10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ
Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu’nun bir projesi olarak başlayan Dünya Ruh Sağlığı
Günü, ruh sağlığının ve ruh hastalıklarının toplumda farkındalığını ve anlaşılırlığını arttırmak
amacıyla, 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim’de kutlanmaktadır. 2014 yılının teması da
“Şizofreni ile Yaşamak” olarak belirlenmiştir.
Şizofreni tam anlamıyla çözümlenememiş bir ruhsal bozukluktur, genellikle genç yaşta
başlar, kişiyi gerçeklerden uzaklaştırır kendine özgü içe kapanık bir dünya oluşturur. Ağır
duygu, düşünce ve davranış bozukluklarına yol açarak kişiyi toplumdan soyutlar.
Şizofreni hastalığının değişik başlama şekilleri mevcuttur. Ani başlayabildiği gibi
yavaş ve sinsi olarak ta başlayabilmektedir. Kişi günlük yapması gereken faaliyetlerinden
uzaklaşır, duygusal tepkileri zayıflar. Bazı kişilerde giyim kuşamda bozulma, aktivitede
azalma, yüz ifadelerinde donuklaşma şeklinde görülebilir. Alkol ve madde kullanımı sık
görülür, intihar riski bulunmaktadır.
Şizofreni hastalarında düzenli ilaç kullanımı çok önemli olup grup tedavileri ve aileye
yönelik eğitimler önemlidir.
Şizofreni ya da diğer psikiyatrik hastalıklar nedeniyle tedavi gören kişilerin karşılaştığı
en büyük sorunlardan bir tanesi “diğerleri tarafından kabul edilmemektir.” Bu kişiler ev ve iş
bulmakta sıkıntı yaşarlar. Pek çoğu arkadaşları hatta ailesi tarafından reddedilmektedir.
Filmler ve medya da şizofreni ile şiddet ve cinayetleri birleştirerek hastaların ve
ailelerinin toplumdan dışlanmasına neden olmaktadır. Toplum bu görüntüler nedeniyle
şizofreni hastalarının hep kötü kişiler olduğuna inanmaktadır. Oysaki işlenen cinayetlerin
büyük kısmı onlar tarafından işlenmemektedir. Eğer siz şiddete yatkın bir kişi iseniz şizofreni
bu durumu kötüleştirebilir; ama siz zaten sakin kişilikte bir yapıda iseniz şizofreni sizi şiddet
eğilimli birisi yapmaz. Kısaca şiddet ve şizofreni birbirinden çok farklı durumlardır.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde hastalar ve aileler bilgilendirilmekte, çok farklı
meslek gruplarıyla (ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, hemşire, sosyal çalışmacı, psikolog, iş
uğraşı terapisti ya da usta öğretici) çeşitli terapi yöntemleri kullanılarak hastaların toplum
içinde yaşam becerilerinin artırılması hedeflenmektedir. Şizofreni hastalarının tedavisinde de
Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin önemi büyüktür. İlimizde Tekirdağ Devlet Hastanesi,
Çorlu Devlet Hastanesi ve Çerkezköy Devlet Hastanesi bünyesinde toplam 3 adet Toplum
Ruh Sağlığı Merkezi bulunmaktadır.
Eğer yakınınız şizofreni hastası ise, hastalık hakkında bilgi sahibi olmanız, ona nasıl
davranacağınızı bilmeniz, mücadelenizi kolaylaştıracaktır. Unutmayın, hastanız size göre
anormal olan davranışları isteyerek yapmıyor ve gerçekten onun durumu çok zor. Eğer ona
yardımcı olmak istiyorsanız ilaçlarını düzenli olarak almasını sağlayın, kısa cümlelerle
konuşarak gerekirse soru ve cümleleri tekrarlayın, yüksek sesle konuşmaktan kaçının, düzenli
bir ortam sağlamaya çalışın. Bu zorlukta ona yardımcı olmanız hem onun, hem sizin ve
ailenizin hayatını daha da kolaylaştıracaktır.
TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Download

10 Ekim Bilgi Notu - Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü