klinikte
yaygın kullanıma girmesi çok büyük önem arzediyor.
Bunlar dışında her geçen gün sayıları artan ve daha sık
karşımıza çıkan zoonozlar ve artropod aracılığı ile
bulaşan
infeksiyonlar,
dirençli
influenza
içinde
bulunduğumuz yüzyılın baş ağrıtacak sorunları olarak
sayılabilir.
Türkiye’den halen 5 dernek ESCMID afiliye üyeleri
sayılıyor. Ancak gerçek anlamda ESCMID üyesi
meslektaşımızın sayısı 140 civarında. Ben tüm afiliye
dernek
yöneticisi
arkadaşlarımla
yakın
ilişkiler
içindeyim.
Bu
derneklere
üye
olan
meslektaşlarımızın ESCMID çalışma gruplarında aktif rol
üstlenmelerini sağlamak öncelikli hedefimiz. Bunun için
ESCMID üyeliği gerekli. Çalışma grubu üyeliği sayesinde
Türkiye’de ESCMID desteğiyle daha çok toplantı
düzenlemek, araştırma burslarından yararlanmak,
işbirliği merkezlerine genç mesekdaşlarımızı gözlemci
olarak gönderip, uluslararası deneyim kazanmalarını
sağlamak mümkün olacak. Bu bağlamda her derneğin
bir ‘uluslararası ilişkiler koordinatörü’ ataması ve bu kişi
aracılığıyla sadece ESCMID değil diğer uluslararası
derneklerle de iletişimi sürdürmelerinde büyük yarar
olacaktır, diye düşünüyorum. Bireysel olarak dernek
üyelerinin uluslararası alanda aktif olmaları, bu
derneklerin, dolayısıyla ülkemizin, uluslararası bilim
arenasında farkındalığının artmasını sağlayacaktır. Genç
bilim insanlarının yabancı meslektaşları ile ilişki kurup
deneyimlerini artırması da bu konuyla ilişkili önemli
kazançlardan olacaktır.
AA: Sizin üyelerimize aktarmak istediğiniz ek bir
bilgi var mı?
MA: Özellikle KLİMUD üyesi genç meslektaşlarımızın
ESCMID üyesi de olarak ESCMID’in kendilerine sunduğu
olanaklardan daha çok yararlanmalarını diliyorum. Bu
arada 2015 yılı Temmuz ayı içinde ESCMID Yaz Okulu
AA: Yurtiçi derneklerle ESCMID olarak nasil bir ve 2016 Nisan ayında 26. ECCMID’in
İstanbul’da
iletişiminiz var, işbirliği hedefleriniz nelerdir? yapılacağı bilgisini iletmek isterim.
Yurtiçi derneklerin geliştirmeleri gereken yanları
varsa önerilerinizi iletir misiniz? Derneklerin Bana ESCMID hakkında ayrıntılı bilgi aktarabilme
başarısında üyelerinin nasıl katkıları olabilir?
olanağı sağladığınız için de size ve KLİMUD yöneticisi
arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.
Röportaj : Alper AKÇALI
3
KLİNİK VİROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Klinik Viroloji Hakan
Abacıoğlu,
Çalışma Grubu’nun amacı, klinik mikrobiyolojinin özel Bozdayı
Selma
Çalışma
ilgi, deneyim ve birikim gerektiren viroloji ve klinik toplantısını
Gökahmetoğlu,
grubu
yapmış
ve
yol
bir
Gülendam
haritası
çalışma
belirleme
planı
yaparak
viroloji alanında derinlemesine araştırmalar yapmak, takvimlendirmiştir. Klinik viroloji Çalışma Grubu olarak
bilgi üretmek ve yaymaktır. KVÇG bu amaçla 2009 asistan
ve
yılında kurulmuş, çalışma usül ve esasları yönergesinde amacıyla
(https://www.klimud.org/content/13/klinik-viroloji)
uzmanların
2015
yılında
eğitimine
bahar
katkı
sağlamak
okulu
yapılması
planlanmaktadır. Çalışma grubumuz tarafından Klinik
belirlenmiştir. KVÇG katkılarıyla ulusal ve uluslar arası viroloji testlerinin uygulanması, yorumlanması ve klinik
toplantıların düzenlenmesi sağlanmıştır. Bunlar aşağıda ile
sıralanmıştır.Klinik
Viroloji
Çalışma
birlikte
değerlendirilmesi
ve
standardizasyonu
Grubunun hakkında bilgiler içeren rehber hazırlanacaktır. Ayrıca
katkılarıyla Avrupa Klinik Viroloji Derneği’nin (European klinik
viroloji
alanındaki
ulusal
veriler
toparlanıp
Society for Clinical Virology) 12. yıllık kongresi 27-30 paylaşılacak, viroloji ve klinik viroloji alanında bilimsel
Eylül 2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir. Kongre çalışmalar
başlatılacaktır.
Bununla
birlikte
çalışma
sunu ve poster özetleri Journal of Clinical Virology’de
özel
kongre
pandemisi
eki
olarak
nedeni
infeksiyonlarının
ile
basılmıştır.2009
‘Viral
laboratuvar
influenza
solunum
tanısında
yolu
izlenecek
algoritmanın belirlenmesi’ konu başlıklı Klimud-KVÇG 1.
toplantısı 26 Aralık 2009 tarihinde İstanbul’da yapılmış
grubumuz tarafından klinik virolojideki yenilikler takip
ve toplantı bildirgesi web sitesinde yayınlanmıştır.27 edilecek, paylaşılarak yaygınlaşması sağlanacaktır.
Ocak 2010 tarihinde İstanbul’da ‘Pandemik H1N1 2009
Klinik Viroloji Çalışma Grubu olarak uzmanlarımız,
eğitimcilerimiz ve öğretim üyelerimiz ile birlikte
Klimud-KVÇG 2. toplantısı, 30 Nisan 2010 tarihinde ise
eğitimlerimiz ve çalışmalarımız devam edecektir.
I.Ulusal HPV ve Kanser Sempozyumu; 27 Ocak 2011
Prof. Dr. Gülden ÇELİK
tarihinde ‘HPV ve Güncel Durum’ adlı toplantı, 23-26
Influenza A
virüsünün
moleküler biyolojisi’ başlıklı
Haziran 2011 tarihinde 4. Ulusal Viroloji Kongresi; 30
Nisan
2012
tarihinde
II.
Ulusal
HPV
ve
Klinik Viroloji Çalışma Grubu Başkanı
Kanser
Sempozyumu; 25 Nisan 2014 tarihinde III. Ulusal HPV
ve
Kanser
Sempozyumu
düzenlenmiştir.Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, düzenlediği anketlerle
2014 yılı içinde ‘Virüs hastalıklarının serolojik tanısı:
Rutin Tanı Testlerinin Kalite kontrolü, Uygulanması,
Raporlanması’ konulu Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki
Gelişim etkinliğine ihtiyaç olduğunu belirlemiştir. Bu
amaçla KVÇG ve Laboratuvar Uygulamalarında Kalite ve
Akreditasyon Çalışma Grubu’nun işbirliği ile 2014 yılı
içinde sekiz ilimizde bu etkinliğin düzenlenmesine karar
verilmiş ve uygulamaya geçilmiştir. Son olarak 3
Temmuz 2014 tarihinde İzmir’de Gülden Çelik, İmre
Altuğlu, Selda Erensoy, Candan Çiçek, Salih Türkoğlu,
Kenan Midilli, Dilek Çolak, Rüçhan Sertöz, Alper Akçalı,
Ayşın
Zeytinoğlu,
Arzu
Sayıner,
Yüce
Ayhan,
4
KLİMUD HABERLERİ
YURT DIŞI EĞİTİM DESTEĞİ
PROGRAMI
KLİMUD Yönetim Kurulu belli sürelerde yurtdışında
eğitim görmek üzere kabul edilen genç araştırmacı
uzmanlarımıza destek olmak üzere bir “Yurtdışı
Eğitim
Desteği
Programı”
başlatmaya karar
vermiştir. Program dahilinde her yıl iki üyemize 1500
ABD Doları/kişi/yıl olarak destek verilmesi, daha kısa
süreli başvurular için Yönetim Kurulu kararına göre
düzenlenme yapılması planlanmıştır. Destek programı
ile ilgili kurallar ve başvuru formuna ekli dosyalarda ve
www.klimud.org adresinden “Etkinlikler” başlığı altında
ulaşabilirsiniz.
Programın
üyelerimizin
eğitim
süreçlerine
katkı
sağlamasını umuyor ve başvurularınızı bekliyoruz.
3.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
KONGRESİ 2015 HAZIRLIKLARINA
BAŞLANDI !!
Laboratuvar Güvenliği Rehberi
Uzmanlık alanımızda önemli
bir boşluğu dolduracağını
düşündüğümüz ve Türkiye
Halk
Sağlığı
Kurumu
(THSK) tarafından yoğun
emek ve güçlü bir ekip çalışması
ile
hazırlanan
"Laboratuvar
Güvenliği
Rehberi" yayımland Rehber; tıbbi laboratuvarlardaözellikle tıbbi mikrobiyoloji
laboratuarlarında
ka r ş ı l a ş ı l a n
b i yo l o j ik,
kimyasal ve fiziksel tehlikeleri ve bunlardan nasıl korunulacağını ele almaktadır.
Laboratuvar Güvenliği Rehberi"nde günlük yaşamda
kullanılacak pratik bilgiler ve bu bilgilere kaynaklık eden
literatür bilgileri de yer almaktadır. Rehber, biyolojik ve
kimyasal risklerin nasıl değerlendirileceğini adım adım
ele almakta, bu amaçla kullanılabilecek formları ve
diğer araçları içermektedir."Laboratuvar Güvenliği
Rehberi"
Türkiye
Halk
Sağlığı
Kurumu'nun
http://biyoguvenlik.thsk.gov.tr/ internet bağlantısından
ücretsiz olarak indirilebiliyor.
EĞİTİM MATERYALLERİNE YENİ
EKLENENLER !!!
Siz değerli üyelerimize yine dinamik, güncel, yenilikçi
ve yüksek bilimsel içerikli bir kongre hazırlayabilmek
için çalışmalara başladık. En kısa sürede detaylarını “Sepsis Tanısı ; Doğru Uygulamalar
paylaşacağımız
“3.Ulusal
Klinik
Mikrobiyoloji
Kongresi-2015” için bilimsel programı hazırlarken her ve Var Olan Uygulamalar” Sunum
zaman olduğu gibi üyelerimizden gelen/gelecek olan
Dr. Patrick Murray tarafından hazırlanan ''Sepsis Tanısı;
öneriler bize yol gösterici olacak her türlü katkınız
Doğru Uygulamalar ve Varolan Uygulamalar ''
derneğimize güç katacaktır.
sunumunun videosu web sayfamıza yüklenmiştir.
Üyelerimiz 'Eğitim Materyalleri' başlığı altından videoya
YENİ REHBERLER YAYIMLANDI !!!
ulaşabilirler.
Kan Kültürü Uygulama Kılavuzu
Bu kılavuz içerdiği konu
başlıkları ile kan kültürü
uyg ula y a n
t üm
s ağ lık
kuruluşlarına ışık tutacak
önerileri
içermektedir.
ht tp s : // w w w . k l im ud .or g /
content/158/kan-kulturuuygulama-kilavuzu
adresinden
ulaşabilirsiniz.
Hazırlık aşamasında katkı ve
desteklerini
esirgemeyen
tüm
derneklere
ve
meslektaşlarımıza
teşekkürlerimizi sunarız.
Ebola Virüs Hastalığı
Klinik Viroloji Çalışma Grubumuz tarafından hazırlanan
Ebola virüs hastalığı hakkındaki bilgilendirme yazısına
ve konu ile ilgili ileri bilgi içeren dökümanlara https://
www.klimud.org/content/174/ebola-virus-hastaligi
adresinden ulaşabilirsiniz.
TIBBİ LABORATUVAR YÖNETMELİĞİ
Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği aleyhine açtığımız davada
bakanlık savunmasını yaptı. Savunmaya yanıtımızı
yazarak mahkemeye bildirdik. Dava sürüyor.
TTMYK HABERLERİ
Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu (TTMYK),
bilindiği gibi Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi
sırasında ve sonrasında hizmetin kalitesini artırmak için
uzmanlık öğrencilerine ve uzmanlara destek sağlamak,
eğitim ve gelişimlerinde kalite ve standardizasyon
sağlamak üzere çalışmalar yürütmektedir.
5
Bu kapsamda TTMYK, 2014 yılında çalışmalarını iki
LÜTFEN NOT ALINIZ
alanda yoğunlaştırdı. Bunlardan ilkini Tıbbi Mikrobiyoloji
Uzmanlık eğitiminde yetkinlikler, alt yetkinlikler ve
KLİMUD ETKİNLİKLERİ
öğrenim hedeflerinin belirlenmesi, belirtke tablolarının
oluşturulması ve ölçme değerlendirmede kullanılması
çalışmaları oluşturdu. Bu amaçla 7-8 Mart 2014’te
İzmir’de
geniş
katılımlı
bir
çalıştay
düzenlendi.TTMYK’nın 2014 yılında üzerinde çalıştığı bir
diğer alan ise “Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Yeterlik
Değerlendirmesi
ve
Belgesi”
çalışmaları
oldu.
