AKDENİZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Sirküler No:
Tarih:
2014/105
23.06.2014
BA ve BS BİLDİRİM FORMLARINDA SON GELİŞMELER !
Ba ve Bs bildirim formlarıyla ilgili Maliye Bakanlığının en son vermiş olduğu özelgeler aşağıda kısaca
yer almaktadır.
A) İFLAS HALİNDEKİ ŞİRKETLER BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI VERİLECEK MİDİR ?
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih :02/01/2014
Sayı: 27575268-105[Mük.257-2012-9448]-1
ÖZET: Buna göre, hakkında iflas kararı verilmiş şirketin, iflas müdürlüğünden faaliyet izni alması
nedeniyle, hukuken iflasın kaldırılması sonucu doğmaması nedeniyle bu işlemden dolayı Ba-Bs bildirim
formu verme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.
Ancak iflas halinin kaldırılması durumunda, iflasın kaldırıldığı dönemden itibaren tekrar Ba-Bs bildirim
formu verme zorunluluğunuzun başlayacağı tabiidir.
B) KDV’SİZ DÜZENLENEN DEPOZİTOLAR İÇİN BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI VERİLECEK MİDİR ?
Kütahya Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
Tarih: 27.09.2013
Sayı: 61504625-3191/1711-30
ÖZET: Yukarıda yapılan açıklamalara göre, depozitolu ürün bedelleri için düzenlenen faturaların 396
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Ba-Bs bildirim
formlarına dahil edilmesi gerekmektedir.
C) SERBEST BÖLGEDE FAALİYETTE BULUNAN FİRMANIN YURTİÇİ VE SERBEST BÖLGEDEN YAPTIĞI
ALIM-SATIMLAR İÇİN BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI VERİLECEK MİDİR ?
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih:24.07.2013
Sayı: 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1082
ÖZET:Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında; Ba-Bs formlarının en önemli özelliklerinden biri, bu
formların ekonomideki aktörler arasındaki mal ve hizmet hareketlerini izlemek ve kontrol etmek
imkanı sağlamasıdır. Bu yolla bir mükellefin mal ve hizmet alım/satım zinciri içerisindeki tüm
mükellefler tespit edilebilmektedir. Dolayısıyla, ekonomik aktörler arasındaki mal ve hizmet
hareketlerinin tespit edilebilmesi için ihracat-ithalat ya da serbest bölgede gerçekleşen işleme konu
Fevzi Çakmak Cad. Burçin III. İş Merkezi 10. kat No: 135
Fomara / BURSA
Tel: 0.224. 220 61 61 Pbx Fax : 0.224. 224 53 54
AKDENİZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
olarak düzenlenen belgelerin 396 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerekmektedir.
Buna göre, kurumunuz tarafından ... 'nden ithal edilen malların şirketinizin Ba bildirim formuna, ...
şirketine ihraç edilen malların ise şirketinizin Bs bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.
D) SERBEST BÖLGEDE FAALİYETTE BULUNAN MÜKELLEFLERİN BA-BS BİLDİRİMİNDE BULUNURKEN
HANGİ TARİH VE KURU ESAS ALMASI GEREKTİĞİ HK.
Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih:17.07.2013
Sayı: 72354795-VUK-11-2011-29
ÖZET: Bu itibarla, Türk para birimiyle veya başka bir yabancı para birimiyle yapılan işlemlerinizi,
işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine
çevirmeniz, iktisadi işletmeye dahil kıymetlerin değerleri ile vergi matrahlarınızı kayıt yapılan para
birimine göre tespit etmeniz, ancak beyannamelerinizi beyannamenin verilmesi gereken ayın ilk
gününün kuruyla Türk parasına çevirerek vermeniz gerekmektedir.
E) MUHTELİF MÜŞTERİLERE
BİLDİRİLMEYECEĞİ HK
SATILAN
TEKEL
ÜRÜNLERİNİN
BS
FORMUNA
BİLDİRİLİP
Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarih: 28.06.2013
Sayı: 97338759-105[2013-03]-49
ÖZET: Yukarıda yer alan açıklamalara göre; bilanço esasına göre defter tutmanız dolayısıyla 206 Sıra
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine istinaden gün sonunda elde ettiğiniz kazanç ile ilgili "muhtelif
müşteriler" ibareli fatura düzenlenme zorunluluğunuz bulunmaktadır. Ayrıca, "muhtelif müşteriler"
adına düzenlenen fatura toplamı katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerinde olması halinde,
düzenlenen fatura 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde açıklanan usul ve esaslara göre
Bs bildirim formu ile bildirilmesi gerekmektedir.
Saygılarımızla,
AKDENİZ DENETİM
Fevzi Çakmak Cad. Burçin III. İş Merkezi 10. kat No: 135
Fomara / BURSA
Tel: 0.224. 220 61 61 Pbx Fax : 0.224. 224 53 54
Download

DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)