Üniversitemizin uluslararası akademik gelişmeleri dikkate alarak yaptığı önerilere Yüksek Öğretim
Kurulu’nun verdiği onay ile bazı fakülte ve bölümlerin isimlerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna bağlı
olarak da bazı bölümlerin bağlı olduğu fakülteler değişmiştir.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak anılan fakültemizin adı İşletme Fakültesi olarak
değiştirilmiştir.
Fen ve Edebiyat Fakültesi olarak anılan fakültemizin adı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi olarak
değiştirilmiştir.
Mühendislik Fakültesi olarak anılan fakültemizin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak
değiştirilmiştir.
İsim değişikliği yapılan tüm fakültelerimiz altında yer alan bölüm ve programlarda aşağıdaki tabloda
görülen düzenlemeler yapılmıştır.
Sorularınız için [email protected] e-posta adresine mail atabilirsiniz.
ESKİ YAPILANMA
Programın Adı
Fakülte
Bölüm
YENİ YAPILANMA
Fakülte
Bölüm
Ekonomi Programı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi Bölümü
İşletme Fakültesi
Ekonomi ve Finans Bölümü
İşletme-Ekonomi Programı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi Bölümü
İşletme Fakültesi
Ekonomi ve Finans Bölümü
İşletme-Ekonomi Programı (UOLP-Liverpool Üniv.) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi Bölümü
İşletme Fakültesi
Ekonomi ve Finans Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi Bölümü
İşletme Fakültesi
Ekonomi ve Finans Bölümü
Ekonomi ve Finans Üstün Başarı Programı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi Bölümü
İşletme Fakültesi
Ekonomi ve Finans Bölümü
İşletme Bölümü
İşletme Fakültesi
Ekonomi ve Finans Bölümü
Ekonomi Bölümü
İşletme Fakültesi
Ekonomi ve Finans Bölümü
Ekonomi-İşletme Üstün Başarı Programı
Uluslararası Finans Programı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi Programı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Programı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
İşletme Fakültesi
Yönetim Bilimleri Bölümü
İşletme Programı (UOLP-Liverpool Üniv.)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
İşletme Fakültesi
Yönetim Bilimleri Bölümü
İşletme Üstün Başarı Programı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
İşletme Fakültesi
Yönetim Bilimleri Bölümü
İşletme Enformatiği Programı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
İşletme Fakültesi
Yönetim Bilimleri Bölümü
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
İşletme Fakültesi
Yönetim Bilimleri Bölümü
Pazarlama Programı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
İşletme Fakültesi
Pazarlama Bölümü
Uluslararası İlişkiler Programı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Avrupa Birliği İlişkileri Program
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyaset Bilimi Programı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyaset Bilimi Programı (UOLP-Liverpool Üniv.)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Finans Matematiği Programı
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Matematik Bölümü
Matematik Programı
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Matematik Bölümü
Bilgisayar Bilimleri Programı
Fen-Edebiyat Fakültesi
Bilgisayar Bilimleri Bölümü
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Bilimleri Bölümü
Download

İşletme Fakültesi