GıdaMentör Programı Mentör Başvuru Çağrısı
GıdaMentör Programı kapsamında Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın
rekabetçiliklerini
artırmak
ve
uzun
dönemli
büyüme
hedeflerini
yakalayabilmelerini
sağlayabilmek amacı ile başta Ar-Ge ve inovasyon kapasiteleri olmak üzere yönetimsel
kapasitelerini geliştirebilmeleri amacı ile deneyimli mentörlerle çalışma imkanı sağlanacaktır.
9 ay süreyle ücretsiz sunulacak program kapsamında 20.000 TL değerinde bir danışmanlık
hizmetinin verilmesi hedeflenmekte, Firmalarımızın 3.000 TL katkısı talep edilmektedir.
Program süresince
mentörlerle birlikte tespit edilecek Ar-Ge ve inovasyon projelerinin
hayata geçirilebilmesi amacıyla üniversitelerimizde özel sektörle çalışma deneyimine sahip
akademisyenlerimizin desteği ile Ar-Ge faaliyetlerinin projelendirilmesi, pazar ihtiyaçları
doğrultusunda endüstriyel tasarım çalışmalarının yürütülmesi ve finansmana erişim
aşamasında danışmanlık destekleri verilecektir.
Çağrı sonunda başvuruda bulunan firmalar uygunluk kriterlerine göre değerlendirilecek ve ilk
elemeyi geçen Firmalar TTGV Uzmanları tarafından ziyaret edilecektir. Firmalar TTGV’nin
geliştirmiş olduğu İNOREKA Yenileşim Esaslı Rekabetçilik Analizi metodolojisine göre
değerlendirilerek
uygulama
aşamasına
geçen
Firmalar
belirlenecektir.
Uygulama
aşamasında Firmalar Mentörler ile eşleştirilerek danışmanlık desteği alacaktır.
Konusunda uzman kuruluşların yürütücülüğünde profesyonel mentörlük desteği almak, ArGe ve inovasyon kapasitesini geliştirmek amacıyla özel sektör ve üniversitelerden
uzmanlarla çalışmak isteyen Firmalarımızın başvurularını bekliyoruz. Detaylı bilgi için TTGV
Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu’ndan Pelin DURTAŞ(Tel: 0(312)2650272) ile bağlantıya
geçebilirsiniz.
Başvurularınız için tıklayın.
Çağrı son başvuru tarihi: 30 Haziran 2014
Download

GıdaMentör Programı Mentör Başvuru Çağrısı GıdaMentör Programı