SDÜ Tıp Fakültesi 2014-2015 Akademik Yılı Dönem 5 Nöroşirürji Staj Programı
Saatler
08:30-09:20
09:30-10:20
10:30-11:20
11:30-12:20
13:30-14:20
Pazartesi
Nöroşirürjiye Giriş
İntrakranyal kitleler
Spinal ve periferik sinir
tümörleri
İntrakranyal
enfeksiyonlar
Fonksiyonel NRŞ
Salı
Dr.Nilgün Şenol
Spontan beyin
kanamaları
Dr.Nilgün Şenol
Patolojik beyin
kanamaları
Dr.Nilgün Şenol
Konjenital spinal
anomaliler
Dr.Nilgün Şenol
Araknoid kistler
Dr.Nilgün Şenol
Hidrosefali
Dr. Tamer Karaaslan
Dr. Tamer Karaaslan
Kranyovertebral bileşke Spinal enfeksiyonlar
anomalileri
Perşembe
Dr. Özgür İsmailoğlu
Kafa travmaları
Dr. Özgür İsmailoğlu
Spinal kord travmaları
Dr. Kemal Ertilav
Cuma
Dr. Kemal Ertilav
SINAV
Dr. Tamer Karaaslan
Çarşamba Kranyal herniasyonlar
ve cerrahi tedavisi
14:3015:20
15:3016:20
Pratik
Uygulama
Pratik
Uygulama
Pratik
Uygulama
Pratik
Uygulama
Dr. Tamer Karaaslan
İntervertebral disk
hastalıkları
Dr. Tamer Karaaslan
Omurganın dejeneratif Pratik
hastalıkları
Uygulama
Pratik
Uygulama
Dr. Özgür İsmailoğlu
Omurga travmaları
Dr. Özgür İsmailoğlu
Periferik sinir
travmaları
Dr. Özgür İsmailoğlu
Tuzak Nöropatiler
Dr. Kemal Ertilav
Dr. Kemal Ertilav
Dr. Kemal Ertilav
Pratik
Uygulama
Pratik
Uygulama
Download

SDÜ Tıp Fakültesi 2012-2013 Akademik Yılı Dönem 5 Nöroşirürji