TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’DEN
Optik Dağıtım Çatısı(ODÇ) ve Optik Dağıtım Çatısı Modülünün(ODÇM)
SATIN ALINACAKTIR.
İhalenin Konusu
İhaleyi Yapan
Birimin Adı ve
Adresi
Tel
Faks
E-mail
:
:
:
:
:
İhale Katılım
Şekli
:
İhale Usulü
:
İhale Tarih ve Saati :
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (Türk Telekom) ihtiyacı olan ve Sözleşme eki
dokümanda temin şartları ile miktar, tip, özellik ve sair detayları belirtilen Optik
Dağıtım Çatısı(ODÇ) ve Optik Dağıtım Çatısı Modülünün(ODÇM) satın alınması
işidir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş Satınalma Direktörlüğü
Erişim Satınalma Müdürlüğü
Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA
+90 (312) 555 75 36
+90 (312) 313 75 39
[email protected]
Türk Telekom Potansiyel Tedarikçi Havuzunda kayıtlı olmayan İsteklilerin;
Yukarıda irtibat bilgileri verilen personel ile iletişime geçerek 24.04.2014 günü
saat 17:00’ye kadar Türk Telekom Potansiyel Tedarikçi havuzuna kayıt
yaptırmaları gerekmektedir.
Kayıt işlemini tamamlamış ve ihaleye katılmak isteyen tüm İsteklilerin KDV dahil
100,-TL(YüzTürkLirası) doküman bedelini yatırdıktan sonra, makbuzu ile yukarıda
iletişim bilgileri belirtilen birimden, 24.04.2014 günü saat 17:00’ye kadar ihale
dokümanını temin etmeleri zorunludur.
İlanlı Alım
Son Başvuru tarihi: 24.04.2014 günü, saat 17:00.
Tekliflerin teslim edilebileceği son tarih: 29.04.2014 günü, saat 09:30.
İhaleye
Katılabilecek
Olanlar
:
İhaleye
Katılamayacak
Olanlar
Şirkette görevleri devam ettiği sürece, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, İcra
Komitesi Üyeleri ile Türk Telekom’un diğer tüm çalışanları İhalelere katılamazlar.
Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Bu tür bir teklif sehven
:
değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve Geçici veya
Kati Teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu takdirde
istekliden ayrıca tahsil edilir.
Geçici Teminat
Miktarı
: Teklif Bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç) oranında geçici teminat verilecektir.
Bu ihaleye, İhale Dokümanındaki şartları taşıyan yurtiçi ve yurtdışı üretici firmalar
veya bu firmalarca yetki verilen temsilcileri katılabilir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş Satınalma Direktörlüğü
: Erişim Satınalma Müdürlüğü C Blok 4. Kat
Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA
Türk Telekomünikasyon A.Ş. veznesi veya AKBANK Plaza Kurumsal Şubesi
Doküman Bedelinin
: 0020425 no.lu (IBAN NO: TR27 0004 6011 2388 8000 0204 25) Türk
Yatırılacağı Yer
Telekomünikasyon A.Ş. banka hesabı.
İhalenin Yapılacağı
: Satınalma Direktörlüğü Toplantı Salonu
Yer
İhale Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tedarik Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
Türk Telekomünikasyon A.Ş. ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere her hangi bir sebep
göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin
imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
Tekliflerin
Verileceği Yer
Download

Optik Dağıtım Çatısı(ODÇ) ve Optik Dağıtım Çatısı