Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı
ANKARA TİCARET BORSASI
Hububat Teknolojileri Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0731-T
Revizyon No: 00 Tarih: 18-Şubat-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0731-T
Adresi : Ankara-Konya Yolu 40.Km
Karagedik Mah.Ahiboz Serpmesi
Çelik Sılalar Gölbaşı
ANKARA / TÜRKİYE
Tel
: 0312 6166079
Faks
:
E-Posta :
Website : www.ankaratb.org.tr
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Buğday
Rutubet Tayini
TS EN ISO 712
Kül Tayini
TS EN ISO 2171
Protein (Dumas) Tayini
TS EN ISO 16634-1
Hektolitre Tayini
TS EN ISO 7971-3
Sedimantasyon Tayini
TS EN ISO 5529
Düşme Sayısı Tayini
TS EN ISO 3093
Yaş Gluten Tayini
TS EN ISO 21415-2
Süne-Kımıl Tahribatına
Uğramış Tane Tayini
TS 2974
Kırık Tane Tayini
TS 2974
Yabancı Madde Tayini
TS 2974
Hızlı Protein Tayini (NIT
Yöntemi)
TS 2974
Hızlı Rutubet Tayini (NIT
Yöntemi)
KAPSAM SONU
TS 2974
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Dr. H