Bu
çerçevede ise 26 Haziran 2014’te Ankara’da bir çalıştay
düzenlendi. Bilindiği üzere Uzmanlık Yeterlik Belgesi,
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm
Kurulu
(UDEK)
–
Ulusal
Yeterlik
Kurulu
(UYEK)
prensipleri çerçevesinde, uzmanlık alanına özgü olarak
sınav ile verilmektedir. KLİMUD – TTMYK, yaptığı durum
tespitinin ardından; Uzmanlık Yeterlik Belgesinin
başvuru
ve
değerlendirmesinin
üyelerin
katılımını
destekleyici ve teşvik edici şekilde, kolay ulaşılabilir,
güvenilir
ve
etkin
olmasını
sağlamak
üzere
Eylül 2014
P
S
Ç
P
C
C
P
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
Ç
P
C
C
P
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
P
C
C
P
Ekim 2014
P
S
6
1
2
2
1
7 8
14 15
21 22
28 29
çalışmalarını bu doğrultuda yoğunlaştırdı. Bu kapsamda
yeterlik
belgesinin
alınmasında
sınavla
beraber
uzmanlık çalışmalarına yönelik bir etkinlik dosyasının
(portfolyo) oluşturulması ve değerlendirme sırasında bu
dosyanın
da
dikkate
alınması
hedeflendi.
KLİMUD
Okulu, uygulama rehberleri, bölgesel eğitim toplantıları
ve “Kendimizi Sınayalım” modüllerine katılım etkinlik
dosyasında
yer
belirlendi.
Sınavın
alacak
önemli
kolay
etkinlikler
ulaşılabilir
olarak
olmasının
sağlanması için bilgisayar ortamında “on-line” yapılması
ayrıca
etkinlik
dosyaları
ve
başvuruların
da
yine
elektronik olarak yapılabilmesi için çalışmalara başlandı
ve
halen
sürdürülüyor.
değerlendirmesinin
Yeterlik
Şubat
2015
Belgesi
sınavı
içinde
ve
yapılması
planlandı ayrıca resertifikasyon ile ilgili çalışmalar da
devam ediyor.Bu değerlendirmeler ile alınan Yeterlik
Belgesinin, KLİMUD - Kongre ve diğer etkinliklerinde
burs
vb
bazı
desteklerin
sağlanmasında
avantaj
getirmesi için de çalışmalar devam ediyor. TTMYK
olarak uzmanlarımızın yukarıda anılan ve KLİMUD çatısı
altında yapılan okul, bölgesel toplantılar, “kendimizi
sınayalım” modülü gibi tüm etkinliklere katılımlarını son
derecede
önemsediğimizi
ve
desteklediğimizi
Kasım 2014
P
S
Ç
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
2
9
16
23
30
ifade
5-6 EYLÜL 2014 YORUMLU VE KISITLI ANTİBİYOGRAM
KURSU DİYARBAKIR
dileriz.
13 EYLÜL 2014 ERZURUM BÖLGE TOPLANTISI
27-28 EYLÜL 2014 KALİTE VE VERİFİKASYON KURSU
*TTMYK
Toplantı notlarına klimud web sayfasından MALATYA
18 EKİM 2014 GAZİANTEP BÖLGE TOPLANTISI
ulaşılabilir.
25 EKİM 2014 TEKİRDAĞ BÖLGE TOPLANTISI
11-12
KASIM
2014
YORUMLU
VE
KISITLI
Prof. Dr. Selda ERENSOY ANTİBİYOGRAM KURSU KAYAPALAZZO KONGRE MERKEZİ BELEK / ANTALYA
TTMYK Başkanı
11-12
KASIM
2014
OTOİMMÜN
HASTALIKLARIN
LABORATUVAR
TANISI
OTOANTİKOR
KURSU
KAYAPALAZZO KONGRE MERKEZİ BELEK / ANTALYA
12-16 KASIM 2014 XXXVI. TÜRK MİKROBİYOLOJİ
KONGRESİ KAYAPALAZZO KONGRE MERKEZİ BELEK /
ANTALYA
ederken tüm uzmanlarımıza çalışmalarında başarılar
6
İNKÜBATÖR
ÜLKEMİZDE STAFİLOKOK TÜRLERİNDE LİNEZOLİD DİRENCİ
Bakterilerde nadir görülen dirençlerin saptanması [1] Aydin A, Muratoglu K, Sudagidan M, Bostan K,
yapılan
işlemlerin
tekrar
gözden
geçirilmesini Okuklu B, Harsa S. Prevalence and antibiotic resistance
gerektirmektedir. Eğer bu direnç doğrulanırsa tedavinin of foodborne Staphylococcus aureus isolates in Turkey.
değiştirilmesi ve ayrıca kliniklerde kontrol önlemleri de Foodborne Pathog Dis. 2011 Jan;8(1):63-9.
planlanacaktır.
Bu
yüzden
dünyada
nadir
görülen
dirençlerin ülkemizdeki durumu hakkında ön bilgi sahibi
olunmasının
faydalı
olduğunu
düşünmekteyim.
Gündeme getireceğim antimikrobiyal ajan “linezolid” ve
bakteri
cinsi
ise
stafilokoklar.
Yaptığım
literatür
aramasında Aydin A. ve arkadaşlarının 2011 yılında
yayımlanmış gıda örneklerinden yapılan çalışmalarının
özetinde
S.aureus
izolatlarında
%23,4
[2] Yalçın B, Selek MB, Bektöre B, Hoşbul T, Özyurt M.
Investigation of Linezolid Resistance in Staphylococcus
epidermidis:
First
Reported
Linezolid
Resistant
Coagulase Negative Staphylococcus in Turkey. Turkish
Journal of Medical Sciences,(baskıda) DOI: 10.3906/sag
-1310-17
oranında
linezolid direnci bildirildiğini gördüm [1]. Makalenin tam
Doç. Dr. Alper AKÇALI
metni incelendiğinde ise, yapılan MİK testinde bu
izolatların hiçbirisinde linezolid MİK değerlerinin 4µg/ml
üzerinde olmadığı anlaşılmakta. Bu durumda S.aureus
türünde ülkemizde linezolid direncinin halen olmadığını
(belki de bildirilmediğini) söylememiz mümkün. Ancak
koagülaz negatif stafilokoklarda durum böyle değil.
Yalçın B. ve arkadaşları bir S.epidermidis izolatında
linezolid MİK değerini E-test ile 256µg/ml olarak 2014
yılında
bildirmiş
durumdalar,
bu
raporda
direncin
genetik incelemesi de yapılmış durumda [2].
BİR BAŞARI HİKAYESİ
Sayın meslektaşlarımız,
Derneğimiz üyelerinden Prof. Dr. Pınar Zarakolu Köşker
ve Prof Dr. Özgen Köseoğlu Eser’in bulunduğu bir ekibin
başarısını sizlerle paylaşmaktan onur duymaktayız.
İsimleri aşağıda belirtilen uzman ve öğretim
üyelerinden oluşan bir ekip tarafından yürütülen
‘Levofloksasin profilaksisi alan nötropenik kanser
hastalarında kinolon-dirençli Escherichia
coli bakteremisi’ başlıklı çalışma, 5-9 Eylül 2014 tarihinde ABD Washington şehrinde düzenlenecek olan ‘54.
Interscience Conference on Antimicrobial Agents and
Chemotherapy (ICAAC)’de çalışma kalitesi, veri analizi
ve bilime katkısı ile Konferans Program Komitesi
tarafından ‘Enfeksiyon Epidemiyolojisi’ alanında
ödüle layık görülmüştür. Ödüllerinin kendilerine
konferans sırasında düzenlenecek bir törenle
verileceğini öğrenmiş bulunmaktayız.
Meslektaşlarımızı ve ekip arkadaşlarını kutlar, bundan
sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.
Çalışmanın adı: ‘Levofloksasin profilaksisi alan
nötropenik kanser hastalarında kinolondirençli Escherichia coli bakteremisi’
Çalışma ekibi: Uzm. Dr. Sezgin Etgül*, Prof. Dr. Pınar
Zarakolu-Köşker**, Prof. Dr. Özgen Köseoğlu-Eser***,
Uzm. Dr. Özgür Kara****, Prof. Dr. Yahya Büyükaşık*,
Prof. Dr. Murat Akova**
*İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Ünitesi
**Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
***Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
**** İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Ünitesi
7
MİKROBULMACA
1
2
5
3
4
6
7
12
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
22
24
26
27
25
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1-Florokinolon grubuna mensup bir antibiyotik. 2-Antibiyotik duyarlılık testleri için kullanılan besiyerinin tam, açık adı. 3Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduğu dar, uzun cam parçası. 4-Leishmania türlerinin üretilmesi için kullanılan
besiyeri. 5-Cam veya plastikten yapılmış, içerisine besiyeri dökülen, kapaklı, dairesel, yassı kap. 6-Listeria monocytogenes’in yüzeyinde bulunan ve konak hücrelerine tutunmasını sağlayan protein. 7-Açılımı ‘Matrix-assisted laser desorption ionization time-of
flight’ olan kütle spektrometrisi. 8-Tatarcıklar tarafından bulaştırılan bir kan ve doku protozoonu. 9-Bacillus cinsi bakterilerin çokça
bulunduğu bir ortam. 10-Fiziksel yolla sterilizasyon yöntemlerinden birisi. 11-Etkisini, fungal sterol biyosentezini engelleyerek gösteren bir antifungal. 12-Bakteriyel vajinozis tanısı için uygulanan ‘Whiff testi’nde kullanılan kimyasal madde. 13-Sifiliz tanısında
kullanılan hemaglütinasyon testi. 14-Açılımı ‘Transmission electron microscopy’ olan kısaltma. 15-Gram-negatif basillerin laktoz
fermantasyonuna göre ayrımını sağlayan seçici ve ayırt edici bir besiyeri. 16-Lepra tipinin belirlenmesi amacıyla uygulanan deri
testinin adı. 17-Moleküllerinde ‘makrosiklik lakton halkası’ barındıran ve etkisini bakterilerin protein sentezini önleyerek gösteren
antibiyotik grubu. 18-Enterobacteriaceae ailesine mensup; DNase enzimine ve kırmızı pigment oluşturma özelliğine sahip bakteri
cinsi. 19-Vücudun herhangi bir yerindeki dermatofit enfeksiyonuna karşı gelişen reaksiyonun adı. 20-Gram boyama yönteminin
renk giderme (dekolorizasyon) basamağında uygulanan madde. 21-Oda sıcaklığında hareketli; 37 °C’de ise hareketsiz olan Gram
-pozitif basil. 22-Yersinia enterocolitica’nın izolasyonu için kullanılan seçici besiyeri. 23-Mycobacterium tuberculosis kompleksinin
diğer mikobakterilerden ayrımında kullanılan bir test. 24-Antijenlerin makrofaj ve nötrofiller tarafından fagositozunu kolaylaştırmak
için antikor veya kompleman gibi maddelerle bağlanması olayı. 25-Başlıca Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus tarafından
üretilen bir mikotoksin. 26-Küf mantarlarının oluşturdukları ipliksi oluşumlara verilen ad. 27-Tazobaktam adlı beta-laktamaz inhibitörü ile birlikte kullanılan bir üreidopenisilin. 28-Streptomyces orchidaceus’dan elde edilen ve tüberküloz tedavisinde kullanılan
‘ikinci grup’ ilaçlardan bir tanesi. 29-Aside dirençli boyama yöntemlerinden birisi. 30-Borrelia cinsi bakterilerin yol açtığı ve ‘eritema
kronikum migrans’ adlı deri döküntüsünün görüldüğü hastalık. 31-‘Şarbon hastalığı etkeni’nin de içinde bulunduğu bakteri cinsi. 32
-Rahim ağzı kanseri ile ilişkisi kanıtlanmış olan mikrobiyolojik etken. 33-Kısmen aside dirençli boyanan, Gram-pozitif, dallanan
basil cinsi. 34-Nükleik asit içermeyen, protein yapısındaki enfeksiyöz tanecik. 35-Fotoğrafta görülen ve ‘beta-hemolitik streptokokların hücre duvarındaki karbonhidrat antijenlerine göre sınıflandırılması sistemi’ne soyadını vermiş olan ünlü mikrobiyolog. 36Gonokokların birbirlerine ve konak hücrelerine tutunmalarını sağlayan yüzey proteinin adı. 37-HIV ve HBV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan nükleozid analoğu antiviral.
8
SANATA ve TARİHE DAİR MİKROBİYOLOJİK DOKUNUŞLAR
Bir Güzellik Bir Hastalık ve Bir
Ölüm...
Başlangıçta dünya, gök
tanrısı Uranus ile yer
tanrıçası Gaia tarafından
yönetiliyordu. Baba Uranus
çocuklarına
çok
kötü
davranıyordu.
Buna
dayanamayan
anne Gaia, göğsünden
bir çelik tırpan yaptı ve
küçük oğlu Kronos’u
babasını
öldürme
konusunda ikna etti.
Uranus derin uykusunda
Kronos’un
tırpanıyla
paramparça oldu. Parçalanan etleri, spermleriyle birlikte
yeryüzüne dağıldı. Denizlere düşen parçalardan bembeyaz köpükler oluştu ve bu köpükler arasından güzellik
tanrıçası Afrodit doğdu”. Zaten Afrodit, kelime anlamı
olarak “deniz köpüğünden doğan” demektir..
Mitolojiden bir alıntı ile başladık yazımıza. Mitolojiler…
insanın doğayı, evreni ve kendisini tanıma çabasının bir
sonucunda ortaya çıkmış öyküler; yani insanoğlunun
yarattığı kahramanların bitmez tükenmez öyküleri…
Toplumsal yaşantının ve kültürlerin bir uzantısı Dünyanın değişik toplumlarında konuları ve kahramanlarıyla
pek çok ortak yönü olan öyküler…Yunan mitolojisinden
aldığımız öykümüzün devamında, su içinde olağandışı
Tablo öyküyü gayet net bir şekilde anlatmaktadır. Bir
istiridye kabuğu üzerinden denizden karaya çıkmak
üzere olan Venüs , uçan rüzgar tanrıları tarafından, gül
yağmuru ortasında kıyıya doğru itiliyor. Venüs karaya
ayak basarken bir hora (mevsim perisi) tarafından
fuşya renkli bir örtü ile karşılanıyor.
