SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL
GAZLARI (LPG) PİYASASI
SEKTÖR RAPORU
MAYIS 2014
Ankara
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
1
1.YURT DIŞI LPG TİCARETİ………………………………………………………..4-5
1.1. İthalat…………………………………………………………………………………4
1.2. İhracat………………………………………………………………………………..5
2.LPG ÜRETİMİ……………………………………………………………………………6
2.1. Aylık Üretim……………………………………………………………………….6
3.LPG İTHALATI, İHRACATI, ÜRETİMİ VE SATIŞI………………………..7-8
3.1. İthalat-ihracat-üretim-satış miktarları ve oranları……………….7
3.2. Piyasaya arz (üretim + ithalat) miktarları…………………………….8
4.YURT İÇİ LPG TİCARETİ………………………………………………………..9-86
4.1. Ürün Türüne Göre Satışlar………………………………………………9-10
4.2. Dağıtıcılara Göre Satışlar……………………………………………… .11-17
4.3. İllere Göre Satışlar…………………………………………………………18-20
4.4. İllere ve Dağıtıcılara Göre Satışlar………………………………….21-86
Not: Lisans sahibi firmalar, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki
hüküm çerçevesinde bildirim düzeltme talebinde bulunarak, daha önce sundukları verilerde düzeltme yapabilmektedir. Bu nedenle
yayımlanan raporlar arasında veri farklılıkları olabilmektedir.
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1.1: İthalatın menşei ülkelere göre dağılımı
Tablo 1.2: İhracatın ülkelere göre dağılımı
Tablo 2.1 : 2014 yılı aylık LPG üretim miktarı ve değişimi
Tablo 3.1: Aylık LPG ithalat-ihracat-üretim-satış miktarları ve oranları
Tablo 3.2: Aylık LPG arz miktarları ve oranları
Tablo 4.1: Ürün bazında LPG satışı
Tablo 4.2: Mayıs 2013-Mayıs 2014 dönemlerinin ikisinde de faaliyette olan dağıtıcıların LPG satışları
Tablo 4.3: Mayıs 2014 döneminde ÖTV’siz LPG satışlarının dağıtıcılara göre dağılımı
Tablo 4.4: Mayıs 2014 döneminde satışların dağıtıcılara ve ürünlere göre dağılımı
Tablo 4.5: 2014 yılının ilk 4 ayındaki toplam satışın dağıtıcılara ve ürünlere göre dağılımı
Tablo 4.6: Mayıs 2014 döneminde LPG satışlarının illere göre dağılımı
Tablo 4.7: Mayıs 2014 döneminde LPG satışlarının illere ve ürünlere göre dağılımı
ŞEKİLLER LİSTESİ
Şekil 1.1: Mayıs 2014 dönemi LPG ithalatının ülkelere göre dağılımı
Şekil 1.2 : Mayıs 2014 dönemi LPG ihracatının ülkelere göre dağılımı
Şekil 2.1: 2014 yılı aylık LPG üretim miktarı ve değişimi
Şekil 3.1: Aylık LPG ithalat-ihracat-üretim-satış miktarları
Şekil 3.2: Aylık LPG arz miktarları
Şekil 4.1: Mayıs 2014 döneminde LPG satışının ürün türüne göre dağılımı
Şekil 4.2: Mayıs 2013 – Mayıs 2014 dönemlerinde ürün türüne göre LPG satışı
Şekil 4.3: Mayıs 2014 döneminde LPG satışlarının dağıtıcılara göre dağılımı
_______________________________________________________________________________________
2
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
3
ÖZET
 Üretim
 Rafinerici lisansı sahiplerinin, 2014 yılı Mayıs ayında toplam LPG üretimi 2013 yılı Mayıs
ayına göre %3,4 azalarak 54.590 ton olmuştur.
 İthalat
 Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince 2014 yılı Mayıs ayında yapılan LPG ithalatı,
geçen yılın aynı ayına göre %1,3 azalarak 263.512 ton olmuştur.
 2014 yılı Mayıs ayında en çok ithalat yapılan ülke sıralamasına göre Rusya, Cezayir,
Kazakistan, Ukrayna Norveç, ve Mısır olmak üzere 6 farklı ülkeden LPG ithalatı
gerçekleştirilmiştir.
 İhracat
 Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince 2014 yılı Mayıs ayında yapılan LPG ihracatı,
geçen yılın aynı ayına göre %1,8 artarak 1.704 ton olmuştur.
 2014 yılı Mayıs ayında en çok ihracat yapılan ülke sıralamasına göre K.K.T.C, Singapur ve
Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 3 farklı ülkeye/bölgeye LPG ihracatı
gerçekleştirilmiştir.
 Yurtiçi Satışlar
 Dağıtıcı lisansı sahiplerince 2014 yılı Mayıs ayında 70.112 ton tüplü LPG, 7.704 ton
dökme LPG ve 236.399 ton otogaz LPG olmak üzere toplam 314.216 ton LPG satışı
yapılmıştır.
 2014 yılı Mayıs ayı satış rakamları bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, tüplü
LPG satışı %7,2 azalmış, dökme LPG satışı %10,2 ve otogaz satışı %2,6 artmış olup,
toplam LPG satışı %0,4 artmıştır.
 2014 yılı Mayıs ayında tüplü LPG %22,3, dökme LPG %2,5 ve otogaz %75,2 pazar payına
sahip olmuştur.
 Dağıtıcı lisans sahiplerince 2014 yılı Mayıs ayında 6.292 ton ÖTV’siz LPG satışı
yapılmıştır.
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
4
1. Yurt Dışı LPG Ticareti
1.1. İthalat
Tablo 1.1: İthalatın menşei ülkelere göre dağılımı
ÜLKE
İthalat (ton)
Değişim (%)
Mayıs 2013
Mayıs 2014
RUSYA
80.537
90.361
12,2
CEZAYİR
57.749
75.739
31,2
KAZAKİSTAN
36.253
46.278
27,7
UKRAYNA
28.555
25.629
-10,2
NORVEÇ
14.216
24.840
74,7
-
665
-
NİJERYA
20.849
-
-100,0
LİBYA
18.408
-
-100,0
İTALYA
8.215
-
-100,0
ROMANYA
2.183
-
-100,0
TOPLAM
266.967
MISIR
NORVEÇ 9,4%
263.512
-1,3
MISIR 0,3%
UKRAYNA 9,7%
RUSYA 34,3%
KAZAKİSTAN 17,6%
CEZAYİR 28,7%
Şekil 1.1: Mayıs 2014 dönemi LPG ithalatının ülkelere göre dağılımı
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
5
1.2. İhracat
Tablo 1.2: İhracatın ülkelere göre dağılımı
ÜLKE
İhracat (ton)
Mayıs 2013
Mayıs 2014
Değişim (%)
1.646
1.642
-
36
-
TÜRKIYE
28
27
-4,5
TOPLAM
1.674
1.704
1,8
K.K.T.C.
SİNGAPUR
-0,3
*Serbest bölgelere yapılan satışlar
K.K.T.C.
96,3%
TÜRKIYE
1,6%
SINGAPUR
2,1%
Şekil 1.2 : Mayıs 2014 dönemi LPG ihracatının ülkelere göre dağılımı
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
6
2. LPG Üretimi
2.1. Aylık üretim
Tablo 2.1: 2014 yılı aylık LPG üretim miktarı ve değişimi
Üretim (ton)
Önceki aya göre
değişim (%)
Ocak
44.237
-
Şubat
55.463
25,4
Mart
61.636
11,1
Nisan
52.775
-14,4
Mayıs
54.590
3,4
Ay
268.701
TOPLAM
x1000 ton
80
(%)
35,0
30,0
75
25,0
70
20,0
65
15,0
60
10,0
55
5,0
0,0
50
-5,0
45
40
Üretim
Değişim (%)
-10,0
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
44.237
55.463
61.636
52.775
54590
0,0
25,4
11,1
-14,4
3,4
-15,0
Şekil 2.1: 2014 yılı aylık LPG üretim miktarı ve değişimi
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
7
3. LPG ithalatı, ihracatı, üretimi ve satışı
3.1. LPG ithalat-ihracat-üretim- satış* miktarları ve oranları
Tablo 3.1: Aylık LPG ithalat-ihracat-üretim-satış miktarları ve oranları
Ay
Üretim (ton)
Satış* (ton)
İthalat (ton)
İhracat (ton)
Üretim/satış (%)
Üretim/ithalat
(%)
İhracat/ithalat
(%)
Ocak
44.237
291.922
216.020
20.098
15,2
20,5
9,3
Şubat
55.463
261.185
195.682
14.047
21,2
28,3
7,2
Mart
61.636
293.468
261.510
7.365
21,0
23,6
2,8
Nisan
52.775
308.163
250.075
1.672
17,1
21,1
0,7
Mayıs
54.590
320.508
263.512
1.704
17,0
20,7
0,6
TOPLAM
268.701
1.475.246
1.186.799
44.886
18
23
4
*-ÖTV’siz LPG dahil toplam satış
x1000 ton
350
300
250
200
150
100
50
0
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
İhracat
Üretim
İthalat
Satış
Şekil 3.1: Aylık LPG ithalat-ihracat-üretim-satış miktarları
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
8
3.2. Piyasaya LPG arz (üretim + ithalat) miktarı ve oranı
Tablo 3.2: Aylık LPG arz miktarları ve oranları
Ay
Üretim (ton)
İthalat (ton)
Önceki aya
göre değişimi
(%)
Toplam arz
(ton)
Üretim/toplam İthalat/toplam
arz (%)
arz (%)
Ocak
44.237
216.020
260.257
-
17,0
83,0
Şubat
55.463
195.682
251.145
-3,5
22,1
77,9
Mart
61.636
261.510
323.146
28,7
19,1
80,9
Nisan
52.775
250.075
302.850
-6,3
17,4
82,6
Mayıs
54.590
263.512
318.102
5,0
17,2
82,8
TOPLAM
268.701
1.186.799
1.455.500
18
82
323
350
318
303
260
300
251
262
250
216
250
264
196
200
150
100
50
44
55
62
53
55
0
toplam
ithalat
Ocak
Şubat
Mart
üretim
Nisan
Mayıs
Şekil 3.2: Aylık LPG arz miktarları
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
9
4. Yurtiçi LPG Ticareti
4.1.Ürün Türüne Göre Satışlar
Tablo 4.1: Ürün bazında LPG satışı
Mayıs 2013
Mayıs 2014
ÜRÜN
Değişim (%)
Satış (ton)
Pay (%)
Satış (ton)
Pay (%)
75.576
24,1
70.112
22,3
-7,2
6.988
2,2
7.704
2,5
10,2
OTOGAZ
230.472
73,6
236.399
75,2
2,6
TOPLAM
313.037
100,0
314.216
100,0
0,4
TÜPLÜ
DÖKME
Otogaz
75,2%
Dökme
2,5%
Tüplü
22,3%
Şekil 4.1: Mayıs 2014 döneminde LPG satışının ürün türüne göre dağılımı
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
10
250.000
200.000
Mayıs
2013
1000 Ton
150.000
Mayıs
2014
100.000
50.000
0
Tüplü
Dökme
Otogaz
Şekil 4.2: Mayıs 2013 – Mayıs 2014 dönemlerinde ürün türüne göre LPG satışı
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
11
4.2. Dağıtıcılara göre satışlar
Tablo 4.2: Mayıs 2013 – Mayıs 2014 dönemlerinin ikisinde de faaliyette olan
dağıtıcıların LPG satışları
Mayıs 2013
DAĞITICI
Satış (ton)
Mayıs 2014
Pay (%)
Satış (ton)
Pay (%)
Değişim (%)
AYGAZ
88.305
28,21%
91.223
29,03%
3,3
OMW POAŞ
36.610
11,70%
37.212
11,84%
1,6
MİLANGAZ
31.464
10,05%
32.025
10,19%
1,8
İPRAGAZ
31.637
10,11%
30.396
9,67%
-3,9
SHELL&TURCAS
28.189
9,00%
28.250
8,99%
0,2
BP GAZ
19.173
6,12%
13.764
4,38%
-28,2
TOTAL
10.748
3,43%
10.031
3,19%
-6,7
AKPET
7.284
2,33%
9.253
2,94%
27,0
AYTEMİZ
6.366
2,03%
6.638
2,11%
4,3
YILDIRIM
5.576
1,78%
5.649
1,80%
1,3
GÜVENALGAZ
5.867
1,87%
5.576
1,77%
-5,0
HABAŞ
3.330
1,06%
3.132
1,00%
-5,9
YÜCELGAZ
2.733
0,87%
2.857
0,91%
4,6
ERGAZ
2.906
0,93%
2.643
0,84%
-9,1
ERAGAZ
2.214
0,71%
2.426
0,77%
9,6
GESAN
2.261
0,72%
2.094
0,67%
-7,4
YURTPET
682
0,22%
2.001
0,64%
193,3
ORALGAZ
2.004
0,64%
1.778
0,57%
-11,3
ANADOLUGAZ
1.358
0,43%
1.411
0,45%
3,9
YAMANGAZ
1.297
0,41%
1.306
0,42%
0,7
MARGAZ
1.407
0,45%
1.267
0,40%
-10,0
YURTGAZ
1.455
0,46%
1.270
0,40%
-12,7
456
0,15%
1.145
0,36%
151,1
KONGAZ
1.210
0,39%
1.133
0,36%
-6,3
GAZMER
970
0,31%
982
0,31%
1,3
HÜRGAZ
995
0,32%
905
0,29%
-9,1
KARADENİZ
971
0,31%
925
0,29%
-4,7
MAVİGÖLGAZ
911
0,29%
851
0,27%
-6,6
KALEGAZ
577
0,18%
778
0,25%
34,9
GAZPA
800
0,26%
745
0,24%
-7,0
EROLGAZ
767
0,24%
727
0,23%
-5,2
GAPGAZ
788
0,25%
684
0,22%
-13,2
KALELİ BEST
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
12
HAZGAZ
829
0,26%
704
0,22%
-15,0
ŞARKGAZ
748
0,24%
707
0,22%
-5,5
ATA LİKİT
485
0,15%
529
0,17%
9,0
TRABZONGAZ
603
0,19%
520
0,17%
-13,7
ANTGAZ
662
0,21%
494
0,16%
-25,3
AKGAZ
277
0,09%
472
0,15%
70,3
EUROGAZ
986
0,32%
473
0,15%
-52,0
PAMUKKALE
668
0,21%
454
0,14%
-32,1
BİRGAZ
313
0,10%
362
0,12%
15,8
ÇELEBİGAZ
539
0,17%
358
0,11%
-33,7
ENERJİGAZ
326
0,10%
346
0,11%
6,3
LİKİTGAZ
381
0,12%
312
0,10%
-18,1
ŞANGAZ
353
0,11%
315
0,10%
-10,8
AKÇAGAZ
289
0,09%
275
0,09%
-4,9
NARGAZ
313
0,10%
259
0,08%
-17,4
GÜNEŞGAZ
245
0,08%
233
0,07%
-4,7
GÜNEYGAZ
469
0,15%
215
0,07%
-54,2
YENİ ULAŞLI
449
0,14%
211
0,07%
-53,0
JETGAZ
150
0,05%
183
0,06%
22,5
AVGAZ
146
0,05%
133
0,04%
-9,2
MYGAZ
249
0,08%
114
0,04%
-54,0
SORGUN ASGAZ
127
0,04%
139
0,04%
9,5
TORSAN
85
0,03%
115
0,04%
34,3
PEGAGAZ
152
0,05%
85
0,03%
-44,1
SELÇUKGAZ
135
0,04%
90
0,03%
-33,2
ŞİRİNGAZ
130
0,04%
81
0,03%
-37,7
ASGAZ
58
0,02%
60
0,02%
5,0
CLASS GAZ
61
0,02%
27
0,01%
-55,0
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
TOTAL
3,2%
BP GAZ
4,4%
YILDIRIM
AYTEMİZ 1,8%
2,1%
AKPET
2,9%
13
DİĞER
15,8%
AYGAZ
29,0%
SHELL&TURCAS
9,0%
İPRAGAZ
9,7%
OMW POAŞ
11,8%
MİLANGAZ
10,2%
Şekil 4.3: Mayıs 2014 döneminde LPG satışlarının dağıtıcılara göre dağılımı
Tablo 4.3: Mayıs 2014 döneminde ÖTV’siz LPG satışlarının dağıtıcılara göre dağılımı
Mayıs 2014
DAĞITICI
Satış (ton)
Pay (%)
AYGAZ
1.687
26,81
AVGAZ
1.415
22,49
TOTAL
1.063
16,89
EUROGAZ
1.017
16,17
GÜNEYGAZ
558
8,87
İPRAGAZ
408
6,48
GÜNEŞGAZ
140
2,23
MİLANGAZ
5
0,07
TOPLAM
6.292
100
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
14
Tablo 4.4: Mayıs 2014 döneminde satışların dağıtıcılara ve ürünlere göre dağılımı
Tüplü
Dökme
DAĞITICI
Satış (ton)
AYGAZ
OMW POAŞ
29.776
Pay (%)
42,47%
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış (ton)
Toplam
Pay (%)
Satış (ton)
Pay (%)
4.000
51,92%
57.447
24,30%
91.223
29,03%
3
0,00%
0
0,00%
37.209
15,74%
37.212
11,84%
MİLANGAZ
11.068
15,79%
116
1,51%
20.840
8,82%
32.025
10,19%
İPRAGAZ
17.191
24,52%
2.270
29,47%
10.935
4,63%
30.396
9,67%
SHELL&TURCAS
2
0,00%
2
0,03%
28.245
11,95%
28.250
8,99%
BP GAZ
1
0,00%
0
0,00%
13.763
5,82%
13.764
4,38%
TOTAL
5
0,01%
176
2,28%
9.850
4,17%
10.031
3,19%
AKPET
28
0,04%
8
0,10%
9.218
3,90%
9.253
2,94%
AYTEMİZ
24
0,03%
0
0,00%
6.614
2,80%
6.638
2,11%
YILDIRIM
19
0,03%
0
0,00%
5.630
2,38%
5.649
1,80%
GÜVENALGAZ
56
0,08%
33
0,43%
5.487
2,32%
5.576
1,77%
PETGAZ
3.212
4,58%
0
0,00%
912
0,39%
4.124
1,31%
HABAŞ
1.382
1,97%
20
0,26%
1.730
0,73%
3.132
1,00%
YÜCELGAZ
ERGAZ
ERAGAZ
574
0,82%
251
3,26%
2.032
0,86%
2.857
0,91%
1.820
2,60%
32
0,42%
790
0,33%
2.643
0,84%
0
0,00%
0
0,00%
2.426
1,03%
2.426
0,77%
563
0,80%
25
0,33%
1.506
0,64%
2.094
0,67%
YURTPET
0
0,00%
193
2,50%
1.808
0,76%
2.001
0,64%
ORALGAZ
42
0,06%
2
0,03%
1.733
0,73%
1.778
0,57%
ANADOLUGAZ
159
0,23%
5
0,06%
1.247
0,53%
1.411
0,45%
YAMANGAZ
115
0,16%
0
0,00%
1.191
0,50%
1.306
0,42%
MARGAZ
325
0,46%
40
0,52%
902
0,38%
1.267
0,40%
YURTGAZ
36
0,05%
180
2,33%
1.055
0,45%
1.270
0,40%
0
0,00%
0
0,00%
1.145
0,48%
1.145
0,36%
KONGAZ
729
1,04%
16
0,20%
388
0,16%
1.133
0,36%
GAZMER
3
0,00%
30
0,39%
949
0,40%
982
0,31%
HÜRGAZ
82
0,12%
1
0,01%
822
0,35%
905
0,29%
382
0,54%
14
0,18%
529
0,22%
925
0,29%
1
0,00%
10
0,13%
841
0,36%
851
0,27%
96
0,14%
0
0,00%
681
0,29%
778
0,25%
0
0,00%
2
0,03%
742
0,31%
745
0,24%
EROLGAZ
24
0,03%
27
0,35%
676
0,29%
727
0,23%
GAPGAZ
36
0,05%
0
0,00%
649
0,27%
684
0,22%
HAZGAZ
108
0,15%
45
0,59%
551
0,23%
704
0,22%
ŞARKGAZ
159
0,23%
15
0,20%
533
0,23%
707
0,22%
ATA LİKİT
163
0,23%
0
0,00%
365
0,15%
529
0,17%
TRABZONGAZ
199
0,28%
7
0,10%
314
0,13%
520
0,17%
ANTGAZ
203
0,29%
24
0,31%
267
0,11%
494
0,16%
AKGAZ
94
0,13%
2
0,03%
376
0,16%
472
0,15%
0
0,00%
12
0,16%
461
0,20%
473
0,15%
153
0,22%
0
0,00%
301
0,13%
454
0,14%
GESAN
KALELİ BEST
KARADENİZ
MAVİGÖLGAZ
KALEGAZ
GAZPA
EUROGAZ
PAMUKKALE
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
15
TURKUAZ
0
0,00%
0
0,00%
440
0,19%
440
0,14%
BİRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
362
0,15%
362
0,12%
ÇELEBİGAZ
1
0,00%
0
0,00%
356
0,15%
358
0,11%
ENERJİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
346
0,15%
346
0,11%
LİKİTGAZ
312
0,45%
0
0,00%
0
0,00%
312
0,10%
ŞANGAZ
20
0,03%
0
0,00%
295
0,12%
315
0,10%
AKÇAGAZ
205
0,29%
2
0,03%
68
0,03%
275
0,09%
NARGAZ
20
0,03%
0
0,00%
239
0,10%
259
0,08%
GÜNEŞGAZ
155
0,22%
79
1,02%
0
0,00%
233
0,07%
GÜNEYGAZ
77
0,11%
2
0,03%
136
0,06%
215
0,07%
YENİ ULAŞLI
0
0,00%
53
0,69%
158
0,07%
211
0,07%
JETGAZ
0
0,00%
0
0,00%
183
0,08%
183
0,06%
AVGAZ
0
0,00%
0
0,00%
133
0,06%
133
0,04%
IŞINGAZ
113
0,16%
2
0,02%
0
0,00%
114
0,04%
MYGAZ
0
0,00%
0
0,00%
114
0,05%
114
0,04%
NORMGAZ
0
0,00%
0
0,00%
131
0,06%
131
0,04%
SORGUN ASGAZ
80
0,11%
0
0,00%
59
0,02%
139
0,04%
TORSAN
60
0,09%
2
0,02%
53
0,02%
115
0,04%
PEGAGAZ
85
0,12%
0
0,00%
0
0,00%
85
0,03%
SELÇUKGAZ
72
0,10%
0
0,00%
18
0,01%
90
0,03%
ŞİRİNGAZ
ASGAZ
AYRANCI
0
0,00%
6
0,08%
75
0,03%
81
0,03%
50
0,07%
0
0,00%
10
0,00%
60
0,02%
0
0,00%
0
0,00%
63
0,03%
63
0,02%
27
0,04%
0
0,00%
0
0,00%
27
0,01%
ADAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
ARGAZ
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
FULLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
GÜVENGAZ
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
KOÇGAZ
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
LİPETGAZ
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
MAKSOİL
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
MİRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
70.112
100
7.704
100
236.399
100
314.216
100
CLASS GAZ
SOCAR
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
16
Tablo 4.5: 2014 yılının ilk 5 ayındaki toplam satışın dağıtıcılara ve ürünlere göre dağılımı
Tüplü
Dökme
DAĞITICI
Satış (ton)
AYGAZ
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış (ton)
Toplam
Pay (%)
Satış (ton)
Pay (%)
135.411
42,63%
22.548
52,78%
255.212
24,06%
413.171
29,08%
11
0,00%
0
0,00%
163.423
15,41%
163.435
11,50%
MİLANGAZ
49.229
15,50%
802
1,88%
93.951
8,86%
143.982
10,13%
İPRAGAZ
78.659
24,76%
12.416
29,06%
49.416
4,66%
140.490
9,89%
10
0,00%
5
0,01%
127.993
12,07%
128.008
9,01%
BP GAZ
5
0,00%
0
0,00%
62.884
5,93%
62.889
4,43%
TOTAL
21
0,01%
1.079
2,53%
46.800
4,41%
47.900
3,37%
AKPET
OMW POAŞ
SHELL&TURCAS
138
0,04%
26
0,06%
41.225
3,89%
41.390
2,91%
AYTEMİZ
74
0,02%
0
0,00%
29.662
2,80%
29.736
2,09%
YILDIRIM
76
0,02%
0
0,00%
26.139
2,46%
26.215
1,84%
GÜVENALGAZ
212
0,07%
170
0,40%
23.057
2,17%
23.439
1,65%
PETGAZ
15.070
4,74%
0
0,00%
4.400
0,41%
19.470
1,37%
HABAŞ
6.003
1,89%
136
0,32%
7.499
0,71%
13.637
0,96%
YÜCELGAZ
2.527
0,80%
733
1,71%
9.513
0,90%
12.773
0,90%
ERGAZ
7.805
2,46%
181
0,42%
3.459
0,33%
11.445
0,81%
0
0,00%
0
0,00%
10.540
0,99%
10.540
0,74%
ERAGAZ
GESAN
2.349
0,74%
173
0,41%
6.751
0,64%
9.273
0,65%
ORALGAZ
181
0,06%
8
0,02%
7.883
0,74%
8.073
0,57%
YURTPET
0
0,00%
917
2,15%
7.218
0,68%
8.136
0,57%
MARGAZ
1.387
0,44%
265
0,62%
4.599
0,43%
6.252
0,44%
YAMANGAZ
460
0,14%
11
0,03%
5.480
0,52%
5.950
0,42%
ANADOLUGAZ
665
0,21%
52
0,12%
4.987
0,47%
5.704
0,40%
YURTGAZ
204
0,06%
613
1,43%
4.791
0,45%
5.607
0,39%
3.073
0,97%
68
0,16%
1.737
0,16%
4.877
0,34%
2
0,00%
5
0,01%
4.637
0,44%
4.644
0,33%
32
0,01%
54
0,13%
4.098
0,39%
4.184
0,29%
1.647
0,52%
72
0,17%
2.359
0,22%
4.078
0,29%
6
0,00%
34
0,08%
3.780
0,36%
3.820
0,27%
HAZGAZ
541
0,17%
368
0,86%
2.769
0,26%
3.677
0,26%
HÜRGAZ
307
0,10%
2
0,00%
3.456
0,33%
3.765
0,26%
KALEGAZ
715
0,23%
6
0,01%
3.002
0,28%
3.724
0,26%
GAPGAZ
191
0,06%
27
0,06%
3.256
0,31%
3.474
0,24%
EROLGAZ
110
0,03%
108
0,25%
2.948
0,28%
3.166
0,22%
ŞARKGAZ
724
0,23%
70
0,16%
2.116
0,20%
2.910
0,20%
0
0,00%
8
0,02%
2.611
0,25%
2.618
0,18%
KONGAZ
KALELİ BEST
GAZMER
KARADENİZ
MAVİGÖLGAZ
GAZPA
EUROGAZ
0
0,00%
23
0,05%
2.454
0,23%
2.476
0,17%
TRABZONGAZ
875
0,28%
83
0,19%
1.403
0,13%
2.360
0,17%
ANTGAZ
937
0,30%
117
0,27%
1.272
0,12%
2.326
0,16%
ATA LİKİT
697
0,22%
6
0,01%
1.360
0,13%
2.063
0,15%
AKGAZ
314
0,10%
13
0,03%
1.673
0,16%
2.001
0,14%
PAMUKKALE
528
0,17%
122
0,29%
1.199
0,11%
1.849
0,13%
ŞANGAZ
330
0,10%
11
0,02%
1.478
0,14%
1.818
0,13%
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
17
ÇELEBİGAZ
46
0,01%
29
0,07%
1.563
0,15%
1.638
0,12%
ENERJİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
1.656
0,16%
1.656
0,12%
KOÇGAZ
113
0,04%
0
0,00%
1.575
0,15%
1.687
0,12%
GÜNEYGAZ
592
0,19%
114
0,27%
879
0,08%
1.585
0,11%
ARGAZ
109
0,03%
201
0,47%
1.070
0,10%
1.380
0,10%
BİRGAZ
0
0,00%
4
0,01%
1.479
0,14%
1.483
0,10%
NARGAZ
98
0,03%
166
0,39%
1.192
0,11%
1.456
0,10%
692
0,22%
570
1,33%
0
0,00%
1.262
0,09%
1.343
0,42%
0
0,00%
0
0,00%
1.343
0,09%
TURKUAZ
0
0,00%
0
0,00%
1.244
0,12%
1.244
0,09%
AKÇAGAZ
818
0,26%
17
0,04%
302
0,03%
1.137
0,08%
YENİ ULAŞLI
0
0,00%
109
0,26%
996
0,09%
1.105
0,08%
AVGAZ
0
0,00%
0
0,00%
678
0,06%
678
0,05%
GÜNEŞGAZ
LİKİTGAZ
IŞINGAZ
638
0,20%
45
0,11%
0
0,00%
683
0,05%
JETGAZ
0
0,00%
6
0,01%
763
0,07%
770
0,05%
MYGAZ
0
0,00%
0
0,00%
716
0,07%
716
0,05%
NORMGAZ
0
0,00%
0
0,00%
594
0,06%
594
0,04%
PEGAGAZ
505
0,16%
0
0,00%
0
0,00%
505
0,04%
SORGUN ASGAZ
258
0,08%
62
0,15%
248
0,02%
569
0,04%
TORSAN
262
0,08%
22
0,05%
273
0,03%
557
0,04%
SELÇUKGAZ
277
0,09%
3
0,01%
77
0,01%
356
0,03%
4
0,00%
43
0,10%
405
0,04%
452
0,03%
190
0,06%
0
0,00%
47
0,00%
237
0,02%
0
0,00%
0
0,00%
282
0,03%
282
0,02%
169
0,05%
0
0,00%
0
0,00%
169
0,01%
ADAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
ERCİYESGAZ
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
FULLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
GÜVENGAZ
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
LİPETGAZ
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
MAKSOİL
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
MİRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
MUTFAKGAZ
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
OZAN İLKGAZ
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
SOCAR
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
317.642
100
42.721
100
1.060.529
100
1.420.891
100
ŞİRİNGAZ
ASGAZ
AYRANCI
CLASS GAZ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
18
4.3. İllere göre satışlar
Tablo 4.6: Mayıs 2014 döneminde LPG satışlarının illere göre dağılımı
İL
ADANA
ADIYAMAN
AFYON
AĞRI
Satış (ton)
Pay (%)
İL
Satış (ton)
Pay (%)
3,16%
İZMİR
22.692
7,22%
2.303
0,73%
KAHRAMANMARAŞ
5.288
1,68%
3.924
1,25%
KARABÜK
1.281
0,41%
1.134
0,36%
9.928
679
0,22%
KARAMAN
AKSARAY
2.106
0,67%
KARS
603
0,19%
AMASYA
1.731
0,55%
KASTAMONU
2.204
0,70%
ANKARA
32.581
10,37%
KAYSERİ
7.162
2,28%
ANTALYA
13.368
4,25%
KIRIKKALE
2.531
0,81%
ARDAHAN
266
0,08%
KIRKLARELİ
1.256
0,40%
0,16%
KIRŞEHİR
1.252
0,40%
ARTVİN
502
AYDIN
5.351
1,70%
KİLİS
BALIKESİR
5.648
1,80%
KOCAELİ
BARTIN
1.048
0,33%
KONYA
BATMAN
1.036
0,33%
KÜTAHYA
272
0,09%
BAYBURT
461
0,15%
6.335
2,02%
11.254
3,58%
3.090
0,98%
MALATYA
2.721
0,87%
BİLECİK
970
0,31%
MANİSA
7.209
2,29%
BİNGÖL
658
0,21%
MARDİN
1.344
0,43%
6.138
1,95%
759
0,24%
BİTLİS
752
0,24%
MUĞLA
BOLU
2.210
0,70%
MUŞ
BURDUR
1.858
0,59%
NEVŞEHİR
2.043
0,65%
BURSA
9.167
2,92%
NİĞDE
1.494
0,48%
ÇANAKKALE
2.288
0,73%
ORDU
2.822
0,90%
ÇANKIRI
1.057
0,34%
OSMANİYE
2.318
0,74%
ÇORUM
2.924
0,93%
RİZE
1.325
0,42%
DENİZLİ
5.536
1,76%
SAKARYA
6.008
1,91%
DİYARBAKIR
3.160
1,01%
SAMSUN
5.201
1,66%
DÜZCE
2.088
0,66%
SİİRT
432
0,14%
EDİRNE
1.538
0,49%
SİNOP
1.137
0,36%
2.626
0,84%
5.968
1,90%
ELAZIĞ
2.014
0,64%
SİVAS
ERZİNCAN
1.004
0,32%
ŞANLIURFA
ERZURUM
2.219
0,71%
ŞIRNAK
354
0,11%
ESKİŞEHİR
3.557
1,13%
TEKİRDAĞ
2.881
0,92%
GAZİANTEP
7.607
2,42%
TOKAT
2.377
0,76%
GİRESUN
1.938
0,62%
TRABZON
3.020
0,96%
GÜMÜŞHANE
465
0,15%
TUNCELİ
242
0,08%
HAKKARİ
230
0,07%
UŞAK
1.581
0,50%
5.981
1,90%
VAN
1.817
0,58%
288
0,09%
YALOVA
839
0,27%
ISPARTA
2.341
0,75%
YOZGAT
2.391
0,76%
İÇEL
7.761
2,47%
ZONGULDAK
2.827
0,90%
HATAY
IĞDIR
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
İSTANBUL
29.445
9,37%
19
314.216
TOPLAM
100,00%
Tablo 4.7: Mayıs 2014 döneminde LPG satışlarının illere ve ürünlere göre dağılımı
İL
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
ANKARA
2.631
3,75%
216
2,81%
29.734
12,58%
32.581
10,37%
İSTANBUL
6.226
8,88%
539
6,99%
22.680
9,59%
29.445
9,37%
İZMİR
6.128
8,74%
2.926
37,98%
13.638
5,77%
22.692
7,22%
ANTALYA
3.904
5,57%
661
8,58%
8.803
3,72%
13.368
4,25%
KONYA
1.914
2,73%
36
0,47%
9.304
3,94%
11.254
3,58%
ADANA
2.917
4,16%
250
3,24%
6.761
2,86%
9.928
3,16%
BURSA
1.766
2,52%
147
1,91%
7.254
3,07%
9.167
2,92%
İÇEL
2.314
3,30%
77
1,00%
5.370
2,27%
7.761
2,47%
GAZİANTEP
2.048
2,92%
79
1,03%
5.479
2,32%
7.607
2,42%
MANİSA
1.810
2,58%
70
0,90%
5.329
2,25%
7.209
2,29%
KAYSERİ
1.243
1,77%
22
0,29%
5.897
2,49%
7.162
2,28%
KOCAELİ
1.048
1,49%
351
4,55%
4.937
2,09%
6.335
2,02%
MUĞLA
1.898
2,71%
259
3,36%
3.980
1,68%
6.138
1,95%
SAKARYA
1.045
1,49%
118
1,54%
4.844
2,05%
6.008
1,91%
HATAY
1.826
2,60%
70
0,90%
4.085
1,73%
5.981
1,90%
822
1,17%
22
0,29%
5.123
2,17%
5.968
1,90%
BALIKESİR
1.535
2,19%
50
0,65%
4.062
1,72%
5.648
1,80%
DENİZLİ
1.274
1,82%
33
0,43%
4.229
1,79%
5.536
1,76%
AYDIN
1.525
2,18%
53
0,69%
3.773
1,60%
5.351
1,70%
KAHRAMANMARAŞ
1.005
1,43%
102
1,32%
4.181
1,77%
5.288
1,68%
SAMSUN
1.271
1,81%
57
0,74%
3.874
1,64%
5.201
1,66%
AFYON
930
1,33%
39
0,51%
2.956
1,25%
3.924
1,25%
ESKİŞEHİR
500
0,71%
92
1,19%
2.965
1,25%
3.557
1,13%
DİYARBAKIR
611
0,87%
15
0,19%
2.534
1,07%
3.160
1,01%
KÜTAHYA
544
0,78%
13
0,16%
2.533
1,07%
3.090
0,98%
TRABZON
1.381
1,97%
25
0,33%
1.614
0,68%
3.020
0,96%
ÇORUM
452
0,65%
6
0,08%
2.465
1,04%
2.924
0,93%
TEKİRDAĞ
974
1,39%
82
1,06%
1.826
0,77%
2.881
0,92%
1.007
1,44%
36
0,47%
1.778
0,75%
2.822
0,90%
ZONGULDAK
931
1,33%
15
0,19%
1.882
0,80%
2.827
0,90%
MALATYA
551
0,79%
3
0,04%
2.167
0,92%
2.721
0,87%
SİVAS
493
0,70%
10
0,13%
2.123
0,90%
2.626
0,84%
KIRIKKALE
216
0,31%
7
0,09%
2.307
0,98%
2.531
0,81%
TOKAT
543
0,77%
7
0,09%
1.827
0,77%
2.377
0,76%
YOZGAT
380
0,54%
3
0,04%
2.008
0,85%
2.391
0,76%
ISPARTA
478
0,68%
15
0,20%
1.848
0,78%
2.341
0,75%
OSMANİYE
561
0,80%
24
0,31%
1.734
0,73%
2.318
0,74%
ADIYAMAN
478
0,68%
4
0,05%
1.821
0,77%
2.303
0,73%
ÇANAKKALE
703
1,00%
31
0,40%
1.555
0,66%
2.288
0,73%
ŞANLIURFA
ORDU
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
20
ERZURUM
525
0,75%
13
0,17%
1.680
0,71%
2.219
0,71%
BOLU
340
0,49%
67
0,87%
1.803
0,76%
2.210
0,70%
KASTAMONU
489
0,70%
8
0,11%
1.706
0,72%
2.204
0,70%
AKSARAY
342
0,49%
21
0,27%
1.744
0,74%
2.106
0,67%
DÜZCE
361
0,51%
28
0,36%
1.700
0,72%
2.088
0,66%
NEVŞEHİR
291
0,42%
406
5,27%
1.346
0,57%
2.043
0,65%
ELAZIĞ
533
0,76%
31
0,40%
1.450
0,61%
2.014
0,64%
GİRESUN
749
1,07%
4
0,05%
1.184
0,50%
1.938
0,62%
BURDUR
374
0,53%
8
0,11%
1.476
0,62%
1.858
0,59%
VAN
504
0,72%
10
0,12%
1.303
0,55%
1.817
0,58%
AMASYA
361
0,51%
8
0,11%
1.362
0,58%
1.731
0,55%
UŞAK
313
0,45%
1
0,02%
1.267
0,54%
1.581
0,50%
EDİRNE
582
0,83%
19
0,25%
937
0,40%
1.538
0,49%
NİĞDE
212
0,30%
14
0,18%
1.268
0,54%
1.494
0,48%
MARDİN
266
0,38%
232
3,01%
845
0,36%
1.344
0,43%
RİZE
508
0,72%
9
0,11%
808
0,34%
1.325
0,42%
KARABÜK
267
0,38%
56
0,72%
958
0,41%
1.281
0,41%
KIRKLARELİ
383
0,55%
17
0,22%
856
0,36%
1.256
0,40%
KIRŞEHİR
208
0,30%
5
0,06%
1.039
0,44%
1.252
0,40%
KARAMAN
212
0,30%
17
0,22%
905
0,38%
1.134
0,36%
SİNOP
350
0,50%
6
0,08%
780
0,33%
1.137
0,36%
ÇANKIRI
182
0,26%
7
0,09%
868
0,37%
1.057
0,34%
BARTIN
379
0,54%
3
0,04%
666
0,28%
1.048
0,33%
BATMAN
278
0,40%
3
0,03%
755
0,32%
1.036
0,33%
ERZİNCAN
239
0,34%
17
0,22%
748
0,32%
1.004
0,32%
BİLECİK
179
0,26%
32
0,42%
758
0,32%
970
0,31%
YALOVA
204
0,29%
23
0,30%
611
0,26%
839
0,27%
BİTLİS
223
0,32%
4
0,06%
525
0,22%
752
0,24%
MUŞ
219
0,31%
1
0,01%
539
0,23%
759
0,24%
AĞRI
167
0,24%
7
0,09%
505
0,21%
679
0,22%
BİNGOL
271
0,39%
3
0,04%
385
0,16%
658
0,21%
KARS
221
0,31%
11
0,14%
371
0,16%
603
0,19%
ARTVİN
258
0,37%
6
0,08%
238
0,10%
502
0,16%
GÜMÜŞHANE
167
0,24%
3
0,04%
295
0,12%
465
0,15%
KİLİS
141
0,20%
1
0,02%
319
0,13%
461
0,15%
SİİRT
122
0,17%
2
0,03%
308
0,13%
432
0,14%
ŞIRNAK
163
0,23%
20
0,26%
172
0,07%
354
0,11%
79
0,11%
1
0,02%
191
0,08%
272
0,09%
IĞDIR
159
0,23%
0
0,00%
129
0,05%
288
0,09%
ARDAHAN
127
0,18%
0
0,01%
138
0,06%
266
0,08%
TUNCELİ
120
0,17%
10
0,13%
112
0,05%
242
0,08%
HAKKARİ
161
0,23%
3
0,04%
65
0,03%
230
0,07%
TOPLAM
70.112
100
7.704
100
236.399
100
314.216
100
BAYBURT
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
21
4.4. İllere ve dağıtıcılara göre satışlar
Tablo 4.8: Adana
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
1.342
46,00%
40
16,17%
1.392
20,59%
2.774
27,94%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
1.404
20,77%
1.404
14,15%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
1.250
18,49%
1.250
12,59%
YÜCELGAZ
322
11,02%
27
10,96%
609
9,01%
958
9,65%
İPRAGAZ
517
17,73%
162
65,07%
124
1,83%
803
8,09%
MİLANGAZ
428
14,69%
2
0,85%
335
4,95%
765
7,71%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
403
5,96%
403
4,06%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
253
3,73%
253
2,54%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
233
3,44%
233
2,34%
MARGAZ
45
1,54%
4
1,79%
147
2,18%
197
1,98%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
175
2,59%
175
1,77%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
165
2,44%
165
1,66%
138
4,72%
0
0,00%
15
0,22%
153
1,54%
0
0,00%
0
0,00%
113
1,66%
113
1,13%
40
1,36%
0
0,00%
15
0,22%
54
0,55%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
51
0,75%
51
0,51%
ERGAZ
42
1,45%
0
0,00%
0
0,00%
42
0,42%
TORSAN
39
1,33%
0
0,00%
0
0,00%
39
0,39%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
28
0,41%
28
0,28%
EROLGAZ
0
0,00%
13
5,17%
12
0,17%
25
0,25%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
16
0,23%
16
0,16%
HAZGAZ
0
0,00%
0
0,00%
8
0,12%
8
0,08%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,08%
5
0,05%
NARGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,07%
5
0,05%
GÜNEYGAZ
0
0,00%
0
0,00%
3
0,04%
3
0,03%
LİKİTGAZ
3
0,11%
0
0,00%
0
0,00%
3
0,03%
YENİ ULAŞLI
0
0,00%
0
0,00%
2
0,03%
2
0,02%
GÜNEŞGAZ
1
0,05%
0
0,00%
0
0,00%
1
0,01%
2.917
100
250
100
6.761
100
9.928
100,00%
PETGAZ
AYTEMİZ
YAMANGAZ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
22
Tablo 4.9: Adıyaman
DAĞITICI
ATA LİKİT
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
149
31,09%
0
0,00%
239
13,12%
387
16,83%
YAMANGAZ
75
15,75%
0
0,00%
194
10,66%
269
11,70%
YÜCELGAZ
19
4,00%
0
0,00%
214
11,78%
234
10,14%
MİLANGAZ
22
4,55%
1
23,33%
180
9,87%
202
8,79%
AYGAZ
73
15,27%
0
0,00%
128
7,04%
201
8,74%
GÜVENALGAZ
4
0,84%
0
0,00%
140
7,69%
144
6,25%
EROLGAZ
13
2,63%
0
0,00%
104
5,73%
117
5,07%
GÜNEYGAZ
64
13,39%
2
47,62%
35
1,92%
101
4,39%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
88
4,84%
88
3,83%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
83
4,54%
83
3,59%
MAVİGÖLGAZ
1
0,17%
0
0,00%
75
4,13%
76
3,30%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
72
3,95%
72
3,12%
İPRAGAZ
25
5,30%
1
29,05%
41
2,26%
68
2,94%
GAPGAZ
5
1,13%
0
0,00%
45
2,47%
50
2,18%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
40
2,21%
40
1,75%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
40
2,17%
40
1,72%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
33
1,80%
33
1,42%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
31
1,70%
31
1,34%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
23
1,26%
23
1,00%
LİKİTGAZ
16
3,34%
0
0,00%
0
0,00%
16
0,69%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
16
0,87%
16
0,68%
PETGAZ
12
2,51%
0
0,00%
0
0,00%
12
0,52%
478
100
4
100
1.821
100
2.303
100,00%
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
23
Tablo 4.10: Afyon
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
423
45,51%
11
28,61%
919
31,10%
1.353
34,49%
MİLANGAZ
244
26,30%
0
0,00%
220
7,43%
464
11,83%
0
0,00%
0
0,00%
445
15,07%
445
11,35%
144
15,44%
25
63,54%
189
6,39%
357
9,10%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
280
9,47%
280
7,14%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
163
5,50%
163
4,14%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
136
4,61%
136
3,47%
HABAŞ
70
7,55%
3
7,85%
50
1,70%
123
3,15%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
118
4,00%
118
3,01%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
82
2,77%
82
2,09%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
67
2,28%
67
1,72%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
58
1,98%
58
1,49%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
58
1,97%
58
1,49%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
39
1,31%
39
0,99%
YÜCELGAZ
0
0,00%
0
0,00%
30
1,03%
30
0,78%
21
2,30%
0
0,00%
6
0,19%
27
0,69%
TURKUAZ
0
0,00%
0
0,00%
23
0,77%
23
0,58%
HÜRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
21
0,71%
21
0,54%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
16
0,54%
16
0,41%
16
1,67%
0
0,00%
0
0,00%
16
0,40%
KONGAZ
6
0,60%
0
0,00%
6
0,20%
11
0,29%
AYRANCI
0
0,00%
0
0,00%
8
0,27%
8
0,21%
GESAN
0
0,00%
0
0,00%
7
0,25%
7
0,19%
GÜNEŞGAZ
6
0,63%
0
0,00%
0
0,00%
6
0,15%
EROLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,18%
5
0,13%
GAZPA
0
0,00%
0
0,00%
5
0,15%
5
0,12%
ANTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
4
0,13%
4
0,10%
930
100
39
100
2.956
100
3.924
100
OMW POAŞ
İPRAGAZ
PETGAZ
ERGAZ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
24
Tablo 4.11: Ağrı
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
51
30,71%
0
0,00%
76
15,13%
128
18,80%
İPRAGAZ
67
39,91%
7
100,00%
40
7,90%
113
16,70%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
78
15,43%
78
11,48%
HÜRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
60
11,88%
60
8,84%
MİLANGAZ
30
18,15%
0
0,00%
24
4,68%
54
7,94%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
50
9,84%
50
7,32%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
47
9,30%
47
6,92%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
43
8,43%
43
6,28%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
34
6,67%
34
4,96%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
18
3,56%
18
2,65%
15
8,80%
0
0,00%
0
0,00%
15
2,16%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
9
1,75%
9
1,30%
EROLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
9
1,74%
9
1,29%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
9
1,71%
9
1,28%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
8
1,59%
8
1,18%
GÜNEŞGAZ
4
2,43%
0
0,00%
0
0,00%
4
0,60%
ÇELEBİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
2
0,38%
2
0,28%
167
100
7
100
505
100
679
100
ERGAZ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
25
Tablo 4.12: Aksaray
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
178
52,07%
1
6,88%
181
10,37%
360
