T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03-- 2 ( 3 6 "
Konu: Demre İlçesi, Mezbaha Yeri UİP.
EXP02016
ANTALYA
.-6/11/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
9
Demre Belediyesi, Davazlar Mahallesi 101 ada 470 parselde mezbaha yeri ile ilgili
ihtiyaçları karşılamak amacı ile hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha)” kullanımına
yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere
Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Hüsamettin ELMAS
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı V.
Uygun görüşle arz ederim.
öfe/11/2014
Mehmet AVCI
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V.
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@.antalva-bld.gov.tr
Dİanlam a@ antalva.bel.tr
Download

TC ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi