Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB),
5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’na göre oluşturulan,
tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir
meslek kuruluşudur.
Türkiye’de faaliyet gösteren tüm tohumluk sanayicisi
ve üreticisi şirketlerin TSÜAB’a üye olmaları yasal bir
zorunluluktur ve halen 632 üyesi vardır.
ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ (UR-GE) PROGRAMI
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ
PROJESİ
MARMARA BÖLGESİ TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
İÇ ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
PROJENİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI BM ORTAK
PROGRAMI İLE BİRLİKTE YAPILMIŞ VE TÜMÜ ANTALYA’DA
SEBZE TOHUMCULUĞU ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN 27
FİRMA PROJEYE KATILIM SAĞLAMIŞTIR. BU ÖZELLİĞİ İLE
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ
PROJESİ FİRMALARI ORTAK FAALİYET ALANLARI, COĞRAFİ
YAKINLIK GİBİ ETKENLERLE TAM BİR SEBZE
TOHUMCULUĞU KÜMESİNİ OLUŞTURMUŞLARDIR.
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
PROJEDE BUGÜNE KADAR NELER YAPILMIŞTIR?
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
PROJE KAPSAMINDA ÖNCELİKLE FİRMALARIN TEKNİK VE
KURUMSAL KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE KÜME
İÇİNDE YER ALAN FİRMALARIN BİRBİRLERİ İLE
İLETİŞİMLERİNİN EĞİTİMLERDE BİRARAYA GELMEK
SURETİYLE GELİŞTİRİLMESİ VE PAYLAŞIMLARININ
ARTTIRILMASI İHTİYACI ORTAYA ÇIKMIŞTIR. BU AMAÇLA
EĞİTİMLER İKİ ANA BAŞLIK ALTINDA TOPLANMIŞTIR
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
EĞİTİM
KURUMSAL KAPASİTE
GELİŞTİRME
TEKNİK KAPASİTE
GELİŞTİRME
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
KURUMSAL KAPASİTE
GELİŞTİRME
EĞİTİMLERİ
9-12 Ekim 2012 Temel Dış Ticaret Eğitimi
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
KURUMSAL KAPASİTE
GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
24-26 Eylül 2013 NLP-Temel Satış, Etkileme ve İkna
Teknikleri Eğitimi
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
KURUMSAL KAPASİTE
GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
25-26 Mart 2013 Kamu Desteklerinden Yararlanma Eğitimi
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
KURUMSAL KAPASİTE
GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
25-26 Mart 2014 Fiyat-Strateji -İletişim Eğitimi
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
TEKNİK KAPASİTE
GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
18-19 Nisan 2013 Tohumculukta Kalite Eğitimi
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
TEKNİK KAPASİTE GELİŞTİRME
EĞİTİMLERİ – SEBZE ISLAHI
ALANINDA TEKNİK KAPASİTE
GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
SEBZE ISLAHI ALANINDA TEKNİK
KAPASİTENİN ARTTIRILMASI
GEREKLİLİĞİ PROJENİN İHTİYAÇ
ANALİZİ FAALİYETİ SIRASINDA
ÖNE ÇIKMIŞ KONULARDAN
BİRİDİR
TEKNİK KAPASİTE GELİŞTİRME
EĞİTİMLERİ – SEBZE ISLAHI
ALANINDA TEKNİK KAPASİTE
GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
BU KONUDA İLK EĞİTİM
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
TEKNİK KAPASİTE GELİŞTİRME
EĞİTİMLERİ – SEBZE ISLAHI
ALANINDA TEKNİK KAPASİTE
GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
15-16 Ocak 2013 Sebze Islahı Girişimciliği ve Temel Yaklaşımlar
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
TEKNİK KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ –
SEBZE ISLAHI ALANINDA TEKNİK KAPASİTE
GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
YAPILAN BU EĞİTİMDE KATILAN
FİRMALARIN BU KONUDA İLERİ
EĞİTİMLERİ VE SON TEKNOLOJİLERİ
ÖĞRENMELERİ VE BU KONUDAKİ
KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİNİN
ÖNEMİ VE FİRMALARIN BU KONUDA
İSTEKLİLİKLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
TEKNİK KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ –
SEBZE ISLAHI ALANINDA TEKNİK KAPASİTE
GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
BUNUN ÜZERİNE SEBZE ISLAHI
KONUSUNDA FİRMALARA VERİLECEK
TEKNİK KAPASİTE GELİŞTİRME
EĞİTİMLERİNİN BİR PROGRAM
DAHİLİNDE YAPILMASINA VE
BİRBİRİNİ TAMAMLAYICI NİTELİKTE
OLMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
TEKNİK KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
– SEBZE ISLAHI ALANINDA TEKNİK
KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
EĞİTİMLER - TEORİK VE UYGULAMALI
OLARAK
İLK YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ DE
YİNE BU BAĞLAMDA DÜZENLENMİŞTİR
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
TEKNİK KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ–
SEBZE ISLAHI ALANINDA TEKNİK KAPASİTE
GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
14-15 Ağustos 2013 Sebze Islahında Haploid Üretimi ve
Dihaploidizasyon Tekniğinin Kullanımı Eğitimi
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
TEKNİK KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ –
SEBZE ISLAHI ALANINDA TEKNİK KAPASİTE
GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
25 Kasım 2013 Moleküler Markır Teorik Eğitimi
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
TEKNİK KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ –
SEBZE ISLAHI ALANINDA TEKNİK KAPASİTE
GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ –UYGULAMALI EĞİTİM
26-27 Kasım 2013 Haploidi Teknikleri ve Moleküler Markırların
Kullanımı Uygulamalı Eğitimi
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
VERİLEN EĞİTİMLERİN ARDINDAN
FİRMALARIN SON TEKNOLOJİLER VE
KURULUŞLAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ
OLMALARI AMACIYLA HOLLANDA VE
FRANSA’DA BULUNAN ÖNDE GELEN ARGE
KURULUŞLARINA ULUSLARARASI KEŞİF
GEZİSİ DÜZENLENMİŞTİR.
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
19-24 Ocak 2014 Hollanda/Fransa Uluslar arası Keşif gezisi ve Yurtdışı
Pazarlama Faaliyeti
Hollanda Wageningen Tohum Merkezi, Hollanda Naktuinbouw, Fransa
INRA kuruluşlarını ziyaret ve Fransız firmalarla birebir iş görüşmeleri
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
AYRICA YURTDIŞI
PAZARLAMA
FAALİYETLERİ
ÇERÇEVESİNDE...
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
ALIM HEYETİ
1-6 Aralık 2013 Alım Heyeti
Cezayir(2) Polonya (4), İtalya (4), Ukrayna (1), Fas (1), Bosna Hersek (7),
Kırgızistan (3), Kazakistan (2)
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
ALIM HEYETİ (ULUSLARARASI TSÜAB TOHUMCULUK
ÇALIŞTAYI, EŞLEŞTİRME, GROWTECH FUAR
ZİYARETİ VE FİRMA TANITIM ZİYARETİ)
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ – ÇİN
ÇİN TOHUMCULAR BİRLİĞİ İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
VE 130’UN ÜZERİNDE EŞLEŞTİRME GÖRÜŞMESİ
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ – ÇİN
ALAN ZİYARETİ VE ŞANGAY SEEDTECH FUARI ZİYARETİ
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ – ŞİLİ
KASIM 2014
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
PROJENİN TAMAMLANMASININ
ARDINDAN FİRMALARIMIZ BİREYSEL
DANIŞMANLIK DESTEĞİNDEN
FAYDALANMAK İÇİN
BAŞVURULARINI YAPABİLECEKLER
ANTALYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
BAŞARILI PROJE UYGULAMASI
MARMARA BÖLGESİ
TOHUMCULUK
SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ
PROJESİ
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
TOHUMCULUK
SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ
PROJESİ
MARMARA BÖLGESİ
TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
PROJE BAŞVURUSU VE ONAYI
İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMALARI
EĞİTİMLER
MARMARA BÖLGESİ
TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
UYGULAMALI BİTKİ ISLAHINDA HAPLOİDİ TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER
MARKIRLARIN KULLANIMI EĞİTİMİ
(30 EYLÜL – 2 EKİM 2014)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
PROJE BAŞVURUSU VE ONAYI
İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMALARI
EĞİTİMLER
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
UYGULAMALI BİTKİ ISLAHINDA HAPLOİDİ TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER
MARKIRLARIN KULLANIMI EĞİTİMİ
(23 - 25 EYLÜL 2014)
1
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU, DOĞU ANADOLU VE DOĞU
AKDENİZ BÖLGESİ TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
EGE BÖLGESİ TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
SEKTÖRÜMÜZE VERMİŞ
OLDUKLARI DESTEKTEN DOLAYI
TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNARIZ.
Download

TSUAB_UR-GE_16_Ekim_2014_Sunumu