BEYAZ EV
WASHINGTON
KONUŞMA ZAPTI: NSC TOPLANTISI - ŞİLİ
Yönetici Helms Tab A’da ekli brifing metninden okuyor. Başkan, Yönetici Helms’in
Allende Kabinesinin yapısı üzerine söylediklerini değerlendirmek üzere araya
giriyor. [Bkz. Sayfa 9] Kabinedeki bakanların Marksistlerce kontrolünün derecesini
vurgulamayı diliyor.
Dr Kissinger: Bütün teşkilatlar, Allende’nin sosyalist bir Devlet yaratmaya çalışacağında mutabık. Buna vereceğimiz karşılık olarak, SRG dört seçenekle geldi. Ama
gerçekte bu iki seçeneğe denk geliyordu: (1) Allende Hükümeti ile bir modus vivendi aramak, veya (2) kasti ve aleni düşmanlık konumu benimsemek. Bu ikisinin
arasında üçüncü bir olasılık var: düşmanca bir konum benimsemek ama bunu
açıkça yapmamak, yani silik bir konumda düşmanca hareket etmek.
BEYAZ EV
WASHINGTON
KONUŞMA ZAPTI: NSC TOPLANTISI - ŞİLİ
Modus vivendinin Allende’nin konumunu konsolide etmesi ve bize karşı ilerlemesi
riski var. Açık düşmanlık konumu ise onun milliyetçi itirazına güç kazandırır ve işe
yaramayabilir. Aradaki konum için ise – sorun şu ki, bizim onun aleyhine çalıştığımızı bilecek ve doğru ve sakin bir konum alsak bile bizi açık edecek.
.....
Özel sektör ve Latin Amerika ülkeleri şimdiye kadar doğru hareket ettiğimize
inanıyor. Düşmanca olmamız gerekiyorsa bunu doğru bir şekilde yapmak ve onu
alaşağı etmek isteriz. Açık bir düşmanlık konumu Latin Amerika’da başımızı derde
sokabilir. Allende’nin üzerine iktisadi baskı uygulayabiliriz. Borç yeniden planlaması istedi – bu konuda katı olabiliriz. Ters tepen bir etki olmadan onu alaşağı
edebiliriz.
Hıristiyan Demokrat Dışişleri Bakanı doğru şeyi yaptığımızı düşünüyor. İki olasılık
görüyor: ekonomik sıkıntıları halkta ciddi tatminsizliğe yol açacak veya ikincisi, bu
sıkıntıları o kadar artacak ki ona karşı askerî hareketler olacak. Bence ABD ordusu
Şilili meslektaşlarıyla irtibat halinde olmalı ve bizim Şili’deki konumumuzu güçlendirmeye çalışmalı.
BEYAZ EV
WASHINGTON
KONUŞMA ZAPTI: NSC TOPLANTISI - ŞİLİ
Bay Irwin: Mesele, bu alaşağı etmenin nasıl gerçekleşeceği. Bunu yapma yetimizi
sorgularım. Şili’deki iç güçler tek çözüm. Değişim için gerekli koşulları yaratmak
üzere iç güçleri en iyi nasıl etkileriz meselesi bu.
BEYAZ EV
WASHINGTON
KONUŞMA ZAPTI: NSC TOPLANTISI - ŞİLİ
Şili’deki temel derdimiz, Allende’nin kendini konsolide edebileceği ve dünyaya
sunacağı resmin onun başarısı olacağı. Halkın haklı bulacağı yaklaşım doğrudur.
Mesajı özel olarak Allende’ye ve ona karşı çıkardıklarımıza ulaştırmalıyız. Onlardan daha çok görmek istiyorum; Brezilya’nın Fransa veya İngiltere’nin bileşiminden daha çok nüfusu var. Güney Amerika’daki potansiyel liderlerin Şili’deki gibi
hareket edebileceklerini düşünmelerine izin verirsek ve Şili’nin de onlar gibi, o
zaman başımız dertte demektir. Bunun ve askerî ilişkilerin üzerinde çalışmak
istiyorum – daha fazla para koyalım. Ekonomi k cephede onu çok zor durumda
bırakabiliriz. EXIM ve uluslararası örgütlerin daha da katılaşacağından emin olun.
Allende Rus ve Çin yardımıyla bunu yapabilirse, yapsın – ama bunun gerçek veya
görünüşte bizim yardımımızla olmasını istemiyoruz.
BEYAZ EV
WASHINGTON
KONUŞMA ZAPTI: NSC TOPLANTISI - ŞİLİ
Görünür kısımda Allende ile uygun bir tavır içinde olmalıyız, ama yoksa ona karşı
katı olalım. O değişmeyecek; sadece kişisel çıkar onu etkileyecektir.
Download

Memorandum 2 - Bir daha asla!