17,10%
0
0,00%
0
0,00%
291
16,69%
291
13,82%
34
10,07%
0
0,00%
245
14,03%
279
13,24%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
162
9,29%
162
7,69%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
142
8,14%
142
6,74%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
110
6,31%
110
5,22%
OMW POAŞ
1
0,42%
0
0,00%
108
6,20%
109
5,20%
İPRAGAZ
43
12,71%
19
93,12%
42
2,42%
105
4,99%
GAZMER
0
0,00%
0
0,00%
95
5,42%
95
4,49%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
74
4,25%
74
3,52%
YÜCELGAZ
0
0,00%
0
0,00%
67
3,86%
67
3,20%
ANADOLUGAZ
MİLANGAZ
PETGAZ
36
10,65%
0
0,00%
2
0,14%
39
1,84%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
34
1,95%
34
1,62%
KALELİ BEST
0
0,00%
0
0,00%
31
1,78%
31
1,47%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
30
1,75%
30
1,45%
NORMGAZ
0
0,00%
0
0,00%
30
1,72%
30
1,43%
LİKİTGAZ
27
7,94%
0
0,00%
0
0,00%
27
1,29%
ERGAZ
21
6,15%
0
0,00%
0
0,00%
21
1,00%
KONGAZ
0
0,00%
0
0,00%
21
1,21%
21
1,00%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
18
1,01%
18
0,84%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
14
0,83%
14
0,68%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
12
0,68%
12
0,56%
EROLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
8
0,47%
8
0,39%
ÇELEBİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
8
0,46%
8
0,38%
EUROGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,28%
5
0,23%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,27%
5
0,22%
AKGAZ
0
0,00%
0
0,00%
4
0,25%
4
0,21%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
4
0,25%
4
0,21%
342
100
21
100
1.744
100
2.106
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
26
Tablo 4.13: Amasya
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
92
25,52%
0
0,00%
224
16,49%
317
18,29%
0
0,00%
0
0,00%
258
18,95%
258
14,91%
100
27,74%
4
51,56%
125
9,17%
229
13,24%
0
0,00%
0
0,00%
128
9,40%
128
7,40%
16
4,48%
1
10,57%
99
7,25%
116
6,69%
0
0,00%
0
0,00%
112
8,22%
112
6,47%
54
14,84%
0
0,00%
57
4,17%
110
6,38%
GÜVENALGAZ
4
1,11%
0
0,00%
60
4,41%
64
3,70%
TRABZONGAZ
0
0,00%
0
0,00%
53
3,92%
53
3,08%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
47
3,48%
47
2,74%
OMW POAŞ
İPRAGAZ
KALELİ BEST
GESAN
SHELL&TURCAS
MİLANGAZ
AKÇAGAZ
47
13,10%
0
0,00%
0
0,00%
47
2,73%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
42
3,10%
42
2,44%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
33
2,40%
33
1,89%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
30
2,19%
30
1,72%
AKGAZ
6
1,69%
1
7,87%
21
1,57%
28
1,63%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
28
2,06%
28
1,62%
KARADENİZ
10
2,71%
0
0,00%
7
0,48%
16
0,94%
HABAŞ
15
4,23%
0
0,00%
0
0,00%
15
0,88%
GAZPA
0
0,00%
1
17,46%
10
0,77%
12
0,69%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
11
0,77%
11
0,61%
HÜRGAZ
1
0,40%
0
0,00%
8
0,62%
10
0,57%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
8
0,57%
8
0,45%
ERGAZ
6
1,79%
0
0,00%
0
0,00%
6
0,37%
IŞINGAZ
4
1,11%
0
0,00%
0
0,00%
4
0,23%
CLASS GAZ
3
0,95%
0
0,00%
0
0,00%
3
0,20%
GÜNEŞGAZ
1
0,35%
1
12,54%
0
0,00%
2
0,13%
361
100
8
100
1.362
100
1.731
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
27
Tablo 4.14: Ankara
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
1.312
49,86%
78
35,97%
8.179
27,51%
9.569
29,37%
0
0,00%
0
0,00%
5.100
17,15%
5.100
15,65%
426
16,21%
5
2,10%
4.532
15,24%
4.963
15,23%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
4.760
16,01%
4.760
14,61%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
1.655
5,57%
1.655
5,08%
629
23,92%
84
38,69%
457
1,54%
1.170
3,59%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
1.091
3,67%
1.091
3,35%
GÜVENALGAZ
1
0,04%
3
1,39%
881
2,96%
885
2,72%
TOTAL
0
0,00%
3
1,31%
712
2,39%
715
2,19%
HABAŞ
22
0,84%
2
1,01%
640
2,15%
664
2,04%
KALEGAZ
93
3,55%
0
0,00%
239
0,81%
333
1,02%
GAZPA
0
0,00%
0
0,00%
320
1,08%
320
0,98%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
253
0,85%
253
0,78%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
187
0,63%
187
0,57%
JETGAZ
0
0,00%
0
0,00%
183
0,62%
183
0,56%
GAZMER
0
0,00%
30
13,91%
90
0,30%
120
0,37%
PETGAZ
73
2,78%
0
0,00%
31
0,10%
104
0,32%
HÜRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
99
0,33%
99
0,30%
ANADOLUGAZ
9
0,36%
1
0,57%
68
0,23%
79
0,24%
KALELİ BEST
0
0,00%
0
0,00%
54
0,18%
54
0,17%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
56
0,19%
56
0,17%
GÜNEYGAZ
0
0,00%
0
0,00%
53
0,18%
53
0,16%
IŞINGAZ
38
1,44%
0
0,00%
0
0,00%
38
0,12%
MYGAZ
0
0,00%
0
0,00%
36
0,12%
36
0,11%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
29
0,10%
29
0,09%
YURTGAZ
SHELL&TURCAS
MİLANGAZ
İPRAGAZ
20
0,76%
0
0,00%
0
0,00%
20
0,06%
KARADENİZ
0
0,00%
0
0,00%
12
0,04%
12
0,04%
AKGAZ
0
0,00%
0
0,00%
7
0,02%
7
0,02%
ERGAZ
6
0,24%
0
0,00%
0
0,00%
6
0,02%
GÜNEŞGAZ
0
0,01%
8
3,56%
0
0,00%
8
0,02%
YÜCELGAZ
0
0,00%
3
1,50%
4
0,01%
7
0,02%
NARGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,02%
5
0,01%
2.631
100
216
100
29.734
100
32.581
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
28
Tablo 4.15: Antalya
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
1.681
43,05%
338
51,11%
2.271
25,79%
4.289
32,09%
0
0,00%
0
0,00%
2.002
22,74%
2.002
14,98%
939
24,06%
227
34,29%
401
4,55%
1.567
11,72%
0
0,00%
0
0,00%
1.117
12,69%
1.117
8,36%
558
14,29%
1
0,11%
554
6,29%
1.112
8,32%
TOTAL
0
0,00%
2
0,34%
459
5,21%
461
3,45%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
441
5,01%
441
3,30%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
414
4,70%
414
3,10%
AKPET
0
0,00%
4
0,66%
383
4,35%
388
2,90%
ANTGAZ
188
4,81%
24
3,65%
167
1,90%
379
2,84%
PETGAZ
122
3,12%
0
0,00%
89
1,01%
211
1,58%
KONGAZ
187
4,79%
6
0,93%
2
0,02%
195
1,46%
HABAŞ
152
3,89%
0
0,00%
0
0,00%
152
1,14%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
135
1,54%
135
1,01%
GESAN
0
0,00%
0
0,00%
130
1,48%
130
0,97%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
27
4,09%
93
1,06%
120
0,90%
YURTGAZ
0
0,00%
30
4,59%
60
0,68%
90
0,67%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
80
0,90%
80
0,60%
68
1,75%
0
0,00%
0
0,00%
68
0,51%
ANADOLUGAZ
7
0,18%
0
0,05%
3
0,04%
11
0,08%
GÜNEŞGAZ
2
0,06%
1
0,19%
0
0,00%
4
0,03%
AKÇAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
2
0,02%
2
0,01%
3.904
100
661
100
8.803
100
13.368
100
OMW POAŞ
İPRAGAZ
SHELL&TURCAS
MİLANGAZ
ERGAZ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
29
Tablo 4.16: Ardahan
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
47
36,57%
0
0,00%
39
28,26%
85
32,19%
İPRAGAZ
53
41,25%
0
0,00%
16
11,46%
68
25,73%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
34
24,36%
34
12,63%
MİLANGAZ
22
17,20%
0
0,00%
4
3,04%
26
9,82%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
16
11,41%
16
5,91%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
13
9,31%
13
4,83%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
11
7,99%
11
4,14%
ERGAZ
6
4,98%
0
100,00%
4
2,73%
11
3,99%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
2
1,45%
2
0,75%
127
100
0
100
138
100
266
100
TOPLAM
Tablo 4.17: Artvin
DAĞITICI
AYGAZ
OMW POAŞ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
118
45,88%
6
100,00%
31
12,96%
155
30,88%
0
0,00%
0
0,00%
116
48,80%
116
23,18%
İPRAGAZ
92
35,84%
0
0,00%
7
2,84%
99
19,75%
MİLANGAZ
32
12,58%
0
0,00%
0
0,00%
32
6,46%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
22
9,13%
22
4,34%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
15
6,36%
15
3,02%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
15
6,24%
15
2,96%
HÜRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
12
4,87%
12
2,31%
TRABZONGAZ
0
0,00%
0
0,00%
11
4,59%
11
2,18%
10
3,73%
0
0,00%
0
0,00%
10
1,92%
KALELİ BEST
0
0,00%
0
0,00%
5
2,10%
5
1,00%
GAZPA
0
0,00%
0
0,00%
5
2,09%
5
0,99%
KARADENİZ
3
1,26%
0
0,00%
0
0,00%
3
0,65%
GÜNEŞGAZ
2
0,69%
0
0,00%
0
0,00%
2
0,36%
258
100
6
100
238
100
502
100
ERGAZ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
30
Tablo 4.18: Aydın
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
573
37,55%
14
25,70%
895
23,73%
1.482
27,69%
0
0,00%
0
0,00%
948
25,11%
948
17,71%
MİLANGAZ
341
22,35%
0
0,00%
416
11,02%
756
14,14%
İPRAGAZ
OMW POAŞ
430
28,18%
38
71,20%
180
4,78%
648
12,11%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
373
9,89%
373
6,97%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
213
5,65%
213
3,98%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
172
4,57%
172
3,22%
YILDIRIM
3
0,18%
0
0,00%
134
3,56%
137
2,56%
TOTAL
0
0,00%
1
1,05%
123
3,26%
124
2,31%
PETGAZ
99
6,50%
0
0,00%
9
0,23%
108
2,01%
PAMUKKALE
0
0,00%
0
0,00%
75
1,99%
75
1,40%
GAZPA
0
0,00%
0
0,00%
64
1,69%
64
1,19%
ERGAZ
56
3,69%
0
0,00%
0
0,00%
56
1,05%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
44
1,17%
44
0,82%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
40
1,06%
40
0,74%
GESAN
0
0,00%
0
0,00%
23
0,61%
23
0,43%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
22
0,59%
22
0,41%
19
1,22%
0
0,00%
3
0,07%
21
0,40%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
10
0,26%
10
0,18%
HÜRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
9
0,23%
9
0,16%
GÜNEŞGAZ
5
0,33%
1
2,05%
0
0,00%
6
0,12%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
5
0,14%
5
0,10%
AKGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,13%
5
0,09%
ANADOLUGAZ
0
0,00%
0
0,00%
4
0,12%
4
0,08%
GAZMER
0
0,00%
0
0,00%
4
0,11%
4
0,07%
TURKUAZ
0
0,00%
0
0,00%
2
0,05%
2
0,04%
1.525
100
53
100
3.773
100
5.351
100
HABAŞ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
31
Tablo 4.19: Balıkesir
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
750
48,86%
13
24,97%
1.159
28,52%
1.922
34,02%
0
0,00%
0
0,00%
683
16,82%
683
12,10%
MİLANGAZ
325
21,18%
1
0,99%
338
8,31%
663
11,74%
İPRAGAZ
288
18,75%
33
66,11%
202
4,96%
523
9,26%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
465
11,45%
465
8,23%
BP GAZ
1
0,07%
0
0,00%
348
8,58%
349
6,19%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
177
4,36%
177
3,13%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
156
3,83%
156
2,76%
TOTAL
0
0,00%
1
1,79%
133
3,28%
134
2,38%
HABAŞ
64
4,18%
0
0,00%
65
1,59%
129
2,28%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
120
2,94%
120
2,12%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
92
2,26%
92
1,63%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
66
1,64%
66
1,18%
PETGAZ
61
3,98%
0
0,00%
6
0,14%
67
1,18%
ERGAZ
41
2,66%
0
0,00%
0
0,00%
41
0,72%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
33
0,81%
33
0,58%
GAZPA
0
0,00%
0
0,00%
17
0,43%
17
0,31%
GÜNEŞGAZ
1
0,05%
3
6,14%
0
0,00%
4
0,07%
GÜNEYGAZ
4
0,26%
0
0,00%
0
0,00%
4
0,07%
KONGAZ
0
0,00%
0
0,00%
3
0,08%
3
0,06%
1.535
100
50
100
4.062
100
5.648
100
OMW POAŞ
TOPLAM
Tablo 4.20: Bartın
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
254
66,91%
2
52,67%
137
20,54%
392
37,40%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
327
49,02%
327
31,15%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
108
16,17%
108
10,27%
İPRAGAZ
59
15,61%
1
47,33%
16
2,44%
77
7,33%
MİLANGAZ
54
14,36%
0
0,00%
8
1,24%
63
5,98%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
23
3,45%
23
2,19%
AKÇAGAZ
9
2,28%
0
0,00%
12
1,74%
20
1,93%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
17
2,62%
17
1,67%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
10
1,53%
10
0,97%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
8
1,26%
8
0,80%
ERGAZ
3
0,83%
0
0,00%
0
0,00%
3
0,30%
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
TOPLAM
379
100
3
100
32
666
100
100
1.048
Tablo 4.21: Batman
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
101
36,33%
3
100,00%
162
21,38%
265
25,60%
İPRAGAZ
161
57,76%
0
0,00%
18
2,38%
179
17,24%
MİLANGAZ
9
3,31%
0
0,00%
138
18,32%
148
14,24%
ÇELEBİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
95
12,54%
95
9,14%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
66
8,77%
66
6,40%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
38
4,99%
38
3,64%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
34
4,43%
34
3,23%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
32
4,21%
32
3,07%
EROLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
31
4,08%
31
2,98%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
29
3,83%
29
2,79%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
27
3,63%
27
2,65%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
24
3,16%
24
2,31%
YÜCELGAZ
0
0,00%
0
0,00%
17
2,28%
17
1,66%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
16
2,13%
16
1,55%
EUROGAZ
0
0,00%
0
0,00%
9
1,24%
9
0,91%
NARGAZ
0
0,00%
0
0,00%
8
1,08%
8
0,79%
PETGAZ
7
2,60%
0
0,00%
0
0,00%
7
0,70%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
5
0,64%
5
0,47%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
4
0,56%
4
0,41%
AVGAZ
0
0,00%
0
0,00%
2
0,26%
2
0,19%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
1
0,08%
1
0,06%
TOPLAM
278
100
3
100
755
100
1.036
100
Tablo 4.22: Bayburt
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
41
51,28%
0
0,00%
70
36,64%
111
40,73%
MİLANGAZ
24
30,08%
0
0,00%
16
8,17%
39
14,51%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
33
17,46%
33
12,30%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
25
13,17%
25
9,27%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
17
8,96%
17
6,31%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
14
7,29%
14
5,13%
TRABZONGAZ
2
2,74%
1
100,00%
5
2,56%
8
3,07%
İPRAGAZ
7
9,06%
0
0,00%
0
0,00%
7
2,64%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
6
3,13%
6
2,21%
ERGAZ
5
6,84%
0
0,00%
0
0,00%
5
1,99%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
2,61%
5
1,84%
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
TOPLAM
79
100
1
100
33
191
100
100
272
Tablo 4.23: Bilecik
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
OMW POAŞ
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
0
0,00%
0
0,00%
349
46,01%
349
35,97%
108
60,04%
8
23,41%
118
15,60%
234
24,08%
MİLANGAZ
40
22,10%
0
0,00%
52
6,86%
92
9,45%
İPRAGAZ
AYGAZ
25
13,71%
25
76,59%
35
4,57%
84
8,64%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
60
7,97%
60
6,23%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
54
7,13%
54
5,57%
PETGAZ
0
0,00%
0
0,00%
38
4,97%
38
3,89%
HABAŞ
6
3,40%
0
0,00%
14
1,85%
20
2,08%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
17
2,30%
17
1,80%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
11
1,51%
11
1,18%
ERGAZ
1
0,76%
0
0,00%
6
0,76%
7
0,74%
YÜCELGAZ
0
0,00%
0
0,00%
4
0,48%
4
0,37%
TOPLAM
179
100
32
100
758
100
970
100
Tablo 4.24: Bingöl
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
152
56,04%
2
71,43%
138
35,85%
292
44,30%
İPRAGAZ
89
33,04%
1
28,57%
35
8,96%
125
18,94%
MİLANGAZ
16
5,84%
0
0,00%
49
12,84%
65
9,91%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
57
14,92%
57
8,72%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
49
12,63%
49
7,39%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
27
7,04%
27
4,11%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
13
3,50%
13
2,05%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
12
3,05%
12
1,79%
ERGAZ
9
3,24%
0
0,00%
0
0,00%
9
1,33%
ŞARKGAZ
5
1,83%
0
0,00%
0
0,00%
5
0,75%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
1,21%
5
0,71%
TOPLAM
271
100
3
100
385
100
658
100
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
34
Tablo 4.25: Bitlis
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
128
57,49%
3
77,48%
110
20,88%
241
32,06%
0
0,00%
0
0,00%
106
20,23%
106
14,12%
63
28,10%
1
22,52%
29
5,54%
93
12,32%
ÇELEBİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
77
14,59%
77
10,18%
MİLANGAZ
OMW POAŞ
İPRAGAZ
32
14,41%
0
0,00%
19
3,64%
51
6,80%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
40
7,53%
40
5,26%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
33
6,28%
33
4,38%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
28
5,41%
28
3,78%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
22
4,22%
22
2,95%
EROLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
17
3,15%
17
2,20%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
15
2,95%
15
2,06%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
13
2,40%
13
1,68%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
12
2,22%
12
1,55%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,95%
5
0,66%
223
100
4
100
525
100
752
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
35
Tablo 4.26: Bolu
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
161
47,29%
32
47,28%
696
38,58%
888
40,19%
0
0,00%
0
0,00%
404
22,39%
404
18,27%
71
20,90%
34
50,75%
105
5,80%
210
9,49%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
167
9,27%
167
7,56%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
145
8,05%
145
6,57%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
76
4,23%
76
3,45%
44
13,05%
0
0,00%
25
1,36%
69
3,12%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
58
3,20%
58
2,61%
PETGAZ
32
9,47%
0
0,00%
0
0,00%
32
1,46%
GESAN
0
0,00%
0
0,00%
26
1,46%
26
1,19%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
22
1,24%
22
1,01%
HABAŞ
22
6,51%
0
0,00%
0
0,00%
22
1,00%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
15
0,85%
15
0,70%
ERGAZ
6
1,74%
0
0,00%
4
0,22%
10
0,45%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
10
0,54%
10
0,44%
MYGAZ
0
0,00%
0
0,00%
9
0,52%
9
0,42%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
9
0,52%
9
0,42%
AKÇAGAZ
4
1,05%
0
0,00%
6
0,31%
9
0,41%
ANADOLUGAZ
0
0,00%
0
0,00%
9
0,48%
9
0,39%
GAZPA
0
0,00%
0
0,00%
7
0,38%
7
0,31%
AKGAZ
0
0,00%
1
1,97%
5
0,25%
6
0,27%
HÜRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
6
0,33%
6
0,27%
340
100
67
100
1.803
100
2.210
100
SHELL&TURCAS
İPRAGAZ
MİLANGAZ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
36
Tablo 4.27: Burdur
DAĞITICI
AYGAZ
OMW POAŞ
İPRAGAZ
GESAN
MİLANGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
116
31,16%
4
47,28%
361
24,43%
481
25,89%
0
0,00%
0
0,00%
226
15,29%
226
12,15%
157
41,98%
2
28,39%
59
3,98%
218
11,73%
0
0,00%
0
0,00%
215
14,56%
215
11,56%
49
13,21%
0
0,00%
67
4,56%
117
6,28%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
91
6,16%
91
4,90%
ANTGAZ
1
0,30%
0
0,00%
88
5,95%
89
4,79%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
88
5,94%
88
4,72%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
78
5,26%
78
4,18%
KONGAZ
45
11,97%
2
24,34%
0
0,00%
47
2,51%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
46
3,11%
46
2,47%
ANADOLUGAZ
0
0,00%
0
0,00%
42
2,84%
42
2,26%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
41
2,79%
41
2,22%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
37
2,51%
37
1,99%
PETGAZ
0
0,00%
0
0,00%
17
1,15%
17
0,92%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
17
1,15%
17
0,91%
ERGAZ
5
1,22%
0
0,00%
0
0,00%
5
0,24%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,31%
5
0,24%
GÜNEŞGAZ
1
0,17%
0
0,00%
0
0,00%
1
0,03%
374
100
8
100
1.476
100
1.858
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
37
Tablo 4.28: Bursa
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
892
50,51%
22
15,28%
2.262
31,18%
3.177
34,65%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
1.348
18,59%
1.348
14,71%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
909
12,53%
909
9,91%
403
22,79%
120
81,75%
329
4,53%
851
9,29%
TOTAL
0
0,00%
2
1,28%
672
9,26%
674
7,35%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
577
7,96%
577
6,30%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
465
6,42%
465
5,08%
İPRAGAZ
MİLANGAZ
249
14,09%
0
0,00%
199
2,74%
448
4,88%
PETGAZ
52
2,96%
0
0,00%
166
2,28%
218
2,38%
ERGAZ
102
5,77%
2
1,17%
29
0,40%
132
1,44%
0
0,00%
0
0,00%
91
1,25%
91
0,99%
50
2,86%
0
0,00%
10
0,14%
60
0,66%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
59
0,81%
59
0,64%
HABAŞ
9
0,53%
0
0,00%
30
0,41%
39
0,43%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
36
0,49%
36
0,39%
TURKUAZ
0
0,00%
0
0,00%
21
0,29%
21
0,23%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
19
0,26%
19
0,21%
GESAN
0
0,00%
0
0,00%
12
0,17%
12
0,13%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
11
0,15%
11
0,12%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
10
0,14%
10
0,11%
AKÇAGAZ
5
0,26%
0
0,00%
0
0,00%
5
0,05%
GÜNEYGAZ
4
0,23%
0
0,00%
0
0,00%
4
0,04%
GÜNEŞGAZ
0
0,01%
1
0,52%
0
0,00%
1
0,01%
1.766
100
147
100
7.254
100
9.167
100
GÜVENALGAZ
ASGAZ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
38
Tablo 4.29: Çanakkale
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
343
48,82%
8
26,54%
349
22,46%
700
30,61%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
506
32,53%
506
22,10%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
219
14,10%
219
9,58%
İPRAGAZ
165
23,47%
16
50,82%
37
2,41%
218
9,53%
MİLANGAZ
131
18,58%
0
0,00%
68
4,34%
198
8,66%
TOTAL
0
0,00%
2
5,43%
111
7,14%
113
4,93%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
78
5,02%
78
3,41%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
78
5,01%
78
3,41%
HABAŞ
10
1,44%
0
0,00%
46
2,93%
56
2,43%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
39
2,50%
39
1,70%
PETGAZ
35
5,00%
0
0,00%
0
0,00%
35
1,54%
YILDIRIM
3
0,36%
0
0,00%
10
0,63%
12
0,54%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
11
0,69%
11
0,47%
ERGAZ
9
1,29%
0
0,00%
0
0,00%
9
0,40%
GÜNEŞGAZ
4
0,55%
5
17,21%
0
0,00%
9
0,40%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
3
0,22%
3
0,15%
TRABZONGAZ
3
0,48%
0
0,00%
0
0,00%
3
0,15%
703
100
31
100
1.555
100
2.288
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
39
Tablo 4.30: Çankırı
DAĞITICI
AYGAZ
OMW POAŞ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
88
48,19%
3
42,50%
107
12,36%
198
18,73%
0
0,00%
0
0,00%
146
16,84%
146
13,83%
İPRAGAZ
72
39,53%
4
57,50%
46
5,32%
122
11,56%
MİLANGAZ
13
7,22%
0
0,00%
87
10,02%
100
9,48%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
66
7,65%
66
6,28%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
44
5,12%
44
4,20%
GESAN
0
0,00%
0
0,00%
44
5,08%
44
4,17%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
43
5,00%
43
4,10%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
42
4,86%
42
3,99%
KALELİ BEST
0
0,00%
0
0,00%
41
4,72%
41
3,88%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
30
3,44%
30
2,83%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
29
3,39%
29
2,79%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
28
3,27%
28
2,69%
KARADENİZ
0
0,00%
0
0,00%
27
3,09%
27
2,54%
ANADOLUGAZ
9
5,06%
0
0,00%
16
1,89%
26
2,43%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
24
2,76%
24
2,27%
GAZPA
0
0,00%
0
0,00%
17
1,99%
17
1,64%
MYGAZ
0
0,00%
0
0,00%
10
1,19%
10
0,98%
AKGAZ
0
0,00%
0
0,00%
9
0,98%
9
0,81%
NORMGAZ
0
0,00%
0
0,00%
9
0,99%
9
0,81%
182
100
7
100
868
100
1.057
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
40
Tablo 4.31: Çorum
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
186
41,13%
0
0,00%
538
21,82%
724
24,76%
KALELİ BEST
0
0,00%
0
0,00%
485
19,67%
485
16,59%
MİLANGAZ
77
17,08%
0
0,00%
390
15,84%
468
16,00%
İPRAGAZ
80
17,74%
5
85,45%
231
9,36%
316
10,81%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
250
10,15%
250
8,56%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
147
5,98%
147
5,04%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
86
3,48%
86
2,93%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
69
2,78%
69
2,35%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
67
2,70%
67
2,28%
GAZPA
0
0,00%
1
14,55%
61
2,47%
62
2,11%
AKGAZ
54
11,94%
0
0,00%
3
0,13%
57
1,96%
GESAN
0
0,00%
0
0,00%
36
1,47%
36
1,24%
NORMGAZ
0
0,00%
0
0,00%
34
1,39%
34
1,17%
HÜRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
32
1,30%
32
1,10%
CLASS GAZ
24
5,29%
0
0,00%
0
0,00%
24
0,82%
IŞINGAZ
24
5,25%
0
0,00%
0
0,00%
24
0,81%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
12
0,49%
12
0,41%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
11
0,45%
11
0,38%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,20%
5
0,17%
ENERJİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,19%
5
0,16%
ERGAZ
4
0,84%
0
0,00%
0
0,00%
4
0,13%
BİRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
3
0,13%
3
0,11%
PETGAZ
3
0,72%
0
0,00%
0
0,00%
3
0,11%
452
100
6
100
2.465
100
2.924
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
41
Tablo 4.32: Denizli
DAĞITICI
AYGAZ
OMW POAŞ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
415
32,57%
9
26,57%
1.098
25,98%
1.522
27,50%
0
0,00%
0
0,00%
876
20,72%
876
15,83%
İPRAGAZ
358
28,11%
23
70,78%
199
4,70%
580
10,48%
MİLANGAZ
245
19,20%
0
0,00%
278
6,57%
523
9,44%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
419
9,92%
419
7,57%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
375
8,86%
375
6,77%
153
12,04%
0
0,00%
181
4,27%
334
6,03%
PAMUKKALE
ERGAZ
25
1,96%
0
0,00%
99
2,34%
124
2,24%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
108
2,55%
108
1,95%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
106
2,51%
106
1,92%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
98
2,32%
98
1,77%
ANADOLUGAZ
0
0,00%
0
0,00%
88
2,09%
88
1,59%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
82
1,94%
82
1,48%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
80
1,90%
80
1,45%
PEGAGAZ
32
2,54%
0
0,00%
0
0,00%
32
0,58%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
30
0,70%
30
0,54%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
27
0,63%
27
0,48%
GAZPA
0
0,00%
0
0,00%
24
0,56%
24
0,42%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
21
0,49%
21
0,38%
PETGAZ
20
1,57%
0
0,00%
0
0,00%
20
0,36%
GESAN
0
0,00%
0
0,00%
19
0,44%
19
0,34%
HABAŞ
11
0,83%
0
0,00%
5
0,12%
16
0,28%
ANTGAZ
15
1,15%
0
0,00%
0
0,00%
15
0,26%
AYRANCI
0
0,00%
0
0,00%
13
0,32%
13
0,24%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
3
0,08%
3
0,06%
KONGAZ
0
0,00%
1
2,65%
0
0,00%
1
0,02%
1.274
100
33
100
4.229
100
5.536
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
42
Tablo 4.33: Diyarbakır
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
222
36,30%
12
80,97%
478
18,84%
711
22,51%
İPRAGAZ
309
50,62%
3
19,03%
211
8,32%
523
16,55%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
412
16,26%
412
13,04%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
390
15,40%
390
12,35%
MİLANGAZ
64
10,49%
0
0,00%
155
6,13%
219
6,94%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
155
6,10%
155
4,89%
EUROGAZ
0
0,00%
0
0,00%
131
5,15%
131
4,13%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
110
4,36%
110
3,49%
ŞANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
92
3,64%
92
2,92%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
89
3,53%
89
2,83%
NARGAZ
2
0,29%
0
0,00%
57
2,24%
58
1,85%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
57
2,24%
57
1,80%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
33
1,31%
33
1,05%
YÜCELGAZ
0
0,00%
0
0,00%
33
1,31%
33
1,05%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
23
0,89%
23
0,72%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
21
0,81%
21
0,65%
YILDIRIM
0
0,01%
0
0,00%
20
0,80%
20
0,65%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
14
0,55%
14
0,44%
AVGAZ
0
0,00%
0
0,00%
13
0,52%
13
0,42%
ÇELEBİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
13
0,51%
13
0,41%
GAPGAZ
0
0,00%
0
0,00%
11
0,44%
11
0,36%
11
1,86%
0
0,00%
0
0,00%
11
0,36%
EROLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
11
0,42%
11
0,34%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,21%
5
0,17%
PETGAZ
3
0,44%
0
0,00%
0
0,00%
3
0,08%
611
100
15
100
2.534
100
3.160
100
GÜNEŞGAZ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
43
Tablo 4.34:Düzce
DAĞITICI
AYGAZ
OMW POAŞ
İPRAGAZ
SHELL&TURCAS
MİLANGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
139
38,46%
14
49,80%
528
31,07%
681
32,59%
0
0,00%
0
0,00%
297
17,47%
297
14,22%
96
26,62%
14
50,20%
121
7,10%
231
11,05%
0
0,00%
0
0,00%
193
11,36%
193
9,24%
47
13,12%
0
0,00%
99
5,85%
147
7,03%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
96
5,65%
96
4,60%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
78
4,57%
78
3,72%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
64
3,79%
64
3,09%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
64
3,74%
64
3,05%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
41
2,43%
41
1,98%
PETGAZ
35
9,72%
0
0,00%
0
0,00%
35
1,68%
0
0,00%
0
0,00%
31
1,81%
31
1,47%
28
7,80%
0
0,00%
0
0,00%
28
1,35%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
25
1,47%
25
1,20%
ANADOLUGAZ
0
0,00%
0
0,00%
17
1,01%
17
0,83%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
17
0,99%
17
0,81%
ERGAZ
3
0,79%
0
0,00%
13
0,74%
15
0,74%
GESAN
8
2,18%
0
0,00%
4
0,24%
12
0,57%
ÇELEBİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
8
0,47%
8
0,38%
AKÇAGAZ
5
1,30%
0
0,00%
0
0,00%
5
0,22%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
4
0,24%
4
0,20%
361
100
28
100
1.700
100
2.088
100
YURTGAZ
HABAŞ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
44
Tablo 4.35: Edirne
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
264
45,36%
16
81,68%
124
13,22%
404
26,24%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
249
26,53%
249
16,16%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
241
25,76%
241
15,69%
164
28,11%
4
18,32%
20
2,16%
187
12,18%
0
0,00%
0
0,00%
116
12,40%
116
7,55%
84
14,41%
0
0,00%
17
1,79%
101
6,54%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
63
6,72%
63
4,10%
PETGAZ
44
7,51%
0
0,00%
0
0,00%
44
2,84%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
34
3,64%
34
2,22%
ENERJİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
27
2,86%
27
1,74%
İPRAGAZ
TOTAL
MİLANGAZ
HABAŞ
13
2,19%
0
0,00%
12
1,28%
25
1,61%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
16
1,70%
16
1,03%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
11
1,20%
11
0,73%
GÜNEŞGAZ
6
1,10%
0
0,00%
0
0,00%
6
0,42%
ERGAZ
4
0,69%
0
0,00%
0
0,00%
4
0,26%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
4
0,41%
4
0,25%
TRABZONGAZ
4
0,62%
0
0,00%
0
0,00%
4
0,24%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
3
0,32%
3
0,20%
582
100
19
100
937
100
1.538
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
45
Tablo 4.36: Elazığ
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
206
38,64%
3
10,28%
528
36,43%
737
36,61%
0
0,00%
0
0,00%
309
21,32%
309
15,35%
İPRAGAZ
163
30,58%
6
19,45%
95
6,56%
264
13,11%
ŞARKGAZ
101
18,94%
14
43,77%
137
9,45%
252
12,49%
0
0,00%
0
0,00%
167
11,54%
167
8,31%
OMW POAŞ
ERAGAZ
MİLANGAZ
48
8,94%
0
0,00%
25
1,72%
73
3,61%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
61
4,18%
61
3,01%
ORALGAZ
3
0,53%
1
3,90%
45
3,07%
49
2,41%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
41
2,86%
41
2,06%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
13
0,92%
13
0,66%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
13
0,90%
13
0,65%
ERGAZ
8
1,42%
0
0,00%
0
0,00%
8
0,38%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
7
22,61%
0
0,00%
7
0,35%
GÜNEŞGAZ
5
0,95%
0
0,00%
0
0,00%
5
0,25%
EROLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,33%
5
0,24%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
5
0,33%
5
0,24%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
4
0,26%
4
0,19%
NARGAZ
0
0,00%
0
0,00%
2
0,14%
2
0,10%
533
100
31
100
1.450
100
2.014
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
46
Tablo 4.37: Erzincan
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
119
49,75%
1
6,97%
243
32,48%
363
36,15%
0
0,00%
0
0,00%
137
18,38%
137
13,69%
81
33,78%
16
93,03%
25
3,28%
121
12,08%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
106
14,21%
106
10,58%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
56
7,49%
56
5,58%
TRABZONGAZ
0
0,00%
0
0,00%
45
6,03%
45
4,49%
OMW POAŞ
İPRAGAZ
MİLANGAZ
22
9,12%
0
0,00%
14
1,92%
36
3,60%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
31
4,19%
31
3,12%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
25
3,33%
25
2,48%
SELÇUKGAZ
3
1,35%
0
0,00%
12
1,55%
15
1,48%
ERGAZ
14
6,00%
0
0,00%
0
0,00%
14
1,43%
HÜRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
12
1,54%
12
1,15%
AKGAZ
0
0,00%
0
0,00%
10
1,40%
10
1,04%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
9
1,16%
9
0,86%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
7
1,00%
7
0,74%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
6
0,80%
6
0,60%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,67%
5
0,50%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
4
0,59%
4
0,44%
239
100
17
100
748
100
1.004
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
47
Tablo 4.38: Erzurum
Tüplü
DAĞITICI
OMW POAŞ
MİLANGAZ
ERGAZ
AYGAZ
AYTEMİZ
YILDIRIM
İPRAGAZ
ORALGAZ
SHELL&TURCAS
AKPET
HÜRGAZ
YURTPET
GÜVENALGAZ
TRABZONGAZ
GESAN
ÇELEBİGAZ
TOTAL
TOPLAM
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
0
0,00%
0
0,00%
350
20,82%
350
15,77%
97
18,44%
0
0,00%
238
14,17%
335
15,10%
181
34,51%
0
0,00%
143
8,50%
324
14,61%
109
20,81%
4
30,16%
124
7,39%
238
10,70%
0
0,00%
0
0,00%
220
13,08%
220
9,91%
0
0,00%
0
0,00%
190
11,31%
190
8,57%
138
26,24%
9
69,84%
31
1,82%
178
8,00%
0
0,00%
0
0,00%
89
5,29%
89
4,00%
0
0,00%
0
0,00%
76
4,53%
76
3,43%
0
0,00%
0
0,00%
69
4,13%
69
3,13%
0
0,00%
0
0,00%
47
2,80%
47
2,12%
0
0,00%
0
0,00%
23
1,38%
23
1,05%
0
0,00%
0
0,00%
22
1,31%
22
0,99%
0
0,00%
0
0,00%
20
1,21%
20
0,92%
0
0,00%
0
0,00%
16
0,97%
16
0,74%
0
0,00%
0
0,00%
11
0,64%
11
0,49%
0
0,00%
0
0,00%
11
0,63%
11
0,48%
525
100
13
100
1.680
100
2.219
_______________________________________________________________________________________
100
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
48
Tablo 4.39:Eskişehir
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
304
60,78%
78
85,20%
830
27,98%
1.212
34,07%
0
0,00%
0
0,00%
431
14,53%
431
12,11%
113
22,56%
3
2,86%
301
10,16%
417
11,72%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
334
11,27%
334
9,39%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
314
10,60%
314
8,83%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
247
8,34%
247
6,96%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
133
4,48%
133
3,73%
İPRAGAZ
74
14,79%
5
5,55%
34
1,13%
113
3,17%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
80
2,70%
80
2,25%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
72
2,43%
72
2,02%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
53
1,80%
53
1,50%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
53
1,78%
53
1,49%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
34
1,14%
34
0,95%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
31
1,04%
31
0,87%
GAZMER
0
0,00%
0
0,00%
13
0,45%
13
0,38%
GÜNEŞGAZ
4
0,81%
6
6,39%
0
0,00%
10
0,28%
ERGAZ
1
0,30%
0
0,00%
5
0,16%
6
0,17%
PETGAZ
4
0,76%
0
0,00%
0
0,00%
4
0,11%
500
100
92
100
2.965
100
3.557
100
OMW POAŞ
MİLANGAZ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
49
Tablo 4.40: Gaziantep
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
803
39,20%
11
14,37%
1.291
23,57%
2.106
27,68%
İPRAGAZ
739
36,09%
56
70,80%
251
4,58%
1.047
13,76%
MİLANGAZ
239
11,69%
2
2,37%
628
11,46%
869
11,43%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
580
10,58%
580
7,62%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
484
8,83%
484
6,36%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
438
7,99%
438
5,75%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
388
7,08%
388
5,10%
PETGAZ
213
10,37%
0
0,00%
85
1,55%
297
3,91%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
247
4,51%
247
3,25%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
205
3,75%
205
2,70%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
157
2,87%
157
2,07%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
134
2,45%
134
1,77%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
101
1,85%
101
1,33%
MARGAZ
3
0,14%
0
0,00%
84
1,53%
87
1,14%
ERGAZ
1
0,04%
0
0,00%
84
1,53%
85
1,11%
YÜCELGAZ
42
2,06%
0
0,00%
38
0,69%
80
1,05%
EROLGAZ
0
0,00%
10
12,46%
65
1,19%
75
0,99%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
57
1,03%
57
0,74%
EUROGAZ
0
0,00%
0
0,00%
49
0,90%
49
0,65%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
36
0,66%
36
0,47%
TORSAN
0
0,00%
0
0,00%
20
0,36%
20
0,26%
ŞANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
17
0,31%
17
0,23%
ÇELEBİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
16
0,30%
16
0,22%
GAPGAZ
0
0,00%
0
0,00%
15
0,26%
15
0,19%
LİKİTGAZ
8
0,38%
0
0,00%
0
0,00%
8
0,10%
HAZGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,08%
5
0,06%
YENİ ULAŞLI
0
0,00%
0
0,00%
4
0,08%
4
0,06%
GÜNEŞGAZ
1
0,04%
0
0,00%
0
0,00%
1
0,01%
2.048
100
79
100
5.479
100
7.607
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
50
Tablo 4.41: Giresun
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Satış
(ton)
Pay (%)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
361
48,17%
1
25,75%
274
23,14%
636
32,83%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
204
17,21%
204
10,52%
İPRAGAZ
138
18,35%
2
44,08%
50
4,24%
189
9,78%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
173
14,64%
173
8,95%
MİLANGAZ
78
10,42%
0
0,00%
43
3,62%
121
6,24%
0
0,00%
0
0,00%
109
9,22%
109
5,64%
71
9,46%
1
13,70%
13
1,07%
84
4,34%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
78
6,59%
78
4,03%
GESAN
64
8,54%
1
16,48%
12
1,02%
77
3,96%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
73
6,19%
73
3,79%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
70
5,93%
70
3,62%
18
2,34%
0
0,00%
45
3,80%
63
3,23%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
28
2,40%
28
1,47%
ERGAZ
SHELL&TURCAS
KARADENİZ
TRABZONGAZ
20
2,71%
0
0,00%
0
0,00%
20
1,05%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
8
0,68%
8
0,41%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
3
0,25%
3
0,15%
749
100
4
100
1.184
100
1.938
100
TOPLAM
Tablo 4.42: Gümüşhane
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
95
57,00%
3
100,00%
16
5,42%
114
24,55%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
100
33,77%
100
21,43%
MİLANGAZ
16
9,52%
0
0,00%
53
17,96%
69
14,81%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
63
21,43%
63
13,60%
İPRAGAZ
18
10,70%
0
0,00%
20
6,70%
38
8,09%
TRABZONGAZ
12
7,40%
0
0,00%
21
7,22%
34
7,23%
GESAN
9
5,18%
0
0,00%
4
1,51%
13
2,81%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
13
4,35%
13
2,76%
ERGAZ
8
4,87%
0
0,00%
0
0,00%
8
1,75%
SELÇUKGAZ
6
3,53%
0
0,00%
0
0,00%
6
1,27%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
5
1,64%
5
1,04%
KARADENİZ
3
1,80%
0
0,00%
0
0,00%
3
0,65%
167
100
3
100
295
100
465
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
51
Tablo 4.43: Hakkari
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
64
39,96%
0
0,00%
20
30,67%
84
36,75%
İPRAGAZ
76
47,40%
3
100,00%
0
0,00%
80
34,71%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
45
69,33%
45
19,68%
MİLANGAZ
20
12,64%
0
0,00%
0
0,00%
20
8,87%
161
100
3
100
65
100
230
100
TOPLAM
Tablo 4.44: Hatay
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
639
34,97%
10
14,70%
600
14,69%
1.249
20,88%
İPRAGAZ
583
31,91%
16
22,66%
249
6,11%
848
14,18%
HAZGAZ
108
5,91%
44
62,64%
520
12,74%
672
11,24%
0
0,00%
0
0,00%
580
14,21%
580
9,70%
OMW POAŞ
MİLANGAZ
189
10,33%
0
0,00%
225
5,51%
414
6,92%
SHELL&TURCAS
1
0,06%
0
0,00%
400
9,80%
402
6,71%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
220
5,38%
220
3,67%
215
11,77%
0
0,00%
5
0,11%
220
3,67%
PETGAZ
YÜCELGAZ
25
1,35%
0
0,00%
193
4,72%
218
3,64%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
208
5,08%
208
3,47%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
188
4,59%
188
3,14%
EROLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
139
3,40%
139
2,33%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
136
3,33%
136
2,28%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
119
2,92%
119
2,00%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
105
2,57%
105
1,76%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
76
1,85%
76
1,26%
MARGAZ
24
1,33%
0
0,00%
46
1,13%
70
1,17%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
48
1,16%
48
0,80%
GÜNEŞGAZ
19
1,03%
0
0,00%
0
0,00%
19
0,32%
ERGAZ
16
0,90%
0
0,00%
0
0,00%
16
0,28%
GÜNEYGAZ
0
0,00%
0
0,00%
17
0,42%
17
0,28%
LİKİTGAZ
8
0,43%
0
0,00%
0
0,00%
8
0,13%
EUROGAZ
0
0,00%
0
0,00%
7
0,16%
7
0,11%
TORSAN
0
0,00%
0
0,00%
5
0,12%
5
0,08%
1.826
100
70
100
4.085
100
5.981
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
52
Tablo 4.45: Iğdır
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
54
33,82%
0
0,00%
29
22,84%
83
28,91%
İPRAGAZ
43
26,76%
0
0,00%
19
14,39%
61
21,23%
HÜRGAZ
12
7,50%
0
0,00%
39
30,10%
51
17,60%
MİLANGAZ
38
23,90%
0
0,00%
0
0,00%
38
13,22%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
18
13,61%
18
6,08%
ERGAZ
13
8,02%
0
0,00%
0
0,00%
13
4,44%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
11
8,73%
11
3,90%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
8
6,11%
8
2,73%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
5
4,21%
5
1,88%
159
100
0
0
129
100
288
100
TOPLAM
Tablo 4.46: Isparta
DAĞITICI
AYGAZ
OMW POAŞ
İPRAGAZ
MİLANGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
227
47,58%
3
21,04%
419
22,68%
650
27,75%
0
0,00%
0
0,00%
511
27,64%
511
21,82%
111
23,15%
12
78,96%
146
7,88%
268
11,47%
73
15,31%
0
0,00%
179
9,69%
252
10,77%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
199
10,77%
199
8,50%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
75
4,05%
75
3,19%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
71
3,82%
71
3,01%
ERGAZ
22
4,59%
0
0,00%
31
1,66%
53
2,25%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
47
2,56%
47
2,02%
KONGAZ
35
7,29%
0
0,00%
0
0,00%
35
1,49%
GESAN
0
0,00%
0
0,00%
32
1,74%
32
1,37%
PETGAZ
8
1,68%
0
0,00%
23
1,27%
31
1,34%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
31
1,67%
31
1,32%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
31
1,68%
31
1,32%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
28
1,51%
28
1,19%
ANTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
8
0,42%
8
0,33%
YÜCELGAZ
0
0,00%
0
0,00%
7
0,35%
7
0,28%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
5
0,27%
5
0,21%
HÜRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
4
0,20%
4
0,16%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
3
0,16%
3
0,13%
GÜNEŞGAZ
2
0,40%
0
0,00%
0
0,00%
2
0,08%
478
100
15
100
1.848
100
2.341
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
53
Tablo 4.47: İçel
DAĞITICI
Tüplü
Satış (ton)
Dökme
Pay (%)
Satış (ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış (ton)
Toplam
Pay (%)
Satış (ton)
Pay (%)
AYGAZ
865
37,37%
35
45,66%
1.260
23,46%
2.160
27,83%
MİLANGAZ
448
19,37%
3
3,48%
838
15,61%
1.289
16,61%
İPRAGAZ
414
17,91%
31
40,16%
236
4,40%
682
8,78%
SHELL&TURCAS
1
0,05%
0
0,00%
619
11,53%
620
7,99%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
615
11,44%
615
7,92%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
514
9,58%
514
6,63%
PETGAZ
442
19,10%
0
0,00%
8
0,15%
450
5,80%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
3
3,89%
302
5,62%
305
3,93%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
234
4,36%
234
3,01%
YÜCELGAZ
0
0,00%
0
0,00%
155
2,88%
155
1,99%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
124
2,32%
124
1,60%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
121
2,26%
121
1,56%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
109
2,02%
109
1,40%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
85
1,57%
85
1,09%
ERGAZ
71
3,06%
0
0,00%
0
0,00%
71
0,91%
LİKİTGAZ
70
3,03%
0
0,00%
0
0,00%
70
0,90%
MARGAZ
0
0,00%
4
5,26%
30
0,56%
34
0,44%
NARGAZ
0
0,00%
0
0,00%
23
0,44%
23
0,30%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
24
0,44%
24
0,30%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
14
0,26%
14
0,18%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
13
0,24%
13
0,17%
ENERJİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
12
0,23%
12
0,16%
KONGAZ
3
0,11%
0
0,00%
7
0,14%
10
0,13%
GÜNEYGAZ
0
0,00%
0
0,00%
9
0,17%
9
0,12%
AKGAZ
0
0,00%
0
0,00%
6
0,11%
6
0,08%
EUROGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,09%
5
0,06%
ORALGAZ
0
0,00%
1
1,56%
3
0,06%
4
0,06%
EROLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
3
0,06%
3
0,04%
TOPLAM
2.314
100
77
5.370
100
100
7.761
_______________________________________________________________________________________
100
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
54
Tablo 4.48: İstanbul
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
3.013
48,39%
122
22,72%
6.963
30,70%
10.098
34,30%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
4.129
18,20%
4.129
14,02%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
3.934
17,35%
3.934
13,36%
1.400
22,49%
150
27,75%
305
1,34%
1.854
6,30%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
1.809
7,98%
1.809
6,14%
TOTAL
0
0,00%
50
9,19%
1.636
7,22%
1.686
5,73%
896
14,40%
50
9,27%
696
3,07%
1.642
5,58%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
1.278
5,63%
1.278
4,34%
AYTEMİZ
İPRAGAZ
MİLANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
685
3,02%
685
2,32%
HABAŞ
494
7,93%
9
1,69%
0
0,00%
503
1,71%
PETGAZ
218
3,51%
0
0,00%
117
0,52%
336
1,14%
TURKUAZ
0
0,00%
0
0,00%
302
1,33%
302
1,02%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
290
1,28%
290
0,99%
ENERJİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
273
1,20%
273
0,93%
ERGAZ
187
3,00%
0
0,00%
0
0,00%
187
0,63%
YURTGAZ
1
0,02%
149
27,70%
32
0,14%
182
0,62%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
116
0,51%
116
0,39%
AKGAZ
0
0,00%
0
0,00%
50
0,22%
50
0,17%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
44
0,19%
44
0,15%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
21
0,09%
21
0,07%
GÜNEŞGAZ
3
0,04%
9
1,69%
0
0,00%
12
0,04%
GESAN
8
0,12%
0
0,00%
0
0,00%
8
0,03%
AKÇAGAZ
5
0,09%
0
0,00%
0
0,00%
5
0,02%
TOPLAM
6.226
100
539
100
22.680
100
29.445
100
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
55
Tablo 4.49: İzmir
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
2.485
40,54%
2.688
91,86%
3.251
23,83%
8.423
37,12%
0
0,00%
0
0,00%
2.603
19,09%
2.603
11,47%
MİLANGAZ
1.257
20,51%
35
1,19%
1.048
7,68%
2.339
10,31%
İPRAGAZ
SHELL&TURCAS
1.565
25,54%
156
5,32%
485
3,56%
2.206
9,72%
OMW POAŞ
1
0,02%
0
0,00%
1.977
14,49%
1.978
8,72%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
1.919
14,07%
1.919
8,46%
TOTAL
0
0,00%
5
0,16%
647
4,74%
652
2,87%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
489
3,59%
489
2,16%
PETGAZ
434
7,09%
0
0,00%
3
0,03%
438
1,93%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
426
3,13%
426
1,88%
189
3,08%
3
0,11%
68
0,50%
260
1,15%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
245
1,79%
245
1,08%
AKPET
0
0,00%
2
0,08%
226
1,66%
229
1,01%
ERGAZ
158
2,58%
21
0,73%
27
0,20%
207
0,91%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
49
0,36%
49
0,22%
YURTGAZ
1
0,01%
0
0,00%
48
0,35%
49
0,22%
TURKUAZ
0
0,00%
0
0,00%
39
0,29%
39
0,17%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
34
0,25%
34
0,15%
15
0,25%
16
0,56%
0
0,00%
32
0,14%
0
0,00%
0
0,00%
24
0,18%
24
0,11%
23
0,37%
0
0,00%
0
0,00%
23
0,10%
GÜNEYGAZ
0
0,00%
0
0,00%
14
0,10%
14
0,06%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
13
0,10%
13
0,06%
6.128
100
2.926
100
13.638
100
22.692
100
HABAŞ
GÜNEŞGAZ
ANADOLUGAZ
PEGAGAZ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
56
Tablo 4.50: Kahramanmaraş
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
248
24,63%
8
7,49%
670
16,03%
926
17,50%
MİLANGAZ
104
10,35%
0
0,00%
728
17,42%
832
15,74%
MARGAZ
229
22,78%
31
30,07%
396
9,48%
656
12,40%
İPRAGAZ
210
20,87%
7
6,71%
376
8,99%
592
11,20%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
281
6,73%
281
5,32%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
278
6,64%
278
5,25%
GÜVENALGAZ
2
0,20%
0
0,00%
234
5,60%
236
4,46%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
226
5,41%
226
4,28%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
169
4,03%
169
3,19%
LİKİTGAZ
166
16,52%
0
0,00%
0
0,00%
166
3,14%
YENİ ULAŞLI
0
0,00%
53
51,99%
92
2,21%
145
2,74%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
142
3,39%
142
2,68%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
120
2,88%
120
2,27%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
99
2,37%
99
1,87%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
98
2,33%
98
1,84%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
55
1,32%
55
1,04%
EROLGAZ
11
1,12%
4
3,75%
38
0,91%
53
1,01%
PETGAZ
31
3,08%
0
0,00%
21
0,50%
52
0,98%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
48
1,16%
48
0,92%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
43
1,03%
43
0,82%
TORSAN
0
0,00%
0
0,00%
28
0,67%
28
0,53%
YÜCELGAZ
0
0,00%
0
0,00%
19
0,46%
19
0,37%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
11
0,26%
11
0,20%
ERGAZ
0
0,00%
0
0,00%
8
0,19%
8
0,15%
ŞARKGAZ
3
0,29%
0
0,00%
0
0,00%
3
0,05%
GÜNEŞGAZ
2
0,16%
0
0,00%
0
0,00%
2
0,03%
1.005
100
102
100
4.181
100
5.288
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
57
Tablo 4.51: Karabük
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
159
59,50%
3
6,02%
303
31,61%
465
36,31%
62
23,09%
52
93,98%
131
13,71%
245
19,15%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
144
15,04%
144
11,25%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
131
13,70%
131
10,25%
33
12,35%
0
0,00%
92
9,64%
125
9,79%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
81
8,46%
81
6,33%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
59
6,15%
59
4,60%
AKÇAGAZ
5
1,88%
0
0,00%
4
0,37%
9
0,67%
PETGAZ
8
3,18%
0
0,00%
0
0,00%
8
0,66%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
5
0,52%
5
0,39%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
4
0,43%
4
0,32%
GESAN
0
0,00%
0
0,00%
4
0,37%
4
0,27%
267
100
56
100
958
100
1.281
100
İPRAGAZ
MİLANGAZ
TOPLAM
Tablo 4.52: Karaman
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
81
38,42%
0
0,00%
251
27,75%
332
29,32%
KONGAZ
47
22,06%
7
37,61%
77
8,47%
130
11,45%
İPRAGAZ
45
21,29%
11
62,39%
73
8,09%
129
11,38%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
115
12,72%
115
10,15%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
69
7,68%
69
6,13%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
66
7,28%
66
5,81%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
46
5,13%
46
4,09%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
37
4,12%
37
3,29%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
33
3,63%
33
2,89%
EROLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
31
3,41%
31
2,72%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
28
3,13%
28
2,50%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
27
3,02%
27
2,41%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
27
2,99%
27
2,38%
MİLANGAZ
14
6,54%
0
0,00%
7
0,80%
21
1,86%
ANADOLUGAZ
20
9,36%
0
0,00%
0
0,00%
20
1,75%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
9
0,98%
9
0,79%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
7
0,82%
7
0,65%
ERGAZ
3
1,54%
0
0,00%
0
0,00%
3
0,29%
LİKİTGAZ
2
0,80%
0
0,00%
0
0,00%
2
0,15%
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
TOPLAM
212
100
17
100
58
905
100
100
1.134
Tablo 4.53: Kars
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Satış
(ton)
Pay (%)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
79
35,67%
6
53,70%
96
25,77%
180
29,89%
İPRAGAZ
67
30,41%
5
46,30%
7
1,75%
79
13,04%
0
0,00%
0
0,00%
63
16,91%
63
10,42%
ERGAZ
54
24,32%
0
0,00%
0
0,00%
54
8,90%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
41
11,12%
41
6,85%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
36
9,78%
36
6,03%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
36
9,60%
36
5,91%
HÜRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
31
8,28%
31
5,10%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
24
6,48%
24
3,99%
OMW POAŞ
MİLANGAZ
18
8,07%
0
0,00%
0
0,00%
18
2,95%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
17
4,51%
17
2,78%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
14
3,77%
14
2,32%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
8
2,03%
8
1,25%
GÜNEŞGAZ
3
1,53%
0
0,00%
0
0,00%
3
0,56%
221
100
11
100
371
100
603
100
TOPLAM
Tablo 4.54: Kastamonu
DAĞITICI
AYGAZ
OMW POAŞ
İPRAGAZ
TOTAL
MİLANGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
302
61,65%
7
91,43%
614
35,97%
923
41,88%
0
0,00%
0
0,00%
308
18,06%
308
13,98%
91
18,57%
1
8,57%
102
5,96%
193
8,77%
0
0,00%
0
0,00%
182
10,68%
182
8,27%
42
8,67%
0
0,00%
128
7,49%
170
7,72%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
113
6,60%
113
5,11%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
70
4,08%
70
3,16%
AKÇAGAZ
20
4,16%
0
0,00%
13
0,77%
33
1,52%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
31
1,81%
31
1,40%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
30
1,78%
30
1,38%
PETGAZ
30
6,21%
0
0,00%
0
0,00%
30
1,38%
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
59
KALELİ BEST
0
0,00%
0
0,00%
25
1,47%
25
1,13%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
22
1,29%
22
1,00%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
21
1,23%
21
0,95%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
17
0,98%
17
0,76%
KARADENİZ
2
0,38%
0
0,00%
14
0,80%
16
0,71%
GESAN
0
0,00%
0
0,00%
11
0,67%
11
0,52%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
4
0,26%
4
0,20%
AKGAZ
0
0,00%
0
0,00%
2
0,11%
2
0,09%
ERGAZ
1
0,20%
0
0,00%
0
0,00%
1
0,04%
GÜNEŞGAZ
1
0,14%
0
0,00%
0
0,00%
1
0,03%
489
100
8
100
1.706
100
2.204
100
TOPLAM
Tablo 4.55: Kayseri
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
492
39,63%
11
48,05%
1.574
26,69%
2.077
29,00%
MİLANGAZ
243
19,55%
0
0,00%
1.024
17,37%
1.267
17,69%
İPRAGAZ
375
30,19%
5
21,06%
339
5,75%
719
10,04%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
622
10,55%
622
8,69%
AYTEMİZ
7
0,55%
0
0,00%
575
9,75%
582
8,12%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
520
8,82%
520
7,26%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
391
6,63%
391
5,46%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
262
4,45%
262
3,66%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
188
3,19%
188
2,63%
PETGAZ
85
6,83%
0
0,00%
24
0,40%
109
1,52%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
68
1,15%
68
0,95%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
59
1,00%
59
0,82%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
41
0,69%
41
0,57%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
35
0,59%
35
0,49%
IŞINGAZ
34
2,72%
0
0,00%
0
0,00%
34
0,47%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
33
0,55%
33
0,45%
NORMGAZ
0
0,00%
0
0,00%
28
0,48%
28
0,39%
MARGAZ
0
0,00%
0
0,00%
24
0,41%
24
0,34%
ANADOLUGAZ
5
0,43%
0
0,00%
18
0,31%
24
0,33%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
23
0,39%
23
0,32%
BİRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
16
0,27%
16
0,22%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
14
0,24%
14
0,20%
ENERJİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
10
0,16%
10
0,13%
GÜNEŞGAZ
1
0,09%
7
30,88%
0
0,00%
8
0,11%
AKGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,08%
5
0,07%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
3
0,06%
3
0,05%
TOPLAM
1.243
100
22
100
5.897
100
7.162
_______________________________________________________________________________________
100
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
60
Tablo 4.56: Kırıkkale
DAĞITICI
MİLANGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
32
14,63%
0
1,50%
503
21,78%
534
21,11%
KALEGAZ
2
0,80%
0
0,00%
432
18,74%
434
17,15%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
350
15,18%
350
13,84%
105
48,40%
1
20,37%
180
7,82%
287
11,32%
İPRAGAZ
AYGAZ
74
34,08%
1
18,02%
142
6,14%
217
8,56%
GAZMER
0
0,00%
0
0,00%
113
4,89%
113
4,46%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
108
4,69%
108
4,28%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
90
3,89%
90
3,54%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
78
3,36%
78
3,07%
AYTEMİZ
3
1,45%
0
0,00%
71
3,06%
74
2,91%
GAZPA
0
0,00%
0
0,00%
67
2,90%
67
2,64%
ŞİRİNGAZ
0
0,00%
2
25,84%
41
1,78%
43
1,69%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
39
1,67%
39
1,52%
ANADOLUGAZ
1
0,52%
0
0,00%
28
1,20%
29
1,13%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
21
0,91%
21
0,83%
GESAN
0
0,00%
0
0,00%
12
0,54%
12
0,49%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
10
0,44%
10
0,40%
KALELİ BEST
0
0,00%
0
0,00%
8
0,35%
8
0,32%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
7
0,31%
7
0,28%
HÜRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
6
0,24%
6
0,22%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
3
0,12%
3
0,11%
IŞINGAZ
0
0,00%
2
21,63%
0
0,00%
2
0,06%
GÜNEŞGAZ
0
0,12%
1
12,64%
0
0,00%
1
0,05%
216
100
7
100
2.307
100
2.531
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
61
Tablo 4.57: Kırklareli
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
231
60,38%
6
32,87%
243
28,39%
480
38,20%
0
0,00%
0
0,00%
175
20,46%
175
13,94%
İPRAGAZ
60
15,58%
5
30,90%
81
9,46%
146
11,62%
MİLANGAZ
70
18,16%
6
36,23%
28
3,24%
103
8,23%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
90
10,48%
90
7,14%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
81
9,51%
81
6,48%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
64
7,46%
64
5,08%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
62
7,19%
62
4,90%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
17
2,03%
17
1,39%
PETGAZ
OMW POAŞ
14
3,68%
0
0,00%
0
0,00%
14
1,12%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
10
1,13%
10
0,77%
HABAŞ
7
1,81%
0
0,00%
0
0,00%
7
0,55%
ENERJİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
6
0,65%
6
0,44%
GÜNEŞGAZ
1
0,28%
0
0,00%
0
0,00%
1
0,09%
383
100
17
100
856
100
1.256
100
TOPLAM
Tablo 4.58: Kırşehir
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
82
39,64%
1
28,56%
169
16,31%
253
20,23%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
197
18,98%
197
15,75%
MİLANGAZ
38
18,26%
0
0,00%
143
13,74%
181
14,44%
ANADOLUGAZ
22
10,77%
0
0,00%
156
14,99%
178
14,23%
İPRAGAZ
55
26,50%
3
71,44%
76
7,28%
134
10,72%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
68
6,50%
68
5,39%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
45
4,33%
45
3,59%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
38
3,62%
38
3,00%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
34
3,24%
34
2,69%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
33
3,15%
33
2,61%
BİRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
27
2,56%
27
2,12%
GAZPA
0
0,00%
0
0,00%
20
1,93%
20
1,60%
AYTEMİZ
9
4,28%
0
0,00%
7
0,69%
16
1,28%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
16
1,51%
16
1,25%
KALEGAZ
1
0,54%
0
0,00%
9
0,91%
11
0,84%
KALELİ BEST
0
0,00%
0
0,00%
3
0,29%
3
0,24%
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
TOPLAM
208
100
5
100
62
1.039
100
100
1.252
Tablo 4.59: Kilis
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
AYGAZ
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
25
17,76%
0
0,00%
79
24,90%
104
22,66%
MARGAZ
5
3,91%
0
0,00%
78
24,45%
83
18,12%
İPRAGAZ
64
45,35%
1
100,00%
13
3,98%
78
16,85%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
65
20,40%
65
14,12%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
48
15,00%
48
10,38%
MİLANGAZ
20
14,55%
0
0,00%
0
0,00%
20
4,44%
ERGAZ
20
14,31%
0
0,00%
0
0,00%
20
4,37%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
17
5,17%
17
3,58%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
15
4,70%
15
3,26%
PETGAZ
6
4,12%
0
0,00%
0
0,00%
6
1,26%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
4
1,40%
4
0,97%
141
100
1
100
319
100
461
100
TOPLAM
Tablo 4.60: Kocaeli
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
493
47,07%
51
14,67%
1.570
31,80%
2.114
33,37%
İPRAGAZ
242
23,06%
94
26,79%
439
8,89%
774
12,22%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
2
0,67%
734
14,88%
737
11,63%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
691
14,00%
691
10,91%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
467
9,45%
467
7,36%
YURTPET
0
0,00%
193
54,92%
82
1,67%
275
4,34%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
261
5,29%
261
4,12%
74
7,11%
2
0,70%
132
2,67%
209
3,29%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
208
4,20%
208
3,28%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
145
2,93%
145
2,28%
GESAN
65
6,23%
0
0,00%
46
0,92%
111
1,75%
ERGAZ
66
6,25%
5
1,44%
21
0,42%
91
1,44%
AKGAZ
MİLANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
52
1,05%
52
0,82%
AKÇAGAZ
29
2,78%
0
0,00%
12
0,25%
42
0,66%
HABAŞ
37
3,52%
3
0,82%
0
0,00%
40
0,63%
YURTGAZ
14
1,31%
0
0,00%
19
0,37%
32
0,51%
PETGAZ
22
2,14%
0
0,00%
9
0,18%
31
0,49%
ANADOLUGAZ
0
0,03%
0
0,00%
25
0,51%
26
0,40%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
17
0,34%
17
0,27%
GAZPA
0
0,00%
0
0,00%
9
0,18%
9
0,14%
GÜNEYGAZ
5
0,48%
0
0,00%
0
0,00%
5
0,08%
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
TOPLAM
1.048
100
351
100
63
4.937
100
100
6.335
Tablo 4.61: Konya
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
643
33,62%
18
48,99%
2.068
22,23%
2.729
24,25%
İPRAGAZ
408
21,33%
15
41,98%
800
8,59%
1.223
10,87%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
897
9,64%
897
7,97%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
851
9,14%
851
7,56%
291
15,18%
0
0,00%
423
4,55%
713
6,34%
MİLANGAZ
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
708
7,62%
708
6,30%
KONGAZ
385
20,09%
0
0,00%
256
2,75%
641
5,69%
GAZMER
3
0,18%
0
0,00%
592
6,36%
595
5,29%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
490
5,27%
490
4,35%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
456
4,90%
456
4,05%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
394
4,24%
394
3,50%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
381
4,09%
381
3,38%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
231
2,48%
231
2,05%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
221
2,37%
221
1,96%
ERGAZ
115
6,01%
0
0,00%
57
0,61%
172
1,53%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
127
1,36%
127
1,13%
PETGAZ
34
1,76%
0
0,00%
86
0,93%
120
1,07%
0
0,00%
0
0,00%
62
0,66%
62
0,55%
EROLGAZ
HABAŞ
12
0,61%
0
0,00%
48
0,51%
59
0,53%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
50
0,54%
50
0,44%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
38
0,41%
38
0,34%
ANADOLUGAZ
10
0,52%
3
9,03%
18
0,19%
31
0,28%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
21
0,22%
21
0,19%
KALELİ BEST
0
0,00%
0
0,00%
13
0,14%
13
0,12%
HÜRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
9
0,10%
9
0,08%
LİKİTGAZ
7
0,36%
0
0,00%
0
0,00%
7
0,06%
EUROGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,05%
5
0,04%
GÜNEŞGAZ
5
0,24%
0
0,00%
0
0,00%
5
0,04%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
3
0,03%
3
0,03%
YÜCELGAZ
2
0,10%
0
0,00%
0
0,00%
2
0,02%
TOPLAM
1.914
100
36
100
9.304
100
11.254
100
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
64
Tablo 4.62: Kütahya
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
347
63,74%
3
20,67%
542
21,41%
892
28,86%
0
0,00%
0
0,00%
368
14,52%
368
11,90%
121
22,26%
0
0,00%
163
6,43%
284
9,19%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
261
10,31%
261
8,45%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
251
9,91%
251
8,12%
59
10,84%
6
50,58%
101
4,00%
167
5,40%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
167
6,58%
167
5,39%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
137
5,42%
137
4,45%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
124
4,90%
124
4,02%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
124
4,88%
124
4,00%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
100
3,95%
100
3,24%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
42
1,66%
42
1,36%
AYRANCI
0
0,00%
0
0,00%
41
1,62%
41
1,33%
PETGAZ
7
1,25%
0
0,00%
30
1,18%
37
1,19%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
24
0,95%
24
0,78%
PAMUKKALE
0
0,00%
0
0,00%
20
0,79%
20
0,65%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
15
0,61%
15
0,50%
GESAN
0
0,00%
0
0,00%
14
0,54%
14
0,45%
GÜNEŞGAZ
6
1,19%
4
28,75%
0
0,00%
10
0,33%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
8
0,32%
8
0,26%
ERGAZ
4
0,72%
0
0,00%
0
0,00%
4
0,13%
544
100
13
100
2.533
100
3.090
100
OMW POAŞ
MİLANGAZ
İPRAGAZ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
65
Tablo 4.63: Malatya
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
224
40,61%
0
0,00%
463
21,35%
687
25,23%
26
4,70%
0
0,00%
433
20,01%
459
16,88%
0
0,00%
0
0,00%
285
13,16%
285
10,48%
169
30,67%
2
54,56%
87
4,04%
258
9,49%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
210
9,69%
210
7,72%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
124
5,72%
124
4,56%
59
10,75%
0
0,00%
55
2,55%
114
4,20%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
110
5,10%
110
4,06%
ATA LİKİT
7
1,34%
0
0,00%
72
3,34%
80
2,93%
ŞARKGAZ
49
8,85%
2
45,44%
4
0,17%
54
1,99%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
53
2,45%
53
1,95%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
53
2,44%
53
1,94%
GÜVENALGAZ
3
0,54%
0
0,00%
49
2,26%
52
1,91%
YILDIRIM
0
0,01%
0
0,00%
49
2,28%
49
1,82%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
44
2,01%
44
1,60%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
37
1,73%
37
1,38%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
12
0,54%
12
0,43%
EROLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
11
0,49%
11
0,39%
ÇELEBİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
8
0,38%
8
0,30%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
6
0,30%
6
0,24%
GÜNEŞGAZ
6
1,08%
0
0,00%
0
0,00%
6
0,22%
HABAŞ
5
0,88%
0
0,00%
0
0,00%
5
0,18%
YÜCELGAZ
3
0,55%
0
0,00%
0
0,00%
3
0,11%
TOPLAM
551
100
3
100
2.167
100
2.721
100
ORALGAZ
OMW POAŞ
İPRAGAZ
MİLANGAZ
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
66
Tablo 4.64: Manisa
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
682
37,68%
17
24,79%
906
17,00%
1.605
22,26%
MİLANGAZ
410
22,66%
5
6,53%
852
15,99%
1.267
17,57%
İPRAGAZ
454
25,08%
47
66,90%
253
4,74%
753
10,45%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
732
13,73%
732
10,15%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
628
11,79%
628
8,71%
AKPET
0
0,00%
1
1,78%
435
8,17%
437
6,06%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
378
7,10%
378
5,25%
TOTAL
5
0,27%
0
0,00%
332
6,23%
337
4,68%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
229
4,29%
229
3,17%
HABAŞ
64
3,56%
0
0,00%
90
1,69%
154
2,14%
PETGAZ
117
6,45%
0
0,00%
14
0,26%
131
1,81%
ERGAZ
45
2,47%
0
0,00%
45
0,84%
89
1,24%
HÜRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
86
1,61%
86
1,19%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
74
1,39%
74
1,02%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
57
1,06%
57
0,79%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
54
1,02%
54
0,75%
ANADOLUGAZ
0
0,00%
0
0,00%
44
0,83%
44
0,61%
PEGAGAZ
30
1,64%
0
0,00%
0
0,00%
30
0,41%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
25
0,47%
25
0,35%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
25
0,47%
25
0,35%
TURKUAZ
0
0,00%
0
0,00%
25
0,47%
25
0,34%
EROLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
15
0,28%
15
0,21%
GAZMER
0
0,00%
0
0,00%
11
0,21%
11
0,15%
KONGAZ
0
0,00%
0
0,00%
9
0,16%
9
0,12%
AKÇAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,09%
5
0,07%
GÜNEŞGAZ
3
0,19%
0
0,00%
0
0,00%
3
0,05%
GAZPA
0
0,00%
0
0,00%
3
0,05%
3
0,04%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
3
0,06%
3
0,04%
1.810
100
70
100
5.329
100
7.209
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
67
Tablo 4.65: Mardin
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
YÜCELGAZ
0
0,00%
216
93,11%
16
1,84%
232
17,25%
MİLANGAZ
28
10,34%
0
0,00%
184
21,73%
211
15,72%
AYGAZ
106
39,77%
5
2,02%
96
11,32%
206
15,35%
İPRAGAZ
114
42,89%
1
0,54%
40
4,75%
156
11,59%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
120
14,26%
120
8,97%
AVGAZ
0
0,00%
0
0,00%
118
13,93%
118
8,76%
EUROGAZ
0
0,00%
10
4,32%
104
12,25%
114
8,45%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
38
4,46%
38
2,81%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
29
3,45%
29
2,17%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
28
3,33%
28
2,09%
NARGAZ
9
3,42%
0
0,00%
16
1,94%
26
1,90%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
16
1,85%
16
1,16%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
15
1,73%
15
1,09%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
13
1,58%
13
0,99%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
13
1,58%
13
0,99%
PETGAZ
10
3,57%
0
0,00%
0
0,00%
10
0,71%
266
100
232
100
845
100
1.344
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
68
Tablo 4.66: Muğla
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
777
40,94%
121
46,66%
897
22,54%
1.795
29,25%
İPRAGAZ
588
30,96%
131
50,49%
319
8,01%
1.037
16,90%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
920
23,11%
920
14,99%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
606
15,22%
606
9,87%
MİLANGAZ
361
19,04%
1
0,48%
162
4,06%
524
8,54%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
341
8,56%
341
5,55%
TOTAL
0
0,00%
6
2,36%
229
5,75%
235
3,83%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
207
5,20%
207
3,37%
137
7,23%
0
0,00%
28
0,71%
166
2,70%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
87
2,18%
87
1,41%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
63
1,59%
63
1,03%
AKGAZ
0
0,00%
0
0,00%
54
1,36%
54
0,88%
GAZMER
0
0,00%
0
0,00%
31
0,78%
31
0,50%
YURTPET
PETGAZ
0
0,00%
0
0,00%
28
0,71%
28
0,46%
ERGAZ
19
1,00%
0
0,00%
0
0,00%
19
0,31%
KONGAZ
10
0,53%
0
0,00%
0
0,00%
10
0,16%
GÜNEŞGAZ
6
0,30%
0
0,00%
0
0,00%
6
0,09%
ANADOLUGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,12%
5
0,08%
AKÇAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
4
0,10%
4
0,06%
TOPLAM
1.898
100
259
100
3.980
100
6.138
100
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
69
Tablo 4.67: Muş
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
110
50,35%
0
0,00%
122
22,58%
232
30,57%
MİLANGAZ
18
8,17%
0
0,00%
114
21,12%
132
17,36%
İPRAGAZ
70
31,97%
1
100,00%
9
1,70%
80
10,54%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
54
10,08%
54
7,16%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
46
8,48%
46
6,02%
EROLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
35
6,58%
35
4,67%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
32
5,90%
32
4,19%
ÇELEBİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
31
5,72%
31
4,06%
20
9,17%
0
0,00%
0
0,00%
20
2,65%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
20
3,71%
20
2,64%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
17
3,12%
17
2,21%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
16
3,04%
16
2,16%
NARGAZ
0
0,00%
0
0,00%
14
2,64%
14
1,87%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
13
2,41%
13
1,71%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
9
1,75%
9
1,24%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
3
0,63%
3
0,45%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
3
0,55%
3
0,39%
GÜNEŞGAZ
1
0,34%
0
0,00%
0
0,00%
1
0,10%
219
100
1
100
539
100
759
100
ERGAZ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
70
Tablo 4.68: Nevşehir
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
İPRAGAZ
50
17,12%
308
76,03%
63
4,69%
421
20,63%
MİLANGAZ
44
15,24%
0
0,00%
367
27,25%
411
20,13%
AYGAZ
129
44,16%
3
0,83%
173
12,86%
305
14,93%
TOTAL
0
0,00%
93
22,99%
126
9,37%
219
10,74%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
153
11,36%
153
7,49%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
101
7,53%
101
4,96%
41
13,95%
0
0,00%
53
3,97%
94
4,60%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
63
4,65%
63
3,07%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
57
4,26%
57
2,80%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
39
2,90%
39
1,91%
BİRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
38
2,84%
38
1,87%
AKGAZ
0
0,00%
0
0,00%
36
2,69%
36
1,77%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
25
1,84%
25
1,21%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
17
1,24%
17
0,82%
ERGAZ
15
5,02%
0
0,00%
0
0,00%
15
0,72%
KONGAZ
13
4,50%
0
0,00%
0
0,00%
13
0,64%
YÜCELGAZ
0
0,00%
0
0,00%
12
0,86%
12
0,57%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
9
0,63%
9
0,42%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
7
0,55%
7
0,36%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
4
0,29%
4
0,19%
KALELİ BEST
0
0,00%
0
0,00%
3
0,22%
3
0,15%
ŞİRİNGAZ
0
0,00%
1
0,16%
0
0,00%
1
0,03%
TOPLAM
291
100
406
100
1.346
100
2.043
100
ANADOLUGAZ
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
71
Tablo 4.69: Niğde
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
102
48,07%
0
2,27%
361
28,45%
463
30,99%
MİLANGAZ
27
12,92%
0
0,00%
216
17,05%
244
16,30%
İPRAGAZ
54
25,64%
10
72,54%
41
3,25%
106
7,09%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
100
7,87%
100
6,67%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
94
7,38%
94
6,26%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
90
7,09%
90
6,02%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
55
4,34%
55
3,68%
GAZPA
0
0,00%
0
0,00%
50
3,94%
50
3,35%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
47
3,68%
47
3,12%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
45
3,59%
45
3,04%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
40
3,16%
40
2,68%
ŞİRİNGAZ
0
0,00%
4
25,19%
31
2,43%
34
2,30%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
24
1,93%
24
1,64%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
20
1,56%
20
1,33%
YILDIRIM
12
5,56%
0
0,00%
7
0,54%
19
1,25%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
14
1,10%
14
0,93%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
14
1,08%
14
0,92%
KONGAZ
0
0,00%
0
0,00%
7
0,57%
7
0,48%
PETGAZ
6
3,00%
0
0,00%
0
0,00%
6
0,43%
LİKİTGAZ
6
2,63%
0
0,00%
0
0,00%
6
0,37%
ANADOLUGAZ
5
2,19%
0
0,00%
0
0,00%
5
0,31%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,36%
5
0,31%
YÜCELGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,36%
5
0,31%
EUROGAZ
0
0,00%
0
0,00%
3
0,26%
3
0,22%
TOPLAM
212
100
14
100
1.268
100
1.494
100
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
72
Tablo 4.70: Ordu
DAĞITICI
AYGAZ
OMW POAŞ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
461
45,78%
1
3,03%
256
14,40%
718
25,45%
0
0,00%
0
0,00%
372
20,92%
372
13,18%
MİLANGAZ
104
10,32%
0
0,00%
184
10,34%
288
10,20%
KARADENİZ
107
10,62%
9
23,91%
88
4,95%
204
7,22%
İPRAGAZ
170
16,86%
5
12,73%
29
1,64%
204
7,21%
GESAN
122
12,11%
22
60,33%
42
2,34%
186
6,58%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
174
9,78%
174
6,16%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
167
9,37%
167
5,91%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
106
5,99%
106
3,77%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
99
5,58%
99
3,52%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
92
5,16%
92
3,25%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
53
2,98%
53
1,88%
KALELİ BEST
0
0,00%
0
0,00%
38
2,14%
38
1,35%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
35
1,95%
35
1,23%
TRABZONGAZ
0
0,00%
0
0,00%
34
1,91%
34
1,21%
AKGAZ
24
2,40%
0
0,00%
0
0,00%
24
0,86%
ERGAZ
13
1,31%
0
0,00%
0
0,00%
13
0,47%
GAZPA
0
0,00%
0
0,00%
10
0,56%
10
0,35%
IŞINGAZ
6
0,60%
0
0,00%
0
0,00%
6
0,22%
1.007
100
36
100
1.778
100
2.822
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
73
Tablo 4.71: Osmaniye
DAĞITICI
OMW POAŞ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
0
0,00%
0
0,00%
406
23,42%
406
17,52%
AYGAZ
142
25,26%
10
40,78%
234
13,49%
385
16,62%
YÜCELGAZ
162
28,82%
5
19,28%
133
7,65%
299
12,89%
MİLANGAZ
63
11,22%
0
0,00%
129
7,44%
192
8,28%
0
0,00%
0
0,00%
188
10,86%
188
8,12%
19
3,32%
1
3,91%
97
5,58%
116
5,02%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
107
6,17%
107
4,62%
SHELL&TURCAS
BP GAZ
MARGAZ
0
0,00%
0
0,00%
100
5,75%
100
4,30%
İPRAGAZ
77
13,70%
3
12,66%
10
0,60%
90
3,89%
ERGAZ
69
12,31%
2
8,50%
0
0,00%
71
3,06%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
61
3,50%
61
2,62%
YENİ ULAŞLI
0
0,00%
0
0,00%
60
3,43%
60
2,57%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
38
2,21%
38
1,65%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
35
2,00%
35
1,50%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
32
1,87%
32
1,40%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
31
1,78%
31
1,33%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
26
1,52%
26
1,13%
TORSAN
21
3,83%
2
7,14%
0
0,00%
23
1,00%
HAZGAZ
0
0,00%
2
7,73%
18
1,03%
20
0,85%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
15
0,86%
15
0,64%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
15
0,85%
15
0,63%
PETGAZ
8
1,45%
0
0,00%
0
0,00%
8
0,35%
GÜNEŞGAZ
1
0,10%
0
0,00%
0
0,00%
1
0,02%
561
100
24
100
1.734
100
2.318
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
74
Tablo 4.72: Rize
DAĞITICI
AYGAZ
OMW POAŞ
İPRAGAZ
MİLANGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
178
35,07%
6
71,76%
172
21,22%
356
26,86%
0
0,00%
0
0,00%
286
35,42%
286
21,62%
152
29,94%
1
8,18%
16
2,02%
169
12,75%
83
16,28%
0
0,00%
39
4,77%
121
9,15%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
95
11,69%
95
7,13%
GESAN
17
3,42%
2
20,05%
53
6,61%
73
5,47%
KARADENİZ
16
3,13%
0
0,00%
44
5,43%
60
4,51%
0
0,00%
0
0,00%
58
7,19%
58
4,39%
ERGAZ
51
10,06%
0
0,00%
0
0,00%
51
3,85%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
36
4,47%
36
2,73%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
10
1,18%
10
0,72%
AKGAZ
8
1,54%
0
0,00%
0
0,00%
8
0,59%
GÜNEŞGAZ
3
0,56%
0
0,00%
0
0,00%
3
0,22%
508
100
9
100
808
100
1.325
100
AYTEMİZ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
75
Tablo 4.73: Sakarya
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
372
35,60%
19
16,27%
1.136
23,45%
1.527
25,42%
0
0,00%
0
0,00%
759
15,68%
759
12,64%
308
29,50%
93
78,65%
257
5,31%
659
10,96%
72
6,91%
0
0,00%
565
11,66%
637
10,61%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
434
8,97%
434
7,23%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
432
8,92%
432
7,19%
GESAN
32
3,05%
0
0,00%
204
4,20%
235
3,92%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
191
3,95%
191
3,18%
ERGAZ
26
2,51%
1
1,18%
158
3,27%
186
3,10%
PETGAZ
160
15,27%
0
0,00%
3
0,06%
163
2,71%
0
0,00%
0
0,00%
130
2,68%
130
2,16%
65
6,20%
0
0,00%
45
0,93%
110
1,83%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
106
2,20%
106
1,77%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
103
2,12%
103
1,71%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
64
1,32%
64
1,06%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
60
1,25%
60
1,00%
MYGAZ
0
0,00%
0
0,00%
58
1,20%
58
0,97%
KARADENİZ
0
0,00%
0
0,00%
50
1,02%
50
0,83%
AKGAZ
0
0,00%
0
0,00%
37
0,75%
37
0,61%
TURKUAZ
0
0,00%
0
0,00%
29
0,59%
29
0,48%
AKÇAGAZ
9
0,89%
0
0,00%
11
0,23%
20
0,34%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
11
0,23%
11
0,19%
GÜNEŞGAZ
1
0,08%
5
3,90%
0
0,00%
5
0,09%
1.045
100
118
100
4.844
100
6.008
100
OMW POAŞ
İPRAGAZ
MİLANGAZ
ANADOLUGAZ
HABAŞ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
76
Tablo 4.74: Samsun
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
578
45,51%
18
32,43%
1.083
27,95%
1.679
32,29%
MİLANGAZ
268
21,11%
1
1,34%
381
9,84%
650
12,50%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
379
9,79%
379
7,29%
GESAN
103
8,10%
0
0,00%
275
7,10%
378
7,27%
İPRAGAZ
230
18,13%
32
57,03%
76
1,97%
339
6,52%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
284
7,33%
284
5,46%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
242
6,25%
242
4,66%
86
6,74%
5
8,81%
125
3,22%
215
4,14%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
157
4,06%
157
3,03%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
154
3,97%
154
2,95%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
152
3,93%
152
2,93%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
128
3,30%
128
2,46%
KALELİ BEST
0
0,00%
0
0,00%
116
2,99%
116
2,23%
HÜRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
114
2,94%
114
2,19%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
81
2,10%
81
1,56%
GAZPA
0
0,00%
0
0,00%
53
1,36%
53
1,01%
AKGAZ
2
0,17%
0
0,39%
28
0,71%
30
0,58%
TRABZONGAZ
0
0,00%
0
0,00%
17
0,43%
17
0,32%
NORMGAZ
0
0,00%
0
0,00%
9
0,24%
9
0,18%
ERGAZ
0
0,00%
0
0,00%
8
0,21%
8
0,16%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
8
0,21%
8
0,15%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
3
0,08%
3
0,06%
GÜNEŞGAZ
2
0,15%
0
0,00%
0
0,00%
2
0,04%
IŞINGAZ
1
0,10%
0
0,00%
0
0,00%
1
0,03%
1.271
100
57
100
3.874
100
5.201
100
KARADENİZ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
77
Tablo 4.75: Siirt
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
66
53,94%
0
0,00%
72
23,44%
138
31,94%
İPRAGAZ
39
31,77%
2
100,00%
48
15,59%
89
20,57%
ÇELEBİGAZ
1
0,92%
0
0,00%
35
11,25%
36
8,28%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
32
10,36%
32
7,38%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
32
10,33%
32
7,36%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
32
10,27%
32
7,32%
MİLANGAZ
16
13,38%
0
0,00%
15
4,80%
31
7,20%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
26
8,43%
26
6,01%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
9
2,88%
9
2,05%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
7
2,27%
7
1,62%
EUROGAZ
0
0,00%
0
0,00%
1
0,37%
1
0,26%
122
100
2
100
308
100
432
100
TOPLAM
Tablo 4.76: Sinop
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
154
44,11%
4
59,29%
141
18,11%
299
26,34%
0
0,00%
0
0,00%
219
28,12%
219
19,31%
İPRAGAZ
97
27,73%
2
40,71%
52
6,64%
151
13,32%
KARADENİZ
16
4,54%
0
0,00%
89
11,41%
105
9,23%
9
2,62%
0
0,00%
91
11,69%
100
8,84%
OMW POAŞ
GESAN
MİLANGAZ
54
15,30%
0
0,00%
22
2,77%
75
6,61%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
48
6,09%
48
4,18%
PETGAZ
0
0,00%
0
0,00%
40
5,10%
40
3,50%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
30
3,87%
30
2,66%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
21
2,66%
21
1,83%
AKGAZ
0
0,00%
0
0,00%
16
2,09%
16
1,43%
13
3,80%
0
0,00%
0
0,00%
13
1,17%
ERGAZ
6
1,70%
0
0,00%
0
0,00%
6
0,52%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
4
0,50%
4
0,35%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
4
0,49%
4
0,34%
HÜRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
3
0,45%
3
0,31%
GÜNEŞGAZ
1
0,21%
0
0,00%
0
0,00%
1
0,07%
350
100
6
100
780
100
1.137
100
AKÇAGAZ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
78
Tablo 4.77: Sivas
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
124
25,16%
3
24,34%
407
19,15%
533
20,30%
ŞARKGAZ
2
0,32%
0
0,00%
387
18,23%
389
14,79%
İPRAGAZ
173
35,04%
8
75,66%
179
8,43%
360
13,69%
MİLANGAZ
106
21,50%
0
0,00%
227
10,71%
333
12,69%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
333
15,68%
333
12,68%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
111
5,20%
111
4,21%
KALELİ BEST
0
0,00%
0
0,00%
105
4,95%
105
4,00%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
70
3,31%
70
2,67%
62
12,68%
0
0,00%
7
0,32%
69
2,64%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
58
2,71%
58
2,19%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
49
2,32%
49
1,88%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
43
2,00%
43
1,62%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
33
1,54%
33
1,24%
PETGAZ
SELÇUKGAZ
17
3,45%
0
0,00%
13
0,63%
30
1,15%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
24
1,13%
24
0,91%
ERGAZ
1
0,26%
0
0,00%
17
0,82%
19
0,71%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
18
0,86%
18
0,69%
HÜRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
12
0,58%
12
0,47%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
12
0,56%
12
0,45%
ÇELEBİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
7
0,35%
7
0,28%
ORALGAZ
7
1,42%
0
0,00%
0
0,00%
7
0,27%
SORGUN ASGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,23%
5
0,19%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
3
0,15%
3
0,12%
AKGAZ
0
0,00%
0
0,00%
3
0,14%
3
0,11%
GÜNEŞGAZ
1
0,16%
0
0,00%
0
0,00%
1
0,03%
493
100
10
100
2.123
100
2.626
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
79
Tablo 4.78: Şanlıurfa
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
371
45,13%
11
49,99%
585
11,41%
967
16,20%
GAPGAZ
30
3,69%
0
0,00%
578
11,28%
608
10,19%
İPRAGAZ
51
6,23%
6
28,79%
541
10,57%
599
10,04%
YÜCELGAZ
0
0,00%
0
0,00%
477
9,31%
477
7,99%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
442
8,63%
442
7,41%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
398
7,77%
398
6,67%
109
13,29%
0
0,00%
263
5,14%
372
6,24%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
240
4,68%
240
4,02%
MAVİGÖLGAZ
0
0,00%
3
12,40%
237
4,62%
240
4,01%
ŞANGAZ
20
2,44%
0
0,00%
186
3,63%
206
3,45%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
205
4,00%
205
3,43%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
157
3,05%
157
2,62%
EUROGAZ
0
0,00%
2
8,83%
135
2,63%
137
2,29%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
123
2,41%
123
2,07%
PETGAZ
97
11,78%
0
0,00%
6
0,12%
103
1,73%
AKPET
28
3,40%
0
0,00%
72
1,40%
100
1,67%
0
0,00%
0
0,00%
91
1,78%
91
1,53%
MİLANGAZ
YILDIRIM
ERGAZ
58
7,00%
0
0,00%
21
0,42%
79
1,32%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
76
1,49%
76
1,28%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
66
1,29%
66
1,11%
ATA LİKİT
7
0,90%
0
0,00%
54
1,06%
62
1,03%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
56
1,09%
56
0,94%
EROLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
56
1,08%
56
0,93%
NARGAZ
9
1,08%
0
0,00%
34
0,66%
43
0,71%
40
4,84%
0
0,00%
0
0,00%
40
0,67%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
24
0,47%
24
0,40%
GÜNEŞGAZ
2
0,22%
0
0,00%
0
0,00%
2
0,03%
822
100
22
100
5.123
100
5.968
100
SORGUN ASGAZ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
80
Tablo 4.79: Şırnak
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
75
46,26%
20
100,00%
51
29,56%
146
41,17%
İPRAGAZ
86
52,62%
0
0,00%
13
7,45%
98
27,75%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
35
20,52%
35
9,96%
NARGAZ
0
0,00%
0
0,00%
26
15,07%
26
7,31%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
24
14,07%
24
6,83%
EROLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
10
6,10%
10
2,96%
EUROGAZ
0
0,00%
0
0,00%
8
4,88%
8
2,37%
ÇELEBİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
4
2,35%
4
1,14%
PETGAZ
2
1,12%
0
0,00%
0
0,00%
2
0,51%
163
100
20
100
172
100
354
100
TOPLAM
Tablo 4.80: Tekirdağ
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
453
46,55%
14
17,19%
607
33,26%
1.075
37,29%
İPRAGAZ
226
23,21%
53
64,82%
66
3,63%
345
11,98%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
345
18,91%
345
11,98%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
344
18,82%
344
11,93%
TOTAL
0
0,00%
12
14,48%
160
8,74%
171
5,95%
MİLANGAZ
98
10,09%
0
0,00%
23
1,27%
122
4,22%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
87
4,75%
87
3,01%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
81
4,43%
81
2,81%
TRABZONGAZ
30
3,04%
0
0,00%
44
2,39%
73
2,54%
PETGAZ
52
5,36%
0
0,00%
6
0,31%
58
2,01%
ERGAZ
49
5,02%
0
0,00%
0
0,00%
49
1,70%
HABAŞ
45
4,65%
0
0,00%
0
0,00%
45
1,57%
0
0,00%
0
0,00%
36
1,97%
36
1,25%
14
1,47%
0
0,00%
0
0,00%
14
0,50%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
14
0,75%
14
0,47%
ENERJİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
10
0,55%
10
0,35%
GÜNEŞGAZ
6
0,60%
3
3,50%
0
0,00%
9
0,30%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
4
0,22%
4
0,14%
974
100
82
100
1.826
100
2.881
100
YILDIRIM
ANADOLUGAZ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
81
Tablo 4.81: Tokat
DAĞITICI
AYGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
215
39,68%
4
56,46%
454
24,82%
673
28,30%
HÜRGAZ
69
12,63%
1
7,26%
153
8,40%
223
9,36%
GÜVENALGAZ
42
7,74%
0
0,00%
154
8,43%
196
8,25%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
172
9,39%
172
7,22%
MİLANGAZ
67
12,30%
0
0,00%
99
5,44%
166
6,99%
İPRAGAZ
67
12,43%
3
36,28%
82
4,49%
152
6,40%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
148
8,10%
148
6,22%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
131
7,16%
131
5,50%
GESAN
30
5,47%
0
0,00%
64
3,51%
94
3,95%
KARADENİZ
18
3,23%
0
0,00%
62
3,39%
79
3,34%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
69
3,75%
69
2,88%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
51
2,80%
51
2,16%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
47
2,59%
47
1,99%
KALELİ BEST
0
0,00%
0
0,00%
38
2,08%
38
1,60%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
32
1,78%
32
1,37%
ORALGAZ
7
1,25%
0
0,00%
24
1,34%
31
1,31%
ERGAZ
14
2,57%
0
0,00%
7
0,37%
21
0,87%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
18
0,98%
18
0,76%
AKGAZ
0
0,00%
0
0,00%
12
0,65%
12
0,50%
NORMGAZ
0
0,00%
0
0,00%
10
0,54%
10
0,41%
PETGAZ
8
1,41%
0
0,00%
0
0,00%
8
0,32%
IŞINGAZ
6
1,08%
0
0,00%
0
0,00%
6
0,25%
GÜNEŞGAZ
1
0,20%
0
0,00%
0
0,00%
1
0,05%
543
100
7
100
1.827
100
2.377
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
82
Tablo 4.82: Trabzon
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
462
33,43%
8
30,35%
393
24,36%
862
28,56%
İPRAGAZ
422
30,55%
5
18,92%
162
10,05%
589
19,50%
0
0,00%
0
0,00%
444
27,54%
444
14,72%
MİLANGAZ
232
16,82%
0
0,00%
98
6,07%
330
10,93%
TRABZONGAZ
OMW POAŞ
129
9,34%
6
24,11%
19
1,16%
154
5,09%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
146
9,04%
146
4,83%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
134
8,32%
134
4,45%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
128
7,91%
128
4,23%
GESAN
80
5,80%
0
0,00%
0
0,00%
80
2,65%
KARADENİZ
51
3,71%
0
0,00%
0
0,00%
51
1,69%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
26
1,61%
26
0,86%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
26
1,60%
26
0,85%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
16
1,01%
16
0,54%
GÜNEŞGAZ
5
0,36%
7
26,63%
0
0,00%
12
0,39%
AKGAZ
0
0,00%
0
0,00%
11
0,67%
11
0,36%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
7
0,44%
7
0,24%
HABAŞ
0
0,00%
0
0,00%
4
0,24%
4
0,13%
1.381
100
25
100
1.614
100
3.020
100
TOPLAM
Tablo 4.83: Tunceli
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
İPRAGAZ
67
55,53%
1
10,29%
29
26,00%
97
40,05%
AYGAZ
32
26,95%
9
89,71%
38
34,13%
79
32,80%
MİLANGAZ
18
15,24%
0
0,00%
0
0,00%
18
7,58%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
18
16,00%
18
7,40%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
16
14,13%
16
6,54%
EROLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
6
5,43%
6
2,51%
ŞARKGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
4,31%
5
1,99%
GÜNEŞGAZ
2
1,87%
0
0,00%
0
0,00%
2
0,93%
AYTEMİZ
0
0,41%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,20%
120
100
10
100
112
100
242
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
83
Tablo 4.84: Uşak
DAĞITICI
AYGAZ
SHELL&TURCAS
MİLANGAZ
BP GAZ
İPRAGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
152
48,54%
0
0,00%
231
18,26%
383
24,22%
0
0,00%
0
0,00%
268
21,18%
268
16,97%
117
37,31%
0
0,00%
111
8,80%
228
14,42%
0
0,00%
0
0,00%
226
17,84%
226
14,30%
42
13,58%
0
0,00%
91
7,20%
134
8,46%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
130
10,22%
130
8,19%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
78
6,12%
78
4,90%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
38
2,99%
38
2,39%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
27
2,17%
27
1,74%
PAMUKKALE
0
0,00%
0
0,00%
25
1,98%
25
1,59%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
15
1,17%
15
0,94%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
7
0,53%
7
0,43%
GESAN
0
0,00%
0
0,00%
6
0,47%
6
0,38%
GÜNEYGAZ
0
0,00%
0
0,00%
5
0,39%
5
0,32%
PETGAZ
2
0,58%
0
0,00%
3
0,23%
5
0,30%
EROLGAZ
0
0,00%
0
0,00%
4
0,30%
4
0,24%
GAZPA
0
0,00%
0
0,00%
2
0,16%
2
0,13%
GÜNEŞGAZ
0
0,00%
1
100,00%
0
0,00%
1
0,09%
313
100
1
100
1.267
100
1.581
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
84
Tablo 4.85: Van
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
170
33,69%
4
44,20%
335
25,68%
509
28,00%
İPRAGAZ
218
43,28%
5
55,80%
81
6,20%
304
16,75%
MİLANGAZ
114
22,67%
0
0,00%
102
7,85%
217
11,92%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
171
13,12%
171
9,41%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
115
8,86%
115
6,35%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
98
7,54%
98
5,41%
YAMANGAZ
0
0,00%
0
0,00%
76
5,84%
76
4,19%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
62
4,73%
62
3,39%
NARGAZ
0
0,00%
0
0,00%
49
3,73%
49
2,68%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
45
3,45%
45
2,48%
HÜRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
44
3,40%
44
2,44%
ÇELEBİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
42
3,23%
42
2,32%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
39
3,01%
39
2,16%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
36
2,78%
36
2,00%
ERGAZ
2
0,35%
0
0,00%
4
0,32%
6
0,33%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
3
0,27%
3
0,19%
504
100
10
100
1.303
100
1.817
100
TOPLAM
Tablo 4.86: Yalova
DAĞITICI
AYGAZ
SHELL&TURCAS
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
105
51,64%
5
20,33%
256
41,91%
366
43,67%
0
0,00%
0
0,00%
100
16,40%
100
11,95%
İPRAGAZ
48
23,66%
19
79,67%
28
4,52%
94
11,27%
MİLANGAZ
30
14,82%
0
0,00%
52
8,47%
82
9,78%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
46
7,45%
46
5,43%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
41
6,69%
41
4,88%
AYTEMİZ
0
0,00%
0
0,00%
28
4,53%
28
3,30%
HABAŞ
3
1,48%
0
0,00%
19
3,11%
22
2,63%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
20
3,34%
20
2,43%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
17
2,81%
17
2,05%
PETGAZ
8
4,10%
0
0,00%
0
0,00%
8
1,00%
ERGAZ
6
3,17%
0
0,00%
0
0,00%
6
0,77%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
5
0,77%
5
0,56%
AKÇAGAZ
2
0,89%
0
0,00%
0
0,00%
2
0,22%
GESAN
1
0,25%
0
0,00%
0
0,00%
1
0,06%
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
TOPLAM
204
100
23
100
85
611
100
100
839
Tablo 4.87: Yozgat
DAĞITICI
AYGAZ
MİLANGAZ
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
135
35,42%
2
44,24%
262
13,05%
398
16,65%
77
20,28%
0
0,00%
231
11,49%
308
12,87%
BİRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
278
13,86%
278
11,64%
İPRAGAZ
88
23,20%
2
55,76%
164
8,15%
254
10,61%
ANADOLUGAZ
15
3,93%
0
0,00%
207
10,31%
222
9,28%
OMW POAŞ
0
0,00%
0
0,00%
209
10,41%
209
8,74%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
126
6,26%
126
5,25%
SORGUN ASGAZ
41
10,65%
0
0,00%
54
2,69%
95
3,95%
YILDIRIM
2
0,53%
0
0,00%
78
3,90%
80
3,36%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
69
3,44%
69
2,89%
AYTEMİZ
5
1,28%
0
0,00%
50
2,51%
55
2,31%
HABAŞ
17
4,44%
0
0,00%
38
1,87%
54
2,28%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
53
2,64%
53
2,22%
KALELİ BEST
0
0,00%
0
0,00%
52
2,59%
52
2,17%
ORALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
51
2,53%
51
2,12%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
17
0,84%
17
0,70%
GÜVENALGAZ
0
0,00%
0
0,00%
16
0,80%
16
0,67%
HÜRGAZ
0
0,00%
0
0,00%
15
0,77%
15
0,64%
YURTPET
0
0,00%
0
0,00%
12
0,61%
12
0,51%
NORMGAZ
0
0,00%
0
0,00%
11
0,55%
11
0,46%
ENERJİGAZ
0
0,00%
0
0,00%
4
0,20%
4
0,17%
PETGAZ
0
0,00%
0
0,00%
4
0,20%
4
0,17%
GESAN
0
0,00%
0
0,00%
4
0,19%
4
0,16%
ŞİRİNGAZ
0
0,00%
0
0,00%
3
0,14%
3
0,12%
GÜNEŞGAZ
1
0,27%
0
0,00%
0
0,00%
1
0,04%
380
100
3
100
2.008
100
2.391
100
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
86
Tablo 4.88: Zonguldak
DAĞITICI
Tüplü
Satış
(ton)
Dökme
Pay (%)
Satış
(ton)
Otogaz
Pay (%)
Satış
(ton)
Toplam
Pay (%)
Satış
(ton)
Pay (%)
AYGAZ
552
59,32%
4
26,09%
777
41,32%
1.334
47,17%
İPRAGAZ
140
14,99%
9
60,65%
222
11,78%
370
13,09%
0
0,00%
0
0,00%
316
16,80%
316
11,18%
161
17,27%
0
0,00%
121
6,43%
282
9,97%
SHELL&TURCAS
0
0,00%
0
0,00%
178
9,46%
178
6,29%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
155
8,25%
155
5,49%
52
5,55%
2
13,26%
0
0,00%
54
1,89%
BP GAZ
0
0,00%
0
0,00%
45
2,37%
45
1,58%
AKPET
0
0,00%
0
0,00%
40
2,13%
40
1,42%
PETGAZ
24
2,54%
0
0,00%
6
0,31%
30
1,04%
YILDIRIM
0
0,00%
0
0,00%
11
0,58%
11
0,38%
YURTGAZ
0
0,00%
0
0,00%
7
0,36%
7
0,24%
ERAGAZ
0
0,00%
0
0,00%
4
0,21%
4
0,14%
HABAŞ
3
0,33%
0
0,00%
0
0,00%
3
0,11%
931
100
15
100
1.882
100
2.827
100
OMW POAŞ
MİLANGAZ
AKÇAGAZ
TOPLAM
_______________________________________________________________________________________
Download

(LPG) Piyasası Mayıs Ayı Sektör Raporu