İtalya’nın güçlü ve varlıklık ailelerinden sanat dostu
Lorenzo de ‘Medici, ressam Sandro Boticelli‘ye kent
dışındaki villasında kullanmak üzere bir tablo ısmarlar.
O tarihte Avrupa’da Rönesans başlamıştır. İtalyanlar
büyük bir tutkuyla eski Roma uygarlığının şanını geri
getirmeye çalışmaktadırlar.Sanat eserlerinde Orta çağın
yoğun dini temaları, yerini hayranlık duyulan Yunan ve
Roma tanrıçalarına, mitolojik öykülere terketmiştir…
Mitolojik öyküler hoş ve eğlenceli masallar olarak değil,
derin ve gizemli gerçekleri olan efsaneler olarak
algılanmaktadır. Venüsün doğuşunun öyküsü, tanrısal
bir güzellik bildirisini yeryüzüne getiren gizem olarak
kabul edilmektedir.
Rönesans çağının bu özelliklerini şiirsel ve zengin
bir dokuyla eserlerine yansıtan Boticelli tabloyu
bitirdiğinde hem kendisinin sanat tarihinin en
önemli
tablolarından
birini
yaptığının
farkındamıydı bilinmez ama, Venüs’ün, gökyüzünün
bir armağanıymış gibi sudan çıkan ince uzun bedenli,
uzun boyunlu ve ciddi ifadeli
zarafeti güzelliğe
tutkunun sembolü olmuştur yıllar boyunca.Venüs’ün
doğuşu tablosu ile bin yıl boyunca unutulan Afrodit
yaşama dönmüştür. Adem ile Havva figürleri dışında ilk
kez bir kadın figürü çıplak olarak resmedilmiştir.
Resmin kompozisyon uyumu mükemmel kabul edilir
ancak bazı oransal sapmalar özellikle anatomi bilen
insanların gözüyle kolayca ayırt edilebilir. Boyun kısmı
doğal olmayacak kadar uzundur. Kürek kemiği yoktur,
sol kol omuza anormal bir şekilde bağlanmıştır. Göbek
deliği yukarıdadır. Kalça yapısından kaynaklı olarak
yana doğru düşecekmiş gibi durur. Ressam tasarımın
özgürlüğü ve zarafeti adına doğanın gerçekliğinden
uzaklaşmayı tercih etmiştir. Estetik kaygılar doğala
baskın çıkmıştır.
Mikrobiyoloji Bunun Neresinde
Birazda Fiskos...
Ressam : Sandro Boticelli ( İtalya, 1446-1510 )
Yapım Yılı : 1482-1486
Boyutlar : 172,5—278,5
Teknik : Tuval Üzerine Tempera
Yer : Uffizi—Floransa
koşullarda doğan güzeller güzeli Afrodit’in bir istiridye
kabuğu içerisinde Kıbrıs adasına taşındığını görürüz..
Altın ışıltısını taşıyan bu ünlü güzelliğin Roma
mitolojisindeki adı ise, Venüs’dür. Rönesans ressamlarından Botticelli’nin “Venüs’ün Doğuşu- Birth of
Venus”
tablosu
bu
doğum
sahnesini
canlandırmaktadır. Venüs güzellik, aşk ve erotizmin
tanrıçasıdır. Dünya üzerindeki ebedi güzelliğin
değişmez simgesidir.
Tanrıça
Venüs
aynı
zamanda isim annesidir.
Güneş sisteminde güneşe
uzaklık bakımından ikinci
sıradaki
Çoban
yıldızı
olarak da bilinen Venüs
gezegenine
adını
vermiştir. Cinsel isteği
uyandıran herhangi bir
şey tıpta afrodizyak olarak bilinir ki bu isimin Afrodit’ten geldiği bir muamma değildir.Yüzyılların güzellik
tanrıçasının ismini verdiği şeyler bununla kısıtlı kalmaz.
Mikrobiyoloji ve enfeksiyon kitaplarında yer alan
Venereal
hastalıklar yani cinsel yolla bulaşan
hastalıklarının adıda Venüsten gelmektedir. Yine bir
kötücül durumu kadın cinselliği üzerinden ifade eder
toplum.. Ortaçağda cadıların! yakılması kararını veren
aynı beyinsel aktivite nedeniyle belki de..
9
SANATA ve TARİHE DAİR MİKROBİYOLOJİK DOKUNUŞLAR
Ortaçağda cadıların! yakılması kararını
beyinsel aktivite nedeniyle belki de.
veren
aynı
Tablodaki güzel Venüs’ün modeli İtalyan Simonetta
Vespucci’dir. Varlıklı bir tüccarın karısı olan Simonetta
o dönem Floransasında güzelliğiyle ün yapmıştı.
Söylentilere göre Lorenzo di’Medicinin kardeşi; siyasal
düşmanlarınca öldürülen Giuliano Medici'nin metresi
idi. Başka ressamların tablolarına da modellik yapan
Vespucci, Venüs’ün doğuşu başta olmak üzere,
Boticelli’nin bir çok tablosundaki kadın figürlerinin
modelidir.
Kaynaklar ;
Sanatın Öyküsü. EH Gombrich Remzi Kitabevi ,1997
Ana Tanrıçadan Mevlana’ya.
yayınları, 2014
AT Olgunlu
Öteki adam
Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Resim. S
Farthing Caretta Yayıncılık, 2007
h t t p : / / w w w . f i n e a r t t o u c h . c o m /
The_Art_of_Botticelli_The_Face_That_Launched_A_Tho
usand_Prints.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Simonetta_Vespucci
Prof. Dr. Özay Arıkan AKAN
Piero di Cosmo tarafından yapılan 1490 tarihli bir tablo .
Modelin Simonetta Vespucci olduğuna inanılıyor.
Dipnot : Tempera-boya maddenin tutkallı suyla
veya yumurta akıyla karıştırılmasıyla elde edilen
bir boya türü ve bu boya kullanılarak yapılmış
resim. Tempera ortaçağ'da sık kullanılmış,
15. yy'dan sonra yağlıboya resmin gelişmiyle
birlikte ortadan kalkmıştır.
Yine bir iddiaya göre ressamımız da bu güzel kadına
umutsuz aşkla bağlıydı.
Bunca erkeği kendisine aşık eden bu güzellik, tablolarda
yüzyıllardır yaşamasına karşın, gerçek hayatta ne yazık
ki kısa süreli var olabilmiştir. Güzel Simonetta 22
yaşında o dönemlerde bir çok genç insanın hayatına mal
olan ince hastalıktan; yani veremden ölmüştür.
10
BİZİM LABORATUVARIMIZ
Ekip olarak çalıştığınız birimle ilgili 200 kelimeyi geçmeyen tanıtım bilginiz ve çalışma alanınızdan bir
fotoğrafınızı gönderirseniz, bu bölümde yayımlayacağız.
YAKIN TARİHLİ ETKİNLİKLER
22-24 Eylül 2014, ESCMID Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İZMİR
24-26 Eylül 2014, 1.Ulusal Tıbbi Mikoloji Kongresi, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 75.yıl
Konferans Salonu
08-12 Ekim 2014, XVII. International Symposium on theBiology of Actinomycetes 2014-ISBA 17, Pine
Bay Holiday Resort, Kuşadası, Aydın, www.isba17.com
22-24 Ekim 2014, ESCMID Conference on Re-development of Old Antibiotics, Viyana, Avusturya,
www.escmid.org/research_projects/escmid_conferences/reviving_old_antibiotics/
16-18 Kasım 2014, 9th Healthcare InfectionSociety International Conference, HIS 2014, Lyon, Fransa, www.his.org.uk/events/his2014/#.U-6TBcLlpgU
26-29 Kasım 2014, 15th Asia-Pacific Congress of Clinical Microbiology and Infection, Kuala Lumpur,
Malezya, www.apccmi2014.org
ARAMIZA YENİ KATILAN UZMANLARIMIZ ;
ADI SOYADI
KURUM
UZM. DR. DENİZ TURAN ( Tıbbi Mikoloji ) İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EAH
UZM. DR. MAHMUT CELALETTİN ÜNER
MARDİN DEVLET HASTANESİ
UZM. DR. TUBA ÖZTÜRK
DR.SELAHATTİN CİZRELİ DEVLET HASTANESİ
UZM. DR. ZEYNEP ERDİL
IĞDIR DEVLET HASTANESİ
UZM. DR. MURADİYE YARAR
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ
UZM. DR. MURAT KARAUZ
TOKAT TURHAL DEVLET HASTANESİ
UZM. DR. NAGEHAN PAKAŞTİÇALI
TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ
UZM. DR.SEMRA ÖZ
ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ
UZM. DR. ÖZLEM BUCAK
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ
KLİMUD haber bültenidir, parayla satılmaz. www.klimud.org web sitesinin ekidir.
Sahibi: KLİMUD
Yayın yönetmeni: Alper AKÇALI
Yayın yönetmen yardımcısı: Gülçin BABAOĞLU , H.Cenk MİRZA
Telefon:+90 312 230 78 18 - +90 530 693 86 67
E-posta: [email protected]
11
Download

KLİMUD e-bülten Eylül 2014 - Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği